รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566

ใบสมัคร | สอบแข่งขัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top