ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ที่อยู่ : 98 ถนน ขุนลุมประพาส ตำบล จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

โทร : 053 611 282

E-mail : [email protected]

ติดต่อกลุ่มภารกิจ

กลุ่มอำนวยการ : 053-611996 , 053-611282 ต่อ 101
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ : 053-611502 , 053-611282 ต่อ 116
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 053-612116 , 053-611256 , 053-611282 ต่อ 112
กลุ่มนโยบายและแผน : 053-611464 , 053-611282 ต่อ 108
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 053-612081 , 053-611282 ต่อ 109-110
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 053-612130 , 053-611282 ต่อ 105
กลุ่ม DLICT : 053-611282 ต่อ 107
กลุ่มกฎหมายและคดี : 053-611282 ต่อ 114
หน่วยตรวจสอบภายใน : 053-611282 ต่อ 103


2 responses to “ติดต่อเรา”

 1. Dieter Hilderbrand Avatar
  Dieter Hilderbrand

  Hello go.th administrator,

  We can help you grow your online presence and attract more customers to your business with our Top SEO Services.

  Our team of experts can improve your Google and YouTube Ranking, optimize your Google Maps listing, provide Professional Content for your website, and increase your Website Traffic.

  Don’t miss this opportunity to grow your business and stay ahead of the competition.

  =>> https://cutt.ly/bwaduXWo

  Best regards,
  Hilderbrand

  Netherlands, LI, Helden, 5988 Bp, Roggelseweg 140

  To stop any further communication through your website form, Please reply with subject: unsubscribe go.th

 2. Luke Beamon Avatar
  Luke Beamon

  Hello go.th admin,

  We can help you grow your online presence and attract more customers to your business with our Top SEO Services.

  Our team of experts can improve your Google and YouTube Ranking, optimize your Google Maps listing, provide Professional Content for your website, and increase your Website Traffic.

  Don’t miss this opportunity to grow your business and stay ahead of the competition.

  =>> https://cutt.ly/bwaduXWo

  Best regards,
  Beamon

  United States, CA, Woodlake, 93286, 4290 Chicago Avenue

  To stop any further communication through your website form, Please reply with subject: unsubscribe go.th


2 thoughts on “ติดต่อเรา”

 1. Dieter Hilderbrand

  Hello go.th administrator,

  We can help you grow your online presence and attract more customers to your business with our Top SEO Services.

  Our team of experts can improve your Google and YouTube Ranking, optimize your Google Maps listing, provide Professional Content for your website, and increase your Website Traffic.

  Don't miss this opportunity to grow your business and stay ahead of the competition.

  =>> https://cutt.ly/bwaduXWo

  Best regards,
  Hilderbrand

  Netherlands, LI, Helden, 5988 Bp, Roggelseweg 140

  To stop any further communication through your website form, Please reply with subject: unsubscribe go.th

 2. Hello go.th admin,

  We can help you grow your online presence and attract more customers to your business with our Top SEO Services.

  Our team of experts can improve your Google and YouTube Ranking, optimize your Google Maps listing, provide Professional Content for your website, and increase your Website Traffic.

  Don't miss this opportunity to grow your business and stay ahead of the competition.

  =>> https://cutt.ly/bwaduXWo

  Best regards,
  Beamon

  United States, CA, Woodlake, 93286, 4290 Chicago Avenue

  To stop any further communication through your website form, Please reply with subject: unsubscribe go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top