ผู้บริหาร

ผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

Tel : 081 745 2023

E-mail : [email protected]

นางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

Tel : 062 325 7555

E-mail : [email protected]

นายไกยูล เกษสุพรรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

Tel : 084 824 5396

E-mail : [email protected]

นายสากล ชนะบูรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

Tel : 064 289 5214

E-mail : [email protected]

Scroll to Top