ติดต่อ / ที่อยู่

กลุ่มอำนวยการ : 053-611996 , 053-611282 ต่อ 101
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ : 053-611502 , 053-611282 ต่อ 116
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 053-612116 , 053-611256 , 
053-611282 ต่อ 112
กลุ่มนโยบายและแผน : 053-611464 , 053-611282 ต่อ 108
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 053-612081 , 053-611282 ต่อ 109-110
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 053-612130 , 053-611282 ต่อ 105
กลุ่ม DLICT : 053-611282 ต่อ 107
กลุ่มกฎหมายและคดี : 053-611282 ต่อ 114
หน่วยตรวจสอบภายใน : 053-611282 ต่อ 103


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ที่อยู่ : 98 ถนน ขุนลุมประพาส ตำบล จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

Scroll to Top