ข้อมูลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯนางสาวนิรัติศัย สิทธิรักษ์
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

Tel : 062 325 7555

E-mail : [email protected]

นายไกยูล เกษสุพรรณ์
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

Tel : 084 824 5396

E-mail : [email protected]

นายสากล ชนะบูรณ์
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

Tel : 064 289 5214

E-mail : [email protected]

Scroll to Top