| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี   
Untitled Document
>> ดูข่าวทั้งหมด
20 ต.ค. 57 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1 ทุกรายการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าดูตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 ต.ค. 57 [ด่วน!!]แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม 2 คน] โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 ต.ค. 57 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ต.ค. 57 กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ต.ค. 57 [[ด่วนๆๆ]]เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ต.ค. 57 การสั่งจองเสื้อยึดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค จ.แพร่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ต.ค. 57 [ด่วนที่สุด!!] ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ต.ค. 57 [ด่วน!!!!] การแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ต.ค. 57 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ก.ย. 57 กำหนดการแจ้งข้อมูล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทางเว็บไซด์. โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
22 ต.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 รายการที่มีเอกสารที่จะต้องส่ง ให้ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 57 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ต.ค. 57 การกวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด โดย ส่งเสริมฯ
21 ต.ค. 57 การดำเนินงานโครงการ ออกค่าย ได้ยิ้มไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ ๓(รร.บ้านซอแบะ) โดย ส่งเสริมฯ
21 ต.ค. 57 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
21 ต.ค. 57 การกำหนดให้วันศุกรที่ 2 ม.ค.58 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 57 ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ โดย บริหารงานบุคคล
20 ต.ค. 57 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
17 ต.ค. 57 ทบทวนข้อมูลรายชื่อครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสที่จะเข้ารับการประเมินด้านความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ต.ค. 57 ++[ด่วน!!]ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก กรอกแบบสอบถามออนไลน์ โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
วันปิยมหาราช
วันนี้ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 07.30 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา
23 ต.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 179 ครั้ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายณรงค์ ปินตาเรือน ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปศึกษาดูงา
22 ต.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 288 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 19 ตุลาคม 2557 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานฝ่ายฆารวาสพิธีทอดกฐิน ณ วัดอมราวาส (วัดป่าเห้ว) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ
20 ต.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 365 ครั้ง
การประชุมคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2557
10 ต.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 897 ครั้ง
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557
นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต
9 ต.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1017 ครั้ง
กิจกรรมงานวันครูโลก
นางพุฒชาด จันทร์ดำ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีมอบเครื่องหมายเชิดขูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
6 ต.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1051 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
9 ต.ค. 57 คุรุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 สพฐ.สั่งเบรคพาเด็กดูงานขายตรง ด้านรมว.ศธ.ให้ปรับลดกิจกรรม-ชี้กระทบเวลาเรียน โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 รมว.ศธ.มอบนโยบาย สพฐ. โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 ประกาศผล ครูมืออาชีพ 1,047 ราย โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 สพฐ.จัดสรรงบปี58 ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครั้งที่1 โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 รมว.ศึกษาฯ สั่ง สพฐ. ลดจัดอบรมครูในโรงแรม-ลดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนเด็ก โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 สมาชิกค้างค่าสงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. 3เดือนติดต่อกัน โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 ครม.ไฟเขียว กฎเหล็กห้ามข้าราชการการเมือง นั่งเก้าอี้หน่วยงานรัฐ โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 กรุงไทยออก 4 ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดย อำนวยการ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
วันปิยมหาราช
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
23 ต.ค. 57 โดย อนุบาลปางมะผ้า เข้าชม : 165 ครั้ง
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านประตูเมือง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
14 ต.ค. 57 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 753 ครั้ง
การจัดงานมุฑิตาจิตศูนย์เครือข่ายสิงหนาทราชาลัย
ศูนย์เครือข่ายสิงหนาทราชาลัยได้จัดงานมุฑิตาจิตให้แก่ผู้เกษียรอายุราชการ ผอ.บุญยวง บุญซาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางหมู ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
22 ก.ย. 57 โดย บ้านในสอย เข้าชม : 1473 ครั้ง
โครงการสุขภาพดีเริ่มที่ตัวหนู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านประตูเมือง
16 ก.ย. 57 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 1555 ครั้ง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์เครือข่ายสิงหนาทราชาลัย
การจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์เครือข่ายสิงหนาทราชาลัย 7 กันยายน 2557 สำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือของเพื่อนพ้องน้องพี่จากทุกโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนจากอปท. เอกชน ขอขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม ให้เด็กได้มีเวทีในการแสดงความสามาร
11 ก.ย. 57 โดย บ้านในสอย เข้าชม : 1802 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ การเล่านิทานเด็กพิเศษเรียนรวม
ผลงานทางวิชาการ การเล่านิทานเด็กพิเศษเรียนรวม
5 ก.ย. 57 โดย อนุบาลปางมะผ้า เข้าชม : 2269 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
19 ต.ค. 57 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย บ้านแม่กิ๊
29 ก.ค. 57 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสายใจ พลสิงห์ สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย โรงเรียนในสังกัด
29 ก.ค. 57 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสายใจ พลสิงห์ สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย โรงเรียนในสังกัด
13 มิ.ย. 57 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนขุนยวม โดย ขุนยวม
6 มิ.ย. 57 โรงเรียนบ้านถ้ำลอดประกาศรายชื่อบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย บ้านถ้ำลอด
4 มิ.ย. 57 โรงเรียนบ้านถ้ำลอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย บ้านถ้ำลอด
30 พ.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย บ้านถ้ำลอด
21 พ.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดย ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
19 พ.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว โดย ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
27 ก.พ. 57 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 โดย บ้านทุ่งยาว

>> ดูทั้งหมด
18 ส.ค. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
18 ส.ค. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
23 มิ.ย. 57 การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
26 ก.ย. 57 การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่น โดย บริหารงานบุคคล
5 ส.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โดย บ้านถ้ำลอด
5 ส.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โดย บ้านถ้ำลอด
10 ก.ค. 57 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
7 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
>> ดูทั้งหมด
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย บ้านแม่กิ๊
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระวิทยาศาตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งสา โดย บ้านโป่งสา
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาชุดคณิตศาสตร์พาเพลิน ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดย โรงเรียนในสังกัด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การวัด โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงกับมาตราไทใหญ่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย บ้านในสอย
รายงานการพัฒนาบทเรียนโปรแกรม รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ชุด ชีวิตปลอดภัย ใสใจสุขภาพ โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน

>> ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 57 ประกาศสอบราคาค่าอาหารนักเรียนพักนอนโรงเรียนบ้านรักไทย โดย โรงเรียนในสังกัด
3 มิ.ย. 57 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดย การเงิน
1 เม.ย. 57 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดย บ้านในสอย
28 มี.ค. 57 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดย การเงิน
28 มี.ค. 57 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดย การเงิน

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50