| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Document
ข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
8 ธ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
4 ธ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องผลการประเมิน ภาค ข การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
28 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผอ.สถานศึกษา สังกัด กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
14 พ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2559 โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย อำนวยการ
ข่าวการสอบครูผู้ช่วย >> ดูทั้งหมด
หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.แม่ฮ่องสอน (รายงานตัวบรรจุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) โดย บริหารงานบุคคล
เอกสารหลักฐาน สำหรับการทำแฟ้มประวัติครูผู้ช่วย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.แม่ฮ่องสอน (รายงานตัวบรรจุวันที่ 31 สิงหาคม 2559) โดย บริหารงานบุคคล
ตำแหน่งว่างในการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รายงานตัวเลือกโรงเรียนวันที่ 31 สิงหาคม 2559) โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูข่าวทั้งหมด
9 ธ.ค. 59 การขออนุญาตเดินทางไปราชการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดลำปาง โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ธ.ค. 59 การขออนุญาตเดินทางไปราชการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดลำปาง โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 พ.ย. 59 การจัดกิจกรรมรื่นเริงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 59 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 59 คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 ต.ค. 59 แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ก.ย. 59 กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 พ.ย. 58 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่แข่งขันในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเภท "เครื่องร่อน" โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 พ.ย. 58 กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 58 แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
20 ม.ค. 60 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ม.ค. 60 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผอ.สถานศึกษาตามตัวชี้วัด โดย บริหารงานบุคคล
19 ม.ค. 60 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกผลงานทางวิชาการ สื่อ นวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ๑ โรงเรียน ๑ Best Practice โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ม.ค. 60 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ม.ค. 60 การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ ชั้น ป. ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 ม.ค. 60 เอกสารร่างแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นโยบายและแผน
11 ม.ค. 60 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครูประจำปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
11 ม.ค. 60 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯวิทยฐานะครูชำนาญการฯ โดย บริหารงานบุคคล
11 ม.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน NT/O-NET ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ม.ค. 60 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ต้อนรับคณะกรรมการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 9
วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๕ น. นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
19 ม.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 274 ครั้ง
การจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560
วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และอ่านสารวันครูของนายกรัฐมนตรี ในงานวันครูแห่งชาติ
16 ม.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 423 ครั้ง
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 ม.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 416 ครั้ง
ประชุมพิจารณาโรงเรียน ICU
วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน
9 ม.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 890 ครั้ง
ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงานวันครู
6 ม.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1142 ครั้ง
ข้าราชการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 5 มกราคม 2560 นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย
5 ม.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1115 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
13 ธ.ค. 59 รายชื่อหนังสือเพื่อไว้ใช้ในห้องสมุด โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ธ.ค. 59 รายชื่อหนังสือเพื่อไว้ใช้ในห้องสมุด โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ธ.ค. 59 การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 พ.ย. 59 ขอเชิญส่งนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 พ.ย. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "การวัดและประเมินทักษะศตวรรษที่ 21" โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 พ.ย. 59 ขอความร่วมมือในการดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ต.ค. 59 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ก.ย. 59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ส.ค. 59 ประสัมพันะ์ประการรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560 โดย ส่งเสริมฯ
22 ส.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
1 ก.ค. 59 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
11 ม.ค. 59 กีฬาภานในและวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านมะหนหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
2 ธ.ค. 58 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บ้านแม่กิ๊
29 พ.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
25 พ.ย. 58 วันที่ 25 พ.ย. 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู เข้าร่วมงาน "เฮินหลีเฮินหล่อกุ้ก" เมือง 3 ดี วิถีสุข ตำบลปางหมู ณ วัดปางหมู โดย โรงเรียนในสังกัด
17 พ.ย. 58 การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6 ด้วย ภาษาคาราโอเกะ โดย บ้านลุกป่าก๊อ
4 ก.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
4 ก.ย. 58 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
22 ส.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย โดย บ้านใหม่ห้วยหวาย
11 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม(โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง) โดย ขุนยวม

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนบ้านห้วยตองเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นายมนัส ถามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอง พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียน เดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน เมื่อวันที่๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
23 ม.ค. 60 โดย บ้านห้วยตอง เข้าชม : 1 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม #การชุมนุมลูกเสือสามัญต้านยาเสพติด
กลุ่มโรงเรียนขุนยวม-แม่เงา ประจำปี 2570 วันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนขุนยวม
23 ม.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 13 ครั้ง
เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต ป.ุ6 และ ม.3
กลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊
22 ม.ค. 60 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน เข้าชม : 55 ครั้ง
เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต ป.ุ6 และ ม.3
กลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊
22 ม.ค. 60 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน เข้าชม : 56 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพการศึกษา (ติว O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559
นายเรืองศักดิ์ เยาวโสภา ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในกลุ่มโรงเรียนเมืองปอน -แม่กิ๊จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพการศึกษา (ติว O-NET) ประจำปีการศึกษา 2559
20 ม.ค. 60 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 203 ครั้ง
การติดตามตรวจเยี่ยมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ ยินดีต้อนรับคณะจากกระทรวงศึกษาธการ ในการติดตามตรวจเยี่ยมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
19 ม.ค. 60 โดย ชุมชนบ้านแม่ฮี้ เข้าชม : 218 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
11 ม.ค. 60 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯวิทยฐานะครูชำนาญการฯ โดย บริหารงานบุคคล
9 ม.ค. 60 แจ้งโอนเงินวิทยฐานะตกเบิก จำนวน 34 ราย วันที่ 9 มกราคม 2560 โดย การเงิน
27 ธ.ค. 59 แจ้งโอนเงินเดือนและค่าจ้างประจำตกเบิก วันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดย การเงิน
22 ธ.ค. 59 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
25 ต.ค. 59 เอกสารการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
17 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
15 ก.พ. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ โดย บ้านดอยผีลู
8 ก.พ. 59 รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านผาบ่อง
20 ม.ค. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
20 ม.ค. 59 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
>> ดูทั้งหมด
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ อำเภอขุนยวม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ชุมชนต่อแพวิทยา
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โดย บ้านแม่กิ๊
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา โดย บ้านแม่แจ๊ะ
เผยแพร่ผลงาน โดย ขุนยวม
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โอยนางพัชนุช วงศ์มะโน 2557 โดย ขุนยวม

>> ดูทั้งหมด
1 ธ.ค. 59 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)(ร่าง) โดย อนุบาลปาย(เวียงใต้)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 และซ่อมแซมบ้านพักครู โดย บ้านแม่โกปี่
28 พ.ย. 59 ประกาศ โรงเรียนบ้านพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างบ้านพักครูแบบ203/27และซ่อมแซมบ้านพักครู โดย บ้านพัฒนา
27 พ.ย. 59 ประกาสโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา โดย บ้านยอดดอยวิทยา
24 พ.ย. 59 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๙(บ้านแม่สุยะ) ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โดย ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50