| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุรพันธ์ สืบฟัก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
   
Untitled Document
>> ดูข่าวทั้งหมด
15 ก.ย. 57 กำหนดการแจ้งข้อมูล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทางเว็บไซด์. โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ก.ย. 57 ประกาศกิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
19 ก.ย. 57 ปรับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ โดย บริหารงานบุคคล
18 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย บริหารงานบุคคล
18 ก.ย. 57 การอบรมโครงการปฐมนิเทศศักยภาพครูบรรจุใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ย. 57 แบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ย. 57 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ก.ย. 57 ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครู/พนักงานครู เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดย บริหารงานบุคคล
16 ก.ย. 57 การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ก.ย. 57 การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
16 ก.ย. 57 ขอเชิญรับเกียติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
การอบรมขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และแนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล
วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๙.๓๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการการอบรมขับเคลื่อนการ
19 ก.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 67 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเมื่อไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางนงคราญ บัวระหงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา เมื่อไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเข
18 ก.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 222 ครั้ง
การประชุมโครงการยกระดับคุณภาพลูกจ้างประจำ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ มีลูกจ้างประจำที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด จำ
17 ก.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 227 ครั้ง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์เครือข่ายสิงหนาทราชาลัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 ระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เครือข่ายสิงหนาทราชาลัย
13 ก.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 401 ครั้ง
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันทักษะทางวิช
5 ก.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1251 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 2
วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกา
4 ก.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1359 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
19 ก.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 เรื่อง การสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดย นิเทศ ติดตามฯ
12 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
12 ก.ย. 57 โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๒ โดย อำนวยการ
12 ก.ย. 57 การจัดประกวดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 โดย อำนวยการ
9 ก.ย. 57 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ก.ย. 57 การดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่อ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
3 ก.ย. 57 การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ส.ค. 57 การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมอบรมการสอนให้อ่านออกเขียนได้ หลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 ส.ค. 57 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องแปลงสัญญานทีวีดิจิตอล โดย อำนวยการ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โครงการสุขภาพดีเริ่มที่ตัวหนู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านประตูเมือง
16 ก.ย. 57 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 233 ครั้ง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์เครือข่ายสิงหนาทราชาลัย
การจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์เครือข่ายสิงหนาทราชาลัย 7 กันยายน 2557 สำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือของเพื่อนพ้องน้องพี่จากทุกโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนจากอปท. เอกชน ขอขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม ให้เด็กได้มีเวทีในการแสดงความสามาร
11 ก.ย. 57 โดย บ้านในสอย เข้าชม : 657 ครั้ง
ผลงานทางวิชาการ การเล่านิทานเด็กพิเศษเรียนรวม
ผลงานทางวิชาการ การเล่านิทานเด็กพิเศษเรียนรวม
5 ก.ย. 57 โดย อนุบาลปางมะผ้า เข้าชม : 1301 ครั้ง
การอบรมปฎิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-office) ของ สพฐ.
การอบรมปฎิบัติการการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-office) ของ สพฐ. วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนขุนยวม โดยมี นายนิสิต บุญเฉลย ประธานเปิดการอบรมการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC e-office) ของ สพฐ.
29 ส.ค. 57 โดย ขุนยวม เข้าชม : 1507 ครั้ง
ค่ายวิชาการโครงการพัฒนาผู้เรียนจุดเน้นของ สพฐ. นักเรียนในสังกัดศูนย์ส่งเสริม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเครือยข่ายสถานศึกษาขุนยวม - แม่เงา
ค่ายวิชาการโครงการพัฒนาผู้เรียนจุดเน้นของ สพฐ. นักเรียนในสังกัดศูนย์ส่งเสริม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเครือยข่ายสถานศึกษาขุนยวม - แม่เงา วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลขุนยวม
27 ส.ค. 57 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 1631 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเน้นของ สพฐ. ของบุคลากรครูในสังกัดศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาขุนยวม - แม่เงา
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเน้นของ สพฐ. ของบุคลากรครูในสังกัดศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาขุนยวม - แม่เงา โดยมี นายศักดิ์ชาย อรุณสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขุนยวม เป็นประธานในพิธี ว
26 ส.ค. 57 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 1962 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
29 ก.ค. 57 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสายใจ พลสิงห์ สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย โรงเรียนในสังกัด
29 ก.ค. 57 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสายใจ พลสิงห์ สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย โรงเรียนในสังกัด
13 มิ.ย. 57 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนขุนยวม โดย ขุนยวม
6 มิ.ย. 57 โรงเรียนบ้านถ้ำลอดประกาศรายชื่อบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย บ้านถ้ำลอด
4 มิ.ย. 57 โรงเรียนบ้านถ้ำลอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย บ้านถ้ำลอด
30 พ.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย บ้านถ้ำลอด
21 พ.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดย ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
19 พ.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว โดย ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
27 ก.พ. 57 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 โดย บ้านทุ่งยาว
25 ก.พ. 57 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน

>> ดูทั้งหมด
18 ส.ค. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
18 ส.ค. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
23 มิ.ย. 57 การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
5 ส.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โดย บ้านถ้ำลอด
5 ส.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โดย บ้านถ้ำลอด
10 ก.ค. 57 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
7 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
30 มิ.ย. 57 รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
>> ดูทั้งหมด
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เวลา ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง โดย บ้านหนองแห้ง
รายงานการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะฯเรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านหนองแห้ง
การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมโดยโครงสร้าง PA – SEAT กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยขาน โดย โรงเรียนในสังกัด
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมโรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย โรงเรียนในสังกัด
การพัฒนางานบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาล 2 ( เฉลิมพระเกียรติ ) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย โรงเรียนในสังกัด

>> ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 57 ประกาศสอบราคาค่าอาหารนักเรียนพักนอนโรงเรียนบ้านรักไทย โดย โรงเรียนในสังกัด
3 มิ.ย. 57 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดย การเงิน
1 เม.ย. 57 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดย บ้านในสอย
28 มี.ค. 57 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดย การเงิน
28 มี.ค. 57 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดย การเงิน

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50