| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย






   
Untitled Document
ข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
23 พ.ค. 59 ประกาศคณะรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคลาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้น่ที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เชต 1 และเขต 2 โดย บริหารงานบุคคล
17 พ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องรายชื่อชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึุกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
25 มี.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำยวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
16 มี.ค. 59 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณ๊มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งครูผู่้ช่าวย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ โดย บริหารงานบุคคล
ข่าวการสอบครูผู้ช่วย >> ดูทั้งหมด

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
4 พ.ค. 59 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าไปตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในโปรแกรมบริหารสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 พ.ค. 59 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ"คิด อ่าน เขียน เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม"ของ อ.ชาตรี สำราญ โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 พ.ค. 59 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดย ส่งเสริมฯ
20 เม.ย. 59 แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียน ปี2559 โดย นโยบายและแผน
18 เม.ย. 59 แจ้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตรวจสอบและกรอกข้อมูล. โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 เม.ย. 59 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 เม.ย. 59 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ สพฐ.เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียง กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล โดย บริหารงานบุคคล
25 มี.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำยวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
21 มี.ค. 59 เลื่อนโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้ โดย ส่งเสริมฯ
18 มี.ค. 59 สรุปยอดผู้สมัคร ผอ.สถานศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ครูอาวุโสขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุม
24 พ.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 11 ครั้ง
ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.30 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 พ.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 17 ครั้ง
ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
24 พ.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 26 ครั้ง
การขับเคลื่อนนโยบาย ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิง
23 พ.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 116 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่
19 พ.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 481 ครั้ง
ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาของเยาวชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.09 น. นายสุภาพ กาวิ และนางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
18 พ.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 527 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
24 พ.ค. 59 การประกวดภาพวาด หัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" โดย อำนวยการ
19 พ.ค. 59 โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย อำนวยการ
11 พ.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด โครงการรักชาติ ถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 โดย ส่งเสริมฯ
10 พ.ค. 59 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ในปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม โดย ส่งเสริมฯ
3 พ.ค. 59 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 โดย ส่งเสริมฯ
20 เม.ย. 59 การรับมือกับภัยแล้ง โดย อำนวยการ
20 เม.ย. 59 การสั่งซื้อหนังสือเรียนของ สก.สค. โดย อำนวยการ
1 เม.ย. 59 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปั 2559 โดย อำนวยการ
30 มี.ค. 59 ห้ามเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย โดย อำนวยการ
8 มี.ค. 59 การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
11 ม.ค. 59 กีฬาภานในและวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านมะหนหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
2 ธ.ค. 58 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บ้านแม่กิ๊
29 พ.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
25 พ.ย. 58 วันที่ 25 พ.ย. 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู เข้าร่วมงาน "เฮินหลีเฮินหล่อกุ้ก" เมือง 3 ดี วิถีสุข ตำบลปางหมู ณ วัดปางหมู โดย โรงเรียนในสังกัด
17 พ.ย. 58 การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6 ด้วย ภาษาคาราโอเกะ โดย บ้านลุกป่าก๊อ
4 ก.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
4 ก.ย. 58 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
22 ส.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย โดย บ้านใหม่ห้วยหวาย
11 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม(โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง) โดย ขุนยวม
4 ส.ค. 58 ผอ.สายสุนีย์ ดวงเกตุ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผลงานของนักเรียน การแสดงของนักเรียนร่วมกับวิทยากรวัฒนธรรมจากหมู่บ้านปางหมู โดยมี นายเสน่ห์ คำแสน ประธานสถานศึกษา กับคณะกรรมการสถานศึกษา และ โดย ชุมชนบ้านปางหมู

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลขุนยวม
1 เม.ย. 59 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 25120 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
นายศักดิ์ชาย อรุณสุวรรณ และคณะครูนักการภารโรง ได้ร่วมแสดงความเสียใจกับคุณครูอัมพร กาวิ คุณครูโรงเรียนอนุบาลขุนยวม ที่ได้สูญเสียคุณครูแม่อันเป็นที่รักยิ่ง
27 มี.ค. 59 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 28848 ครั้ง
พิธีมอบวุฒิบัตร
พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 "วันแห่งความสำเร็จ" ปีการศึกษา 2558 22 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
27 มี.ค. 59 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 28597 ครั้ง
งานวิชาการ Maehongson Lab School Symposium 2016 ครั้งที่ 1
งานวิชาการ Maehongson Lab School Symposium 2016 ครั้งที่ 1 ภายใต้กิจกรรม "ฝันที่เป็นจริง Dreams Come True" 10 - 12 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
27 มี.ค. 59 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 28658 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
ประชุมผู้ปกครองก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆจากภาคเรียนที่ผ่าน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภาคเรียนการศึกษาหน้า
24 มี.ค. 59 โดย ขุนยวม เข้าชม : 31445 ครั้ง
โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริเข้าร่วมแข่งขันการเต้นน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่
แข่งขันการเต้นน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ ครั้งที่ 5 โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริเข้าร่วมแข่งขันการเต้นน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดเชียงใหม่
23 มี.ค. 59 โดย ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ เข้าชม : 25574 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
1 เม.ย. 59 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ สพฐ.เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียง กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล โดย บริหารงานบุคคล
16 มี.ค. 59 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง โดย บริหารงานบุคคล
5 พ.ย. 58 แจ้งโอนเงินวิทยฐานะตกเบิก จำนวน 80 ราย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดย การเงิน
14 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
12 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
15 ก.พ. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ โดย บ้านดอยผีลู
8 ก.พ. 59 รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านผาบ่อง
20 ม.ค. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
20 ม.ค. 59 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
20 ม.ค. 59 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ โดย บ้านดอยผีลู
>> ดูทั้งหมด
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความและขยายความจากแผนที่ความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม โดย บ้านท่าหินส้ม
การจัดการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนบ้านปางคาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บ้านปางคาม
รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ก.ไก่สายพันธุ์แม่ฮ่องสอน โดย บ้านห้วยขาน
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษาด้านอาชีพของโรงเรียนบ้านนาปู่ป้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน(บุญเอื้อ เพียรสุขุม) โดย บ้านนาปู่ป้อม
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระการสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นายมนตรี ผิวผัน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม โดย อนุบาลขุนยวม

>> ดูทั้งหมด
12 พ.ค. 59 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์,ระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
3 ธ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๗ ห้อง โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
16 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน
10 พ.ย. 58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
4 ก.ย. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดย การเงิน

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50