| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุรพันธ์ สืบฟัก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< สิงหาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
   
Untitled Document
>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
20 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
20 ส.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย นโยบายและแผน
20 ส.ค. 57 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำครั้งที 2 (1ตุลาคม2557) โดย บริหารงานบุคคล
20 ส.ค. 57 สพป.มส.1 ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการ ใน อกคศ. โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย นโยบายและแผน
20 ส.ค. 57 การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ส.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดย นโยบายและแผน
19 ส.ค. 57 โครงการบรรพชาสามเณรพื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดย ส่งเสริมฯ
15 ส.ค. 57 การพัฒนาครูฯ ด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย บริหารงานบุคคล
15 ส.ค. 57 แจ้ง ปชส.การรับสมัครเป็นอนุกรรมการใน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มส.1 โดย อำนวยการ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โครงการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 10.30 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการ
14 ส.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 445 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม
14 ส.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 447 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2557
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 19.29 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และข้าราชการ ใน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติ
13 ส.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 496 ครั้ง
การอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ (ก.พ.7)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิด
13 ส.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 497 ครั้ง
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำคณะข้าราชการและ
13 ส.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 530 ครั้ง
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวฑูตความดี
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ท่าน พลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูต ประจำกรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์
8 ส.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1006 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมอบรมการสอนให้อ่านออกเขียนได้ หลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 ส.ค. 57 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องแปลงสัญญานทีวีดิจิตอล โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 57 เชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการนวัตกรรม ปี 2557 โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 57 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 17 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 ประกาศระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ส.ค. 57 การแข่งขัน"น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก"ตรั้งที่4 โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงาน โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 สทศ.ประกาศปฏิทินกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๙(บ้านแม่สุยะ) จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
19 ส.ค. 57 โดย โรงเรียนในสังกัด เข้าชม : 56 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านแพมบก
โรงเรียนบ้านแพมบก ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านแพมบก โดยมีคณะครู ร่วมผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
14 ส.ค. 57 โดย บ้านแพมบก เข้าชม : 393 ครั้ง
โครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จัดอบรมวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2557 แก่คณะครูเพื่อเป็นแนวทางที่ครูจะนำไปทำวิจัยในชั้นเรียนของตนเอง โดยวิทยากร ดร.เสกสรร ศรีแสวง
14 ส.ค. 57 โดย บ้านทุ่งยาว เข้าชม : 415 ครั้ง
๑๒ สิงหาคม "วันแม่แห่งชาติ"
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม จัดงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
14 ส.ค. 57 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 445 ครั้ง
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2557
ประมวลภาพวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า
13 ส.ค. 57 โดย อนุบาลปางมะผ้า เข้าชม : 466 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่และอาเซียน ร.ร.อนุบาลปางมะผ้า
โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้าได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและอาเซียน เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา
13 ส.ค. 57 โดย อนุบาลปางมะผ้า เข้าชม : 478 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
29 ก.ค. 57 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสายใจ พลสิงห์ สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย โรงเรียนในสังกัด
29 ก.ค. 57 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสายใจ พลสิงห์ สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย โรงเรียนในสังกัด
13 มิ.ย. 57 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนขุนยวม โดย ขุนยวม
6 มิ.ย. 57 โรงเรียนบ้านถ้ำลอดประกาศรายชื่อบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย บ้านถ้ำลอด
4 มิ.ย. 57 โรงเรียนบ้านถ้ำลอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย บ้านถ้ำลอด
30 พ.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย บ้านถ้ำลอด
21 พ.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดย ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
19 พ.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว โดย ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
27 ก.พ. 57 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 โดย บ้านทุ่งยาว
25 ก.พ. 57 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน

>> ดูทั้งหมด
18 ส.ค. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
18 ส.ค. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
23 มิ.ย. 57 การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
5 ส.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โดย บ้านถ้ำลอด
5 ส.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โดย บ้านถ้ำลอด
10 ก.ค. 57 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
7 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
30 มิ.ย. 57 รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
>> ดูทั้งหมด
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมโรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย โรงเรียนในสังกัด
การพัฒนางานบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเทศบาล 2 ( เฉลิมพระเกียรติ ) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย โรงเรียนในสังกัด
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมเกมการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง โดย บ้านแม่นาเติง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ โดย ชุมชนต่อแพวิทยา
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางลำดวน อหริพ่าย หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านต่อแพ อำเภอขุนยวม สำนัก โดย โรงเรียนในสังกัด

>> ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 57 ประกาศสอบราคาค่าอาหารนักเรียนพักนอนโรงเรียนบ้านรักไทย โดย โรงเรียนในสังกัด
3 มิ.ย. 57 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดย การเงิน
1 เม.ย. 57 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดย บ้านในสอย
28 มี.ค. 57 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดย การเงิน
28 มี.ค. 57 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดย การเงิน

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50