| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Document
ข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
8 ธ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
4 ธ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องผลการประเมิน ภาค ข การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
28 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผอ.สถานศึกษา สังกัด กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
14 พ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2559 โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย อำนวยการ
ข่าวการสอบครูผู้ช่วย >> ดูทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
ผลการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป้นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ.2560 โดย บริหารงานบุคคล
หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.แม่ฮ่องสอน (รายงานตัวบรรจุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) โดย บริหารงานบุคคล
เอกสารหลักฐาน สำหรับการทำแฟ้มประวัติครูผู้ช่วย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูข่าวทั้งหมด
7 ก.ค. 60 กิจกรรมส่งภาพนิ่งพร้อมคำบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ โดย ผู้ดูแลระบบ
9 ธ.ค. 59 การขออนุญาตเดินทางไปราชการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดลำปาง โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ธ.ค. 59 การขออนุญาตเดินทางไปราชการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดลำปาง โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 พ.ย. 59 การจัดกิจกรรมรื่นเริงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 59 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 59 คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 ต.ค. 59 แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ก.ย. 59 กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 พ.ย. 58 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่แข่งขันในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเภท "เครื่องร่อน" โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 พ.ย. 58 กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
15 ส.ค. 60 แจ้งกำหนดวัน - เวลา การประเมินเพื่อให้ข้าราชการมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
10 ส.ค. 60 ประกาศ สพป.มส1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ โดย บริหารงานบุคคล
9 ส.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องอสน เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน โดย บริหารงานบุคคล
9 ส.ค. 60 ขออนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชาพลังงานทดแทน โดย บริหารงานบุคคล
8 ส.ค. 60 การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE online โดย บริหารงานบุคคล
3 ส.ค. 60 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
1 ส.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC
17 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 46 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
16 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 76 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น นางเอมร รัตนเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
15 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 78 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมพิธีเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น นายประหยัด เงินใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
15 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 69 ครั้ง
คัดเลือกทุน หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 169 ครั้ง
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 169 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
17 ส.ค. 60 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย อำนวยการ
17 ส.ค. 60 การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ โดย อำนวยการ
17 ส.ค. 60 การประชุมทางวิชาการ"ครูยุคใหม่..สร้างเด็กไทย 4.0" โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 60 ร่วมกิจกรรมงาน"มหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid's World) ครั้งที่ 5 โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 60 การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 60 โครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2017" โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 60 การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 60 เชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2560 โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู เรื่อง "Professional Development in ELT" โดย อำนวยการ
8 ส.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กต.ปน.สพป.มส.1 โดย อำนวยการ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
2 ส.ค. 60 โรงเรียนขุนยวม จัดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2559 โดย ขุนยวม
28 ก.ค. 60 ประชุมผู้บริหาร 27 ก.ค. โดย โรงเรียนในสังกัด
6 ก.ค. 60 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดย บ้านลุกป่าก๊อ
28 เม.ย. 60 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดย บ้านดอยผีลู
1 ก.ค. 59 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
11 ม.ค. 59 กีฬาภานในและวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านมะหนหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
2 ธ.ค. 58 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บ้านแม่กิ๊
29 พ.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
25 พ.ย. 58 วันที่ 25 พ.ย. 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู เข้าร่วมงาน "เฮินหลีเฮินหล่อกุ้ก" เมือง 3 ดี วิถีสุข ตำบลปางหมู ณ วัดปางหมู โดย โรงเรียนในสังกัด
17 พ.ย. 58 การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6 ด้วย ภาษาคาราโอเกะ โดย บ้านลุกป่าก๊อ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนขุนยวม กิจกรรมวันแม่ 2560
17 ส.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 30 ครั้ง
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษษอำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
12 ส.ค. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 96 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านหนองแห้งนำโดย นายชาตรี รัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้ง นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ อาคารรักษ์ในหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
11 ส.ค. 60 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 106 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
2 ส.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 235 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา เสวนา "ทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดแม่ฮ่องสอน" ณ ห้องประชุมดอกสัก โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท
1 ส.ค. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 298 ครั้ง
พิธีทบทวนกฎคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ของลูกเสือ-เนตรนรีและลูกเสือชาวบ้าน อำเภอขุนยวม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
31 ก.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 294 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
15 ส.ค. 60 แจ้งกำหนดวัน - เวลา การประเมินเพื่อให้ข้าราชการมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
9 ส.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องอสน เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาตร์ โดย บริหารงานบุคคล
9 ส.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องการขั้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง (เพิ่มเติม) ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
9 ส.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ โีครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง (เพิ่มเติม) ปี2560 โดย บริหารงานบุคคล
9 ส.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องอสน เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง (เพิ่มเติม) ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
17 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
>> ดูทั้งหมด
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวม โดย ขุนยวม
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการเล่นสะล้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บ้านถ้ำลอด
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บ้านยอดดอยวิทยา
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด สิ่งแวดล้อมท้องถิ่นน่ารู้ อุ้มชูชีวิต สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม ห้องเรียนไม้ซางหนาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บ้านนาปู่ป้อม
หัวข้อวิจัย การนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามไปใช้ในการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย โดย โรงเรียนในสังกัด

>> ดูทั้งหมด
30 พ.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง , ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย ผู้ดูแลระบบ
23 พ.ค. 60 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะและวิจารณ์ โดย การเงิน
5 พ.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดย การเงิน
21 เม.ย. 60 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะและวิจารณ์ โดย การเงิน
22 มี.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง , ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50