| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Document
ข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
8 ธ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
4 ธ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องผลการประเมิน ภาค ข การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
28 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผอ.สถานศึกษา สังกัด กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
14 พ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2559 โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย อำนวยการ
ข่าวการสอบครูผู้ช่วย >> ดูทั้งหมด
หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.แม่ฮ่องสอน (รายงานตัวบรรจุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) โดย บริหารงานบุคคล
เอกสารหลักฐาน สำหรับการทำแฟ้มประวัติครูผู้ช่วย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.แม่ฮ่องสอน (รายงานตัวบรรจุวันที่ 31 สิงหาคม 2559) โดย บริหารงานบุคคล
ตำแหน่งว่างในการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รายงานตัวเลือกโรงเรียนวันที่ 31 สิงหาคม 2559) โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูข่าวทั้งหมด
9 ธ.ค. 59 การขออนุญาตเดินทางไปราชการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดลำปาง โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ธ.ค. 59 การขออนุญาตเดินทางไปราชการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดลำปาง โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 พ.ย. 59 การจัดกิจกรรมรื่นเริงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 59 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 59 คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 ต.ค. 59 แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ก.ย. 59 กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 พ.ย. 58 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่แข่งขันในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเภท "เครื่องร่อน" โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 พ.ย. 58 กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 58 แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
1 ธ.ค. 59 การกรอกข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 ธ.ค. 59 การกรอกข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 พ.ย. 59 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผอ.สถานศึกษา สังกัด กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
23 พ.ย. 59 ประกาศำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
23 พ.ย. 59 การจัดกิจกรรมรื่นเริงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 พ.ย. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โดย บริหารงานบุคคล
18 พ.ย. 59 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่าการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โดย บริหารงานบุคคล
18 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
16 พ.ย. 59 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2559
เวลา 08.30 น. วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน
9 ธ.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 43 ครั้ง
ศธจ.แม่ฮ่องสอน ประชุม กศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่๑๑/๒๕๕๙
วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะอนุกรรมการ
8 ธ.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 168 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เวลา 10.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7 ธ.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 317 ครั้ง
กศจ.แม่ฮ่องสอน //สอบคัดเลือก ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา
วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙ .๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะ
6 ธ.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 455 ครั้ง
กศจ.แม่ฮ่องสอน คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก
วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐ .๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และดร.พุฒชาด
6 ธ.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 431 ครั้ง
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ
6 ธ.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 388 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
6 ธ.ค. 59 การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 พ.ย. 59 ขอเชิญส่งนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 พ.ย. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "การวัดและประเมินทักษะศตวรรษที่ 21" โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 พ.ย. 59 ขอความร่วมมือในการดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ต.ค. 59 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ก.ย. 59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ส.ค. 59 ประสัมพันะ์ประการรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560 โดย ส่งเสริมฯ
22 ส.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 59 การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 13 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ก.ค. 59 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016 โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
1 ก.ค. 59 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
11 ม.ค. 59 กีฬาภานในและวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านมะหนหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
2 ธ.ค. 58 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บ้านแม่กิ๊
29 พ.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
25 พ.ย. 58 วันที่ 25 พ.ย. 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู เข้าร่วมงาน "เฮินหลีเฮินหล่อกุ้ก" เมือง 3 ดี วิถีสุข ตำบลปางหมู ณ วัดปางหมู โดย โรงเรียนในสังกัด
17 พ.ย. 58 การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6 ด้วย ภาษาคาราโอเกะ โดย บ้านลุกป่าก๊อ
4 ก.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
4 ก.ย. 58 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
22 ส.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย โดย บ้านใหม่ห้วยหวาย
11 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม(โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง) โดย ขุนยวม

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
7 ธ.ค. 59 โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน เข้าชม : 282 ครั้ง
ยินดีต้อนรับ ดร.ชฎาภรณ์ ไชยยา
7 ธ.ค. 59 โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน เข้าชม : 289 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย ทุกๆวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาล
ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนขุนยวมร่วมออกกำลังกาย ทุกๆวันพุธ ตามนโยบายรัฐบาลให้ข้าราชการออกกำลังกาย
30 พ.ย. 59 โดย ขุนยวม เข้าชม : 1249 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม กีฬาสีประจำปี "ขุนยวมเกมส์"
ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนขุนยวมร่วมจัดงานกีฬาสีโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559
28 พ.ย. 59 โดย ขุนยวม เข้าชม : 1393 ครั้ง
กิจกรรมกีฬาสี "น้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 11" โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมกีฬาสี "น้ำพุร้อนเกมส์ ครั้งที่ 11" ประจำปีการศุึกษา 2559
25 พ.ย. 59 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 2324 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจััดกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารักษ์ในหลวง โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
25 พ.ย. 59 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 2298 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
25 ต.ค. 59 เอกสารการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดย บริหารงานบุคคล
1 ต.ค. 59 แจ้งโอนเงินวิทยฐานะตกเบิก วันที่ 30 กันยายน 2559 โดย การเงิน
1 ต.ค. 59 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเลื่อนระดับ คศ.1 เป็น คศ.2 , คศ.2 เป็น คศ.3 โอนเข้าวันที่ 29 กันยายน 2559 โดย การเงิน
30 ส.ค. 59 เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ส่งเสริมฯ
2 ส.ค. 59 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเลื่อนระดับ คศ.1 เป็น คศ.2 , คศ.2 เป็น คศ.3 เข้าบัญชีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดย การเงิน

>> ดูทั้งหมด
17 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
15 ก.พ. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ โดย บ้านดอยผีลู
8 ก.พ. 59 รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านผาบ่อง
20 ม.ค. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
20 ม.ค. 59 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
>> ดูทั้งหมด
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด เส้นทางลัดอัจฉริยะนักกลอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นายสรปัญญาสุข สุขกรินทร์ โดย บ้านในสอย
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บ้านพัฒนา
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย บ้านแม่อูคอหลวง
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และคุณธรรม จริยธรรม ตามศักยภาพ ของ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลปางมะผ้า
บทคัดย่อรายงานการสังเคราะห์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์ เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลปางมะผ้า

>> ดูทั้งหมด
1 ธ.ค. 59 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)(ร่าง) โดย อนุบาลปาย(เวียงใต้)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 และซ่อมแซมบ้านพักครู โดย บ้านแม่โกปี่
28 พ.ย. 59 ประกาศ โรงเรียนบ้านพัฒนา เรื่อง สอบราคาจ้างบ้านพักครูแบบ203/27และซ่อมแซมบ้านพักครู โดย บ้านพัฒนา
27 พ.ย. 59 ประกาสโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา โดย บ้านยอดดอยวิทยา
24 พ.ย. 59 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๙(บ้านแม่สุยะ) ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗ โดย ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ)

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50