| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< เมษายน 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Documentข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
25 ก.พ. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เ โดย บริหารงานบุคคล
13 ก.พ. 58 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่งสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.พ. 58 ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ โดย บริหารงานบุคคล
8 ก.พ. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
1 ก.พ. 58 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดย บริหารงานบุคคล
ข่าวการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ >> ดูทั้งหมด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก- ข และไม่สิทธิ์สอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศ โดย บริหารงานบุคคล
คำชี้แจงการยื่นสมัครสอบเพิ่มเติม โดย บริหารงานบุคคล
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
17 เม.ย. 58 ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
16 เม.ย. 58 กำหนดการพิธีรดน้ำดำหัว ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 58 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ E-Training โดย บริหารงานบุคคล
10 เม.ย. 58 การรักษาความปลอดภัยในวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์คำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
10 เม.ย. 58 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบสอง ระดับประเทศ โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 เม.ย. 58 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 เม.ย. 58 การสมัครเข้ารับการพัฒนาขับเคลื่อนการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
9 เม.ย. 58 การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับข้าราชการบำนาญที่เสียชีวิต
วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ นาง พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับข้าราชการบำนาญที่เสียชีวิต นายอุทัย ตรีทอง ณ วัดม่วยต่อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
17 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 58 ครั้ง
ร่วมงานฌาปนกิจศพนาย อุทิศ รัฐเขตวนาไพร
วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ร่วมงานฌาปนกิจศพ นาย อุทิศ รัฐเขตวนาไพร ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ ๙๘ ณ
17 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 67 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 วางพวงหรีดข้าราชการครูที่เสียชีวิต
นาง พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับข้าราชการครูที่เสียชีวิต
16 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 134 ครั้ง
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
16 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 94 ครั้ง
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กับ มูลนิธิรักษ์เด็ก
นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตามโครงการมูลนิธิรักษ์เด็กและเครือข่ายการดำเนินงานแผนงาน
10 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 218 ครั้ง
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. นาย ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร
9 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 256 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
16 เม.ย. 58 การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 58 เชิญชมผังวิทยุ รายการ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2558 โดย อำนวยการ
3 เม.ย. 58 ประชาสัมพะนธ์การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป โดย อำนวยการ
3 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์สารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 58 โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ปีที่ ๒ โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 โดย อำนวยการ
30 มี.ค. 58 ไปรษณีย์ไทยเชิญชวนคนไทยซื้อแสตมป์ชุดพิเศษ สภากาชาด 2558 โดย อำนวยการ
30 มี.ค. 58 ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการช่วงวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
30 มี.ค. 58 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมฯ ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
27 มี.ค. 58 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านโป่งสา
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
28 ก.พ. 58 กำหนดรับสมัครนักเรียน รร.อนุบาลปางมะผ้า ปีการศึกษา 2558 โดย อนุบาลปางมะผ้า
13 ม.ค. 58 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558 โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน
12 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านกลาง โดย บ้านกลาง
31 ธ.ค. 57 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านแม่สุริน
31 ธ.ค. 57 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านแม่สุริน
19 ต.ค. 57 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย บ้านแม่กิ๊

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม วันวิชาการโรงเรียน Open House ประจำปีการศึกษา 2557 แสดงผลงานของนักเรียนในรอบปีที่ผ่าน ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
25 มี.ค. 58 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 821 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม พิธีมอบวุฒิบัตร
พิธีมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 “วันแห่งความสำคัญ” นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 “บัณฑิตน้อย” โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
25 มี.ค. 58 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 864 ครั้ง
งานปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริจัดงานปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่จบการศึกษาปี2557
21 มี.ค. 58 โดย ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ เข้าชม : 919 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ป.๖ และ ม.๓
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓
19 มี.ค. 58 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 1032 ครั้ง
ศูนย์เครือข่ายฯ เมืองปอนแม่กิ๊ ดำเนินการตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,2
17 มี.ค. 58 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 1070 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายฯ เมืองปอน-แม่กิ๊ประชุมดำเนินการและบรรจุข้อสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯเครือข่าย เมืองปอน-แม่กิ๊ประชุมดำเนินการและบรรจุข้อสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,2(ข้อสอบกลาง)ปีการศึกษา2557
14 มี.ค. 58 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 1093 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
7 ม.ค. 58 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
6 ม.ค. 58 การประเมินข้าราชการครูฯฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
24 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
15 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
8 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
5 เม.ย. 58 โรงเรียนขุนยวมรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน โดย ขุนยวม
9 มี.ค. 58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูวิกฤต) โดย โรงเรียนในสังกัด
23 ก.พ. 58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น พนักงานราช ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดย บ้านสบป่อง
18 ก.พ. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านสบป่อง โดย โรงเรียนในสังกัด
11 ก.พ. 58 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งครููผู้สอน โรงเรียนบ้านสบป่อง โดย บ้านสบป่อง
>> ดูทั้งหมด
รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนรู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย บ้านหัวแม่สุริน
รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านและเขียนคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.2 โดย โรงเรียนในสังกัด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย บ้านท่าโป่งแดง
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านโป่งสา
รายงานการใช้แบบเสริมทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นางศศิธร บุญใบ โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน โดย บ้านหัวแม่สุริน

>> ดูทั้งหมด
17 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. ๒๐๓/๒๖ โดย บ้านในสอย
16 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมแบบ 101ล/27(พิเศษ) จำนวน 5 รายการ โดย การเงิน
6 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดย การเงิน
6 มี.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โดย บ้านทุ่งยาว
4 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. ๒๐๓/๒๖ โดย บ้านในสอย

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50