| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Document
ข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
28 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย อำนวยการ
8 มิ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
6 มิ.ย. 59 ประกาศคคณะการมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ สังกัด สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ เขต 2 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดย บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
23 พ.ค. 59 ประกาศคณะรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคลาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้น่ที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เชต 1 และเขต 2 โดย บริหารงานบุคคล
ข่าวการสอบครูผู้ช่วย >> ดูทั้งหมด
เอกสารหลักฐาน สำหรับการทำแฟ้มประวัติครูผู้ช่วย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.แม่ฮ่องสอน (รายงานตัวบรรจุวันที่ 31 สิงหาคม 2559) โดย บริหารงานบุคคล
ตำแหน่งว่างในการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รายงานตัวเลือกโรงเรียนวันที่ 31 สิงหาคม 2559) โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์ขึ้นบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
26 ส.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่อ่องสอน เขต 1 เรื่องรับสมัครบคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวรยาม โดย บริหารงานบุคคล
24 ส.ค. 59 [ด่วนที่สุด]การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯประจำปี2559 โดย บริหารงานบุคคล
24 ส.ค. 59 ชี้แจงเรื่องการแต่งกายในวันประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนวิธีการสอนอ่านเขียนที่ประสบความสำเร็จเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 ส.ค. 59 การคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 59 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายขยายผลกิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 59 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกวด Best Practice โรงเรียนดีประจำตำบล โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ก.ค. 59 การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ก.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนงานแนะแนวอาชีพและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 และแจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
การใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area
วันที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area ของสำนักงานเขตพื้นที่
27 ส.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 21 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ฯ
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้าง
26 ส.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 106 ครั้ง
ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ร่วมเปิดงานและบรรยายพิเศษนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมเปิดงานและบรรยายพิเศษ “นโยบายของรัฐในการแก้ไข
24 ส.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 156 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาจังหวัด
23 ส.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 171 ครั้ง
ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็ก
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต
22 ส.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 214 ครั้ง
มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๕๕๙
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมพิธีเปิด
22 ส.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 195 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
22 ส.ค. 59 ประสัมพันะ์ประการรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560 โดย ส่งเสริมฯ
22 ส.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 59 การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 13 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ก.ค. 59 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ก.ค. 59 ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 22ประจำปี2559ระดับจังหวัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.ค. 59 ทุนพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จากสพฐ โดย ส่งเสริมฯ
27 มิ.ย. 59 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย" โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 59 ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดย อำนวยการ
20 มิ.ย. 59 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ส่งเสริมฯ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
1 ก.ค. 59 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
11 ม.ค. 59 กีฬาภานในและวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านมะหนหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
2 ธ.ค. 58 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บ้านแม่กิ๊
29 พ.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
25 พ.ย. 58 วันที่ 25 พ.ย. 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู เข้าร่วมงาน "เฮินหลีเฮินหล่อกุ้ก" เมือง 3 ดี วิถีสุข ตำบลปางหมู ณ วัดปางหมู โดย โรงเรียนในสังกัด
17 พ.ย. 58 การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6 ด้วย ภาษาคาราโอเกะ โดย บ้านลุกป่าก๊อ
4 ก.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
4 ก.ย. 58 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
22 ส.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย โดย บ้านใหม่ห้วยหวาย
11 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม(โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง) โดย ขุนยวม

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนขุนยวม จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการลดปริมาณขยะในโรงเรียน
ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนขุนยวม ได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลตำบลขุนยวม
27 ส.ค. 59 โดย ขุนยวม เข้าชม : 11 ครั้ง
๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ค่ายพัฒนา ที่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้
24 ส.ค. 59 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 162 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแห้งเข้ารับการนิเทศ ติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง นำโดย นายชาตรี รัตนไพบูลย์ ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้งนำคณะครูและนักเรียนเข้ารับการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองแห้ง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559
23 ส.ค. 59 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 183 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนขุนยวมร่วมจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 ส.ค. 59 โดย ขุนยวม เข้าชม : 279 ครั้ง
กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
17 ส.ค. 59 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 308 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนต้นแบบในฝันกิจกรรม การจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL / ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ CBL และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวมและโรงเรียนบ้านแม่ปาง อ
17 ส.ค. 59 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 295 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
2 ส.ค. 59 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเลื่อนระดับ คศ.1 เป็น คศ.2 , คศ.2 เป็น คศ.3 เข้าบัญชีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดย การเงิน
27 พ.ค. 59 รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
1 เม.ย. 59 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ สพฐ.เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียง กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล โดย บริหารงานบุคคล
16 มี.ค. 59 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง โดย บริหารงานบุคคล
5 พ.ย. 58 แจ้งโอนเงินวิทยฐานะตกเบิก จำนวน 80 ราย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดย การเงิน

>> ดูทั้งหมด
17 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
15 ก.พ. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ โดย บ้านดอยผีลู
8 ก.พ. 59 รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านผาบ่อง
20 ม.ค. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
20 ม.ค. 59 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
>> ดูทั้งหมด
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด โน้ตดนตรีสากลและโน้ตดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย อนุบาลปางมะผ้า
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่สะงา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2558 โดยใช้หลักการวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) โดย บ้านสบป่อง
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es ผสานการบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความและขยายความจากแผนที่ความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม โดย บ้านท่าหินส้ม
การจัดการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนบ้านปางคาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บ้านปางคาม

>> ดูทั้งหมด
22 ก.ค. 59 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application , ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดย การเงิน
11 ก.ค. 59 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์,ระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
12 พ.ค. 59 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์,ระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
3 ธ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๗ ห้อง โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
16 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50