| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Document
>> ดูข่าวทั้งหมด
8 พ.ย. 58 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่แข่งขันในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเภท "เครื่องร่อน" โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 พ.ย. 58 กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 58 แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกรรมการตัดสินกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 58 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ประจำปี 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
30 พ.ย. 58 ประกาศ อ.กค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ้่องสอน เขต 1 เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา โดย บริหารงานบุคคล
30 พ.ย. 58 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
13 พ.ย. 58 ผลการคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
13 พ.ย. 58 รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น ครั้งที่ 2 ปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
9 พ.ย. 58 บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 โดย บริหารงานบุคคล
2 พ.ย. 58 ประกาศ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
30 ต.ค. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
29 ต.ค. 58 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย อำนวยการ
29 ต.ค. 58 ส่งเงินบริจาคพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 โดย อำนวยการ
27 ต.ค. 58 แจ้งผลการพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยการนำของ นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ
1 ธ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 40 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือ แก่ มารดา
1 ธ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 38 ครั้ง
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่๑๑/๒๕๕๘
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
30 พ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 98 ครั้ง
การจัดงานแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม
27 พ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 79 ครั้ง
การประชุมกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
27 พ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 78 ครั้ง
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.290 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน
25 พ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 328 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20 พ.ย. 58 การประกวดเขียนจดหมายในหัวข้อ "เขียนจดหมายถึงตัวคุณตอนอายุ 45 ปี" โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 พ.ย. 58 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ "ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558" โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ย. 58 ขอความร่วมมือในการดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ย. 58 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ต.ค. 58 การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16 โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 58 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเลื่อนระดับ คศ.2 คศ.3 (เพิ่มเติม) เข้าบัญชีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 โดย การเงิน
25 ก.ย. 58 โครงการโอโมสานฝัน โดย ส่งเสริมฯ
22 ก.ย. 58 การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ SUPREME COMPLEX ROBOTICS ๒๐๑๕ โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ก.ย. 58 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการกวดวิชา ONLINE ฟรี เพื่อเพิ่มค่า O-NET A-NET GAT PAT และติวเข้มทุกระดับชั้น โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
29 พ.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
25 พ.ย. 58 วันที่ 25 พ.ย. 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู เข้าร่วมงาน "เฮินหลีเฮินหล่อกุ้ก" เมือง 3 ดี วิถีสุข ตำบลปางหมู ณ วัดปางหมู โดย โรงเรียนในสังกัด
17 พ.ย. 58 การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6 ด้วย ภาษาคาราโอเกะ โดย บ้านลุกป่าก๊อ
4 ก.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
4 ก.ย. 58 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
22 ส.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย โดย บ้านใหม่ห้วยหวาย
11 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม(โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง) โดย ขุนยวม
4 ส.ค. 58 ผอ.สายสุนีย์ ดวงเกตุ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผลงานของนักเรียน การแสดงของนักเรียนร่วมกับวิทยากรวัฒนธรรมจากหมู่บ้านปางหมู โดยมี นายเสน่ห์ คำแสน ประธานสถานศึกษา กับคณะกรรมการสถานศึกษา และ โดย ชุมชนบ้านปางหมู
30 ก.ค. 58 แห่เทียนพรรษาโรงเรียนบ้านถ้ำลอด โดย บ้านถ้ำลอด
22 ก.ค. 58 รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดย บ้านหว่าโน

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
วันที่ 24 พ.ย. 2558 นักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มาให้ความรู้ เรื่องสุขภาพฟันและบริการตรวจฟัน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
25 พ.ย. 58 โดย โรงเรียนในสังกัด เข้าชม : 293 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ยินดีต้อนรับ ท่านคณะกรรมการจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ท่านไชยา อินทะเสน ตามนโยบายของรัฐบาล "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ด้วยความยินดียิ่ง
24 พ.ย. 58 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 370 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนอนุบาลขุนยวม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
24 พ.ย. 58 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 375 ครั้ง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 เข้าร่วมการแข่งขัน"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558"
24 พ.ย. 58 โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 เข้าชม : 410 ครั้ง
การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2558
17 พ.ย. 58 โดย โรงเรียนในสังกัด เข้าชม : 1765 ครั้ง
อัตลักษณ์หัตกรรม OTOP
ผอ. สายสุนีย์ ดวงเกตุ ครูสุพิศ อินทะสิทธิ์ ได้นำการแสดงของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ในโครงการเปิดตัวหมูบ้านอัตลักษณ์หัตกรรม OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านปางหมู โดยมีรองผู้ว่าราชจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้เปิดพิธีในครั้งนี้
26 ก.ย. 58 โดย ชุมชนบ้านปางหมู เข้าชม : 26191 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
5 พ.ย. 58 แจ้งโอนเงินวิทยฐานะตกเบิก จำนวน 80 ราย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดย การเงิน
14 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
12 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
23 เม.ย. 58 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 ม.ค. 58 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
24 พ.ย. 58 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคำสุข โดย บ้านคำสุข
23 พ.ย. 58 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูวิกฤต) โดย บ้านห้วยเฮี๊ยะ
20 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคำสุข โดย บ้านคำสุข
12 พ.ย. 58 รับสมัครบุคคลเอสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคำสุข โดย บ้านคำสุข
6 พ.ย. 58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูวิกฤต) โดย บ้านห้วยเฮี๊ยะ
>> ดูทั้งหมด
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6 ด้วย ภาษาคาราโอเกะ โดย บ้านลุกป่าก๊อ
รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะเรื่องโจทย์ปัญหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษานายวุฒิชัย ดวงเนตรงาม โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ โดย บ้านแม่สะเป่ใต้
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง วัฒนธรรมในท้องถิ่น (ตำนานวัฒนธรรมการรำนกของชาวไทใหญ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ชุมชนต่อแพวิทยา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน

>> ดูทั้งหมด
16 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน
10 พ.ย. 58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
4 ก.ย. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดย การเงิน
31 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๙(บ้านแม่สุยะ) โดย โรงเรียนในสังกัด
28 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50