| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Document
ข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
8 ธ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
4 ธ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องผลการประเมิน ภาค ข การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
28 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผอ.สถานศึกษา สังกัด กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
14 พ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2559 โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย อำนวยการ
ข่าวการสอบครูผู้ช่วย >> ดูทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
ผลการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป้นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ.2560 โดย บริหารงานบุคคล
หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.แม่ฮ่องสอน (รายงานตัวบรรจุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) โดย บริหารงานบุคคล
เอกสารหลักฐาน สำหรับการทำแฟ้มประวัติครูผู้ช่วย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูข่าวทั้งหมด
9 ธ.ค. 59 การขออนุญาตเดินทางไปราชการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดลำปาง โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ธ.ค. 59 การขออนุญาตเดินทางไปราชการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดลำปาง โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 พ.ย. 59 การจัดกิจกรรมรื่นเริงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 59 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 59 คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 ต.ค. 59 แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ก.ย. 59 กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 พ.ย. 58 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่แข่งขันในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเภท "เครื่องร่อน" โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 พ.ย. 58 กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 58 แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
20 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
19 เม.ย. 60 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๐ (รอบสอง ระดับประเทศ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
31 มี.ค. 60 การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2560 ในระบบ DMC โดย นโยบายและแผน
24 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
24 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)เพื่อย้ายและแต่งตั้งและเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดย บริหารงานบุคคล
20 มี.ค. 60 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2560 โดย นโยบายและแผน
18 มี.ค. 60 ขอให้โรงเรียนตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กรอกแบบรายงาน ด่วน!!! โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องผลการประเมินคะแนนผู้ขอย้ายตามองค์ประกอบของ สพฐ กำหนดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน ครั้งที่ 1 ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน และชมรมลูกเสือชาวบ้านแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
21 เม.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 82 ครั้ง
การบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พ.ศ. 2560
วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธาน มอบวุฒิบัตรและให้โอวาท
18 เม.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 148 ครั้ง
โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พ.ศ. 2560
วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธาน ตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ ถวายเป็นพระราชกุศล
11 เม.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 329 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กศจ.แม่ฮ่องสอน) ครั้งที่๕/๒๕๖๐
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะอนุกรรมการ
10 เม.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 362 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)(จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก)
วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และดร.พุฒชาด
10 เม.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 308 ครั้ง
โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดการประชุมคณะทำงานตามโครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม คอนเฟอร์เร้นส์
7 เม.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 407 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
19 เม.ย. 60 ประกาศ สนง.ศธจ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้ง สนง.ศธจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
19 เม.ย. 60 การอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย อำนวยการ
19 เม.ย. 60 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 23 โดย อำนวยการ
11 เม.ย. 60 โครงการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน ( คทช ) จาก สนง.ที่ดินจังหวัด มส. โดย อำนวยการ
7 เม.ย. 60 ผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการวัดอุณหภูมิทางสังคม (TPSO POLL) ปัญหา "สื่อสังคมกับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย" โดย อำนวยการ
9 มี.ค. 60 บมจ. ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
14 ก.พ. 60 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 60 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนรับสมัครนักเรียน โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2560 โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 แจกบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากร โดย อำนวยการ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
1 ก.ค. 59 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
11 ม.ค. 59 กีฬาภานในและวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านมะหนหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
2 ธ.ค. 58 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บ้านแม่กิ๊
29 พ.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
25 พ.ย. 58 วันที่ 25 พ.ย. 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู เข้าร่วมงาน "เฮินหลีเฮินหล่อกุ้ก" เมือง 3 ดี วิถีสุข ตำบลปางหมู ณ วัดปางหมู โดย โรงเรียนในสังกัด
17 พ.ย. 58 การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6 ด้วย ภาษาคาราโอเกะ โดย บ้านลุกป่าก๊อ
4 ก.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
4 ก.ย. 58 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
22 ส.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย โดย บ้านใหม่ห้วยหวาย
11 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม(โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง) โดย ขุนยวม

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนขุนยวม ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป. 6
คณะครู นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวของ อ.ขุนยวม
23 มี.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 951 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม ปฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
23 มี.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 932 ครั้ง
การเดินทางไกลลูกเสือของโรงเรียนบ้านห้วยตอง ปีการศึกษา2559
เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2560 โรงเรียนบ้านห้วยตองได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2559 เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ลูกเสือมีเจตนารมณ์ และเจตคติที่ดี รู้จักช่วยตนเองและรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น
13 มี.ค. 60 โดย บ้านห้วยตอง เข้าชม : 1135 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ขึ้นรถไฟไปพิพิทธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ กฟผ.แม่เมาะ และกราบนมัสการพระธาตุลำปางหลวง
12 มี.ค. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 1193 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวม ประจำปี 2559
10 มี.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 1187 ครั้ง
พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้แทนพระองค์ เดินทางไปยังโรงเรียนขุนยวม ในพิธีอัญเชิญของขวัญ แฟ้มเครื่องเขียนพระราชทานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปยังโรงเรียนขุนยวม ในพิธีอัญเชิญของขวัญ แฟ้มเครื่องเขียนพระราชทานวันเด็กแห่งชาติประจำปี
3 มี.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 1143 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
20 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
24 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
15 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
17 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
15 ก.พ. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ โดย บ้านดอยผีลู
8 ก.พ. 59 รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านผาบ่อง
20 ม.ค. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
20 ม.ค. 59 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
>> ดูทั้งหมด
นางสาวพัชรินทร์ สมราช โดย โรงเรียนในสังกัด
รายงานผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านในสอย โดย บ้านในสอย
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะ สาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลปางมะผ้า
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย บ้านสบป่อง
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย บ้านสบป่อง

>> ดูทั้งหมด
21 เม.ย. 60 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะและวิจารณ์ โดย การเงิน
22 มี.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง , ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
9 มี.ค. 60 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน และประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
1 ธ.ค. 59 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้)(ร่าง) โดย อนุบาลปาย(เวียงใต้)
28 พ.ย. 59 สอบราคาจ้างสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 และซ่อมแซมบ้านพักครู โดย บ้านแม่โกปี่

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50