| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Document
>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
4 ก.พ. 59 ประกาศโรงเรียนบ้านปางคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย บริหารงานบุคคล
4 ก.พ. 59 โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ก.พ. 59 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสเด็กแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 ม.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙- ๒๕ โดย บริหารงานบุคคล
22 ม.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้่วคราวตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โีครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561) โดย บริหารงานบุคคล
22 ม.ค. 59 ตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) โดย บริหารงานบุคคล
20 ม.ค. 59 ประกาศโรงเรียนบ้านคาหาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนรายเดือน ต าแหน่ง ครูวิกฤต โดย บริหารงานบุคคล
18 ม.ค. 59 การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและเครือข่าย โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 ม.ค. 59 การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ม.ค. 59 การประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่๑/๒๕๕๙
วันศุกร์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
5 ก.พ. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 130 ครั้ง
การประชุมกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาย้ายหรือรับโอนเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมกรรมการกลั่นกรองการพิจารณา
4 ก.พ. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 184 ครั้ง
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.เชียงราย เขต ๒
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4 ก.พ. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 143 ครั้ง
การอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ อำเภอปาย
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ กล่าวรายงานต่อ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย
4 ก.พ. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 155 ครั้ง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
วันที่ 29 มกราคม 2559 นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
29 ม.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3728 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๙
วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
27 ม.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4748 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
15 ม.ค. 59 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนรักสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดย อำนวยการ
12 ม.ค. 59 การอบรมครูกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฟรี) โดย อำนวยการ
5 ม.ค. 59 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครชุมชนต้นแบบ จาก สนง.วัฒนธรรม มส. โดย อำนวยการ
21 ธ.ค. 58 การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
20 พ.ย. 58 การประกวดเขียนจดหมายในหัวข้อ "เขียนจดหมายถึงตัวคุณตอนอายุ 45 ปี" โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 พ.ย. 58 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ "ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558" โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ย. 58 ขอความร่วมมือในการดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ย. 58 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ต.ค. 58 การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16 โดย อำนวยการ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
11 ม.ค. 59 กีฬาภานในและวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านมะหนหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
2 ธ.ค. 58 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บ้านแม่กิ๊
29 พ.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
25 พ.ย. 58 วันที่ 25 พ.ย. 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู เข้าร่วมงาน "เฮินหลีเฮินหล่อกุ้ก" เมือง 3 ดี วิถีสุข ตำบลปางหมู ณ วัดปางหมู โดย โรงเรียนในสังกัด
17 พ.ย. 58 การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6 ด้วย ภาษาคาราโอเกะ โดย บ้านลุกป่าก๊อ
4 ก.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
4 ก.ย. 58 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
22 ส.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย โดย บ้านใหม่ห้วยหวาย
11 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม(โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง) โดย ขุนยวม
4 ส.ค. 58 ผอ.สายสุนีย์ ดวงเกตุ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู ได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผลงานของนักเรียน การแสดงของนักเรียนร่วมกับวิทยากรวัฒนธรรมจากหมู่บ้านปางหมู โดยมี นายเสน่ห์ คำแสน ประธานสถานศึกษา กับคณะกรรมการสถานศึกษา และ โดย ชุมชนบ้านปางหมู

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
งานพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม วันที่ 26 มกราคม 2559
28 ม.ค. 59 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 3863 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2559 วันที่ 22 - 23 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลขุนยวม
28 ม.ค. 59 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 3844 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
วันครู อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ คณะครูโรงเรียนอนุบาลขุนยวมได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนขุนยวมวิทยา
19 ม.ค. 59 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 6633 ครั้ง
สัปดาห์ วันครู พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านมะหินหลวง
สัปดาห์ วันครู พ.ศ.2559
17 ม.ค. 59 โดย บ้านมะหินหลวง เข้าชม : 7074 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม วันแด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2559 คำขวัญวันเด็ก “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”
13 ม.ค. 59 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 8246 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
ทัศนศึกษา อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรม ผู้ปกครองและครู
13 ม.ค. 59 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 8165 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
5 พ.ย. 58 แจ้งโอนเงินวิทยฐานะตกเบิก จำนวน 80 ราย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดย การเงิน
14 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
12 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
23 เม.ย. 58 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 ม.ค. 58 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
20 ม.ค. 59 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
20 ม.ค. 59 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ โดย บ้านดอยผีลู
16 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
15 ม.ค. 59 ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนบ้านถ้ำลอด โดย บ้านถ้ำลอด
>> ดูทั้งหมด
การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านในสอย รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23101 หน่วยการเรียนรู้ General informational texts โดย บ้านในสอย
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุด สุขภาพดีมีความปลอดภัยกลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ห้วยต้นนุ่นวิทยา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดย บ้านป่าลาน
ผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ชีวิตของพืช กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดย ขุนยวม
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด การปลูกพริกกะเหรี่ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย ขุนยวม

>> ดูทั้งหมด
3 ธ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๗ ห้อง โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
16 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน
10 พ.ย. 58 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
4 ก.ย. 58 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง(ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดย การเงิน
31 ส.ค. 58 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๙(บ้านแม่สุยะ) โดย โรงเรียนในสังกัด

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50