| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Document
ข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
28 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย อำนวยการ
8 มิ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
6 มิ.ย. 59 ประกาศคคณะการมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ สังกัด สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ เขต 2 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดย บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
23 พ.ค. 59 ประกาศคณะรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคลาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้น่ที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เชต 1 และเขต 2 โดย บริหารงานบุคคล
ข่าวการสอบครูผู้ช่วย >> ดูทั้งหมด
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์ขึ้นบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
กำหนดการดำเนินการกรณีอนุมัติรวมบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
28 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 59 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกวด Best Practice โรงเรียนดีประจำตำบล โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ก.ค. 59 การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ก.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนงานแนะแนวอาชีพและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 และแจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 มิ.ย. 59 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 มิ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย บริหารงานบุคคล
8 มิ.ย. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนประชารัฐ โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 มิ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
7 มิ.ย. 59 ประกวดขับร้องเพลงบทพระราชนิพนธ์ จากวัฒธรรม มส. โดย ส่งเสริมฯ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
การประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
27 ก.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 104 ครั้ง
การมอบทุนเพื่อการศึกษาของ “มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน”
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบทุนเพื่อการศึกษาของ “มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน”
27 ก.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 80 ครั้ง
เทสโก้ โลตัส มอบรองเท้าและกล่องใส่อาหารแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบรองเท้าและกล่องใส่อาหาร จำนวน 2,593 ชุด จากนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย
27 ก.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 68 ครั้ง
สุดยอด..2 เด็กดอยคว้าทอง แข่งสิ่งประดิษฐ์โลก
2 นักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ปาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คว้าเหรียญทอง ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
27 ก.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 73 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) และ (๒)
วันเสาร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ
26 ก.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 121 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันที่ ๒๑กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารและที่
21 ก.ค. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 222 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
27 ก.ค. 59 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ก.ค. 59 ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 22ประจำปี2559ระดับจังหวัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.ค. 59 ทุนพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จากสพฐ โดย ส่งเสริมฯ
27 มิ.ย. 59 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย" โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 59 ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดย อำนวยการ
20 มิ.ย. 59 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ส่งเสริมฯ
20 มิ.ย. 59 การสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 มิ.ย. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี 2559 โดย ส่งเสริมฯ
15 มิ.ย. 59 ว5/2559 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย อำนวยการ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
1 ก.ค. 59 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
1 ก.ค. 59 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
11 ม.ค. 59 กีฬาภานในและวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านมะหนหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
2 ธ.ค. 58 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บ้านแม่กิ๊
29 พ.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
25 พ.ย. 58 วันที่ 25 พ.ย. 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู เข้าร่วมงาน "เฮินหลีเฮินหล่อกุ้ก" เมือง 3 ดี วิถีสุข ตำบลปางหมู ณ วัดปางหมู โดย โรงเรียนในสังกัด
17 พ.ย. 58 การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6 ด้วย ภาษาคาราโอเกะ โดย บ้านลุกป่าก๊อ
4 ก.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
4 ก.ย. 58 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
22 ส.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย โดย บ้านใหม่ห้วยหวาย

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การติดตามตรวจสอบและประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นทีการศึกษา
ที่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า ห้องเรียนบ้านดงมะไฟ
27 ก.ค. 59 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า เข้าชม : 40 ครั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ ออกเสียงประชามติ
27 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ออกเสียงประชามติ 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง ให้ความรู้แก่ชุมชน
27 ก.ค. 59 โดย บ้านทุ่งกองมู เข้าชม : 62 ครั้ง
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การติดตามตรวจสอบและประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นทีการศึกษา
ที่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง ห้องเรียนบ้านห้วยส้าน
26 ก.ค. 59 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าชม : 103 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม เข้ารับการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑
26 ก.ค. 59 โดย ขุนยวม เข้าชม : 115 ครั้ง
๒๕ ก.ค.๕๙ ติดตามตรวจสอบและประเมินโดยหน่วยงานต้นสังกัดของกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นทีการศึกษา
ที่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านแม่สุรินน้อยและห้องเรียนบ้านแม่อูคอน้อย
26 ก.ค. 59 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 134 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑
25 ก.ค. 59 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 158 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
27 พ.ค. 59 รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
1 เม.ย. 59 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ สพฐ.เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียง กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล โดย บริหารงานบุคคล
16 มี.ค. 59 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง โดย บริหารงานบุคคล
5 พ.ย. 58 แจ้งโอนเงินวิทยฐานะตกเบิก จำนวน 80 ราย เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดย การเงิน
14 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
17 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
15 ก.พ. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ โดย บ้านดอยผีลู
8 ก.พ. 59 รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านผาบ่อง
20 ม.ค. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
20 ม.ค. 59 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
>> ดูทั้งหมด
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด โน้ตดนตรีสากลและโน้ตดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย อนุบาลปางมะผ้า
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่สะงา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2558 โดยใช้หลักการวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) โดย บ้านสบป่อง
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es ผสานการบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความและขยายความจากแผนที่ความคิด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม โดย บ้านท่าหินส้ม
การจัดการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน โรงเรียนบ้านปางคาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บ้านปางคาม

>> ดูทั้งหมด
22 ก.ค. 59 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application , ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดย การเงิน
11 ก.ค. 59 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์,ระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
12 พ.ค. 59 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์,ระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
3 ธ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๗ ห้อง โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
16 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50