| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Document
ข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
28 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย อำนวยการ
8 มิ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
6 มิ.ย. 59 ประกาศคคณะการมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ สังกัด สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ เขต 2 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดย บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
23 พ.ค. 59 ประกาศคณะรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคลาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้น่ที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เชต 1 และเขต 2 โดย บริหารงานบุคคล
ข่าวการสอบครูผู้ช่วย >> ดูทั้งหมด
เอกสารหลักฐาน สำหรับการทำแฟ้มประวัติครูผู้ช่วย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.แม่ฮ่องสอน (รายงานตัวบรรจุวันที่ 31 สิงหาคม 2559) โดย บริหารงานบุคคล
ตำแหน่งว่างในการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รายงานตัวเลือกโรงเรียนวันที่ 31 สิงหาคม 2559) โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์ขึ้นบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูข่าวทั้งหมด
9 ก.ย. 59 กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 พ.ย. 58 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่แข่งขันในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเภท "เครื่องร่อน" โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 พ.ย. 58 กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 58 แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกรรมการตัดสินกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 58 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ประจำปี 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
28 ก.ย. 59 แนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
27 ก.ย. 59 แนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
26 ก.ย. 59 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ย. 59 เชิญคณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจำ โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.ย. 59 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
9 ก.ย. 59 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดย นิเทศ ติดตามฯ
31 ส.ค. 59 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศ฿กาษ เพื่อรับรางวัลพระราชวทาน โดย ส่งเสริมฯ
31 ส.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ส.ค. 59 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
30 ส.ค. 59 ประกวด สวดแปดศิลห้า จาก สพฐ โดย ส่งเสริมฯ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
การประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนสายเหนือสัมพันธ์ ๒/๒๕๕๙
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ
30 ก.ย. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 98 ครั้ง
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559
วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต
30 ก.ย. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 104 ครั้ง
การประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมสัมมนา
30 ก.ย. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 107 ครั้ง
ประชุมแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพฐ.
วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและชี้แจงการประชุมแนวทางการ
29 ก.ย. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 167 ครั้ง
การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.ศ.จ.) ครั้งที่๖/๒๕๕๙
วันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะกรรมการและ
28 ก.ย. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 174 ครั้ง
ประชุมชี้แจงการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๐
วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
28 ก.ย. 59 โดย อำนวยการ เข้าชม : 147 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20 ก.ย. 59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ส.ค. 59 ประสัมพันะ์ประการรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560 โดย ส่งเสริมฯ
22 ส.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 59 การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 13 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ก.ค. 59 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ก.ค. 59 ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 22ประจำปี2559ระดับจังหวัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.ค. 59 ทุนพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จากสพฐ โดย ส่งเสริมฯ
27 มิ.ย. 59 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย" โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 59 ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดย อำนวยการ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
1 ก.ค. 59 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
11 ม.ค. 59 กีฬาภานในและวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนบ้านมะหนหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
2 ธ.ค. 58 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บ้านแม่กิ๊
29 พ.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม
25 พ.ย. 58 วันที่ 25 พ.ย. 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู เข้าร่วมงาน "เฮินหลีเฮินหล่อกุ้ก" เมือง 3 ดี วิถีสุข ตำบลปางหมู ณ วัดปางหมู โดย โรงเรียนในสังกัด
17 พ.ย. 58 การแก้ปัญหาการอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นป.6 ด้วย ภาษาคาราโอเกะ โดย บ้านลุกป่าก๊อ
4 ก.ย. 58 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
4 ก.ย. 58 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การเทียบเคียงการใช้คำระหว่างภาษาไตและภาษาไทยมาตรฐานว่าด้วยเรื่องชนิดของคำ วิชาภาษาไทย (เพิ่มเติม) รายวิชาภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่น รหัส ท 22201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
22 ส.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย โดย บ้านใหม่ห้วยหวาย
11 ส.ค. 58 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม(โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง) โดย ขุนยวม

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนขุนยวม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนขุนยวม-แม่เงา
วันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนขุนยวม
28 ก.ย. 59 โดย ขุนยวม เข้าชม : 155 ครั้ง
บุคลากรโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ร่วมงานสลากภัต วัดโพธาราม อ.ขุนยวม
25 ก.ย. 59 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 337 ครั้ง
กษิณาลัย ๕๙ กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
25 ก.ย. 59 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 365 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม เข้ารับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนสีเขียว กับสะเต็มศึกษา (Stem Education)
22 ก.ย. 59 โดย ขุนยวม เข้าชม : 404 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
จัดโครงการโดย สถานีตำรวจภูธรขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
22 ก.ย. 59 โดย ขุนยวม เข้าชม : 401 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกาาธิการ ศธ.ภาค 15 เข้าตรวจราชการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ อ.ปาย เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 59
-
22 ก.ย. 59 โดย โรงเรียนในสังกัด เข้าชม : 371 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
1 ต.ค. 59 แจ้งโอนเงินวิทยฐานะตกเบิก วันที่ 30 กันยายน 2559 โดย การเงิน
1 ต.ค. 59 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเลื่อนระดับ คศ.1 เป็น คศ.2 , คศ.2 เป็น คศ.3 โอนเข้าวันที่ 29 กันยายน 2559 โดย การเงิน
30 ส.ค. 59 เผยแพร่ผลงานรายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย ส่งเสริมฯ
2 ส.ค. 59 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเลื่อนระดับ คศ.1 เป็น คศ.2 , คศ.2 เป็น คศ.3 เข้าบัญชีเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดย การเงิน
27 พ.ค. 59 รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
17 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
15 ก.พ. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ โดย บ้านดอยผีลู
8 ก.พ. 59 รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านผาบ่อง
20 ม.ค. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
20 ม.ค. 59 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
>> ดูทั้งหมด
บทคัดย่อรายงานการสังเคราะห์การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์ เป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลปางมะผ้า
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายบรรจบ อรุณฤกษ์ โดย โรงเรียนในสังกัด
รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด โน้ตดนตรีสากลและโน้ตดนตรีไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย อนุบาลปางมะผ้า
การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่สะงา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2558 โดยใช้หลักการวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) โดย บ้านสบป่อง
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5Es ผสานการบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม

>> ดูทั้งหมด
22 ก.ค. 59 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application , ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดย การเงิน
11 ก.ค. 59 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์,ระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
12 พ.ค. 59 ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์,ระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application สำหรับโรงเรียน,ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง(DLIT) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย การเงิน
3 ธ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๗ ห้อง โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
16 พ.ย. 58 ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50