| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุรพันธ์ สืบฟัก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< กรกฏาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
   
Untitled Document
>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
30 ก.ค. 57 แบบรายงานผลการจัดสรรวงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
30 ก.ค. 57 โครงการอบรมมารยาทไทย โดย บริหารงานบุคคล
30 ก.ค. 57 การอบรมพัฒนาทักษาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ก.ค. 57 แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ก.ค. 57 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2558 โดย ส่งเสริมฯ
30 ก.ค. 57 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนามเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 สำรวจข้อมูลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 57 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำแผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้ที่รับรางวัลคุรุสภา ปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมจัดงานวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗
นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน
30 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 25 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๕๗
นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒
30 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 37 ครั้ง
การคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดีและรางวัลคุรุสภา ปี 2557
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
28 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 155 ครั้ง
การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
28 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 130 ครั้ง
สพป.มส.1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ กต.ปน.
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
28 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 136 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ส่งมอบ Tablet ปีงบประมาณ 2556 ให้กับโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบแท็บเล็ต
23 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 539 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
29 ก.ค. 57 สทศ.ประกาศปฏิทินกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 ส.ค.ศ.ท.เสนอคสช.ชะลอให้ตั๋วครูคนไม่จบครู โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 ครูเอกชนทวงสิทธิ์รักษาพยาบาล โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 "รังสิมา" ปูด โกงสอบตำแหน่ง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา ว่อน1-4 ล้าน วอน คสช. เร่งแก้ไข โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 "ชาญณรงค์" ยันสมศ.ยุบไม่ได้ โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 อย่าแค่ขึ้นป้าย โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 หัวใจของห้องเรียนอัจฉริยะ โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 ประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษจำนวน ๒๒ รายการ โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ โดย อำนวยการ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
กิจกรรมวันภาษาไทย โรงเรียนขุนยวม
โรงเรียนขุนยวมได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
30 ก.ค. 57 โดย ขุนยวม เข้าชม : 26 ครั้ง
สำนักงานขนส่งแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม ร่วมใจรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย รุ่นที่ 5
สำนักงานขนส่งแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรม ร่วมใจรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย รุ่นที่ 5 ให้กับโรงเรียนบ้านสบป่อง เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่รถจักยานยนต์
29 ก.ค. 57 โดย บ้านสบป่อง เข้าชม : 38 ครั้ง
วันภาษาไทยของโรงเรียนบ้านสบป่อง
29 ก.ค. 57 โดย บ้านสบป่อง เข้าชม : 51 ครั้ง
ค่ายEnglish camp โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ จัดค่ายภาษาอังกฤษ(English cam) ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2557
29 ก.ค. 57 โดย ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ เข้าชม : 44 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแห้งต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ
โรงเรียนบ้านหนองแห้งต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาฯ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
28 ก.ค. 57 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 74 ครั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนขุนยวม English Camp
โรงเรียนขุนยวมได้จัดกิจกรรม English Camp ระหว่างวันที่ 26 -27 กรกฎาคม 2557 โดยมี นายนิสิต บุญเฉลย ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมเป็นประธานเปิดกิจกรรม English Camp
28 ก.ค. 57 โดย ขุนยวม เข้าชม : 108 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
29 ก.ค. 57 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสายใจ พลสิงห์ สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย โรงเรียนในสังกัด
29 ก.ค. 57 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสายใจ พลสิงห์ สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย โรงเรียนในสังกัด
13 มิ.ย. 57 กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนขุนยวม โดย ขุนยวม
6 มิ.ย. 57 โรงเรียนบ้านถ้ำลอดประกาศรายชื่อบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย บ้านถ้ำลอด
4 มิ.ย. 57 โรงเรียนบ้านถ้ำลอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย บ้านถ้ำลอด
30 พ.ค. 57 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย บ้านถ้ำลอด
21 พ.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดย ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
19 พ.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว โดย ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
27 ก.พ. 57 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 โดย บ้านทุ่งยาว
25 ก.พ. 57 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน

>> ดูทั้งหมด
23 มิ.ย. 57 การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
29 ม.ค. 57 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ โดย บริหารงานบุคคล
22 พ.ย. 56 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
10 ก.ค. 57 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
7 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
30 มิ.ย. 57 รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
6 มิ.ย. 57 สถิติบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2555 และ ปี 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิ.ย.57) โดย บริหารงานบุคคล
31 พ.ค. 57 ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งสาการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (ครูวิกฤต) โดย บ้านโป่งสา
>> ดูทั้งหมด
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางลำดวน อหริพ่าย หน่วยงาน โรงเรียนชุมชนบ้านต่อแพ อำเภอขุนยวม สำนัก โดย โรงเรียนในสังกัด
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสายใจ พลสิงห์ สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย โรงเรียนในสังกัด
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนขุนยวม ผู้รายงาน แสงเดือน มณทนม โดย ขุนยวม
ชื่อเรื่อง นิทานประกอบแบบฝึกการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้ศึกษาค้นคว้า ศรีพรรณ กระจายทรัพยากร หน่วยงาน โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ อำเภอขุนยวม สำนักงานเขตพื้นที่ก โดย โรงเรียนในสังกัด
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๙(บ้านแม่สุยะ) โดย โรงเรียนในสังกัด

>> ดูทั้งหมด
3 มิ.ย. 57 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดย การเงิน
1 เม.ย. 57 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โดย บ้านในสอย
28 มี.ค. 57 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดย การเงิน
28 มี.ค. 57 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน โดย การเงิน
25 มี.ค. 57 ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา(บ้านแม่สุยะ) โดย โรงเรียนในสังกัด

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50