| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Documentข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
25 ก.พ. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เ โดย บริหารงานบุคคล
13 ก.พ. 58 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่งสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.พ. 58 ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ โดย บริหารงานบุคคล
8 ก.พ. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
1 ก.พ. 58 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดย บริหารงานบุคคล
ข่าวการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ >> ดูทั้งหมด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก- ข และไม่สิทธิ์สอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศ โดย บริหารงานบุคคล
คำชี้แจงการยื่นสมัครสอบเพิ่มเติม โดย บริหารงานบุคคล
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
6 มี.ค. 58 ขอความร่วมมือสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี โดย ส่งเสริมฯ
6 มี.ค. 58 การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา โดย นโยบายและแผน
2 มี.ค. 58 แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการตามโปรแกรม สารสนเทศ Set โดย บริหารงานบุคคล
2 มี.ค. 58 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของโรงเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นโยบายและแผน
2 มี.ค. 58 สำรวจความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ 2558 โดย นโยบายและแผน
25 ก.พ. 58 การประชุมปฏิบัติการจัดเก็บและนำเสนอผลงานทางวิชาการ(เพิ่มเติม) โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.พ. 58 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.2,4,5 และ ม.1-2 (ข้อสอบกลาง) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.พ. 58 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.พ. 58 ใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดย ส่งเสริมฯ
20 ก.พ. 58 การบริหารงานอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ
นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 12 ครั้ง
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยการอาชีพ
6 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 25 ครั้ง
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ อ.ขุนยวม
นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม
6 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 27 ครั้ง
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวีราคม (บุญรักษ์ สุปญโญ)
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวีราคม ( บุญรั
6 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 37 ครั้ง
ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านในสอย
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 62 ครั้ง
ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อ.ปาย
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเมืองแปง,บ้านสบสาและบ้านเหมืองแร่ (ห้องเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
5 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 64 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
6 มี.ค. 58 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น คณะครุศาสตร์ โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 13 โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต แห่งศตวรรษที่ 21 โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 โครงการอบรมการสอนภาษาไทย โดย อำนวยการ
3 มี.ค. 58 ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา การสอนการอ่านกับกระบวนการคิด การสอนการเขียนและวรรณคดี โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 มี.ค. 58 ผลการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ก.พ. 58 คุรุสภาชี้แจงสร้างความเข้าใจหลักฐานในการประกอบวิชาชีพครู โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 สพฐ.เตรียมเปิดสอบผอ.สถานศึกษาอีกรอบ ก.ค.-ก.ย.นี้ โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 ว2/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน บุคลากรฯ38ค(2) ตน.ประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 คลี่ตารางชีวิต ครูไทยใน 1 ปี (จบ) โดย อำนวยการ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
28 ก.พ. 58 กำหนดรับสมัครนักเรียน รร.อนุบาลปางมะผ้า ปีการศึกษา 2558 โดย อนุบาลปางมะผ้า
13 ม.ค. 58 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558 โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน
12 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านกลาง โดย บ้านกลาง
31 ธ.ค. 57 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านแม่สุริน
31 ธ.ค. 57 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านแม่สุริน
19 ต.ค. 57 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย บ้านแม่กิ๊
29 ก.ค. 57 ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา นางสายใจ พลสิงห์ สถานที่ทำการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย โรงเรียนในสังกัด

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊
ผอ.สพป.มส.1 พร้อมด้วย ผอ.ในอำเภอขุนยวมเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊
4 มี.ค. 58 โดย บ้านแม่กิ๊ เข้าชม : 109 ครั้ง
ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านมะหินหลวง
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านมะหินหลวง บ้านแม่ลาก๊ะและบ้านแม่โขจู
22 ก.พ. 58 โดย บ้านมะหินหลวง เข้าชม : 538 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯเมืองปอน-แม่กิ๊ จัดอบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา/ระบบการเงินและบัญชีของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่าย เมืองปอน-แม่กิ๊
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯเมืองปอน-แม่กิ๊ จัดอบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา/ระบบการเงินและบัญชี ณ ร.ร.ชุมชนบ้านเมืองปอน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘
22 ก.พ. 58 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 447 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวมจัดกิจกรรม เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
โรงเรียนขุนยวมจัดกิจกรรมนักเรียน เดินทางไกลลูกเสือสำรอง วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18 ก.พ. 58 โดย ขุนยวม เข้าชม : 588 ครั้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 จัดงาน Open House และจัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ประจำปี 2557
งาน Open House และจัดกิจกรรมกีฬาสีนักเรียน ประจำปี 2557
12 ก.พ. 58 โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 เข้าชม : 814 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอขุนยวม ประจำปี ๒๕๕๘ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
12 ก.พ. 58 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 893 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
7 ม.ค. 58 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
6 ม.ค. 58 การประเมินข้าราชการครูฯฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
24 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
15 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
8 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
23 ก.พ. 58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น พนักงานราช ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดย บ้านสบป่อง
18 ก.พ. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านสบป่อง โดย โรงเรียนในสังกัด
11 ก.พ. 58 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งครููผู้สอน โรงเรียนบ้านสบป่อง โดย บ้านสบป่อง
28 พ.ย. 57 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย บ้านกึ้ดสามสิบ
25 พ.ย. 57 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย บ้านกึ้ดสามสิบ
>> ดูทั้งหมด
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนสะกดคำสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางิ้ว โดย บ้านนางิ้ว
รายงานผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย บ้านหนองแห้ง
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกระบวนการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านน้ำริน โดย บ้านน้ำริน
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนลูกเสือตรี ภาคเรียนที่ 1/2556 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง โดย บ้านท่าโป่งแดง

>> ดูทั้งหมด
6 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดย การเงิน
6 มี.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โดย บ้านทุ่งยาว
4 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. ๒๐๓/๒๖ โดย บ้านในสอย
4 มี.ค. 58 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช.๒๐๓/๒๖ ( โครงหลังคาเหล็ก ) โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
3 มี.ค. 58 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ประกาศสอบราคาก่อสร้างบ้านพักครู โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50