| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< พฤษภาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Documentข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
25 ก.พ. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เ โดย บริหารงานบุคคล
13 ก.พ. 58 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่งสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.พ. 58 ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ โดย บริหารงานบุคคล
8 ก.พ. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
1 ก.พ. 58 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดย บริหารงานบุคคล
ข่าวการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ >> ดูทั้งหมด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก- ข และไม่สิทธิ์สอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศ โดย บริหารงานบุคคล
คำชี้แจงการยื่นสมัครสอบเพิ่มเติม โดย บริหารงานบุคคล
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
6 พ.ค. 58 ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดย นโยบายและแผน
1 พ.ค. 58 ทุนการศึกษา เด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 โดย ส่งเสริมฯ
1 พ.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการพัฒนาครูเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 เม.ย. 58 การประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดย นโยบายและแผน
29 เม.ย. 58 โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 เม.ย. 58 ประกาศการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผุ้สอน โดย บริหารงานบุคคล
28 เม.ย. 58 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลด้านคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดย บริหารงานบุคคล
28 เม.ย. 58 แนวทางการบริหารจัดการขยะ โดย ส่งเสริมฯ
28 เม.ย. 58 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสออน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
22 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การรับชาวอังกฤษก่อนเข้าทำงาน โดย ส่งเสริมฯ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
ประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา
วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ณ ห้อง
6 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 39 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีเนื่องในวัน “ฉัตรมงคล”
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีเนื่องในวัน “ฉัตรมงคล” โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นปร
6 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 44 ครั้ง
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ,นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ , นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผ
23 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 290 ครั้ง
การประชุมกรรมการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)
23 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 235 ครั้ง
นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส ถึงสถานการณ์ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
23 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 250 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำขอพร (กั๋นตอ) เทศกาลสงกรานต์
นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และข้าราชการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
22 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 263 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
6 พ.ค. 58 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรผู้ทำความดีเพื่อสังคมด้านการพัฒนาสังคมชนบท เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล มีชัย วีระไวทยะฯ ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
6 พ.ค. 58 โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย อำนวยการ
30 เม.ย. 58 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558" โดย นโยบายและแผน
28 เม.ย. 58 ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีและด้านนาฎศิลป์ โดย ส่งเสริมฯ
28 เม.ย. 58 การประชุมวิชาการนานาชาติ :ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศของอาเซียน ด้านภาษา การแปล ล่าม ล่ามภาษามือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 เม.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2558 โดย อำนวยการ
16 เม.ย. 58 การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 58 เชิญชมผังวิทยุ รายการ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2558 โดย อำนวยการ
3 เม.ย. 58 ประชาสัมพะนธ์การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป โดย อำนวยการ
3 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์สารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย อำนวยการ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
27 มี.ค. 58 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านโป่งสา
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
28 ก.พ. 58 กำหนดรับสมัครนักเรียน รร.อนุบาลปางมะผ้า ปีการศึกษา 2558 โดย อนุบาลปางมะผ้า
13 ม.ค. 58 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558 โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน
12 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านกลาง โดย บ้านกลาง
31 ธ.ค. 57 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านแม่สุริน
31 ธ.ค. 57 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านแม่สุริน
19 ต.ค. 57 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย บ้านแม่กิ๊

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม วันวิชาการโรงเรียน Open House ประจำปีการศึกษา 2557 แสดงผลงานของนักเรียนในรอบปีที่ผ่าน ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
25 มี.ค. 58 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 971 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม พิธีมอบวุฒิบัตร
พิธีมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 “วันแห่งความสำคัญ” นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 “บัณฑิตน้อย” โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
25 มี.ค. 58 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 1000 ครั้ง
งานปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริจัดงานปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่จบการศึกษาปี2557
21 มี.ค. 58 โดย ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ เข้าชม : 1048 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ป.๖ และ ม.๓
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓
19 มี.ค. 58 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 1172 ครั้ง
ศูนย์เครือข่ายฯ เมืองปอนแม่กิ๊ ดำเนินการตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,2
17 มี.ค. 58 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 1200 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายฯ เมืองปอน-แม่กิ๊ประชุมดำเนินการและบรรจุข้อสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯเครือข่าย เมืองปอน-แม่กิ๊ประชุมดำเนินการและบรรจุข้อสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,2(ข้อสอบกลาง)ปีการศึกษา2557
14 มี.ค. 58 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 1180 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
23 เม.ย. 58 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 ม.ค. 58 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
6 ม.ค. 58 การประเมินข้าราชการครูฯฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
24 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
15 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
5 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูวิทย์-คณิต โดย บ้านแม่เหมืองหลวง
4 พ.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู วิทย์ คณิต โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง โดย บ้านแม่เหมืองหลวง
4 พ.ค. 58 ประกาศโรงเรียนปางตองประชาสรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย ปางตองประชาสรรค์
28 เม.ย. 58 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิทย์ คณิต โดย บ้านแม่เหมืองหลวง
28 เม.ย. 58 ประกาศผลสอบพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย ขุนยวม
>> ดูทั้งหมด
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเมืองแปง ชื่อผู้ศึกษา นางสาวสลิตา ชัยกุล ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดย โรงเรียนในสังกัด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ชุดการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยเทคนิคการฝึกแปลปากเปล่า (Oral translated Practicing Technique) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านคล่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย บ้านในสอย
ผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่องอาหารและสารเสพติด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย บ้านในสอย
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชื่อผู้ศึกษา สวนีย์ อินธิปวง ปีการศึกษา 2556 โดย โรงเรียนในสังกัด
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ผู้ศึกษา นางเพชรลดา วงษ์พันธ์ โดย โรงเรียนในสังกัด

>> ดูทั้งหมด
17 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. ๒๐๓/๒๖ โดย บ้านในสอย
16 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมแบบ 101ล/27(พิเศษ) จำนวน 5 รายการ โดย การเงิน
6 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดย การเงิน
6 มี.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โดย บ้านทุ่งยาว
4 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. ๒๐๓/๒๖ โดย บ้านในสอย

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50