| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Documentข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
25 ก.พ. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เ โดย บริหารงานบุคคล
13 ก.พ. 58 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่งสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.พ. 58 ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ โดย บริหารงานบุคคล
8 ก.พ. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
1 ก.พ. 58 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดย บริหารงานบุคคล
ข่าวการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ >> ดูทั้งหมด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก- ข และไม่สิทธิ์สอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศ โดย บริหารงานบุคคล
คำชี้แจงการยื่นสมัครสอบเพิ่มเติม โดย บริหารงานบุคคล
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
27 มี.ค. 58 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มี.ค. 58 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มี.ค. 58 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
26 มี.ค. 58 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ โดย บริหารงานบุคคล
26 มี.ค. 58 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสดุดี ปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
26 มี.ค. 58 ประชาสัมพันธ์คำสั่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า โดย ส่งเสริมฯ
26 มี.ค. 58 เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ โดย ส่งเสริมฯ
26 มี.ค. 58 การแจ้งสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน โดย อำนวยการ
25 มี.ค. 58 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ไมโล ฟุตซอล แชมเปี้ยนส์ 2015 โดย ส่งเสริมฯ
25 มี.ค. 58 การประกวดชุดการจัดากรเรียนรู้และกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ้น โดย ส่งเสริมฯ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
นาง พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับประกาศนียบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
27 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 7 ครั้ง
โครงการอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ
นาง พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
27 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 15 ครั้ง
ประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ/การก่อหนี้ผูกพัน/งบปกติ ปี 2558
นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม ร่วมรับฟังการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคา 2558
27 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 15 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากร “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข”
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
27 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 14 ครั้ง
การประชุมสามัญศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ อ.ปางมะผ้า
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมสามัญศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ อ.ปางมะผ้า
26 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 45 ครั้ง
พิธีเปิดโรงเรียนปางตองประชาสรรค์ (สาขาห้องเรียนเคลื่อนที่แม่อีล้อ)
วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการโรงเรียนปางตองประ
23 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 108 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
11 มี.ค. 58 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 โดย อำนวยการ
11 มี.ค. 58 สำรวจโรงเรียนมัธยม(ขยายโอกาส) อบรมงานอาชีพ โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 มี.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการฝึกอบรมทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา" ครั้งที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 มี.ค. 58 การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น คณะครุศาสตร์ โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 13 โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต แห่งศตวรรษที่ 21 โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 โครงการอบรมการสอนภาษาไทย โดย อำนวยการ
3 มี.ค. 58 ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา การสอนการอ่านกับกระบวนการคิด การสอนการเขียนและวรรณคดี โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 มี.ค. 58 ผลการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
27 มี.ค. 58 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านโป่งสา
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
28 ก.พ. 58 กำหนดรับสมัครนักเรียน รร.อนุบาลปางมะผ้า ปีการศึกษา 2558 โดย อนุบาลปางมะผ้า
13 ม.ค. 58 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558 โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน
12 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านกลาง โดย บ้านกลาง
31 ธ.ค. 57 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านแม่สุริน
31 ธ.ค. 57 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านแม่สุริน
19 ต.ค. 57 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย บ้านแม่กิ๊

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม วันวิชาการโรงเรียน Open House ประจำปีการศึกษา 2557 แสดงผลงานของนักเรียนในรอบปีที่ผ่าน ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
25 มี.ค. 58 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 59 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม พิธีมอบวุฒิบัตร
พิธีมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2557 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 “วันแห่งความสำคัญ” นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 “บัณฑิตน้อย” โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
25 มี.ค. 58 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 60 ครั้ง
งานปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริจัดงานปัจฉิมนิเทศน์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ที่จบการศึกษาปี2557
21 มี.ค. 58 โดย ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ เข้าชม : 119 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้น ป.๖ และ ม.๓
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.๖ และ ม.๓
19 มี.ค. 58 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 165 ครั้ง
ศูนย์เครือข่ายฯ เมืองปอนแม่กิ๊ ดำเนินการตรวจข้อสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,2
17 มี.ค. 58 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 169 ครั้ง
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายฯ เมืองปอน-แม่กิ๊ประชุมดำเนินการและบรรจุข้อสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯเครือข่าย เมืองปอน-แม่กิ๊ประชุมดำเนินการและบรรจุข้อสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,2(ข้อสอบกลาง)ปีการศึกษา2557
14 มี.ค. 58 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 257 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
7 ม.ค. 58 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
6 ม.ค. 58 การประเมินข้าราชการครูฯฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
24 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
15 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
8 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
9 มี.ค. 58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูวิกฤต) โดย โรงเรียนในสังกัด
23 ก.พ. 58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็น พนักงานราช ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดย บ้านสบป่อง
18 ก.พ. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านสบป่อง โดย โรงเรียนในสังกัด
11 ก.พ. 58 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งครููผู้สอน โรงเรียนบ้านสบป่อง โดย บ้านสบป่อง
28 พ.ย. 57 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย บ้านกึ้ดสามสิบ
>> ดูทั้งหมด
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านโป่งสา
รายงานการใช้แบบเสริมทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นางศศิธร บุญใบ โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน โดย บ้านหัวแม่สุริน
รายงานผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการ ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน
ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เกษตรน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บ้านแม่สะเป่ใต้
รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านหนองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บ้านหนองแห้ง

>> ดูทั้งหมด
17 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. ๒๐๓/๒๖ โดย บ้านในสอย
16 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมแบบ 101ล/27(พิเศษ) จำนวน 5 รายการ โดย การเงิน
6 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดย การเงิน
6 มี.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โดย บ้านทุ่งยาว
4 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. ๒๐๓/๒๖ โดย บ้านในสอย

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50