| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< กรกฏาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


   
Untitled Documentข่าวการสอบผู้บริหารสถานศึกษา >> ดูทั้งหมด
25 พ.ค. 58 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตัั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
19 พ.ค. 58 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
25 ก.พ. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เ โดย บริหารงานบุคคล
13 ก.พ. 58 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่งสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.พ. 58 ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ โดย บริหารงานบุคคล
ข่าวการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ >> ดูทั้งหมด
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก- ข และไม่สิทธิ์สอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศ โดย บริหารงานบุคคล
คำชี้แจงการยื่นสมัครสอบเพิ่มเติม โดย บริหารงานบุคคล
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูข่าวด่วนทั้งหมด
30 มิ.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด สมศ. โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 มิ.ย. 58 การดำเนินงานตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 มิ.ย. 58 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
23 มิ.ย. 58 สพฐ.แจ้งแนวทางปฏิบัติครู สอน นร. สกัดเมอร์ส-ไข้หวัดใหญ่ โดย อำนวยการ
20 มิ.ย. 58 แจ้งผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มิ.ย. 58 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มิ.ย. 58 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงศึกษานิเทศกื สังกัด สพป.มส 1 โดย บริหารงานบุคคล
18 มิ.ย. 58 ขอความร่วมมือรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลทางอินเทอร์เน็ตและประเมินผลระบบการอบรมทางไกลโครงการ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ผ่านระบบ DLIT REPORT โดย นิเทศ ติดตามฯ

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การ
3 ก.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 83 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ กล่าวรายงานต่อ นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
2 ก.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 111 ครั้ง
พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านห้วยผา
วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีสวนสนาม เนื่องในงานวันค
1 ก.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 114 ครั้ง
สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการสรุปผลการประเมินการคัดเ
30 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 126 ครั้ง
การอบรมการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
................................ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของศูน
30 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 134 ครั้ง
การพัฒนาครูปฐมวัย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา โดยนางสาวจรัสศรี คำใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ จัดประชุมพัฒนาครูปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทั้งในแ
29 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 155 ครั้ง

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
3 ก.ค. 58 ประชาสัมพันธ์หนังสือ โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชิงทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น ณ ประเทศสิงคโปร และ กัมพูชา โดย บริษัท ทัชชิ่งทอยส์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันภาษาและวัฒธรรมเอ็ดดุเคชั่นสตูดิโอ ( ES-ILC โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 การให้ความร่วมมือดำเนินงานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ " Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่ " โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 ประชาสัมพันธ์การสมัครประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๓ และขยายเวลารับสมัคร โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 "ครู" เรียกรับเงินจาก"ครู" ที่ขอประเมินวิทยฐานะ ถูกไล่ออกมาแล้ว! โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 ด่วนที่สุด! การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงและการเลื่อนขั้นฯ ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 69 ราย (30มิ.ย.58) โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 25 ราย โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 ครม.ไฟเขียวตั้ง "สุเทพ" นั่งรองเลขาฯกพฐ. "ทิพย์สุดา" นั่งรองเลขาฯสกศ. โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 เปลี่ยนสถานที่มอบรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ

>> ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
13 มิ.ย. 58 ไหว้ครูโรงเรียนบ้านมะหินหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
27 มี.ค. 58 การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านโป่งสา
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
4 มี.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ โดย บ้านแม่กิ๊
28 ก.พ. 58 กำหนดรับสมัครนักเรียน รร.อนุบาลปางมะผ้า ปีการศึกษา 2558 โดย อนุบาลปางมะผ้า
13 ม.ค. 58 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2558 โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน
12 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านกลาง โดย บ้านกลาง
31 ธ.ค. 57 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านแม่สุริน
31 ธ.ค. 57 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย บ้านแม่สุริน

>> ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียอนุบาลแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2558
4 ก.ค. 58 โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน เข้าชม : 24 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม " วันสถาปนาลูกเสือไทย " ๑ กรกฏาคม คณะผู้บริหาร ผู้กำกับ กลุ่มลูกเสือ เนตรนารี อำเภอขุนยวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
1 ก.ค. 58 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 106 ครั้ง
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่
นายชาตรี รัตนไพบูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้งนำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2558
30 มิ.ย. 58 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 88 ครั้ง
การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เครือข่ายสถานศึกษาสายใต้ (ปาย)
30 มิ.ย. 58 โดย เครือข่ายสถานศึกษาสายใต้(ปาย) เข้าชม : 65 ครั้ง
โครงการเหย้า-เยือนเพื่อพลังแผนดิน
29 มิ.ย. 58 โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน เข้าชม : 91 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
อบรมครูปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
28 มิ.ย. 58 โดย อนุบาลขุนยวม เข้าชม : 112 ครั้ง

>> ดูทั้งหมด
14 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
12 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
23 เม.ย. 58 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 ม.ค. 58 การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
6 ม.ค. 58 การประเมินข้าราชการครูฯฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล

>> ดูทั้งหมด
30 มิ.ย. 58 ประกาศและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โดย ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
26 มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โดย ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
23 มิ.ย. 58 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูวิกฤติ) โดย บ้านท่าโป่งแดง
20 มิ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูวิกฤติ) โดย บ้านท่าโป่งแดง
17 มิ.ย. 58 โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โดย ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ
>> ดูทั้งหมด
รายงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การนำเสนอข้อมูลท้องถิ่นด้วยโปรแกรม PowerPoint กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย บ้านนาปู่ป้อม
ไหว้ครูโรงเรียนบ้านมะหินหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวแม่สุรินตามแนวทางระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 โดย บ้านหัวแม่สุริน
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยาและเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ชุมชนบ้านแม่ฮี้
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยขั้นตอนการอ่านแบบ SQ4R และกรอบมโนทัศน์ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ชุมชนบ้านเมืองปอน

>> ดูทั้งหมด
17 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. ๒๐๓/๒๖ โดย บ้านในสอย
16 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมแบบ 101ล/27(พิเศษ) จำนวน 5 รายการ โดย การเงิน
6 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดย การเงิน
6 มี.ค. 58 ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งยาว โดย บ้านทุ่งยาว
4 มี.ค. 58 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช. ๒๐๓/๒๖ โดย บ้านในสอย

  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50