สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 รับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.&ประชุมคณะบริหาร

วันพุธ ที่ 5 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ รับฟังรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 25/2566 ผ่านทางช่อง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะบริหารของสำนักงาน เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ และนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 //ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top