สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมิน PA ประธานกลุ่มโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และประเมินผลปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2566 นำโดย นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประธานกรรมการ,ว่าที่ร้อยตรีเทพบดินทร์ คะสา,นายชัยยงค์ คลังกลาง ,นายเดชา ลุนาวงค์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กรรมการ ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และประเมินผลการปฏิบัติงานประธานกลุ่มโรงเรียน หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการได้ให้เกียรติเป็นประธานในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 2 สายงานบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุม2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1//ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำรายงาน///

1 thought on “สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมิน PA ประธานกลุ่มโรงเรียน”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top