สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริ มอบให้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง พัฒนาทักษะการสังเกต และการหาคำตอบด้วยตนเองมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี โดยนายเดชา ลุนาวงค์ รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1//ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำรายงาน///

1 thought on “สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”

  1. "Can you provide a summary of the events that took place on Thursday, September 14, 2023, at 10:00 AM, when Mr. Tewanan Pojai, the Head of the Mae Hong Son Province 1st District Education Office, presided over the ceremony to receive the royal emblem for 'บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย' (Little Scientists' House of Thailand) for the academic year 2023? This project is supported by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn and aims to instill a love for science and hands-on learning in young children. Mr. Decha Lunawong, the Deputy Head of the Mae Hong Son Province 1st District Education Office, delivered a report on this occasion. Could you share details about the significance and outcomes of this event?"
    telkom university

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top