สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมิน ผู้บริหาร ร.ร.อ.ปางมะผ้า PA

วันพุธ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และประเมินผลปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2566 นำโดย นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประธานกรรมการ,นายอนิรุทธ์ สายบุญผาง ผอ.โรงเรียนบ้านวนาหลวง กรรมการ,นายสมนึก ศรีวิไชย ผอ.โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า กรรมการและเลขานุการ ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และประเมินการผลปฏิบัติงานผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอปางมะผ้า ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า //ธีรธิดา พรหมมาแบน,สุวิมล บรรพตสูงล้ำรายงาน///

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top