| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
เรื่อง : อบรมเพื่อเป็นวิทยากร คุณธรรม จริยธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
โดย : โรงเรียนในสังกัด เมื่อ วันอังคาร ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555 มีผู้เข้าชม : 2591

นายสามารถ   สิงห์พรหม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักไทย และ นายวโรดม  ครูโรงเรียนบ้ายป่าลาน อ.เมือง ได้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร สพป.มส 1  ในการจัดการอบรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ของคุรุสภา และจะนำมาจัดการอบรม ในช่วงเดือน เมษายน  2555 ในการไปครั้งนี้ ทางนางศศิปรีดา ศิริปาลกะ หัวหน้าฝ่ายแผน เป็นผู้ที่ประสานงาน ในการไปอบรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 9 - 11  มีนาคม  2555  ณ อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา


ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด "อำเภอขุนยวมเกมส์" 20 ก.พ. 60
      กิจกรรมชุมนุมลูกเสือยาเสพติดเครือข่ายการศึกษาลุ่มน้ำของ 14 ก.พ. 60
      โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ร่วมประกวดบรรยายธรรม ณ วัดหัวเวียง 14 ก.พ. 60
      ต้อนรับท่าน ผอ.บุญชู จันทร์ดำและคณะ 10 ก.พ. 60
      รองฯ สุภาพ กาวิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง 9 ก.พ. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50