| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
เรื่อง : บุคลากรโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ร่วมการประชุมสัญจรกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
โดย : เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เมื่อ วันจันทร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 มีผู้เข้าชม : 956

 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 บุคลากรโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ร่วมการประชุมสัญจรกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง ห้องเรียนบ้านกิ่วขมิ้น กิจกรรมแข่งขันกีฬาฮาเฮ และการนำเสนอผลงานของครูดีศรีโรงเรียนเขตและห้องเรียนดีเด่น ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนบนพื้นที่สูงต่อไป

"โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เราทำดีแล้วรู้สึกดี จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทำ"

 


ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนบ้านสบสาจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 26 มิ.ย. 60
      การจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย ปี 2560 26 มิ.ย. 60
      การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 60
      ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคือข่ายสิงหนาทราชาลัย 21 มิ.ย. 60
      การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊ 17 มิ.ย. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50