| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
เรื่อง : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๙ (บ้านแม่สุยะ)
โดย : โรงเรียนในสังกัด เมื่อ วันศุกร์ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 มีผู้เข้าชม : 2022

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๙๙(บ้านแม่สุยะ)
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้นและฐานความรู้ต่าง ๆ ๑๐ ฐานซึ่งเป็นฐานเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งนักเรียนมีความสนใจและสนุกกับฐานความรู้ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจและให้ความสำคัญกับภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านประตูเมือง วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 14 ต.ค. 57
      การจัดงานมุฑิตาจิตศูนย์เครือข่ายสิงหนาทราชาลัย 22 ก.ย. 57
      โครงการสุขภาพดีเริ่มที่ตัวหนู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านประตูเมือง 16 ก.ย. 57
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์เครือข่ายสิงหนาทราชาลัย 11 ก.ย. 57
      ผลงานทางวิชาการ การเล่านิทานเด็กพิเศษเรียนรวม 5 ก.ย. 57


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50