| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
โรงเรียนขุนยวม ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป. 6
คณะครู นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวของ อ.ขุนยวม
23 มี.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 382 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม ปฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
23 มี.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 384 ครั้ง
การเดินทางไกลลูกเสือของโรงเรียนบ้านห้วยตอง ปีการศึกษา2559
เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2560 โรงเรียนบ้านห้วยตองได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2559 เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ลูกเสือมีเจตนารมณ์ และเจตคติที่ดี รู้จักช่วยตนเองและรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น
13 มี.ค. 60 โดย บ้านห้วยตอง เข้าชม : 617 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ขึ้นรถไฟไปพิพิทธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ กฟผ.แม่เมาะ และกราบนมัสการพระธาตุลำปางหลวง
12 มี.ค. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 653 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวม ประจำปี 2559
10 มี.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 641 ครั้ง
พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้แทนพระองค์ เดินทางไปยังโรงเรียนขุนยวม ในพิธีอัญเชิญของขวัญ แฟ้มเครื่องเขียนพระราชทานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปยังโรงเรียนขุนยวม ในพิธีอัญเชิญของขวัญ แฟ้มเครื่องเขียนพระราชทานวันเด็กแห่งชาติประจำปี
3 มี.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 728 ครั้ง
บุคลากรโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ร่วมการประชุมสัญจรกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง ห้องเรียนบ้านกิ่วขมิ้น
27 ก.พ. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 740 ครั้ง
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด "อำเภอขุนยวมเกมส์"
ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2560
20 ก.พ. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 648 ครั้ง
กิจกรรมชุมนุมลูกเสือยาเสพติดเครือข่ายการศึกษาลุ่มน้ำของ
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาลุ่มน้ำของ อำเภอปางมะผ้า จำนวน ๑๐ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๐
14 ก.พ. 60 โดย บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร เข้าชม : 685 ครั้ง
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ร่วมประกวดบรรยายธรรม ณ วัดหัวเวียง
14 ก.พ. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 677 ครั้ง
ต้อนรับท่าน ผอ.บุญชู จันทร์ดำและคณะ
ณ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุงและห้องเรียนบ้านห้วยฟาน
10 ก.พ. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 696 ครั้ง
รองฯ สุภาพ กาวิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง
9 ก.พ. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 584 ครั้ง
การชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวบ้านประตูเมือง
9 ก.พ. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 516 ครั้ง
กิจกรรมการชุมนุมลูกเสือต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊
กลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊และศูนย์การเรียนรู้ห้วยโปงเลาตำบลแม่กิ๊รวมกับ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 จัดกิจกรรมการชุมนุมลูกเสือต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
8 ก.พ. 60 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 343 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม เดินทางไกลลูกเสือสำรอง-ลูกเสือสามัญ ป.1-ป.4
กิจกรรมลูกเสือ เดินทางไกล และเรียนรู้วิชาลูกเสือตามฐานต่างๆ ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
6 ก.พ. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 260 ครั้ง
โครงการโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเด็กน้อย กับ UNDP
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ร่วมกับ UNDP และ บีอีซีเทโร
2 ก.พ. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 396 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม ร่วมเดินขบวนรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น
สำนักงานเกษตรอำเภอ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตามโครงการรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โดยมีวงดุริยงค์ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวมร่วมนำขบวน
1 ก.พ. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 357 ครั้ง
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
28 ม.ค. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 436 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนจัดพิธีเปิดอาคารใหม่
27 ม.ค. 60 โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน เข้าชม : 431 ครั้ง
มูลนิธิ Act NOW สำรวจพื้นที่ เพื่อช่วยพัฒนาสถานศึกษา
26 ม.ค. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 475 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50