| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
ประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคือข่ายสิงหนาทราชาลัย
21 มิ.ย. 60 โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน เข้าชม : 126 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊
กลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊ นำโดยนายเรืองศักดิ์ เยาวโสภา ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊ เพื่อจะจัดทำคู่มือในการเรียนการสอนยกระดับการอ่านออก เขียนได้ ในระดับชั้น ป.1
17 มิ.ย. 60 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 232 ครั้ง
กิจกรรมวันไหวครูโรงเรียนบ้านหนองแห้ง
โรงเรียนบ้านหนองแห้ง นำโดย นายชาตรี รัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้งนำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
15 มิ.ย. 60 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 238 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายมนัส ถามูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตอง รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
14 มิ.ย. 60 โดย บ้านห้วยตอง เข้าชม : 270 ครั้ง
โรงเรียนบ้านห้วยตอง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
14 มิ.ย. 60 โดย บ้านห้วยตอง เข้าชม : 269 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม การประชุมเชิงปฎิบัติการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
กลุ่มโรงเรียน ขุนยวม - แม่เงา วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนขุนยวม
13 มิ.ย. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 236 ครั้ง
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
9 มิ.ย. 60 โดย บ้านหว่าโน เข้าชม : 263 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน 2560
โดยโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
9 มิ.ย. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 178 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม จัดพิธีวันไหว้ครู 8 มิถุนายน 2560
คณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
8 มิ.ย. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 178 ครั้ง
กิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านห้วยตอง ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อฝึกให้นักเรียนเข้าใจ รู้หลักการและขั้นตอนของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น
30 พ.ค. 60 โดย บ้านห้วยตอง เข้าชม : 354 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนอแห้งจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
นายชาตรี รัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้งนำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
15 พ.ค. 60 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 898 ครั้ง
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
10 พ.ค. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 1029 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม ทัศนศึกษานักเรียนชั้น ป. 6
คณะครู นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญ และแหล่งท่องเที่ยวของ อ.ขุนยวม
23 มี.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 2037 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม ปฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
23 มี.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 2005 ครั้ง
การเดินทางไกลลูกเสือของโรงเรียนบ้านห้วยตอง ปีการศึกษา2559
เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2560 โรงเรียนบ้านห้วยตองได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2559 เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสุขภาพ ให้ลูกเสือมีเจตนารมณ์ และเจตคติที่ดี รู้จักช่วยตนเองและรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น
13 มี.ค. 60 โดย บ้านห้วยตอง เข้าชม : 2204 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ขึ้นรถไฟไปพิพิทธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนต์ กฟผ.แม่เมาะ และกราบนมัสการพระธาตุลำปางหลวง
12 มี.ค. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 2111 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขุนยวม ประจำปี 2559
10 มี.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 1639 ครั้ง
พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ผู้แทนพระองค์ เดินทางไปยังโรงเรียนขุนยวม ในพิธีอัญเชิญของขวัญ แฟ้มเครื่องเขียนพระราชทานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปยังโรงเรียนขุนยวม ในพิธีอัญเชิญของขวัญ แฟ้มเครื่องเขียนพระราชทานวันเด็กแห่งชาติประจำปี
3 มี.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 1514 ครั้ง
บุคลากรโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ร่วมการประชุมสัญจรกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
ณ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมือง ห้องเรียนบ้านกิ่วขมิ้น
27 ก.พ. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 956 ครั้ง
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด "อำเภอขุนยวมเกมส์"
ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2560
20 ก.พ. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 817 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50