| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
โรงเรียนขุนยวม กิจกรรมวันแม่ 2560
17 ส.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 30 ครั้ง
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษษอำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
12 ส.ค. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 96 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
โรงเรียนบ้านหนองแห้งนำโดย นายชาตรี รัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้ง นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 ณ อาคารรักษ์ในหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
11 ส.ค. 60 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 106 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
2 ส.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 235 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา เสวนา "ทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดแม่ฮ่องสอน" ณ ห้องประชุมดอกสัก โรงแรมอิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท
1 ส.ค. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 298 ครั้ง
พิธีทบทวนกฎคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ของลูกเสือ-เนตรนรีและลูกเสือชาวบ้าน อำเภอขุนยวม
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
31 ก.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 294 ครั้ง
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
27 ก.ค. 60 โดย บ้านแม่กิ๊ เข้าชม : 348 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมเตรียมการดำเนินการเสวนา "ทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กด้อยโอกาส ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน"
26 ก.ค. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 338 ครั้ง
School Parthner โรงเรียนประชารัฐเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนบ้านหนองแห้ง
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ท่าน ศน.ประหยัด เงินใส ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 พร้อม School Partner จากบริษัท ทรู คอปเปอร์เรชั่น จำกัด เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแห้งเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
26 ก.ค. 60 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 267 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม การประชุมสร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ของกลุ่มเครือข่ายขุนยวม – แม่เงา
25 ก.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 205 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประชุมบุคลากร
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา จัดประชุมบุคลากรครูอัตราจ้าง(ครูชนเผ่า)และบุคลากรรถห้องสมุดเคลื่อนที่ งบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ
22 ก.ค. 60 โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เข้าชม : 284 ครั้ง
กลุ่มโรงเรียนเมืองปอน-แม่กิ๊ จัดค่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
21 ก.ค. 60 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 192 ครั้ง
ประเมินโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
18 ก.ค. 60 โดย อนุบาลแม่ฮ่องสอน เข้าชม : 209 ครั้ง
โครงการจัดค่ายวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ป.6 และม.3 (O-Net)
กลุ่มโรงเรียน ขุนยวม - แม่เงา ระหว่างวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2560
11 ก.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 304 ครั้ง
โรงเรียนขุนยวม กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุนยวม จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดม่อยต่อ และวัดทรายมูล
7 ก.ค. 60 โดย ขุนยวม เข้าชม : 308 ครั้ง
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาโรงเรียนบ้านหนองแห้ง
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา โดยนำนักเรีนเดินแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายวัดบ้านหางปอน ณ หมู่บ้านหางปอน ในวันที่ 7 กรฎาคม 2560
7 ก.ค. 60 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 299 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560
นายชาตรี รัตนไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้ง นำคณะลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยการจัดกิจกรรมครัั้งได้มีกองลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบ
5 ก.ค. 60 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 295 ครั้ง
กลุ่มสิงหนาทราชาลัยจัดอบรมการสอนภาษาอังกฤษ และการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครู
การอบรมการสอนภาษาอังกฤษ และการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับครู ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2560
4 ก.ค. 60 โดย บ้านในสอย เข้าชม : 290 ครั้ง
"ยอนกั๋นมาเหล่บ้านต่อแพ" ตามโครงการพัฒนาชุมชน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.09 น. นางสิริรัตน์ ศรีโพธา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมการต้อนรับ ท่านสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการเปิดงาน "ยอนกั๋นมาเหล่บ้านต่อแพ"
1 ก.ค. 60 โดย ชุมชนต่อแพวิทยา เข้าชม : 284 ครั้ง
กิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภูโรงเรียบ้านแห้ง
โรงเรียนบ้านหนองแห้งจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารรักษ์ในหลวง โรงเรียนบ้านหนองแห้ง
30 มิ.ย. 60 โดย บ้านหนองแห้ง เข้าชม : 205 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/49 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50