| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
15 ส.ค. 60 แจ้งกำหนดวัน - เวลา การประเมินเพื่อให้ข้าราชการมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
24 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
15 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
8 ธ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
21 พ.ย. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
30 ต.ค. 57 แจ้งโอนเงินวิทยฐานะตกเบิก จำนวน 151 ราย วันที่ 30 ตุลาคม 2557 โดย การเงิน
18 ส.ค. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
18 ส.ค. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
23 มิ.ย. 57 การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
29 ม.ค. 57 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ โดย บริหารงานบุคคล
22 พ.ย. 56 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
22 พ.ย. 56 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 ต.ค. 56 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 ต.ค. 56 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
5 ก.ย. 56 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
28 พ.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
21 พ.ค. 56 การประเมินข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
9 พ.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะฯ โดย บริหารงานบุคคล
9 เม.ย. 56 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
9 เม.ย. 56 รให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
9 เม.ย. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการฯ เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
3 เม.ย. 56 [ด่วนที่สุด]หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ว5-2556) โดย บริหารงานบุคคล
7 มี.ค. 56 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50