| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ประกาศรับสมัครงาน สอบบรรจุ
เรื่อง : สถิติบัญชีผู้สอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2559
โดย : บริหารงานบุคคล เมื่อ วันศุกร์ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557 มีผู้เข้าชม : 58183

สถิติบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กศจ.แม่ฮ่องสอน (อัพเดต วันที่ 9 มกราคม 2560)

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู จำนวน  1  อัตรา  รายงานตัววันที่  25 มกราคม 2559 (รายละเอียดคลิกที่นี่)

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู จำนวน  11  อัตรา  รายงานตัววันที่  18 มกราคม 2559 (รายละเอียดคลิกที่นี่)

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู จำนวน  2  อัตรา  รายงานตัววันที่  21 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดคลิกที่นี่)

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู จำนวน 21  อัตรา  รายงานตัววันที่ 14 ธันวาคม 2558 (รายละเอียดคลิกที่นี่) 

สถิติบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557 (อัพเดต วันที่ 8 ก.ย.58) (รายละเอียดคลิกที่นี่)

การนำบัญชีราย ชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 12 อัตรา (รายละเอียดคลิกที่นี่) 28/08/2558 **ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีรอรับการติดต่อจากสพป.ที่ขอใช้บัญชีต่อไป

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู จำนวน 1  อัตรา วิชาเอกเกษตรกรรมม รายงานตัววันที่ 1 กันยายน 2558 (รายละเอียดคลิกที่นี่) 

 

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู จำนวน 22  อัตรา รายงานตัววันที่ 10 สิงหาคม 2558 (รายละเอียดคลิกที่นี่) 

สถิติบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557 (อัพเดต วันที่ 16 ก.ค.58) (รายละเอียดคลิกที่นี่)

การนำบัญชีราย ชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (รายละเอียดคลิกที่นี่)  16/7/255858

สถิติบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557 (อัพเดต วันที่ 15 มิ.ย.58) รายละเอียดคลิกที่นี่

การนำบัญชีราย ชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (รายละเอียดคลิกที่นี่) 15/6/2558
การนำบัญชีราย ชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (รายละเอียดคลิกที่นี่) 15/6/2558

 

สถิติบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557 (อัพเดต วันที่ 25 พ.ค.58) (รายละเอียดคลิกที่นี่)

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู จำนวน 3  อัตรา รายงานตัววันที่ 25 พฤษภาคม 2558 (รายละเอียดคลิกที่นี่)

 

สถิติบัญชีผู้สอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557 (อัพเดต วันที่ 18 พ.ค.58)                  (รายละเอียดคลิกที่นี่) 


การเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู จำนวน 16 อัตรา รายงานตัววันที่ 18 พฤษภาคม 2558
 
(รายละเอียดคลิกที่นี่)

 รายละเอียดคลิกที่นี่    *ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2558

 

ข้อมูลการเลือกโรงเรียนของผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู(ตำแหน่งครูผู้ช่วย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 บรรจุ (รายละเอียดคลิกที่นี่) เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

 
การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่น 
[รายละเอียดคลิกที่นี่*เมื่อ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2557
 

 

 


ประกาศรับสมัครงาน สอบบรรจุ 5 อันดับล่าสุด

      แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.แม่ฮ่องสอน 17 มิ.ย. 59
      การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ 15 ก.พ. 59
      รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน 8 ก.พ. 59
      การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 20 ม.ค. 59
      รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต 20 ม.ค. 59


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50