| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
17 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
15 ก.พ. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ โดย บ้านดอยผีลู
8 ก.พ. 59 รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านผาบ่อง
20 ม.ค. 59 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
20 ม.ค. 59 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โดย บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78
20 ม.ค. 59 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ โดย บ้านดอยผีลู
16 ม.ค. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
15 ม.ค. 59 ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โรงเรียนบ้านถ้ำลอด โดย บ้านถ้ำลอด
14 ม.ค. 59 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดย บ้านสบป่อง
12 ม.ค. 59 โรงเรียนบ้านถ้ำลอดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต โดย บ้านถ้ำลอด
12 ม.ค. 59 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนบ้านสบป่อง โดย บ้านสบป่อง
9 ม.ค. 59 โรงเรียนบ้านสบป่อง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดย บ้านสบป่อง
7 ม.ค. 59 ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่
7 ม.ค. 59 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด รับสมัครครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา โดย บ้านถ้ำลอด
24 พ.ย. 58 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคำสุข โดย บ้านคำสุข
23 พ.ย. 58 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูวิกฤต) โดย บ้านห้วยเฮี๊ยะ
20 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคำสุข โดย บ้านคำสุข
12 พ.ย. 58 รับสมัครบุคคลเอสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านคำสุข โดย บ้านคำสุข
6 พ.ย. 58 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูวิกฤต) โดย บ้านห้วยเฮี๊ยะ
2 พ.ย. 58 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
1 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
29 ต.ค. 58 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย วันที่่ 27 - 31 ตุลาคม โดย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
21 ต.ค. 58 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ โดย บ้านน้ำฮู
19 ต.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักงานราชการ โดย บ้านน้ำฮู
13 ต.ค. 58 ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านมะหินหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
12 ต.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านมะหินหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
5 ต.ค. 58 รับสมัครพนักงานราชการ โดย บ้านน้ำฮู
2 ต.ค. 58 รับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านมะหินหลวง โดย บ้านมะหินหลวง
8 ก.ย. 58 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ โดย บ้านเมืองแปง
3 ก.ย. 58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ โดย บ้านเมืองแปง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50