| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากสพป.
เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน( กศจ.แม่ฮ่องสอน ) ครั้งที่๓/๒๕๖๐
โดย : อำนวยการ เมื่อ วันพุธ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 มีผู้เข้าชม : 420

 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน( กศจ.แม่ฮ่องสอน ) ครั้งที่๓/๒๕๖๐

................................
วันที่ ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐ น.    นายบุญชู  จันทร์ดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน  เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ กศจ.แม่ฮ่องสอน และดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เข้าร่วมประชุม กศจ. แม่ฮ่องสอน  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี นายสืบศักดิ์  เอี่ยมวิจารณ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในฐานะประธานอนุกรรมการ กศจ.แม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม  ณ  ห้องประชุม ๑  สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต ๑ 
 
+++++ธีรธิดา   พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมจากสพป. 5 อันดับล่าสุด

      ประชุมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 27 มี.ค. 60
      การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กศจ.แม่ฮ่องสอน) ครั้งที่ 4/2560 24 มี.ค. 60
      โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน 23 มี.ค. 60
      การประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2560 22 มี.ค. 60
      หลักสูตรผู้ให้บริการสอนเสริมและผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 22 มี.ค. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50