| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากสพป.
เรื่อง : กิจกรรมดีดี ในวันดีดี สพป.มส.๑
โดย : ศูนย์ KMC เมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ.2554 มีผู้เข้าชม : 4853

                                   "กิจกรรมดีดี ในวันดีดี"

                     

    

                     วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ พาครูใหม่เข้าร่วมกิจกรรมวันประกาศคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยนายบำรุง         ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.มส.๑ ได้มอบให้นางศศิปรีดา ศิริปาลกะ  เป็นหัวหน้าพาครูบรรจุใหม่ เข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ คณะนั่งรถตู้เขตฯ ยาวไปจนถึงนนทบุรี โดยได้ออกจากแม่ฮ่องสอนกลางดึกคืนวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ไปถึง โรงแรมสิบสามเหรียญ (ที่อื่นเต็มหมด) เย็นวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ 

         

        

             เช้าวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ก็รีบพาครูใหม่ ไปอาคารชาเลนเจอร์ เพราะกลัวคนจะเยอะ ก็เป็นความจริงด้วย เลยรีบไปเข้าแถวรายงานตัวรับแจกเอกสาร เข้าๆไปจับจองที่นั่ง โชคดีไปได้อยู่แถวหน้าๆ แต่ริมทางเดิน เพราะแถวหน้ากลางๆ จะเป็นที่นั่งของผู้ใหญ่ในกระทรวงและท่านผอ.เขตพื้นที่การศึกษาที่มาร่วมงาน

           งานนี้ได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิดงาน  และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "คุณภาพครู" นายชินวรณ์    บุณยเกียรติ รมต.กระทรวงศธ. มาให้นโยบายเกี่ยวกับ"คุณภาพครู" และได้ประกาศจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาครูของแผ่นดิน"ด้วย ขณะนี้ได้เปิดรับบริจาค และเป็นที่น่ายินดีว่ายอดบริจาคทะลุเป้าแล้ว  เป็นสิ่ง      ยืนยันว่า "คนไทยไม่เคยทิ้งกัน"    

         

             คุณครูที่มาร่วมกิกรรมต่างก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก / หลักฐาน

           

           

                           โทรทัศน์ครู ได้รับความสนใจจากคุณครูมาก

           

         โรงเรียนบดินทร์เดชา สิงห์เสนีย์ โรงเรียนดีประจำอำเภอมาร่วมจัดนิทรรศการด้วย

             

      สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู สกสค.ได้มอบเงินขวัญถุงให้ครูบรรจุใหม่ที่ไปร่วมกิจกรรม คนละ ๕๐๐ บาท ภายใต้หลักการ"เพื่อเริมต้นชีวิตครู      จงอยู่อย่างพอเพียง"

        

                   รอยยิ้มที่สดใส ของครูบรรจุใหม่ กับเงินขวัญถุงที่ได้รับแจก

                              คณะเดินทางกลับถึงเขตพื้นที่ ฯ เย็นวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔

           

           วันรุ่งขึ้น ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ ก็ร่วมกิจกรรมวันครู วันดีดีอีกวันหนึ่ง ซึ่งปีนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานวันครูเป็นพิเศษ โดยให้มีกิจกรรมประกาศเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" ภายใต้คำขวัญวันครูประจำปี ๒๕๕๔ "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล"

            ปีนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นเจ้าภาพจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายกำธร  ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี เหมือนปีที่ผ่านมา และท่านได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ ด้วยต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติและเป็นกำลังใจให้คณะครู

           

       นายสุรสิทธิ์   ตรีทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน และนายปัญญา  จีนาคำ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ได้มาร่วมงานด้วย

           

                          

                  

นายพิมุข  ชาญธนวัฒน์ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยแห้ง รับรางวัล"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ระดับจังหวัด                    

นายพรชัย  อุดมพานิชย์  ผอ.ร.ร.เขตพื้นที่ฯ รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับเขตฯ       

นางแสงเดือน  มณฑนม ร.ร.บ้านประตูเมือง ครูดีในดวงใจ ระดับปฐมวัย              

นางสาวพูนศรี  ฮ่องสอน รองผอ.ร.ร.อนุบาล ฯ รับรางวัลร.ร.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีเด่นด้านประชาธิปไตย ระดับสพฐ.    

           

นายบำรุง  ฤทธิรัตน์ ผอ.สพป.มส.๑ อ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา

           

           

               ท่านผอ.สพป.มส.๑ และรองผอ.สพป.มส.๑ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ระดับจังหวัด และครูดีในดวงใจระดับประถมศึกษา และปฐมวัย

        

                               ทีมผู้ดำเนินการฝ่ายพิธีการ

       

             ปิดท้ายกิจกรรมดีดี ในวันดีดี  วันที่  ๒๐  มกราคม ๒๕๕๔ สำนักงานศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ก็ได้ไปจัดกิจกรรมเก็บตกวันเด็กให้กับเด็กๆ ตามโครงการแบ่งปันความรู้ และน้ำใจให้เยาวชน ที่โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลและธุรกันดารมาก.... แต่คณะซึ่งนำโดยท่านภคเชษ   มีพันลม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนแผนกคดีเด็กฯ และนางอรพินท์   ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลฯ ก็มิได้ย่อท้อ  แม้ว่าจะต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืด ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นยะเยือก

             

 กิจกรรมนี้ ท่านเจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า ได้นำทางพาคณะมาเสริมความเป็นสิริมงคล ให้ชาวคณะ

       ที่บ้านปางบอน ฯ จะมีพี่น้องชนเผ่ามูเซอแดงอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก

       

                        นักเรียนก็เป็นชนเผ่ามูเซอแดง

              

             

          

      ต้องขอบคุณคณะทหารจากหมู่บ้านอาโจ้ หมู่บ้านยามชายแดนที่มาร่วมกิจกรรมดีดี ในวันดีดีนี้ด้วยค่ะและยังพาคณะไปเยี่ยมชมหมูบ้าน 

         

                  ทางโรงเรียนยังได้เตรียมต้นไม้ให้ชาวคณะได้ปลูก คนละต้นสองต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยปลูกป่า ให้ป่าได้คงอยู่คู่ชุมชน และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย

       

       

     ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮองสอน ฯ มอบพระพุทธรูป และ    พระบรมฉายาลักษณ์ ให้นายบูรณ์  มีวิชา ผอ.ร.ร.บ้านปางบอนวัฒนาคาร

       

                            มอบรางวัลให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

       

                 ของขวัญที่แจกให้เด็กๆมีทั้งผ้าห่ม เสื้อกันหนาว อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา

                                

             เด็กๆเป็นอนาคตของชาติ ผู้ใหญ่ใจดีต่างมาช่วยกันสร้างเสริมเติมแต่งพัฒนาให้เด็กเหล่านั้นมีคุณภาพ เพื่อความมั่นคงอนาคตของชาติไทย........


ภาพกิจกรรมจากสพป. 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC 17 ส.ค. 60
      ประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 16 ส.ค. 60
      สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา 15 ส.ค. 60
      สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมพิธีเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ 15 ส.ค. 60
      คัดเลือกทุน หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก 9 ส.ค. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50