| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ข่าวด่วนประเด็นร้อน
เรื่อง : การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
โดย : บริหารงานบุคคล เมื่อ วันศุกร์ ที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2556 มีผู้เข้าชม : 1939

(รายละอียดคลิกที่นี่)

สำหรับบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ได้ส่งทาง e-missive

คำชี้แจง

 

ขอให้โรงเรียนที่มีอัตราพนักงานราชการ ดำเนินการดังนี้ค่ะ
 
1. เปิดไฟล์คำสั่ง จาก e-missive (เป็นเอกสาร word อยู่แล้วไม่ต้องพิมพ์ใหม่ เพื่อความรวดเร็ว และลดข้อผิดพลาด) เติมชื่อโรงเรียน , เลขที่คำสั่ง, จำนวนคน แล้วปริ้นออกมาให้ ผอ.โรงเรียน หรือผู้รักษาราชการแทน ลงนามคำสั่ง
2. จัดทำบัญชีรายละเอียดตามตัวอย่างไฟล์ที่แนบให้ (เลือกเฉพาะพนักงานราชการที่สังกัดโรงเรียนของตน)
3. ทำหนังสือนำส่ง
4. แสกนคำสั่ง + บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง + หนังสือนำส่ง แล้วส่ง e-missive มาที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
ภายในวันที่ 29 เม.ย. 56 (เพื่อให้ทันกำหนดส่ง สพฐ.)
5. นำส่งเป็นเอกสาร สำเนาคำสั่ง พร้อมบัญชีรายละเอียด จำนวน 7 ชุด ให้สพป.มส.1 โดยเร็ว
6. เพื่อรักษาสิทธิ์ประโยชน์ในการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการในโรงเรียนของท่าน กรุณาให้ความสำคัญ
และเร่งดำเนินการโดยเร็ว
 
 
ขอบคุณค่ะ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มส .1
053-612081

ข่าวด่วนประเด็นร้อน 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งกำหนดวัน - เวลา การประเมินเพื่อให้ข้าราชการมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษใหม่ 15 ส.ค. 60
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 11 ส.ค. 60
      การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 11 ส.ค. 60
      การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ 11 ส.ค. 60
      ประกาศ สพป.มส1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ 10 ส.ค. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50