| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากสพป.
เรื่อง : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ
โดย : อำนวยการ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2556 มีผู้เข้าชม : 2018

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ

+ + + + +
+++++เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รอง ผอ.สพป.มส.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ประจำปี 2556 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
% % % % %
ไกรสร (ภาพ/รายงาน)
 

    

    

    

    

    

    

    

% % % % % %


ภาพกิจกรรมจากสพป. 5 อันดับล่าสุด

      การอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 30 ส.ค. 59
      จัดการอบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตในสถานศึกษา 30 ส.ค. 59
      ต้อนรับคณะติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา 30 ส.ค. 59
      การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนวิธีสอนอ่าน เขียนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ 30 ส.ค. 59
      การประชุมปฏิบัติการ จุดประกายการเรียนรู้ IPST LEARNING SPACE 29 ส.ค. 59


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50