| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากสพป.
เรื่อง : สพป.มส. เขต 1 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555
โดย : อำนวยการ เมื่อ วันจันทร์ ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 มีผู้เข้าชม : 2344

 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยนายสุรพันธ์ สืบฟัก รอง ผอ.สพป.มส. เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส. เขต 1 ได้นำข้าราชการครู นักเรียน รวมทั้งผลงานของครูและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 ครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามกีฬา 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าชมผลงาน และร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ซึ่งมีท่านชินภัทร ภูมิรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

+ + + + + + +

ไกรสร ภาพ/รายงาน

http://www.mhs1.go.th/index.php?name=newsarea&file=newsareashowpic&category=2

      

     

     

     

     

% % % % % %


ภาพกิจกรรมจากสพป. 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนสายเหนือสัมพันธ์ ๒/๒๕๕๙ 30 ก.ย. 59
      งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 30 ก.ย. 59
      การประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 30 ก.ย. 59
      ประชุมแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. 29 ก.ย. 59
      การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.ศ.จ.) ครั้งที่๖/๒๕๕๙ 28 ก.ย. 59


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50