| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากสพป.
เรื่อง : สพป.มส. เขต 1 ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก สพป.สุโขทัย. เขต 2
โดย : อำนวยการ เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2555 มีผู้เข้าชม : 1919

 

สพป.มส. เขต 1 ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก สพป.สุโขทัย. เขต 2
--------------------------------------------------------
          เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก สพป. สุโขทัย เขต ๒ นำโดย นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.มส.สุโขทัย เขต ๒   และคณะ
          การต้อนรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายบุญชู จันทร์ดำ นางพุฒชาด   จันทร์ดำ รอง ผอ. สพป. มส. เขต ๑  นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน   ผอ. กลุ่มอำนวยการ กล่าวต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑  พร้อมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรต่อไป
-----------นางสาวบุญสุข กล่อมริ นักประชาสัมพันธ์ สพป.มส. เขต ๑ ถ่ายภาพ / รายงาน  -----------

****นางสาวบุญสุข  กล่อมริ  นักประชาสัมพันธ์  สพป.มส. เขต ๑  *******

ถ่ายภาพ  / รายงาน

 

 


ภาพกิจกรรมจากสพป. 5 อันดับล่าสุด

      วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558 25 พ.ย. 58
      ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๕๗ (ระดับจังหวัด) 24 พ.ย. 58
      ร่วมบันทึกเสียง “ถวายพระพร”เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 23 พ.ย. 58
      ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด 20 พ.ย. 58
      ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 19 พ.ย. 58


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50