| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ข่าวด่วนประเด็นร้อน
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และ ไม่มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย ปี 2555
โดย : บริหารงานบุคคล เมื่อ วันจันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 มีผู้เข้าชม : 7023

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 

หน้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (คลิกที่นี่)   รายชื่อแนบท้ายให้คลิกดูตามสนามสอบที่ระบุไว้

สนามสอบที่ 1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                         กลุ่ม วิชาเอก คณิตศาสตร์, ประถมศึกษา, ปฐมวัย  (คลิกที่นี่)สนามสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                          กลุ่มวิชาเอก พลศึกษา, คอมพิวเตอร์  (คลิกที่นี่)

สนามสอบที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                         กลุ่ม วิชาเอก ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, สังคมศึกษา  (คลิกที่นี่) 

--------------------------------------------------------------------------------

รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ - รวมทุกกลุ่มวิชาเอก   (คลิกที่นี่)

---------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที ศธ 0206.6/ว18 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 55

คลิก ...     http://203.146.15.33/webtcs/files/v18-55.pdf


ข่าวด่วนประเด็นร้อน 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานเขตพืินที่กาารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรือง การขี้นบัญชีผู้ได้รันสบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตหน้าที่ธุรการโรงเรียสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่าการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 25 มิ.ย. 60
      ประกาศรางวัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี2560 22 มิ.ย. 60
      ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป 19 มิ.ย. 60
      เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ 19 มิ.ย. 60
      ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัิติหน้าที่ธุรการโรงเรียน 15 มิ.ย. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50