| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ข่าวด่วนประเด็นร้อน
เรื่อง : การอบรมครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (เพิ่มเติม)
โดย : นิเทศ ติดตามฯ เมื่อ วันศุกร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 มีผู้เข้าชม : 1801

 

         ตามที่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ได้แจ้งรายชื่อครูผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ทางเว็บไซต์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1ไปแล้วนั้น

       ได้มีครูสนใจและประสานเข้ารับการอบรมฯ อีกเป็นจำนวนมาก หลังจากประกาศรายชื่อไปแล้ว  จึงขอแจ้งมายังครูที่สนใจทราบว่า ท่านสามารถมาลงทะเบียนในวันแรกของรุ่น ได้เลย ก่อนเวลา 08.45 น.  ณ. สถานที่อบรม

                                                                กลุ่มนิเทศ ฯ


ข่าวด่วนประเด็นร้อน 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ"คิด อ่าน เขียน เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม"ของ อ.ชาตรี สำราญ 2 พ.ค. 59
      ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 2 พ.ค. 59
      แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียน ปี2559 20 เม.ย. 59
      แจ้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตรวจสอบและกรอกข้อมูล. 18 เม.ย. 59
      ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) 8 เม.ย. 59


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50