| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุรพันธ์ สืบฟัก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากสพป.
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา สพป.มส.๑
โดย : อำนวยการ เมื่อ วันอังคาร ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มีผู้เข้าชม : 1800

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา สพป.มส.๑
                เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙๐๐ น. นายบุญเทียม   อังสวัสดิ์ ผอ. สพป.มส. เขต๑ ประธานการประชุมบอร์ดบริหารจัดการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ พร้อมด้วยนายสุรพันธ์ สืบฟัก นายบุญชู จันทร์ดำ รอง .สพป.มส. เขต ๑ เป็นรองประธาน และ ผอ. กลุ่มงานทุกกลุ่มงานเป็นคณะกรรมการ  ผอ. กลุ่มอำนวยการเป็นคณะกรรมการและเลขานุการเพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.มส ๑ ห้อง ๒
-------------------------------------------------------------

ภาพกิจกรรมจากสพป. 5 อันดับล่าสุด

      การอบรมขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และแนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล 19 ก.ย. 57
      การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเมื่อไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 18 ก.ย. 57
      การประชุมโครงการยกระดับคุณภาพลูกจ้างประจำ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 17 ก.ย. 57
      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์เครือข่ายสิงหนาทราชาลัย 13 ก.ย. 57
      การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ 5 ก.ย. 57


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50