| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
การประชุมสามัญศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสามัญศูน
11 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2532 ครั้ง
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมชมนิทรรศการงานฤดูหนาว จ.แม่ฮ่องสอน
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.00 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วย นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมชมนิทรรศการ
10 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2995 ครั้ง
การเดินแฟชั่นการกุศล ในงานฤดูหนาว จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 21.00 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และข้าราชการครู ในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเดินแฟชั่นการกุศล
10 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3017 ครั้ง
ประธานศาลฎีกา และคณะ มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ฯพณฯ ดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาและคณะ ปันน้ำใจมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอแปง ตำบลแม่นาเติง
9 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3165 ครั้ง
การอบรมเทคนิคการสอนให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเทคนิคการสอนให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
9 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3071 ครั้ง
พิธีเปิดอาคารเรียน ( สปช.๑๐๑/๒๖) โรงเรียนบ้านปางคาม
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาเรียน ( สปช.๑๐๑/๒๖) โรงเรียนบ้านปางคาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3694 ครั้ง
งานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.30 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3337 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
8 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3105 ครั้ง
การประชุมแกนนำวิทยากรโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษา
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานการประชุมแกนนำวิทยากร
6 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3774 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประเมินโรงเร
5 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4279 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 1/2557
นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธาน ให้ โอวาส และนโยบายแก่ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู (ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 5265 ครั้ง
การจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
เวลา 13.00 น. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนา
2 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4924 ครั้ง
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษา
2 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4842 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
วันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินการ
30 ม.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 5193 ครั้ง
การเสวนา ”การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับชมการถ่ายทอดสด ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรน
29 ม.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 5082 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/85 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50