| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556
2 ต.ค. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3347 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดงานวันยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 “สู่เส้นชัย สายเกียรติยศ”
2 ต.ค. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3786 ครั้ง
สพป.มส.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการครบวงจร
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการแบบครบวงจรสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
2 ต.ค. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3535 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี2556
นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2556 ของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มีนายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
30 ก.ย. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3369 ครั้ง
สพป.มส. เขต 1 เข้าร่วมพิธีสืบชะตาและงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต
นายสุรพันธ์ สืบฟัก รอง ผอ.สพป.มส. เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส. เขต ๑ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาและงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิดแด่ นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26 ก.ย. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3641 ครั้ง
สพป.มส.1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ ศูนย์เครือข่ายภูผาลีลาวดี
นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.1 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2556 ของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
17 ก.ย. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3061 ครั้ง
สพป.มส.1 จัดอบรมการขยายผลการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
นายนายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.มส.1 เป็นประธานเปิดการอบรมการขยายผลการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ สพฐ.
17 ก.ย. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3056 ครั้ง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ติดตามงานนโยบาย ศธ. ณ สพป.มส.1
นางสาวสุวีณา เคนทะนะศีล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารสาธารณะ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำคณะบันทึกภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
17 ก.ย. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2467 ครั้ง
สพป.มส.1 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.มส.1 โดย นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.มส.1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
16 ก.ย. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2226 ครั้ง
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ. สพป.มส. เขต 1 เข้าร่วมต้อนรับนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6 ก.ย. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2290 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียน 60 คนลงมา
นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.1 เป็นประธานเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียน 60 คนลงมา
4 ก.ย. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1997 ครั้ง
สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เร่งช่วยเหลือการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ หน่วยงานราชการ
เมื่อวันที่ ๒๙ สงหาคม ๒๕๕๖ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้ความอนุเคราะห์ล้างท่อระบายน้ำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
30 ส.ค. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2489 ครั้ง
บูรณาการ การใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน
นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.มส. เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส. เขต๑ เป็นประธานการอบรมการใช้ Tablet
30 ส.ค. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2412 ครั้ง
การจัดงานพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยและวันวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2556
วันที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.1 เป็นประธานเปิด พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การจัดงานพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
26 ส.ค. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2719 ครั้ง
การฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ “หลักสูตรนายหมู่ลูกเสือ”
วันที่ 24 สิงหาคม 2556 นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.มส.1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ “หลักสูตรนายหมู่ลูกเสือ”
26 ส.ค. 56 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3018 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/71 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50