| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
การคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดีและรางวัลคุรุสภา ปี 2557
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
28 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2912 ครั้ง
การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
28 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2686 ครั้ง
สพป.มส.1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ กต.ปน.
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
28 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2491 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ส่งมอบ Tablet ปีงบประมาณ 2556 ให้กับโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบแท็บเล็ต
23 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2860 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับมอบ Tablet ประจำปีงบประมาณ 2556
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. นายประเวช บุญทะวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน .สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน
21 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2812 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมและนิเทศโรงเรียนดีประจำตำบล
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
15 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3118 ครั้ง
การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม
10 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3040 ครั้ง
การแข่งขันตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
3 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3467 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนดีประจำตำบล
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
3 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3290 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดพิธีปฏิญาณตน และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ ๑๐๓ ปี
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๑๕ น. นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 ก.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3088 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 นายองอาจ กวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม
24 มิ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3260 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศี
24 มิ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3324 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. นาย สึกาฮาระ คาสึฮารุ รองประธานกรรมการเอ็นพีโอเอโตะ ญี่ปุ่น เป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากจนและเรียนดี
23 มิ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3021 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
18 มิ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2827 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต.1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
16 มิ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3123 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/76 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50