| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
การพัฒนาครูปฐมวัย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา โดยนางสาวจรัสศรี คำใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะ จัดประชุมพัฒนาครูปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนทั้งในแ
29 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3235 ครั้ง
พิธีปิดการประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558
27 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3086 ครั้ง
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กฯ ร.ร.บ้านแม่อูคอหลวง อ.ขุนยวม
................................ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นป
26 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3348 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรม “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” รุ่นที่ ๓
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดุสิต เงินใส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ ๓ ณ ศูนย์การศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนักเรียนที่เข้าค่าย
26 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3100 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร
26 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3447 ครั้ง
การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็
25 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3098 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาย สุรพล เนตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม
24 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3098 ครั้ง
การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2558
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
24 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2992 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2558
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
22 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3475 ครั้ง
ทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
22 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3426 ครั้ง
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเอโตะ ไซดัน ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นาง พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กล่าวต้อนรับ คุณชิราเบ้ เคนเรียว
22 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3523 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลฯ
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. นาง พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
22 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3245 ครั้ง
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม ฯ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเ
18 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3387 ครั้ง
การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นาย บุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
18 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3132 ครั้ง
พิธีรับมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 09.15 น. นาย สุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
17 มิ.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2802 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/93 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50