| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ มอบเกียรติบัตรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน
13 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2094 ครั้ง
มอบเกียรติบัตรอบรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และให้เกียรติมอบ
12 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2015 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ อบรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการอบรมปฏิบัติการด้านการเ
11 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2063 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณในสถานศึกษาและพัฒนาระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณในสถานศึกษาและพัฒนาระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ ณ โรงเรียนขุนยว
11 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2072 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภา
11 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2033 ครั้ง
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๘ เพื่อคัดเลือกประธาน อ.ก.ค.
9 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2306 ครั้ง
โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (SMART OFFICE)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
8 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2618 ครั้ง
โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (SMART OFFICE)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม
8 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2143 ครั้ง
ประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา
วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ณ ห้อง
6 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2136 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีเนื่องในวัน “ฉัตรมงคล”
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีเนื่องในวัน “ฉัตรมงคล” โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นปร
6 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2103 ครั้ง
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ,นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ , นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผ
23 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2334 ครั้ง
การประชุมกรรมการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)
23 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2165 ครั้ง
นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส ถึงสถานการณ์ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
23 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2257 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำขอพร (กั๋นตอ) เทศกาลสงกรานต์
นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และข้าราชการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
22 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2230 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีเคารพศพ พ่อ ของ ผอ.สุรพงษ์ หิมะนันท์
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ท่านรองพุฒชาด จันทร์ดำ นำคณะของสพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ไปวางหรีดคุณพ่อของผอ.สุรพงษ์ หิมะนันท์
22 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2228 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/90 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50