| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุ ไม่เกิน 12 ปี
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุไม่เกิน 12 ปี
9 ม.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2959 ครั้ง
การประชุมพิจารณาจัดสรรเครื่องนุ่มห่มกันหนาว
นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้กับโรงเรียน ในวันที่ 5 มกราคม 2558
5 ม.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2794 ครั้ง
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่
วันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และนางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ
5 ม.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2754 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
5 ม.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2507 ครั้ง
แสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ กับ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
วันที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 14.30 น. นายศิวัช ปุรณะวิทย์ ประธานโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะฯ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่
30 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2705 ครั้ง
แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และสวัสดีปีใหม่
วันที่ 29 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายรุ่งโรจน์ คำมาสาร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้จัดการฯ
30 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2800 ครั้ง
การจัดงานแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557
นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ
29 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2700 ครั้ง
สพป.กรุงเทพมหานคร มอบเงินสด และเสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว แก่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
วันที่ 24 ธ.ค. 57 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.มส.1 รับมอบเงินสด และเสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว จาก นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. และคณะ ตามโครงการรินน้ำใจต้านภัยหนาว สพฐ.
29 ธ.ค. 57 โดย นโยบายและแผน เข้าชม : 2666 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาเชื่อมไมตรีครู 4 อำเภอ
วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมไมตรีครู 4 อำเภอ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557
25 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3362 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ในฐานะกรรมการคณะกรรม
24 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2911 ครั้ง
พิธีมอบโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗
นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุ
24 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2943 ครั้ง
การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ในการคัดเลือกครูพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์
23 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3009 ครั้ง
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓
22 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3062 ครั้ง
การประชุมพิจารณาโครงการตามงบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการตามงบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึ
19 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2979 ครั้ง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดแพร่
นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ จังหวัดแพร่
19 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2873 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/82 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50