| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนคนใหม่
นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ในวันที่มารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2557
25 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2520 ครั้ง
สพป.กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2557
25 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2106 ครั้ง
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
วันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 14.30 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
25 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1949 ครั้ง
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 13.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รอง.ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
25 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1722 ครั้ง
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
21 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2342 ครั้ง
พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
17 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2971 ครั้ง
พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต
17 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2813 ครั้ง
โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
นายสุรพล เนตรสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมแกนนำเยาวชนสำหรับการจัดกิจกรรม “ฉายหนังทางเลือก” (UP TO ME)
12 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3252 ครั้ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนและคณะทำงานการขับเคลื่อนการสอนเพศวิถีศึกษา
วันที่ 10 พ.ย. 2557 เวลา 09.30 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
11 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3217 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
วันนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
3 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3482 ครั้ง
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.59 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
3 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3075 ครั้ง
สพป.มส. 2 ศึกษาดูงาน สพป.มส.1
ข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดย นางอำภา สุวรรณลพ ผอ.กลุ่มบรหารงานบุคคล ศึกษาดูงาน
31 ต.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3453 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
วันนี้ (31 ตุลาคม 2557) เวลา 09.00 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
31 ต.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3016 ครั้ง
วันปิยมหาราช
วันนี้ 23 ตุลาคม 2557 เวลา 07.30 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา
23 ต.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3269 ครั้ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายณรงค์ ปินตาเรือน ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปศึกษาดูงา
22 ต.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3340 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/80 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50