| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
26 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3330 ครั้ง
การประชุมอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ สพป.มส.1 ครั้งที่ 2/2558
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ในฐานะเลขานุการอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
25 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3665 ครั้ง
นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.มส. 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
25 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3555 ครั้ง
นักเรียนสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
โรงเรียนบ้านห้วยขาน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขัน การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
25 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3338 ครั้ง
มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้นักเรียนที่ถูกไฟไหม้บ้าน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ครอบครัว เด็กหญิง หนึ่งฤทัย เด่นแดนไพร
25 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2737 ครั้ง
ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อรับมอบนโยบายการทำงาน จากสพฐ.
23 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3576 ครั้ง
ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ “แม่ฮ่องสอนเกมส์”
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดกา
19 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4121 ครั้ง
นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง.ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมไข้ข้าราชการที่ป่วย
นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง.ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,กลุ่มนโยบายและแผน เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ นางนุชรี จันตบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ขณะที่กำลังป่วยอยู่โรงพยาบาลศรีสังวาลแ
19 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3937 ครั้ง
รับฟังนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ขัยวงศ์ ) ผ่านระบบ VDO Conference
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ รับฟังนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์
17 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4226 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานโรงเรียนเพศวิถีศึกษา
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพศวิถี
16 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4150 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการเรียบเรียงเอกสารข้อมูลผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ
16 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4020 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา
16 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3384 ครั้ง
คณะกรรมการติดตามจาก สพฐ. เยี่ยมสนามสอบ รอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา
นางสุวารี เคียงประพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
16 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2964 ครั้ง
การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการ
16 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2659 ครั้ง
ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปางแปก จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปางแปก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13 ก.พ. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3741 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/86 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50