| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุม 2
18 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2685 ครั้ง
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อำเภอปาย ประจำปี ๒๕๕๘ และให้เกียรติบรร
18 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2862 ครั้ง
ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแพมบก
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแพมบกอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2735 ครั้ง
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อำเภอปาย ประจำปี ๒๕๕๘ และให้เกียรติบรร
18 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2417 ครั้ง
พิธีมอบอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ “โครงการสานฝันน้องสร้างห้อง I.C.T เพื่อการเรียนรู้สู่ A.E.C”
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ และนายชัชชัย โอดคำ ผู้อำนวยการโรง
18 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2199 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เลี้ยงรับ- ส่ง อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ พร้อมคณะทีมบริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เลี้ยงต้อนรับ – ส่ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต
15 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3061 ครั้ง
โรงเรียนในตำบลบ้านห้วยปูลิง รดน้ำขอพรท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. โรงเรียนในตำบลบ้านห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยท่านผอ.สมบัติ นีกรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปุลิง รดน้ำขอพรท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก
15 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2133 ครั้ง
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2558 อ.เมืองฯ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2558
15 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2223 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ประชุมพิจารณางบประมาณ ปี ๒๕๕๘เพิ่มเติม
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมพิจารณางบประมาณ ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ณ ห้องประชุม ๒ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑
14 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2197 ครั้ง
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อำเภอขุนยวม ประจำปี ๒๕๕๘ และให้เกียรติ
14 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2129 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ มอบเกียรติบัตรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน
13 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2101 ครั้ง
มอบเกียรติบัตรอบรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และให้เกียรติมอบ
12 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2018 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ อบรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการอบรมปฏิบัติการด้านการเ
11 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2066 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณในสถานศึกษาและพัฒนาระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณในสถานศึกษาและพัฒนาระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ ณ โรงเรียนขุนยว
11 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2077 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภา
11 พ.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2034 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/91 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50