| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ และมูลนิธิรักษ์เด็ก
วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
19 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3639 ครั้ง
ท่าน ผอ.สมรักษ์ ถวาย ทำบุญคล้ายวันเกิด
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ทำบุญถวายสังฆทาน คล้ายวันเกิด ณ วันดอนเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 5097 ครั้ง
นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.มส. 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแห้ง
นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปตรวจราชการโรงเรียนในอำเภอขุนยวม
9 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4838 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ
นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4966 ครั้ง
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยการอาชีพ
6 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4850 ครั้ง
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ อ.ขุนยวม
นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอขุนยวม
6 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4832 ครั้ง
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวีราคม (บุญรักษ์ สุปญโญ)
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวีราคม ( บุญรั
6 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4539 ครั้ง
ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านในสอย
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4099 ครั้ง
ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อ.ปาย
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านเมืองแปง,บ้านสบสาและบ้านเหมืองแร่ (ห้องเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย
5 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3020 ครั้ง
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษาและประชาธิปไตยในโรงเรียน อ.ปาย
วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษาและประชาธิปไตยในโรงเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้
5 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3210 ครั้ง
การประชุมปฏิบัติการ รวบรวม จัดเก็บและนำเสนอผลงานทางวิชาการ
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติก
3 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3177 ครั้ง
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษาและประชาธิปไตยในโรงเรียน ณ โรงเรียนศูนย์ส่
3 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2954 ครั้ง
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษา อ.ขุนยวม
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษาและประชาธิปไตยในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเมืองปอน อำเภ
3 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2912 ครั้ง
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และผู้สังเกตการณ์ สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ฯ
วันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วย นางพนิดา วิชัยดิษฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนัก
2 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3074 ครั้ง
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ฯ
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือก
2 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2987 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/87 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50