| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. นาย ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร
9 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 5231 ครั้ง
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีถ
7 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 5324 ครั้ง
การประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
3 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 5574 ครั้ง
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ
3 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 5495 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมผูกข้อมือส่างลอง (ลูกแก้ว)
นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ใน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมผูกข้อมือส่างลอง (ลูกแก้ว) ตามประเพณีชาวไทยใหญ่
2 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 5097 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
นาง พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ใน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4254 ครั้ง
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
31 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4260 ครั้ง
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า”
วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธ
31 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3546 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว
30 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3614 ครั้ง
ค่ายพัฒนาฝีมือของบุคลากรลูกจ้างในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ศูนย์ประสานงานสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดค่ายพัฒนาฝีมือของบุคลากรลูกจ้างในสังกัด
30 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3492 ครั้ง
พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. นาย สุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ตามโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช
30 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3399 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการด
30 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3223 ครั้ง
โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
นาง พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับประกาศนียบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
27 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4100 ครั้ง
โครงการอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ
นาง พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
27 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3917 ครั้ง
ประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ/การก่อหนี้ผูกพัน/งบปกติ ปี 2558
นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม ร่วมรับฟังการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคา 2558
27 มี.ค. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3779 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/89 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50