| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุรพันธ์ สืบฟัก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< กรกฏาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า ( เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)ได้รับทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และกีฬา ในโครงการครอบครัวสิงห์ปันน้ำใจ
นายบุญเทียมใ อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.มส. เขต ๑ นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.มส. เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในโครงการครอบครัวสิงห์ปันน้ำใจ
20 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1946 ครั้ง
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ สาขาอาชีพ ช่างก่ออิฐ ระดับ ๓
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.มส. เขต 1 ประธานเปิดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ สาขาอาชีพ ช่างก่ออิฐ ระดับ ๓
20 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1614 ครั้ง
ธนชาตห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้อง ๘๔ พรรษา ๘๔ โรงเรียน
นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.มส. เขต ๑ ประธานเปิดโครงการ ธนชาตห่วงใย สวมหมวกนิรภัยให้น้อง ๘๔ พรรษา ๘๔ โรงเรียน
16 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1376 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา สพป.มส.๑
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ. สพป.มส. เขต ๑ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษา สพป.มส.๑
15 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1771 ครั้ง
สพป.มส. เขต ๑ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
บุคลากรทางการศึกษา สพป.มส. เขต ๑ ลงคะแนนการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
15 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1644 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๔
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.มส. เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๔
14 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1103 ครั้ง
สพป.มส.เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.มส.เขต ๑ ประธานการประชุมเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ
11 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1637 ครั้ง
เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอขุนยวมประชุมบอร์ดบริหารจัดการศึกษา
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.มส. เขต ๑ ร่วมประชุมบอร์ดบริหารจัดการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษา อ. ขุนยวม
11 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1087 ครั้ง
ประชุมบอร์ดบริหารจัดการศึกษา สพป.มส. เขต ๑
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ. สพป.มส. เขต ๑ ประธานการประชุมบอร์ดบริหารจัดการศึกษา สพป.มส. เขต ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
8 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1571 ครั้ง
ผอ.สพป.มส.เขต ๑ ร่วมประชุมบอร์ดบริหารจัดการศึกษา อ. ปาย
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ. สพป.มส. เขต ๑ ประธานการประชุมบอร์ดบริหารจัดการศึกษา อ. ปาย เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
8 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1346 ครั้ง
ผลงานการประกวด ”หนังสือ หนึ่งเล่ม หนึ่งรัก” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสพป.มส. เขต ๑
ผลงานการประกวด ”หนังสือ หนึ่งเล่ม หนึ่งรัก” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาขึ้นเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสพป.มส. เขต ๑
8 พ.ย. 54 โดย ส่งเสริมฯ เข้าชม : 1092 ครั้ง
พิธีพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๒
สพป.มส. เขต ๑ จัดพิธีพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๒ และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔
5 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1972 ครั้ง
สพฐ. จัดประกวดหนังสือ หนึ่งเล่ม หนึ่งรัก เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดประกวด ”หนังสือ หนึ่งเล่ม หนึ่งรัก” เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
4 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1455 ครั้ง
สพป.มส.เขต ๑ ประชุม เตรียมการจัดงานชุมนุมลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ.สพป.มส. เขต ๑ ประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่เฉลิมพระเกียรติฯ
4 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1399 ครั้ง
สพป.มส. เขต ๑ ร่วมประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผอ. สพป.มส. เขต ๑ นำบุคลากรสำนักงาน เข้าร่วมประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
4 พ.ย. 54 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1125 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/44 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50