| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ ข้าราชการ ลูกจ้าง ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ,นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ , นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผ
23 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2330 ครั้ง
การประชุมกรรมการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library)
23 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2161 ครั้ง
นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส
วันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส ถึงสถานการณ์ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
23 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2255 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำขอพร (กั๋นตอ) เทศกาลสงกรานต์
นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และข้าราชการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
22 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2228 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีเคารพศพ พ่อ ของ ผอ.สุรพงษ์ หิมะนันท์
๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ท่านรองพุฒชาด จันทร์ดำ นำคณะของสพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ไปวางหรีดคุณพ่อของผอ.สุรพงษ์ หิมะนันท์
22 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2223 ครั้ง
การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
22 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1972 ครั้ง
ประเพณีสงกรานต์..รดน้ำขอพร เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูง สพฐ.
นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ.
21 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1965 ครั้ง
ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับข้าราชการบำนาญที่เสียชีวิต
วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ นาง พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับข้าราชการบำนาญที่เสียชีวิต นายอุทัย ตรีทอง ณ วัดม่วยต่อ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
17 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2066 ครั้ง
ร่วมงานฌาปนกิจศพนาย อุทิศ รัฐเขตวนาไพร
วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ร่วมงานฌาปนกิจศพ นาย อุทิศ รัฐเขตวนาไพร ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ ๙๘ ณ
17 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2750 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 วางพวงหรีดข้าราชการครูที่เสียชีวิต
นาง พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับข้าราชการครูที่เสียชีวิต
16 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2675 ครั้ง
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
16 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 4206 ครั้ง
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กับ มูลนิธิรักษ์เด็ก
นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ตามโครงการมูลนิธิรักษ์เด็กและเครือข่ายการดำเนินงานแผนงาน
10 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 5211 ครั้ง
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. นาย ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร
9 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 5234 ครั้ง
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”
วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีถ
7 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 5331 ครั้ง
การประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
3 เม.ย. 58 โดย อำนวยการ เข้าชม : 5577 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/89 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50