| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
การประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ
วันที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กล่าวรายงานเปิดการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหาร
15 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2859 ครั้ง
โครงการรินน้ำในช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว
ตามที่ สพฐ.ได้จัดคาราวานโครงการรินน้ำในช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาวและปล่อยคาราวานในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา วันนี้ 13 ธันวาคม 2557
15 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2638 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ร.ร.ห้องสอนศึกษา
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายพูลสักดิ์ จิตสว่าง ผอ.โรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ (คนใหม่)
13 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3226 ครั้ง
โครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพร้อมมอบเกียรติบัตร เนื่องในงานการประกวดร้องเ
12 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2482 ครั้ง
โครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพร้อมมอบเกียรติบัตร เนื่องในงานการประกวดร้องเพลง
12 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2348 ครั้ง
โครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557
วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานการประกวดร้องเพลง ตามโครงการประกวดร้องเพลง
12 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2208 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
วันที่ 11 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
11 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2172 ครั้ง
การประชุมตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
11 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2033 ครั้ง
งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น. นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงลูกจ้าง ในสังกัด
8 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2340 ครั้ง
งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วย นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำข้าราชการครู
8 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2263 ครั้ง
การสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่หลากหลายวัฒนธรรม
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3 ธ.ค. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2803 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. นายบรรเลิง พรรคทิง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุม
28 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2888 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
28 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 2982 ครั้ง
พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.30 น. นายบุญชู จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
26 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3061 ครั้ง
การประชุมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. นายสมรักษ์ ถวาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุม
26 พ.ย. 57 โดย อำนวยการ เข้าชม : 3000 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 33/81 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50