| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
ประชุมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาการ
26 มิ.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 17 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
26 มิ.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 14 ครั้ง
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
24 มิ.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 117 ครั้ง
การอบรมครูสอนทักษะชีวิตและการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
24 มิ.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 60 ครั้ง
ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่๑/ ๒๕๖๐ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
19 มิ.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 168 ครั้ง
การระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับ สพท.
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางเอมอร รัตนเพ็ญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึ
15 มิ.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 255 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ( รอบ ๖ เดือน )
วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7 มิ.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 426 ครั้ง
แสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่
วันนี้ (6 มิ.ย. 60) เมื่อเวลา 11.30 น. นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายบุญชู จันทร์ดำ
6 มิ.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 439 ครั้ง
อบรมแกนนำเยาวชน GEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่ทำดีถวายพ่อหลวง
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมแกนนำเยาวชน GEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่ทำดีถวายพ่อหลวง โดย
5 มิ.ย. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 405 ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและระบบคัดกรองนักเรียน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด
30 พ.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 610 ครั้ง
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย
24 พ.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 555 ครั้ง
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหาร
18 พ.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 845 ครั้ง
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เครื่องราชอิสริยาภรณ์
18 พ.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 758 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน( กศจ.แม่ฮ่องสอน ) ครั้งที่๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะอนุกรรมการ
16 พ.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 900 ครั้ง
การประชุมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายสุภาพ กาวิ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบ
9 พ.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 1172 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/91 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50