| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
ประชุมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
27 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 146 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กศจ.แม่ฮ่องสอน) ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะ
24 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 428 ครั้ง
โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
23 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 441 ครั้ง
การประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2560
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
22 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 499 ครั้ง
หลักสูตรผู้ให้บริการสอนเสริมและผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
22 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 459 ครั้ง
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 11.45 น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีมอบเกียรติบัตร
21 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 494 ครั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning อนุบาลแม่ฮ่องสอน
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
20 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 437 ครั้ง
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูกรณีพิเศษ พ.ศ. 2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
20 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 394 ครั้ง
การพิจารณางบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
16 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 430 ครั้ง
การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 397 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน( กศจ.แม่ฮ่องสอน ) ครั้งที่๓/๒๕๖๐
................................ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะอนุกรรมการ
15 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 420 ครั้ง
การประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่๓/๒๕๖๐
วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะอนุกรรมการ
14 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 415 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 425 ครั้ง
การประชุมทางไกล เรื่อง การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 กรณีพิเศษ
วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 10.45 น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมทางไกล
9 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 368 ครั้ง
แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ประชุมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เข้าร่วมประชุมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
7 มี.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 267 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/89 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50