| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  
ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
ตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
นายสุภาพ กาวิ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เดินทางไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 21
22 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 15 ครั้ง
ตรวจโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายสุภาพ กาวิ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เดินทางไปตรวจราชการโรงเรียนบ้านแม่โข่จู ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
22 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 14 ครั้ง
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC
ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC
17 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 146 ครั้ง
ประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
16 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 160 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น นางเอมร รัตนเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
15 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 163 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมพิธีเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น นายประหยัด เงินใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
15 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 152 ครั้ง
คัดเลือกทุน หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 245 ครั้ง
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 208 ครั้ง
ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครู ฯ เพื่อเข้ารับรางวัลของ คุรุสภา ปี ๒๕๖๐ (ระดับจังหวัด)
วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ น. นายปิยะศักดิ์ พรหมมาแบน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้เกียรติเป็น
8 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 185 ครั้ง
พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบับพระราชทาน
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ1 จัดพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 39 และเล่มที่ 40
4 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 299 ครั้ง
การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ
วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด เงินใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ ณ
3 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 285 ครั้ง
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 23 อัตรา
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับรายงานตัวบุคคลเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
1 ส.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 430 ครั้ง
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
31 ก.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 290 ครั้ง
การสอนภาษาไทยและทักษะอาชีพให้นักเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดนิทรรศการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยและงานทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร
31 ก.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 294 ครั้ง
การประชุมถอดบทเรียนจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านในสถานศึกษา
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
31 ก.ค. 60 โดย อำนวยการ เข้าชม : 201 ครั้ง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/93 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50