| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< กุมภาพันธ์ 2556 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


  

ค้นตามหมวด :   

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมดไม่พบข้อมูล จากส่วน เกริ่นนำ (headline)

27 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โดย อำนวยการ
27 มี.ค. 58 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มี.ค. 58 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มี.ค. 58 โครงการอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ โดย อำนวยการ
27 มี.ค. 58 ประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ/การก่อหนี้ผูกพัน/งบปกติ ปี 2558 โดย อำนวยการ
27 มี.ค. 58 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
27 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาบุคลากร “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” โดย อำนวยการ
26 มี.ค. 58 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ โดย บริหารงานบุคคล
26 มี.ค. 58 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสดุดี ปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
26 มี.ค. 58 ประชาสัมพันธ์คำสั่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า โดย ส่งเสริมฯ
26 มี.ค. 58 เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ โดย ส่งเสริมฯ
26 มี.ค. 58 การแจ้งสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน โดย อำนวยการ
26 มี.ค. 58 การประชุมสามัญศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ อ.ปางมะผ้า โดย อำนวยการ
25 มี.ค. 58 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ไมโล ฟุตซอล แชมเปี้ยนส์ 2015 โดย ส่งเสริมฯ
25 มี.ค. 58 การประกวดชุดการจัดากรเรียนรู้และกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ้น โดย ส่งเสริมฯ
25 มี.ค. 58 การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ในระบบ data management center โดย นโยบายและแผน
24 มี.ค. 58 [ด่วนที่สุด]การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 มี.ค. 58 พิธีเปิดโรงเรียนปางตองประชาสรรค์ (สาขาห้องเรียนเคลื่อนที่แม่อีล้อ) โดย อำนวยการ
20 มี.ค. 58 โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
20 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดย อำนวยการ
20 มี.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดย อำนวยการ
20 มี.ค. 58 พิธีรับมอบอาคารเรียนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย อำนวยการ
19 มี.ค. 58 แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ โดย อำนวยการ
19 มี.ค. 58 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ และมูลนิธิรักษ์เด็ก โดย อำนวยการ
18 มี.ค. 58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โดย ส่งเสริมฯ
17 มี.ค. 58 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
17 มี.ค. 58 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักเรียนทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 มี.ค. 58 การกำหนดแนวทางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการ โดย นโยบายและแผน
13 มี.ค. 58 ท่าน ผอ.สมรักษ์ ถวาย ทำบุญคล้ายวันเกิด โดย อำนวยการ
11 มี.ค. 58 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 โดย อำนวยการ
11 มี.ค. 58 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
11 มี.ค. 58 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี2558 โดย บริหารงานบุคคล
11 มี.ค. 58 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
11 มี.ค. 58 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2558 โดย บริหารงานบุคคล
11 มี.ค. 58 สำรวจโรงเรียนมัธยม(ขยายโอกาส) อบรมงานอาชีพ โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 มี.ค. 58 การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2558 โดย ส่งเสริมฯ
10 มี.ค. 58 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดย ส่งเสริมฯ
10 มี.ค. 58 การเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 มี.ค. 58 แจ้งเตือนการเกิดสาธารณภัย โดย ส่งเสริมฯ
9 มี.ค. 58 เชิญสมัคร และดำเนินการประเมินตนเอง โครงการ อย.น้อย ประจำปี ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
9 มี.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการฝึกอบรมทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา" ครั้งที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 มี.ค. 58 นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.มส. 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแห้ง โดย อำนวยการ
9 มี.ค. 58 การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 ขอความร่วมมือสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี โดย ส่งเสริมฯ
6 มี.ค. 58 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น คณะครุศาสตร์ โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 13 โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา โดย นโยบายและแผน
6 มี.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ อ.ขุนยวม โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวีราคม (บุญรักษ์ สุปญโญ) โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต แห่งศตวรรษที่ 21 โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 โครงการอบรมการสอนภาษาไทย โดย อำนวยการ
5 มี.ค. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านในสอย โดย อำนวยการ
5 มี.ค. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อ.ปาย โดย อำนวยการ
5 มี.ค. 58 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษาและประชาธิปไตยในโรงเรียน อ.ปาย โดย อำนวยการ
3 มี.ค. 58 ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา การสอนการอ่านกับกระบวนการคิด การสอนการเขียนและวรรณคดี โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 มี.ค. 58 การประชุมปฏิบัติการ รวบรวม จัดเก็บและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดย อำนวยการ
3 มี.ค. 58 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
3 มี.ค. 58 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษา อ.ขุนยวม โดย อำนวยการ
2 มี.ค. 58 แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการตามโปรแกรม สารสนเทศ Set โดย บริหารงานบุคคล
2 มี.ค. 58 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของโรงเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นโยบายและแผน
2 มี.ค. 58 สำรวจความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ 2558 โดย นโยบายและแผน
2 มี.ค. 58 ผลการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 มี.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และผู้สังเกตการณ์ สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ฯ โดย อำนวยการ
2 มี.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ฯ โดย อำนวยการ
1 มี.ค. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.พ. 58 ผู้สังเกตการณ์จาก สพฐ.เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 คุรุสภาชี้แจงสร้างความเข้าใจหลักฐานในการประกอบวิชาชีพครู โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 สพฐ.เตรียมเปิดสอบผอ.สถานศึกษาอีกรอบ ก.ค.-ก.ย.นี้ โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 ว2/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน บุคลากรฯ38ค(2) ตน.ประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 คลี่ตารางชีวิต ครูไทยใน 1 ปี (จบ) โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่" โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 จวกสพฐ.สกัดขึ้นราคาหนังสือเรียนไม่ชัดเจน โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 อ่านจุใจ "รธน.กับข้าราชการ ตอน 1-4" โดย ซี12 โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์" โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 แท็บเล็ต เริ่มทำพิษ! แบตหมดอายุเร็ว ชาร์จไฟไม่เข้า ส่งซ่อมนานนับเดือน โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 สมศ.สะท้อนเสียงครูจำเป็นต้องประเมิน โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 บังคับใช้แล้ว! ระเบียบเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพขรก.และลูกจ้าง โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 2558 โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
26 ก.พ. 58 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
26 ก.พ. 58 การประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
25 ก.พ. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก- ข และไม่สิทธิ์สอบ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศ โดย บริหารงานบุคคล
25 ก.พ. 58 การประชุมปฏิบัติการจัดเก็บและนำเสนอผลงานทางวิชาการ(เพิ่มเติม) โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.พ. 58 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.2,4,5 และ ม.1-2 (ข้อสอบกลาง) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.พ. 58 การประชุมอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ สพป.มส.1 ครั้งที่ 2/2558 โดย อำนวยการ
25 ก.พ. 58 นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.มส. 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม โดย อำนวยการ
25 ก.พ. 58 นักเรียนสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดย อำนวยการ
25 ก.พ. 58 มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้นักเรียนที่ถูกไฟไหม้บ้าน โดย อำนวยการ
25 ก.พ. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เ โดย บริหารงานบุคคล
25 ก.พ. 58 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.พ. 58 ใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดย ส่งเสริมฯ
23 ก.พ. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 การบริหารงานอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
20 ก.พ. 58 การเยี่ยมบ้านนักเรียน โดย ส่งเสริมฯ
20 ก.พ. 58 รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปี งบประมาณ ๒๕๕๘ โดย บริหารงานบุคคล
20 ก.พ. 58 การทำพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดย ส่งเสริมฯ
20 ก.พ. 58 การซื้อ-ขายบริการทางเพศกับนักเรียน...เป็นความผิดวินัยอย่างไร โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติตามมติครม. เรื่องมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ" โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 โปรดอ่าน! คุรุสภาชี้แจง กรณีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 ราชกิจจาฯแพร่ประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันพระใหญ่ เข้าพรรษา ออกพรรษา โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 คลิปซาบซึ้งความผูกพัน "ครูควรดู-นร.ควรชม" โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 การประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี ๒ โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 ประชาสัมพันธ์การประกวดชุดการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 บริการเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 การประกวดแต่งเพลงทั้งคำร้องและทำนอง กีฬาชาวไทยภูเขา โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 58 แบบฟร์อมการรายงานผลการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุน ของนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 4-6 ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาคเรียนที่ 2/2557 โดย ส่งเสริมฯ
19 ก.พ. 58 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ “แม่ฮ่องสอนเกมส์” โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 58 นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง.ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมไข้ข้าราชการที่ป่วย โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 58 ขอข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 ก.พ. 58 การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ก.พ. 58 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 7 ปี 2558 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย ส่งเสริมฯ
17 ก.พ. 58 รับฟังนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ขัยวงศ์ ) ผ่านระบบ VDO Conference โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 58 เฟ้น “ ครูขวัญศิษย์” รู้ผลก่อน2เม.ย. โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 58 บอร์ดสมศ.สั่งยกเครื่องระบบประเมิน โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 58 คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ครั้งที่ 9 โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 58 สั่ง สพฐ.ดูแลสวัสดิการเป็นพิเศษ หลังตรวจพบครูดอยลำบาก โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 58 สพฐ.ยอมให้ติดตั้ง "ตู้ถุงยางฯ" ในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 58 การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
16 ก.พ. 58 ประชุมคณะทำงานโรงเรียนเพศวิถีศึกษา โดย อำนวยการ
16 ก.พ. 58 ประชุมคณะอนุกรรมการเรียบเรียงเอกสารข้อมูลผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด โดย อำนวยการ
16 ก.พ. 58 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา โดย อำนวยการ
16 ก.พ. 58 คณะกรรมการติดตามจาก สพฐ. เยี่ยมสนามสอบ รอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา โดย อำนวยการ
16 ก.พ. 58 การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดย อำนวยการ
13 ก.พ. 58 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่งสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
13 ก.พ. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปางแปก จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
13 ก.พ. 58 ประชาสัมพันธ์โรคคอตีบ โดย ส่งเสริมฯ
13 ก.พ. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ร่วมรับฟังการ เสวนาการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง โดย อำนวยการ
13 ก.พ. 58 เตรียมรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 58 ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.พ. 58 ประชุมเพื่อเตรียมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหมอแปง โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแม่ปิง โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 58 คำชี้แจงการยื่นสมัครสอบเพิ่มเติม โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.พ. 58 ขอเรียนเชิญชมภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ เรื่อง "อนันตา" (ศิลาพิชิตมาร) โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 ก.พ. 58 ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ้านหนองเขียว อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
11 ก.พ. 58 ประชุมเตรียมการรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย อำนวยการ
11 ก.พ. 58 เอกสารการชี้แนะ Coaching ยุทธวิธีสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู โดย นโยบายและแผน
11 ก.พ. 58 การประชุมสามัญศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา โดย อำนวยการ
11 ก.พ. 58 ให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้มาติดต่อขอรับวุฒิบัตร ๒ ท่อน โดย ส่งเสริมฯ
11 ก.พ. 58 ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
10 ก.พ. 58 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 58 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 58 โครงการเพื่อนครูอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 128 โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมชมนิทรรศการงานฤดูหนาว จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 58 การเดินแฟชั่นการกุศล ในงานฤดูหนาว จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
9 ก.พ. 58 ประธานศาลฎีกา และคณะ มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 58 การอบรมเทคนิคการสอนให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 58 พิธีเปิดอาคารเรียน ( สปช.๑๐๑/๒๖) โรงเรียนบ้านปางคาม โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 58 งานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 58 การแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา) โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
6 ก.พ. 58 การประชุมแกนนำวิทยากรโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษา โดย อำนวยการ
5 ก.พ. 58 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
4 ก.พ. 58 สำรวจความต้องการของบุคลากร โดย ส่งเสริมฯ
3 ก.พ. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ก.พ. 58 ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่ขาดแคลนอุปกณ์จำเป็น และนักเรียนยากไร้ โดย ส่งเสริมฯ
2 ก.พ. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 1/2557 โดย อำนวยการ
2 ก.พ. 58 การจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดย อำนวยการ
2 ก.พ. 58 การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดย อำนวยการ
2 ก.พ. 58 โครงการคัดเลือกผู้บังคัฐบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2558 โดย ส่งเสริมฯ
1 ก.พ. 58 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดย บริหารงานบุคคล
31 ม.ค. 58 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดย บริหารงานบุคคล
31 ม.ค. 58 การอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศของครูวิทยากรแกนนำระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ม.ค. 58 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดย บริหารงานบุคคล
30 ม.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โดย อำนวยการ
30 ม.ค. 58 ชมรมสื่อสร้างสรรค์จึงขอเรียนเชิญคณะครูที่ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ และคณะครูที่สนใจงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมชม “ชมผลงานทางวิชาการต้นแบบ” โดย นโยบายและแผน
29 ม.ค. 58 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดย บริหารงานบุคคล
29 ม.ค. 58 การดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ม.ค. 58 ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับศูนย์เครือข่ายทุกเครือข่าย โดย ส่งเสริมฯ
29 ม.ค. 58 การเสวนา ”การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย อำนวยการ
29 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด กำหนดการรับมอบเงินอุดหนุนสหกรณ์ในโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
28 ม.ค. 58 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดย บริหารงานบุคคล
28 ม.ค. 58 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูฯ โดย บริหารงานบุคคล
28 ม.ค. 58 สถิติจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดย บริหารงานบุคคล
28 ม.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 ม.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมข้าราชการที่ป่วย โดย อำนวยการ
28 ม.ค. 58 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 เชิญประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ม.ค. 58 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลงานครูแสงจันทร์ ไชโย โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 สพฐ.แจกคูปอง ให้ครูอบรมตามใจชอบ โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 บอร์ดสลากฯ มีมติห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีซื้อหวย-ห้ามขายในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 พฐ.ประกาศผลรางวัล Top Ten 10 สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 ด่วน...ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558 โดย อำนวยการ
26 ม.ค. 58 ศุนย์ประสานงานการับนักเรียนและการเปิดรั่วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 โดย ส่งเสริมฯ
26 ม.ค. 58 ร่วมแถลงข่าวงานฤดูหนาวและรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
23 ม.ค. 58 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
23 ม.ค. 58 การประชุมเตรียมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
23 ม.ค. 58 หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษา ปีการศึกาา ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
23 ม.ค. 58 แผนการใช้เงินตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับศูนย์เครือข่าย โดย นโยบายและแผน
22 ม.ค. 58 การรับนักเรียน (ประเภทโควตา)เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดย ส่งเสริมฯ
22 ม.ค. 58 กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเทภโควต้า โดย ส่งเสริมฯ
22 ม.ค. 58 งานชุมนุมลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ อ.ขุนยวม โดย อำนวยการ
22 ม.ค. 58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
21 ม.ค. 58 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาแม่ฮ่่องสอน เขต ๑ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
21 ม.ค. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 (แก้ไขเพิ่มเติม) โดย บริหารงานบุคคล
21 ม.ค. 58 การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
21 ม.ค. 58 การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการคุรุสภาประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
20 ม.ค. 58 ขอเฃิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1/ 2558 โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 การฝึกอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 การอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ม.ค. 58 การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 งานชุมนุมลูกเสือสามัญต้านภัยยาเสพติด โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคีเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2558 โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอปางมะผ้า ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
19 ม.ค. 58 สพป.มส.1 ขอแจ้ง กค.ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษปี 2558 โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 58 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่๑/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 58 การอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอาเซียน (พม่า) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 58 ตรวจพื้นที่และร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 58 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
18 ม.ค. 58 การจัดงานวันครู ประจำปี 2558 อำเภอปาย โดย อำนวยการ
18 ม.ค. 58 ทำบุญตักบาตรวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
16 ม.ค. 58 การจัดสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ม.ค. 58 16 มกราคม 2558 งานวันครู ครั้งที่ 59 โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 58 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา(ด้านการศึกษา) โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ม.ค. 58 การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ม.ค. 58 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 58 การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำ 2558 โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 58 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 58 เชิญชวนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น "สุขกันเถอะเรา" โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 58 [ด่วนที่สุด]รายชื่อผู้ได้รับมอบรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม2558 โดย บริหารงานบุคคล
15 ม.ค. 58 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยปูลิง โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 58 งานชุมนุมลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย อำนวยการ
14 ม.ค. 58 เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงสาธิตการสอนวรรณคดีไทยโครงการรักษ์วรรณคดีไทยเฉลิมพระเกียรติ โดย ส่งเสริมฯ
13 ม.ค. 58 ประกาศนโยบาย ปี 2558 ปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ม.ค. 58 การประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ม.ค. 58 เชิญประชุมเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ม.ค. 58 การประชุมการจัดการความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดย อำนวยการ
13 ม.ค. 58 การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
12 ม.ค. 58 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุบคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
12 ม.ค. 58 เชิญร่วมงานวันครูประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
12 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด การรับมอบอาคารและติดตามโครงการของมูลนิธิสามสาระ ประจำปี ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
12 ม.ค. 58 การสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O-NET โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ม.ค. 58 ประกาศนโยบาย "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ม.ค. 58 การประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ปี 2558 โดย อำนวยการ
9 ม.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ท่าน ผวจ.มส.และ รอง ผวจ.มส. โดย อำนวยการ
9 ม.ค. 58 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. สามัญ) โดย ส่งเสริมฯ
9 ม.ค. 58 การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุ ไม่เกิน 12 ปี โดย อำนวยการ
8 ม.ค. 58 เลื่อนการอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 ม.ค. 58 แจ้งสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 ม.ค. 58 โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ม.ค. 58 การประชุมพิจารณาจัดสรรเครื่องนุ่มห่มกันหนาว โดย อำนวยการ
5 ม.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ โดย อำนวยการ
5 ม.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
30 ธ.ค. 57 ด่วนที่สุดเชิญประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ผอ.รร.สังวาลย์วิทย์ 3 ประชุม 6มค.58ที่สพฐ.) โดย ส่งเสริมฯ
30 ธ.ค. 57 แสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ กับ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
30 ธ.ค. 57 แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และสวัสดีปีใหม่ โดย อำนวยการ
30 ธ.ค. 57 รายชื่อสถานศึกษาที่จะดำเนินการตรวจสอบ ประจำปีประมาณ 2558 โดย ส่งเสริมฯ
29 ธ.ค. 57 การจัดงานแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 57 สพป.กรุงเทพมหานคร มอบเงินสด และเสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว แก่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย นโยบายและแผน
29 ธ.ค. 57 จัดสรรงบประมาณค่าพาหนะและค่าที่พัก โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
29 ธ.ค. 57 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาารประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
29 ธ.ค. 57 การประกวดเพลงและวาดภาพระบายสี ค่านิยม 12 ประการ โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 57 กระเช้าปีใหม่เพื่อสุขภาพ โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 57 การประกวดคำขวัญ โรงพยาบาลในฝันของประชาชน โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 57 การประกวดเพลงประจำสถานพยาบาล โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 57 โครงการต่อต้านการทุจริต "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ" โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 57 โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (YOUNG KPI) โดย อำนวยการ
26 ธ.ค. 57 แจ้งผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
26 ธ.ค. 57 ด่วนที่สุด เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน (ประชุม 29 ธค. 57) โดย ส่งเสริมฯ
25 ธ.ค. 57 ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าการร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และประชุมวิชาการ เรื่อง 60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ธ.ค. 57 การแข่งขันกีฬาเชื่อมไมตรีครู 4 อำเภอ โดย อำนวยการ
24 ธ.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
24 ธ.ค. 57 พิธีมอบโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
23 ธ.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์สัญลักษณ์ กระต่ายขาเดียว ในการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ โดย ส่งเสริมฯ
23 ธ.ค. 57 การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ในการคัดเลือกครูพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย อำนวยการ
22 ธ.ค. 57 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย อำนวยการ
22 ธ.ค. 57 ขอเชิญร่วมงานโลกใบเล็กของเด็กดอย ครั้งที่ 5 โดย อำนวยการ
19 ธ.ค. 57 การประชุมพิจารณาโครงการตามงบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย อำนวยการ
19 ธ.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดแพร่ โดย อำนวยการ
18 ธ.ค. 57 การแถลงข่าวงานโลกใบเล็กเด็กแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5 โดย อำนวยการ
18 ธ.ค. 57 การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดย อำนวยการ
18 ธ.ค. 57 แบบรายงานทุนพระบรมฯ โดย ส่งเสริมฯ
18 ธ.ค. 57 กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา 2557 "ธันวาคม แห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน" โดย ส่งเสริมฯ
18 ธ.ค. 57 การบันทึกข้อมูลแบบประเมินการดำเนินงานพื้นฐาน โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ธ.ค. 57 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
16 ธ.ค. 57 แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ธ.ค. 57 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
16 ธ.ค. 57 การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558 โดย อำนวยการ
16 ธ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษ 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ธ.ค. 57 การชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญ โดย อำนวยการ
15 ธ.ค. 57 โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการในการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน้จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2594 พ.ศ. 2557 โดย บริหารงานบุคคล
15 ธ.ค. 57 ขอเชิญชวนบุคลากรครูในสังกัดเข้าอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ธ.ค. 57 ประกาศผลการประกวดร้องเพลงตามโครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ธ.ค. 57 ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดย อำนวยการ
15 ธ.ค. 57 การประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดย อำนวยการ
15 ธ.ค. 57 โครงการรินน้ำในช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว โดย อำนวยการ
13 ธ.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ร.ร.ห้องสอนศึกษา โดย อำนวยการ
12 ธ.ค. 57 โครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
12 ธ.ค. 57 โครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
12 ธ.ค. 57 โครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
12 ธ.ค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 ธ.ค. 57 ไปรษณีย์ไทยท้าเด็กไทยเขียนจดหมายเปลี่ยนอนาคตโลก ชิงเงินรางวัลนับแสนบาท โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 57 โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 57 คำขวัญวันครู พ.ศ.2558 โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 57 ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 ธ.ค. 57 การประชุมตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย อำนวยการ
9 ธ.ค. 57 ขอเชิญประชุมโรงเรียนในเครือข่ายโลกใบเล็กของเด็กดอย ปรึกษาหารือเตรียมจัดงานโลกใบเล็กของเด็กดอบ ครั้งที่ 5 โดย อำนวยการ
9 ธ.ค. 57 โครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อสวท.) โดย อำนวยการ
9 ธ.ค. 57 เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย อำนวยการ
8 ธ.ค. 57 งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดย อำนวยการ
8 ธ.ค. 57 งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดย อำนวยการ
4 ธ.ค. 57 การคัดเลือกข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า" โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ธ.ค. 57 การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ธ.ค. 57 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการการผลิตแก๊สชีวภาพในโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
3 ธ.ค. 57 การสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่หลากหลายวัฒนธรรม โดย อำนวยการ
3 ธ.ค. 57 คำขวัญวันเด็ก ปี 2558 ของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน โดย อำนวยการ
2 ธ.ค. 57 ด่วนที่สุด โครงการการผลิตแก๊สชีวภาพในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม โดย ส่งเสริมฯ
2 ธ.ค. 57 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
2 ธ.ค. 57 สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
1 ธ.ค. 57 เชิญร่วมกิจกรรมคาราวานสุขภาวะ ห้องเรียนสร้าง SOOK ตอน ปฏิบัติรัดเข็มขัด ลดรอบเอว โดย ส่งเสริมฯ
28 พ.ย. 57 การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย อำนวยการ
28 พ.ย. 57 ขอความร่วมมือโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาประเมินผลการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 พ.ย. 57 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
27 พ.ย. 57 ประกาศ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง กระเป๋าผ้าการกุศล "ให้ใจ" โดย อำนวยการ
27 พ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซด์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ย. 57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ย. 57 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย ส่งเสริมฯ
27 พ.ย. 57 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 57 พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 57 การประชุมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 57 การแต่งกายด้วยเสื้อสี่เหลือง โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 57 การคัดเลือกครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
25 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 พ.ย. 57 ต้อนรับ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 คนใหม่ โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 57 ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนคนใหม่ โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 57 สพป.กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 57 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 57 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี2557 โดย บริหารงานบุคคล
24 พ.ย. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดย นิเทศ ติดตามฯ
24 พ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงาน โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 พ.ย. 57 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
21 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 24 พ.ย.57 เวลา 13.00 น. โดย อำนวยการ
21 พ.ย. 57 การประชาสัมพันธ์การประกวดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 พ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 พ.ย. 57 แจ้งชี้แจงโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัธ์/สนับสนุนโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 พ.ย. 57 ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู โดย บริหารงานบุคคล
19 พ.ย. 57 การทดสอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 พ.ย. 57 การจัดสรรทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ปี 2558 โดย อำนวยการ
19 พ.ย. 57 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดย อำนวยการ
19 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมโรงเรียนในเครือข่ายโลกใบเล็กของเด็กดอย ปรึกษาหารือเตรียมจัดงานโลกใบเล็กของเด็กดอบ ครั้งที่ 5 โดย อำนวยการ
18 พ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์การส่งเด็กเข้าประกวดขับร้องเพลง โดย บริหารงานบุคคล
18 พ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการกบริการวิชาการฯ โดย บริหารงานบุคคล
17 พ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล โดย บริหารงานบุคคล
17 พ.ย. 57 พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดย อำนวยการ
17 พ.ย. 57 พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดย อำนวยการ
17 พ.ย. 57 เชิญชมการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" โดย อำนวยการ
14 พ.ย. 57 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย บริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 57 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 57 การรับมอบอาคารและติดตามโครงการของมูลนิธิสามสาระ ประจำปี 2557 โดย นโยบายและแผน
13 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ส่งเสริมฯ
12 พ.ย. 57 โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โดย อำนวยการ
11 พ.ย. 57 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนและคณะทำงานการขับเคลื่อนการสอนเพศวิถีศึกษา โดย อำนวยการ
7 พ.ย. 57 การสำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่อง โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 พ.ย. 57 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ย. 57 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2015 โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 พ.ย. 57 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและครู ภาคเรียนที่ 2/2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด เชิญประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ(รร.ร่มเกล้าปางตอง) โดย ส่งเสริมฯ
7 พ.ย. 57 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ย. 57 การประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน" โดย อำนวยการ
7 พ.ย. 57 ขอความร่วมมือสนับสนุนซื้อกระเป๋าผ้าการกุศล "ให้ใจ" โดย อำนวยการ
6 พ.ย. 57 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาบ มาตรา 84 และ มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดย บริหารงานบุคคล
6 พ.ย. 57 โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์ฺและจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558 โดย บริหารงานบุคคล
6 พ.ย. 57 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สำเร้๗การศึกษาตามโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
5 พ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม "การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗" โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย" โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 57 การเสนอขออนุมัติ/อนุญาตไปต่างประเทศโดยผูกพันกับงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินรายได้สถานศึกาษา โดย บริหารงานบุคคล
5 พ.ย. 57 สพฐ. ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดช่วยสนับสนุนซื้อกระเป๋า โดย อำนวยการ
4 พ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร โดย ส่งเสริมฯ
3 พ.ย. 57 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 พ.ย. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดย อำนวยการ
3 พ.ย. 57 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
3 พ.ย. 57 โครงการประกวดรางวัลทางคุณค่า (OBEC AWARDS)ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
3 พ.ย. 57 การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน โดย ส่งเสริมฯ
3 พ.ย. 57 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดย ส่งเสริมฯ
31 ต.ค. 57 สพป.มส. 2 ศึกษาดูงาน สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 ศธ.เล็งให้เด็กสอบโอเน็ตน้อยลง โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 เด็กหญิงยอดกตัญญู หนี ร.ร.เฝ้าแม่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 "สมพงษ์" ชี้กรอบปฏิรูปการศึกษาเดินถูกทาง แนะเพิ่มบางประเด็นให้สมบูรณ์ โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 แก้วิกฤตเด็กประถมอ่านเขียนไม่ได้ สพฐ.ตั้งทีมวาง3แนว-ฝึกร้องโอเกะ-ท่องอาขยาน โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 สรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ มีจัดโผ ล่วงหน้า โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 นักเรียนอ่าน-เขียนไม่ได้...ต้องซ้ำชั้น! โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 การประกวดเรียงความ เรื่อง วัคซีนในฝัน โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม โดย อำนวยการ
30 ต.ค. 57 การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ โดย อำนวยการ
29 ต.ค. 57 การติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 ต.ค. 57 วันปิยมหาราช โดย อำนวยการ
22 ต.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 รายการที่มีเอกสารที่จะต้องส่ง ให้ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดย อำนวยการ
22 ต.ค. 57 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 57 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ต.ค. 57 การกวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด โดย ส่งเสริมฯ
21 ต.ค. 57 การดำเนินงานโครงการ ออกค่าย ได้ยิ้มไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ ๓(รร.บ้านซอแบะ) โดย ส่งเสริมฯ
21 ต.ค. 57 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
21 ต.ค. 57 การกำหนดให้วันศุกรที่ 2 ม.ค.58 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 57 ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ โดย บริหารงานบุคคล
20 ต.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย อำนวยการ
20 ต.ค. 57 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับ 1 ทุกรายการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าดูตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ต.ค. 57 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
17 ต.ค. 57 ทบทวนข้อมูลรายชื่อครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสที่จะเข้ารับการประเมินด้านความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ต.ค. 57 ++[ด่วน!!]ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก กรอกแบบสอบถามออนไลน์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ต.ค. 57 รายชื่อครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพด้านความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ต.ค. 57 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาประเมินการใช้สื่อ ทรูปลูกปัญญา โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ต.ค. 57 การยืนยันจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด เชิญประชุมโครงการ เด็กไทยแก้วใส (โรงเรียนไทยรัฐ 99 บ้านใหม่ บ้านทุ่งกองมู) โดย ส่งเสริมฯ
10 ต.ค. 57 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%) โดย นโยบายและแผน
10 ต.ค. 57 การประชุมคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 ห้ามรร.ดึงเด็กทำกิจกรรมชูป้ายนอกห้องเรียน โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 คุรุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 สพฐ.สั่งเบรคพาเด็กดูงานขายตรง ด้านรมว.ศธ.ให้ปรับลดกิจกรรม-ชี้กระทบเวลาเรียน โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 รมว.ศธ.มอบนโยบาย สพฐ. โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 ประกาศผล ครูมืออาชีพ 1,047 ราย โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 สพฐ.จัดสรรงบปี58 ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครั้งที่1 โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 รมว.ศึกษาฯ สั่ง สพฐ. ลดจัดอบรมครูในโรงแรม-ลดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนเด็ก โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 สมาชิกค้างค่าสงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. 3เดือนติดต่อกัน โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 [ด่วน!!]แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 [ทีม 2 คน] โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 ต.ค. 57 ครม.ไฟเขียว กฎเหล็กห้ามข้าราชการการเมือง นั่งเก้าอี้หน่วยงานรัฐ โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 กรุงไทยออก 4 ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 เล็งกำหนดมาตรฐานครูอาเซียน โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 "กมล"ลั่นตั้งศูนย์ข้อมูลปฏิรูปศึกษาในสพฐ. โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 ข่าววงในชี้ชัด "ผอ.ร.ร." เป็นนักขายตรง สพฐ.สั่งหน่วยเฉพาะกิจลงเก็บข้อมูลให้เสร็จวันนี้ โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 สพฐ.จัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ.2558 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2557 (70%) โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 บุคคลคนเดียวสามารถดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสองฐานะได้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไร โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเปิดตัวและชี้แจงโครงการเด็กไทยแก้มใส โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย อำนวยการ
7 ต.ค. 57 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ต.ค. 57 กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ต.ค. 57 ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ต.ค. 57 กิจกรรมงานวันครูโลก โดย อำนวยการ
6 ต.ค. 57 ส่งแบบสำรวจ โดย บริหารงานบุคคล
6 ต.ค. 57 [[ด่วนๆๆ]]เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมคณะกรรมตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ต.ค. 57 การสั่งจองเสื้อยึดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค จ.แพร่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ต.ค. 57 สำรวจข้าราชการครูฯที่บรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 2556-2557 โดย บริหารงานบุคคล
3 ต.ค. 57 ขอเชิญ ครูนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วม โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 แนวคิดหลัก “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน ICT” โดย อำนวยการ
3 ต.ค. 57 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพ้ฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง( พ.ศ.2552-2561 )ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ
3 ต.ค. 57 ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง โดย อำนวยการ
3 ต.ค. 57 คู่มือหนังสือแนวทางการดำนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2557 โดย อำนวยการ
3 ต.ค. 57 [ด่วนที่สุด!!] ประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ต.ค. 57 [ด่วน!!!!] การแก้ไขข้อมูลผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ต.ค. 57 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดย ส่งเสริมฯ
2 ต.ค. 57 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ต.ค. 57 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ โดย อำนวยการ
2 ต.ค. 57 การทำสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครูสาขาขาดแคลน) โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 ตัวอย่างคำสั่่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 ตัวอย่างสัญญาจ้างลูกชั่่วคราว โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 การจัดทำสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าตอบแทนจ้างบถคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2(พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ก.ย. 57 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 29-30ก.ย.57 โดย นโยบายและแผน
30 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด กำหนดการทำบันทึกข้อตกลงและเปิดรับมอบอาคารโครงการของมูลนิธิสามสาระ จำนวน 23 โรงเรียน วันที่ 6-7 ต.ค. 57 โดย นโยบายและแผน
29 ก.ย. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 โดย อำนวยการ
29 ก.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
26 ก.ย. 57 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 โดย อำนวยการ
26 ก.ย. 57 ภาพกิจกรรมการทำบุญอาคารหอประชุมใหม่ โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 การประชุมคณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 ก.ค.ศ.จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ด้วย โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 เสนอแนวทางปั้นแม่พิมพ์คุณภาพ โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 "ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป) โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 มาตรการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 การแข่งขันน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 โครงการโรงหนังประชาชน โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 อาขยาน"นายกฯตู่"มาแล้ว เด็กไทยเตรียมท่องให้ขึ้นใจ ดีเดย์ออกเสียงเทอมหน้า! โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 การปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู...เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 ม.157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 กำหนดการเข้าเฝ้าฯ ของครูอาวุโส ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 ตร.รับลูกนายกฯ สั่งทุกท้องที่ปลดป้ายพีอาร์ผู้บังคับบัญชาภายใน30ก.ย. ขู่ไม่ทำตามคาดโทษ โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 สพฐ.สั่งร.ร.ท่องอาขยาน12ประการหน้าเสาธง โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเน&#173;ินงานซ่อมแซมอาคารเรียน และมอบนโยบาย ณ โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ ปี2558 โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 การแข่งขันว่ายร้ำ สพฐ.ครั้งที่ 14 โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 คู่มือหนังสือแนวทางการดำนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2557 โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 การประกวดเขียนเรียงความเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ขององค์การซีมีโอ โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 ขอเชิญ ครูนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วม โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 แนวคิดหลัก “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน ICT” โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 การปฐมนิเทศศักยภาพครูบรรจุใหม่ โดย อำนวยการ
23 ก.ย. 57 ขอให้แต่ง "ชุดเฮฟวี่" ในงานแสดงมุทิตาจิต 26 ก.ย.57 โดย อำนวยการ
23 ก.ย. 57 สำรวจวุฒืทางลุกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ โดย ส่งเสริมฯ
23 ก.ย. 57 การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนประจำปีงบประมาณ 2557 โดย อำนวยการ
22 ก.ย. 57 อนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
22 ก.ย. 57 โครงการฝึกอบรมอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ขั้นสูง ( A.T.C.สามัญ) โดย ส่งเสริมฯ
19 ก.ย. 57 การอบรมขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และแนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล โดย อำนวยการ
19 ก.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 เรื่อง การสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ก.ย. 57 ปรับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ โดย บริหารงานบุคคล
18 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย บริหารงานบุคคล
18 ก.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเมื่อไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย อำนวยการ
18 ก.ย. 57 การอบรมโครงการปฐมนิเทศศักยภาพครูบรรจุใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ย. 57 แบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ย. 57 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ก.ย. 57 ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครู/พนักงานครู เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ย. 57 การประชุมโครงการยกระดับคุณภาพลูกจ้างประจำ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
16 ก.ย. 57 การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ก.ย. 57 การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
16 ก.ย. 57 ขอเชิญรับเกียติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
15 ก.ย. 57 ด่วน !!! [ชี้แจงเพิ่มเติม] โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ก.ย. 57 กำหนดการแจ้งข้อมูล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทางเว็บไซด์. โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ก.ย. 57 ประกาศกิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ก.ย. 57 นโยบายด้านการศึกษา ของรัฐบาล โดย อำนวยการ
13 ก.ย. 57 เลขาฯกพฐ.แนะร้องเรียน-แจ้งข้อมูลผู้บริหารร.ร.ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดย อำนวยการ
13 ก.ย. 57 สพฐ.ฟื้นการพัฒนาขรก.ครูและบุคลากรฯ ด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-training(UTQ-Online) โดย อำนวยการ
13 ก.ย. 57 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย อำนวยการ
13 ก.ย. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์เครือข่ายสิงหนาทราชาลัย โดย อำนวยการ
12 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
12 ก.ย. 57 โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๒ โดย อำนวยการ
12 ก.ย. 57 การจัดประกวดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 โดย อำนวยการ
12 ก.ย. 57 การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.ย. 57 ประกาศการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"ปี2557 โดย บริหารงานบุคคล
11 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการจำหน่ายเสื้อยืดโปโลสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ก.ย. 57 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 ก.ย. 57 โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ รุ่น 3 โดย บริหารงานบุคคล
8 ก.ย. 57 การประกวดข้อเขียน คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู โดย บริหารงานบุคคล
5 ก.ย. 57 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
4 ก.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 โดย อำนวยการ
4 ก.ย. 57 การจ้างพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
3 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 26 ก.ย.57 โดย อำนวยการ
3 ก.ย. 57 การคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด โดย อำนวยการ
3 ก.ย. 57 การคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด โดย อำนวยการ
3 ก.ย. 57 การดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่อ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
3 ก.ย. 57 การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ก.ย. 57 เอกสารประกอบการอบรมแท็บเล็ต รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เรื่องการจุดประกายครูจากโครงงานสาระต่างๆ โดย รศ.ยุทธนา โดย นโยบายและแผน
2 ก.ย. 57 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.57) โดย บริหารงานบุคคล
2 ก.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย อำนวยการ
2 ก.ย. 57 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
2 ก.ย. 57 ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบาย สพฐ. ปี 2558 โดย อำนวยการ
1 ก.ย. 57 การประชุมและศึกษาดูงาน ของ 3 องค์คณะบุคคล โดย อำนวยการ
1 ก.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดย อำนวยการ
1 ก.ย. 57 อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย อำนวยการ
1 ก.ย. 57 แนวปฎิบัติการให้การบ้านนักเรียน โดย อำนวยการ
29 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ"การฝึกอบรมครูสังคมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์" โดย บริหารงานบุคคล
29 ส.ค. 57 แจ้งประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมพัฒนาวิทยฐานะ โดย บริหารงานบุคคล
29 ส.ค. 57 การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ โดย นโยบายและแผน
28 ส.ค. 57 [ด่วนที่สุด]แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม e-Officeวันที่ 29ส.ค.57 จาก ห้องประชุม 1 สพป.มส.1 ย้ายไป ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชน โดย นโยบายและแผน
28 ส.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู" ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
28 ส.ค. 57 ประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
27 ส.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
27 ส.ค. 57 การเฝ้าระวังอาหารเป็นพิษในโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
27 ส.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
27 ส.ค. 57 (ด่วน!!)รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ส.ค. 57 การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย โดย อำนวยการ
26 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ส.ค. 57 การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่น โดย บริหารงานบุคคล
22 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการมีและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่สำหรับพนักงานวิทยุคมนาคมของข้าราชการครู/บุคคลากรทางการศึกษาและเครือข่ายผู้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดย บริหารงานบุคคล
22 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 57 แจ้งกำหนดการเลือกตั้ง อกคศ. ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 โดย อำนวยการ
21 ส.ค. 57 แจ้งประชาสัมพันธ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมปฏิบัติการของครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 57 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบครูภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมอบรมการสอนให้อ่านออกเขียนได้ หลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
20 ส.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย นโยบายและแผน
20 ส.ค. 57 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำครั้งที 2 (1ตุลาคม2557) โดย บริหารงานบุคคล
20 ส.ค. 57 สพป.มส.1 ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการ ใน อกคศ. โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย นโยบายและแผน
20 ส.ค. 57 การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ส.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดย นโยบายและแผน
19 ส.ค. 57 โครงการบรรพชาสามเณรพื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดย ส่งเสริมฯ
15 ส.ค. 57 การพัฒนาครูฯ ด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย บริหารงานบุคคล
15 ส.ค. 57 แจ้ง ปชส.การรับสมัครเป็นอนุกรรมการใน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 57 การเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมปฏิบัติการของครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
14 ส.ค. 57 การพัฒนาครูปฐมวัยโดยการไปศึกษาดูงาน โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 ส.ค. 57 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 57 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องแปลงสัญญานทีวีดิจิตอล โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 57 เชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการนวัตกรรม ปี 2557 โดย อำนวยการ
13 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาครูฯ ด้านการวัดผลและบรรณารักษ์ โดย บริหารงานบุคคล
13 ส.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2557 โดย อำนวยการ
13 ส.ค. 57 การอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) โดย อำนวยการ
13 ส.ค. 57 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
12 ส.ค. 57 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรอุปกรณ์ ICT และประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2558 ขอให้กรอกให้เสร็จภายในวันที่ 13ส.ค.57 ก่อนเวลา08.00น. โดย นโยบายและแผน
8 ส.ค. 57 โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวฑูตความดี โดย อำนวยการ
8 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส โดย ส่งเสริมฯ
8 ส.ค. 57 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล โดย บริหารงานบุคคล
8 ส.ค. 57 [แก้ไข] รายการแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 ส.ค. 57 มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ โดย บริหารงานบุคคล
8 ส.ค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
8 ส.ค. 57 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 ส.ค. 57 ประชุมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ โดย บริหารงานบุคคล
7 ส.ค. 57 [แจ้งด่วนที่สุด] การบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรอุปกรณ์ ICT และประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ส.ค. 57 โดย นโยบายและแผน
6 ส.ค. 57 ขอเชิญเข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ส.ค. 57 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 57 การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 การประชุมสัมมนาทางวิชาการและงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
5 ส.ค. 57 การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน โดย ส่งเสริมฯ
5 ส.ค. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 2 (โรงเรียนสุจริต) โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 17 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 ประกาศระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ส.ค. 57 ตารางการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
4 ส.ค. 57 การแข่งขัน"วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล"แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำแผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 การแข่งขัน"น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก"ตรั้งที่4 โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 การอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงาน โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 การบริการการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
4 ส.ค. 57 การแข่งขัน สพฐ.เอ.พี ฮอนด้าเรดแซมเปี้ยนปี 4 โดย ส่งเสริมฯ
1 ส.ค. 57 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล โดย บริหารงานบุคคล
1 ส.ค. 57 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ โดย บริหารงานบุคคล
1 ส.ค. 57 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม/เรียนรวม โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 ส.ค. 57 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดย อำนวยการ
1 ส.ค. 57 แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ของคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชี้แจงเรื่องพื้นที่พิเศษ ปี 2558 โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 57 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐานประจำปีการศึกษา 2557 โดย ส่งเสริมฯ
31 ก.ค. 57 บันทึกความร่วมมือ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
31 ก.ค. 57 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดย ส่งเสริมฯ
31 ก.ค. 57 การจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โดย อำนวยการ
30 ก.ค. 57 แบบรายงานผลการจัดสรรวงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
30 ก.ค. 57 โครงการอบรมมารยาทไทย โดย บริหารงานบุคคล
30 ก.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมจัดงานวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
30 ก.ค. 57 การอบรมพัฒนาทักษาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ก.ค. 57 แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ก.ค. 57 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2558 โดย ส่งเสริมฯ
30 ก.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
30 ก.ค. 57 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนามเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 สำรวจข้อมูลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 57 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 57 สทศ.ประกาศปฏิทินกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 ส.ค.ศ.ท.เสนอคสช.ชะลอให้ตั๋วครูคนไม่จบครู โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 ครูเอกชนทวงสิทธิ์รักษาพยาบาล โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 "รังสิมา" ปูด โกงสอบตำแหน่ง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา ว่อน1-4 ล้าน วอน คสช. เร่งแก้ไข โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 "ชาญณรงค์" ยันสมศ.ยุบไม่ได้ โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 อย่าแค่ขึ้นป้าย โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 หัวใจของห้องเรียนอัจฉริยะ โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำแผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้ที่รับรางวัลคุรุสภา ปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
29 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้ที่รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.ค. 57 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.ค. 57 ประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษจำนวน ๒๒ รายการ โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 โครงการเด็กไทยแก้มใส โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 การคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดีและรางวัลคุรุสภา ปี 2557 โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 สพป.มส.1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ กต.ปน. โดย อำนวยการ
25 ก.ค. 57 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ โดย บริหารงานบุคคล
25 ก.ค. 57 สือการเรียนการสอนในการป้องควบคุมโรคติดต่อ สำหรับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล โดย ส่งเสริมฯ
25 ก.ค. 57 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
25 ก.ค. 57 ด่วน ให้ยื่นคำขอกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปี 2558 (ส่งภายใน 31 ก.ค.57) โดย อำนวยการ
25 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ส่งภายในวันนี้นะครับ โดย ส่งเสริมฯ
24 ก.ค. 57 ประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลศิษย์เก่า โดย บริหารงานบุคคล
24 ก.ค. 57 การพิจารณาใช้สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง โดย นิเทศ ติดตามฯ
24 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันอาเซียน หรือสัปดาห์อาเซียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 ก.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ส่งมอบ Tablet ปีงบประมาณ 2556 ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดย อำนวยการ
23 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือบูชาพระพระพุทธชินสีห์ ตามโครงการของ สพฐ. โดย อำนวยการ
22 ก.ค. 57 การจัดทำและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
22 ก.ค. 57 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ก.ค. 57 การดำเนินการสรรหาและการเลือกตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง เขต 1 โดย อำนวยการ
22 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด โรงเรียนแห่งใดที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อ ส่งด่วนนะครับ โครงการอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง โดย ส่งเสริมฯ
21 ก.ค. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
21 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ค. 57 การยื่นคำขอกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปี 2558 (ส่งภายใน 31 ก.ค.57) โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 57 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลโครงการวิจัย โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ค. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ค. 57 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
21 ก.ค. 57 ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับมอบ Tablet ประจำปีงบประมาณ 2556 โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 57 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปี กศ. 2557 โดย อำนวยการ
18 ก.ค. 57 ประชาสัมพันธ์การกู้เงิน ช.พ.ค. จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
17 ก.ค. 57 การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ค. 57 การคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ก.ค. 57 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2557 โดย ส่งเสริมฯ
16 ก.ค. 57 การรับมอบคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดย นโยบายและแผน
16 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกเป็นคณะกรรมการ กตปน.สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
15 ก.ค. 57 การสำรวจจำนวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ก.ค. 57 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.สามัญ) โดย ส่งเสริมฯ
15 ก.ค. 57 การประชุมเตรียมความพร้อมและนิเทศโรงเรียนดีประจำตำบล โดย อำนวยการ
10 ก.ค. 57 ทะเบียนคุมรหัสผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 ก.ค. 57 การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
9 ก.ค. 57 โครงการอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภมูิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (นักเรียนระดับชั้ัน ป.4-ป.6) โดย ส่งเสริมฯ
9 ก.ค. 57 คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ โดย ส่งเสริมฯ
9 ก.ค. 57 ประกวดวาดภาพ ยิ้มสวย ยิ้มใส และร้องเล่นเต้นล้าง โดย ส่งเสริมฯ
9 ก.ค. 57 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 โดย นโยบายและแผน
9 ก.ค. 57 จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (30%) โดย นโยบายและแผน
9 ก.ค. 57 ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ก.ค. 57 แนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง “วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดย ส่งเสริมฯ
8 ก.ค. 57 ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ส่งรายงานสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 ก.ค. 57 แจกสบู่ก้อนและสื่อให้ความรู้และสอนวิธีการล้างมือให้ถูกต้อง โดย ส่งเสริมฯ
8 ก.ค. 57 สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
8 ก.ค. 57 การดำเนินงานควบคุมโรคคอตีบในโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
7 ก.ค. 57 เล็งทบทวนโครงการเกณฑ์ครู-นร.เข้าวัดพระธรรมกาย เน้นเข้าวัดใกล้บ้านแทน โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 ชำแหละโรดแม็พปฏิรูปศึกษาศธ. "สมพงษ์"ชี้ต้องเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจ/หดบทบาทระบบแท่ง/ให้อิสระเขตพื้นที่ โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 ติงระบบการสอนไทยยังด้อยคุณภาพ ศธ.รับเปลี่ยนรมต.บ่อยนโยบายสะดุด-จูงใจเรียนวิชาชีพ โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 สพฐ.ผุดแบบประเมินตรวจคุณภาพปฐมวัย โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 แบบกรอกข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 สพฐ.จวก ร.ร.เอกชนสอนภาษาไทย ผิดหลักวิชาการ โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจับมือกองทุนกู้ยิมเพื่อการศึกษา(กยศ)ให้ชำระเงินผ่านไปรษณีย์ โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปี 2557 โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 ข่าวการอบรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 57 สำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ก.ค. 57 การแข่งขันตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนดีประจำตำบล โดย อำนวยการ
2 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทน กตปน.ของ สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
2 ก.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดพิธีปฏิญาณตน และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ ๑๐๓ ปี โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 ชี้เด็กไทยไม่โง่ ถ้าผู้ปกครองรู้วิธีดูแล โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 สพฐ.ตั้งเป้า 5 ธันวานี้ขยายเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมครบทั้งประเทศ โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 สพฐ.มุ่งมั่นปูฐานเด็กปฐมวัย โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 โครงการแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียนนันยางโกลหนูไทยแลนด์ เลเจนด์คัพ 2557 โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 กิจกรรม"สพฐ-เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2557 โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 ว10/2557 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 "กมล" ประกาศ "4 นโยบาย" สนอง คสช. โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 ทำเนียบรุ่นโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
30 มิ.ย. 57 กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” โดย ส่งเสริมฯ
30 มิ.ย. 57 โครงการฝึกอบรมบุลลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.สามัญ) โดย ส่งเสริมฯ
30 มิ.ย. 57 เล็งปรับคัด "บิ๊กร.ร.-ศึกษานิเทศก์" มอบ อ.ก.ค.ศ. เขตจัดสอบแทน สพฐ.แก้ผู้สอบขึ้นบัญชีเมินบรรจุข้ามภาค โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง. โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 มิ.ย. 57 เยาวชนไทยติดเกมส์ออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย - แพทย์เตือนผลเสียจากการเสพติด โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 สอท.ยันประกาศผลแอดมิชชั่น 1 ก.ค.นี้ โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 ศธ.ยกร่างมาตรการป้องกันทุจริต สนองนโยบายคสช.-ออกกฎ10ข้อคุมเข้มคอร์รัปชั่น โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 ลาศึกษาต่อ และการได้รับเงินเดือน โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 ครูพละหื่น ลวงเด็ก ป.2 ทำอนาจารในห้องน้ำ อ้างอยากลอง โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 คสช.เปิดสายด่วน 1111 รับเรื่องร้องเรียน โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 ประกาศผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มิ.ย. 57 สอบถามการดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มิ.ย. 57 ติดตามการส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 มิ.ย. 57 สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
25 มิ.ย. 57 โครงการประกวดสถาบันการศึกษาปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % โดย ส่งเสริมฯ
25 มิ.ย. 57 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.TC.) โดย ส่งเสริมฯ
24 มิ.ย. 57 กิจกรรมรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ปี 2557 โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์ โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 57 ด่วนที่สุด การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา โดย นโยบายและแผน
24 มิ.ย. 57 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย อำนวยการ
23 มิ.ย. 57 การนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ครั้งที่ 1 โดย อำนวยการ
23 มิ.ย. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากญี่ปุ่น โดย อำนวยการ
23 มิ.ย. 57 ด่วนที่สุด การอบรมดีใจเสียงใส ใส่ใจสุขภาพ (ส่งรายชื่อด่วน ภายใน 26 มี.ย.2557) โดย ส่งเสริมฯ
23 มิ.ย. 57 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ โดย บริหารงานบุคคล
23 มิ.ย. 57 เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโรงเรียนนำร่อง รุ่น 1-3 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (อำเภอเมืองและอำเภอขุนยวม) โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 มิ.ย. 57 โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดย อำนวยการ
19 มิ.ย. 57 กิจกรรมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม" โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งเรื่องและอนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 38 พุทธศักราช 2557 เรื่อง "เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน" โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 มิ.ย. 57 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งตัวชี้วัดที่ 18 ขอความกรุณาส่งให้ด่วนนะครับ โดย ส่งเสริมฯ
18 มิ.ย. 57 การรายงานประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 มิ.ย. 57 โฟร์โมสต์ไทยแลนด์คัพ ศึกเยาวชนชิงแชมป์บาสเกตบอล 2014 โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 ประกวดภาพวาดออกกำลังกาย ปี 2557 โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 สพฐ.การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้โรงเรียน เครื่องละ 200บาท โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 การนำทรัพย์สินทางราชการไปจำนำ เป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 สพฐ.แจ้งนโยบายการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปรับอะไรบ้าง โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 อึ้ง! จบ ม.6 ใน 8 เดือนสอบผ่านไม่ถึง 10% ตกตั้งแต่ทฤษฎี โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 งัดของเก่ามาขาย โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 เลิกจัดซื้อโครงการแจกแท็บเล็ตทั้งหมด!! ปลัดศธ.เผยผลวิจัยไม่คุ้มค่า ใช้งบฯทำโครงการอื่น โดย อำนวยการ
17 มิ.ย. 57 พิธีรับมอบทะนการศึกษามูลนิธิเอโตะไซดัน ปีการศึกษา 2557 (โรงเรียนขยายโอกาสอำเภอเมืองทุกโรง) โดย ส่งเสริมฯ
16 มิ.ย. 57 ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
16 มิ.ย. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต.1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 57 เตรียมประเมินภายนอกรอบสี่ 300สถานศึกษา โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 57 ลูกเสือปราบโกง โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 57 การอบรมเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 57 การประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 มิ.ย. 57 การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
13 มิ.ย. 57 ด่วนที่สุด โรงเรียนขยายโอกาสแห่งใด ยังไม่ได้ส่งรายชือผู้เข้าประชุมครูแนวแนว 1 คน และผู้เข้าร่วมประชุมเฝ้าระวังยาเสพติด 1 คน ส่งด่วนนะครับ โดย ส่งเสริมฯ
13 มิ.ย. 57 เล็งเปิดเพลงปลุกใจในโรงเรียน โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 57 สทศ.รับสมัครสอบวัดความรู้ครูครั้งที่ 2 โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 57 วิชาหน้าที่พลเมือง โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 57 สพป.มส.1 รับมอบอาคารเรียน โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 [ด่วนที่สุด]ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบวิชาชีพเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรฯ โดย บริหารงานบุคคล
12 มิ.ย. 57 ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพฉลากขวดโอวัลตินในโครงการโอวัลติน ปีที่ 12 โดย ส่งเสริมฯ
12 มิ.ย. 57 โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนขิงถ้วนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ส่งเสริมฯ
12 มิ.ย. 57 สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติผู้ที่มาติดต่อราชการ (ส่วนกลาง) โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค./ชพส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์เกิน 3 งวดขึ้นไห โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 สมศ.ผุด "คิวซี 100" คุมเข้มคุณภาพผู้ประเมิน โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 ลองคิดกันใหม่จัดงบฯศธ. โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 สพฐ.มอบเขตพื้นที่ฯ ช่วยเหลือครอบครัวเด็กเสียชีวิต โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 6 ก.ค.ดีเดย์ สอบคัดเลือกผู้บริหารกศน. โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 สกอ.ชี้แจง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ไม่ได้โดนร้องเรียนคุณภาพ โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 มิ.ย. 57 เกณฑ์คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 กำหนดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2557 โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 โครงการพัฒนา "ครูดนตรี" ประจำการ โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติผู้ที่มาติดต่อราชการ (ส่วนกลาง) โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู(ผู้สอน) ปี 2557 (ครั้งที่ 2) โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 การเปิดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธรุ่นใหม่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 มิ.ย. 57 การกวดขันห้ามเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2014 โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 ไปรษณีย์ไทย ทายผลฟุตบอลโลก 2014 โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 สก.สค.จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งวันหยุดปฏิบัติราชการ โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 โดย อำนวยการ
10 มิ.ย. 57 โครงการอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
10 มิ.ย. 57 การจัดตั้งสำนักงานคุุรุสภาจังหวัด โดย บริหารงานบุคคล
9 มิ.ย. 57 ปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 โดย นโยบายและแผน
9 มิ.ย. 57 การจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ สพป.มส.1 (ศปร.สพป.มส.1) โดย อำนวยการ
9 มิ.ย. 57 ด่วนที่สุด โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งตัวชี้วัดที่ 18 กรุณาส่งด่วนภายในวันที่ 20 มิ.ย.57 โดย ส่งเสริมฯ
6 มิ.ย. 57 โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
6 มิ.ย. 57 การคัดลอกไฟล์สื่อคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) ของนักเรียนชั้น ป.3 และชั้น ม.2 โดย นโยบายและแผน
6 มิ.ย. 57 การดำเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ กตปน.ของ สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
6 มิ.ย. 57 การเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในโรงเรียน โดย นโยบายและแผน
5 มิ.ย. 57 การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 มิ.ย. 57 เชิญเข้าร่วมกิจกรรม แข่งกีฬา สพฐ.เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามคคี ปี 10 โดย ส่งเสริมฯ
5 มิ.ย. 57 ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 โดย บริหารงานบุคคล
5 มิ.ย. 57 สถานศึกษาป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2556 โดย ส่งเสริมฯ
4 มิ.ย. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)และการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ( DMC ) ประจำปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ
4 มิ.ย. 57 การป้องกันการเล่นพนันในเด็กและเยาวชน โดย ส่งเสริมฯ
4 มิ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพในโครงการใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ ๑๐ โดย ส่งเสริมฯ
4 มิ.ย. 57 โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ โดย บริหารงานบุคคล
3 มิ.ย. 57 การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย ของข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐” โดย อำนวยการ
2 มิ.ย. 57 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานรับมอบของบริจาค โดย อำนวยการ
30 พ.ค. 57 โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดย บริหารงานบุคคล
29 พ.ค. 57 ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกเพื่อขอรับการจัดสรรแท็บเล็ต ประจำปี 2557 วันสุดท้าย โดย นโยบายและแผน
29 พ.ค. 57 ประชาสัมพันธ์คำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
29 พ.ค. 57 โรงเรียนวิถีพุทธ ให้รายงานในรอบ 9 เดือนทั้งในเว็บ ARS และเว็บไซต์วิถีพุทธ (1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2557) โดย อำนวยการ
29 พ.ค. 57 การจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
29 พ.ค. 57 ประกวดวาดภาพระบายสี Ovaltine Gift for Mon ปีที่ 12 โดย อำนวยการ
29 พ.ค. 57 เชิญชวนประกวดวาดภาพหัวข้อ"ประมงไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" โดย อำนวยการ
29 พ.ค. 57 เชิญชวนร่วมใส่เสื้อเฉลิมพระเกียรติของมูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อน โดย อำนวยการ
29 พ.ค. 57 วันไข้เลือกออกอาเซียน โดย อำนวยการ
28 พ.ค. 57 การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 พ.ค. 57 แจ้งคำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
28 พ.ค. 57 บิ๊ก สพฐ.จี้ ผอ.เขต ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โดย อำนวยการ
28 พ.ค. 57 กบข จัดงานประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก พร้อมเผยผลดำเนินงาน โดย อำนวยการ
28 พ.ค. 57 วันสหกรณ์นักเรียน ปี 2557 โดย อำนวยการ
27 พ.ค. 57 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
27 พ.ค. 57 ประกาศรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 57 ประกาศผลรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทต่างๆคุรุสภา ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 57 แจ้งเลื่อนการสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 โดย ส่งเสริมฯ
27 พ.ค. 57 ขอความร่วมมือกำกับดูแลราคาจำหน่ายอาหรปรุงสำเร็จในสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
27 พ.ค. 57 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2557 โดย ส่งเสริมฯ
27 พ.ค. 57 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2557 โดย ส่งเสริมฯ
27 พ.ค. 57 การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ค. 57 การประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย โดย อำนวยการ
27 พ.ค. 57 บริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ลดราคาตั๋วภาพยนต์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค5 โดย อำนวยการ
27 พ.ค. 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษารุ่นที่ 2 โดย อำนวยการ
27 พ.ค. 57 โครงการ e-learning เรื่องสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทย โดย อำนวยการ
27 พ.ค. 57 กรมสรรพากรจัดโครงการ"ดนตรีสร้างเด็กดี" โดย อำนวยการ
27 พ.ค. 57 ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกเพื่อขอรับการจัดสรรแท็บเล็ต ประจำปี 2557 โดย นโยบายและแผน
26 พ.ค. 57 สพป.มส.1 จัดอบรมกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต ” ( LIFE SAVING ) โดย อำนวยการ
26 พ.ค. 57 การปฏิบัติราชการในระหว่างประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดย อำนวยการ
23 พ.ค. 57 ขอความร่วม มือคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทาน มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราขชูปถัมภ์ โดย ส่งเสริมฯ
23 พ.ค. 57 กำชับการอยู่เวรยามประจำสถานที่ราชการ โดย อำนวยการ
23 พ.ค. 57 หลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมแข่งขันวงโยธวาทิตระดับนานาชาติและเข้าแข่งขันดนตีโลก โดย ส่งเสริมฯ
22 พ.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม โดย บริหารงานบุคคล
22 พ.ค. 57 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือข่อสะอาด โดย ส่งเสริมฯ
21 พ.ค. 57 [ด่วนที่สุด]การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
21 พ.ค. 57 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมตรวจเยี่ยมติดตามโรงเรียน ตชด.ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
20 พ.ค. 57 การเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการที่เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ค. 57 การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม โดย อำนวยการ
20 พ.ค. 57 การพัฒนาความรู้และทักษะการวิจัยสู่การเลื่อนวิทยฐานะ โดย อำนวยการ
20 พ.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับมอบพัสดุและเครื่องใช้ ต่างๆ โดย อำนวยการ
20 พ.ค. 57 การจัดประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (dmc 2014) และการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) โดย นโยบายและแผน
20 พ.ค. 57 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) โดย นโยบายและแผน
20 พ.ค. 57 การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา โดย นโยบายและแผน
19 พ.ค. 57 การเตรียมความพร้อม สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๒ โดย ส่งเสริมฯ
16 พ.ค. 57 การสำรวจสถานศึกษาที่ดูแลช่วยเหลือเด็กในภาวะยากลำบาก ก้าวพลาด และเด็กด้อยโอกาสในปีการศึกษา 2556 โดย ส่งเสริมฯ
16 พ.ค. 57 การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดย ส่งเสริมฯ
16 พ.ค. 57 การกรอกข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย นโยบายและแผน
16 พ.ค. 57 โครงการอุดหนุนหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา ในความอุปถัมภ์ของกรมศาสนา โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ค. 57 การสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 พ.ค. 57 การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
14 พ.ค. 57 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพฯเพื่อรับรางวัล คุุรุสภา ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
14 พ.ค. 57 การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง และป้องกันโรค โดย ส่งเสริมฯ
14 พ.ค. 57 ตัวชี้วัดที่ 18 ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2557 โดย ส่งเสริมฯ
12 พ.ค. 57 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
12 พ.ค. 57 ผลการประเมิน LAS ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 พ.ค. 57 ขออนุญาตให้ข้าราชการครูที่ได้รับทุนครูพันธ์ใหม่/ครูมืออาชีพเข้าร่วมประชุมสัมมนา โดย บริหารงานบุคคล
8 พ.ค. 57 การประชุมเพื่อทบทวนและปฏิบัติการการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 พ.ค. 57 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2) โดย นโยบายและแผน
8 พ.ค. 57 การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสู่ประชาคมอาเซียนและสากล โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 พ.ค. 57 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556 ขอให้โรงเรียนรีบดำเนินการก่อนวันที่ 10พ.ค.57 โดย นโยบายและแผน
6 พ.ค. 57 การพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ โดย บริหารงานบุคคล
6 พ.ค. 57 ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 พ.ค. 57 รับสมัคร นักมวยเด็ก อายุ 9 - 15 ปี เข้ารับการตรวจสุขภาพ สมอง(โดยวิธี MRI) และไอคิว(IQ) โดย อำนวยการ
6 พ.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวากภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
6 พ.ค. 57 ประชาพิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ประจำปีงบประมาณ 2557 ( ประชาพิจารณ์ร่าง ครั้งที่2 ) โดย อำนวยการ
6 พ.ค. 57 เชิญร่วม งานมหกรรมรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 โดย อำนวยการ
6 พ.ค. 57 โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำ "สพฐ.ดีเด่น" ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2557 โดย อำนวยการ
5 พ.ค. 57 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันฉัตรมงคล” โดย อำนวยการ
5 พ.ค. 57 การประชุมคณะทำงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS),ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ(ARS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
1 พ.ค. 57 ขยายเวลาการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 โดย นโยบายและแผน
1 พ.ค. 57 รายงานผลการสอบ NT ปี 2556 ค่าคะแนนรายด้าน ทุกสังกัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 เม.ย. 57 เอกสารที่ต้องนำไปประกอบการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดย บริหารงานบุคคล
30 เม.ย. 57 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต1 เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ โดย บริหารงานบุคคล
30 เม.ย. 57 รายงานผลการสอบ NT ปี 2556 สังกัดโรงเรียนเอกชนและ ตชด. โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 เม.ย. 57 พิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายสุรพล พนัสอำพล) และรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( นายสุทธา สายวาณิชย์ ) โดย อำนวยการ
30 เม.ย. 57 พิธีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ท่านรองสุรพันธ์ สืบฟักและท่านรองบุญชู จันทร์ดำ โดย อำนวยการ
30 เม.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดีปี2557 โดย บริหารงานบุคคล
29 เม.ย. 57 รายงานผลการสอบ O-Net ปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 เม.ย. 57 รายงานผลการสอบ NT ปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 เม.ย. 57 ขอเชิญร่วมทำบุญงานฌาปนกิจศพ นายศักดิ์ดา สังสุทธิ ข้าราชการบำนาญ โดย อำนวยการ
25 เม.ย. 57 “พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดย อำนวยการ
24 เม.ย. 57 หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 ภาค ค. โดย บริหารงานบุคคล
24 เม.ย. 57 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมแลจริยธรรม ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
23 เม.ย. 57 กำชับย้ำเตือนการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดย ส่งเสริมฯ
23 เม.ย. 57 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 โดย บริหารงานบุคคล
22 เม.ย. 57 ประชาสัมพันธ์การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
22 เม.ย. 57 เชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผอ.สพป.มส.1/รองผอ.สพป.มส.1 ในวันที่ 29 เม.ย.57 เวลา 13.30 น. โดย อำนวยการ
22 เม.ย. 57 การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
19 เม.ย. 57 การสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2557 สนามสอบ สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
11 เม.ย. 57 แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 57 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
9 เม.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 เพิ่มเติม โดย บริหารงานบุคคล
9 เม.ย. 57 จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โดย นโยบายและแผน
9 เม.ย. 57 สพป.มส.1 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย โดย อำนวยการ
4 เม.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 โดย บริหารงานบุคคล
3 เม.ย. 57 การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา โดย นโยบายและแผน
3 เม.ย. 57 การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะฯ โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 เลขาฯ กพฐ. จี้ ผอ.อยู่ ร.ร.70% โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 4 ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(เพิ่มเติม) โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
2 เม.ย. 57 การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
2 เม.ย. 57 ปัญหาครูไม่ครบ โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 ครม.อนุมัติ 1,234 ล้านบาท ให้ ศธ.จ่ายสมทบเงินเดือนครูวุฒิฯป.ตรี เป็นเดือนละ 13,300 บาท โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 พระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน 2557 โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 เล็งกิจกรรม"ลูกเสือ"วัดคุณภาพร.ร. โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำ พ.ศ.2557 โดย อำนวยการ
31 มี.ค. 57 “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และวันข้าราชการพลเรือน” โดย อำนวยการ
28 มี.ค. 57 การฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการออกแบบ สร้าง และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ (ครั้งที่ 2) โดย นโยบายและแผน
28 มี.ค. 57 รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ครั้งที่ ๑ โดย อำนวยการ
28 มี.ค. 57 ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 2 โดย อำนวยการ
27 มี.ค. 57 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่๖ ปีที่๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
27 มี.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูฯ โดย บริหารงานบุคคล
27 มี.ค. 57 ประชาสัมพันธ์กำหนดการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
26 มี.ค. 57 เตือนภับมิจฉาชีพหลอกลวงขโมยโทรศัพท์มือถือ โดย ส่งเสริมฯ
26 มี.ค. 57 งานวันดอกบัวบาน rihv,มอบหลักฐานการเรียนและแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย อำนวยการ
26 มี.ค. 57 ายงานสถิติผู้สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ 1/2557 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
21 มี.ค. 57 การสั่งซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ จากองค์การค้าของ สกสค. โดย นโยบายและแผน
19 มี.ค. 57 โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
19 มี.ค. 57 การประกวดชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก โดย อำนวยการ
19 มี.ค. 57 โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ โดย อำนวยการ
19 มี.ค. 57 ปปช.จัดประกวดกิจกรรมต่างๆ โดย อำนวยการ
19 มี.ค. 57 แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2557 โดย นโยบายและแผน
18 มี.ค. 57 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปี พ.ศ. 2557 โดย บริหารงานบุคคล
18 มี.ค. 57 [ด่วนที่สุด]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐานครั้งที่ 1 โดย บริหารงานบุคคล
18 มี.ค. 57 [ด่วนที่สุด]การพัฒนาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
18 มี.ค. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
17 มี.ค. 57 บรรยากาศการรับสมัครครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
17 มี.ค. 57 การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 มี.ค. 57 (ร่าง) รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2557 โดย นโยบายและแผน
13 มี.ค. 57 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม โดย ส่งเสริมฯ
12 มี.ค. 57 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556 โดย นโยบายและแผน
12 มี.ค. 57 การคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
12 มี.ค. 57 เชิญประชุมวิชาการอภิวัฒน์การศึกษา-สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย โดย อำนวยการ
10 มี.ค. 57 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 โดย บริหารงานบุคคล
10 มี.ค. 57 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในหัวข้อ “สร้างคน สร้างชาติ ด้วยครูมืออาชีพ โดย อำนวยการ
7 มี.ค. 57 การให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
7 มี.ค. 57 การให้ข้าราชการครูฯ เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 มี.ค. 57 การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย บริหารงานบุคคล
7 มี.ค. 57 โครงการแคมป์สนุกคิดกับอินทัช โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 มี.ค. 57 ประกวดผลิตสื่อเพลงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย อำนวยการ
7 มี.ค. 57 การประกวดรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต โดย อำนวยการ
7 มี.ค. 57 เชิญชวนใช้บริการเงินฝากของธนาคาร ธ.ก.ส. โดย อำนวยการ
7 มี.ค. 57 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพในโรงเรียนดีศรีตำบล โดย นโยบายและแผน
6 มี.ค. 57 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย บริหารงานบุคคล
6 มี.ค. 57 สนามสอบการแข่งขันวิชาการ นานาชาติ รอบ 2 ระดับประเทศ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 มี.ค. 57 ด่วนที่สุด โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
5 มี.ค. 57 ประกาศสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องส เขต ๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจัางชั่วคราวปฏิิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
5 มี.ค. 57 การพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายที่ 1 โดย อำนวยการ
5 มี.ค. 57 การอบรมการสอนวิชาภาษาไทย โดย อำนวยการ
5 มี.ค. 57 การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดย อำนวยการ
4 มี.ค. 57 ทบทวนแนวทาง/มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก โดย ส่งเสริมฯ
4 มี.ค. 57 การดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 โดย นโยบายและแผน
3 มี.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
3 มี.ค. 57 การจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
3 มี.ค. 57 โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ป.6 ที่ยังไม่ได้มารับบัตรรับรองการได้รับวัคซีนสำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ให้มารับด่วน โดย ส่งเสริมฯ
3 มี.ค. 57 ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี2557 โดย อำนวยการ
3 มี.ค. 57 กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ระดับชาติ ปีการศึกษา 2556 โดย อำนวยการ
3 มี.ค. 57 โครงการยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2557 โดย อำนวยการ
3 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 โดย อำนวยการ
28 ก.พ. 57 ประกาศสำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่องรับสมัครเพิ่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.พ. 57 การส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอประชุมทางวิชาการ ปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.พ. 57 การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"2557 โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.พ. 57 แจ้งปรับแก้ไขปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 โดย นโยบายและแผน
28 ก.พ. 57 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (30%) โดย นโยบายและแผน
28 ก.พ. 57 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่ (LAS) โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ก.พ. 57 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย บริหารงานบุคคล
27 ก.พ. 57 การประชุมเพื่อเข้ารับการตรวจราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 57 เลื่อนการอบรมการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียนและสากล โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ก.พ. 57 การเข้าค่ายทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นป.๕ จำนวน ๑๓๐ คน กลุ่มเครือข่ายห้วยโป่ง โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 57 การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. โดย อำนวยการ
26 ก.พ. 57 การนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 รอบสอง โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ก.พ. 57 ดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
26 ก.พ. 57 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
25 ก.พ. 57 ด่วนที่สุด แบบสำรวจสถานศึกษาที่ดำเนินการโครงการ To be mumver one ขยายเวลาให้ส่งภายวันที่ 28 ก.พ. 57 โดย ส่งเสริมฯ
24 ก.พ. 57 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศ฿กษา ๒๕๕๗ (๗๐%) โดย นโยบายและแผน
24 ก.พ. 57 การประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย ส่งเสริมฯ
23 ก.พ. 57 คู่มือการสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.3 และ ป.6 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.พ. 57 ชี้แจงการสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน ชั้น ป.3 และ ป.6 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.พ. 57 การแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 (กีฬาขยายโอกาส) ครั้งที่ 21 โดย อำนวยการ
21 ก.พ. 57 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ โดย ส่งเสริมฯ
21 ก.พ. 57 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
21 ก.พ. 57 ประชาสัมพันธ์"โครงการฝึกอบรมทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา"ครั้งที่2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ก.พ. 57 การจัดกิจกรรมรณรงค์หน้าเสาธง อรุณสวัสดิ์ ความรัก โดย ส่งเสริมฯ
20 ก.พ. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดย ส่งเสริมฯ
20 ก.พ. 57 การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 57 ขอความร่วมมืออนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัยประจำปี 2556 และประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้าวหน้า โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ก.พ. 57 การดำเนินการวัดความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้น ป.3 และ ป.6 โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ก.พ. 57 การปรับค่่าตอบแทนพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
13 ก.พ. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้น ป.3 และ ป.6 ปีการศึกษา 2556 ระดับสนามสอบ โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ก.พ. 57 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ โครงการ "บรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ" ภาคฤดูร้อน โดย ส่งเสริมฯ
12 ก.พ. 57 การปฏิบัติตามมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย ส่งเสริมฯ
12 ก.พ. 57 ร่วมส่งโครงการเพื่อรับทุน หัวข้อกินข้าวหมดจาน ดื่มนำ้หมดแก้ว โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 57 สนง.สก.สค.จ.แม่ฮ่องสอน ปิดทำการ โดย อำนวยการ
11 ก.พ. 57 แบบสำรวจสถานศึกษาที่ดำเนินการโครงการ To be mumver one โดย ส่งเสริมฯ
11 ก.พ. 57 การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผุ้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
11 ก.พ. 57 แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตรและเบิกค่ารักษาพยาบาล โดย การเงิน
11 ก.พ. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย โดย อำนวยการ
11 ก.พ. 57 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 25 ก.พ.57 เวลา 13.00 น. โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดสอบ O-net ปีการศึกษา 2556 โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 57 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพฯเพื่อรับรางวัล"คุรุสดุดี"ประจำปี2557 โดย บริหารงานบุคคล
10 ก.พ. 57 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
10 ก.พ. 57 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯประจำปีพุทธศักราช2557 โดย บริหารงานบุคคล
7 ก.พ. 57 การแจกของชำร่วยและของรางวัลที่เป็นสิ่งของเลียนแบบซองบุหรี่ให้แก่เด็กนักเรียน โดย ส่งเสริมฯ
7 ก.พ. 57 การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
7 ก.พ. 57 สมาคม ชพธ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
7 ก.พ. 57 งานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 57 รายชื่อโรงเรียนที่ต้องการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ก.พ. 57 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
5 ก.พ. 57 คำสั่ง o-net ป.6 และ ม.3 เพิ่มเติม โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ก.พ. 57 เปลี่ยนแปลงเวลาประชุม o-net อำเภอปาย โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ก.พ. 57 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ก.พ. 57 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผุู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
3 ก.พ. 57 ด่วนที่สุด การจัดสรรบัตรรับรองการได้รับวัคซีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย ส่งเสริมฯ
3 ก.พ. 57 รายงานสถานการณ์ผลกระทบการชุมนุมทางการเมือง โดย ส่งเสริมฯ
3 ก.พ. 57 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดพะเยารับสมัครนักเรียน โดย อำนวยการ
3 ก.พ. 57 คำสั่ง o-net ป.6 และ ม.3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ก.พ. 57 เชิญประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
31 ม.ค. 57 แบบฟอร์มขอตวจขั้นที่๕ โดย ส่งเสริมฯ
31 ม.ค. 57 สพป.มส.1 มอบรถจักรยานสนับสนุนงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
31 ม.ค. 57 การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. โดย อำนวยการ
30 ม.ค. 57 [ด่วนที่สุด]ชี้แจงการส่งแบบสำรวจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
29 ม.ค. 57 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครู ฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
29 ม.ค. 57 การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
28 ม.ค. 57 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 โดย นโยบายและแผน
28 ม.ค. 57 โครงการ”เสมาร่วมใจ ต้านภัยหนาว” สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 57 แนวทางการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีภาพและเสียงของนายกรัฐมนตรี โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 57 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร โดย ส่งเสริมฯ
23 ม.ค. 57 การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2557 โดย บริหารงานบุคคล
22 ม.ค. 57 การประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว โดย อำนวยการ
22 ม.ค. 57 การประกวดเรียงความ หัวข้อ พิพิธภัณฑ์ในฝัน โดย อำนวยการ
22 ม.ค. 57 การรับสมัครการแข่งขันกีฬาฟุตซอลและเปตอง ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
21 ม.ค. 57 โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C สามัญ) โดย ส่งเสริมฯ
21 ม.ค. 57 [ด่วนที่สุด]สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
17 ม.ค. 57 สพฐ.ขยายเวลาการกรอกข้อมูลเพื่อจัดสรรงบปี 57 ถึงวันที่ 20ม.ค.57 โดย นโยบายและแผน
17 ม.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 58 ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
16 ม.ค. 57 พิธีทำบุญตักบาตรวันครู ปี ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
16 ม.ค. 57 ส่งสำเนาคำสั่งมอบอำนาจ โดย บริหารงานบุคคล
15 ม.ค. 57 [ด่วนที่สุด]รายชื่อผู้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆในวันครู ที่ 16มกราคม 2557 โดย บริหารงานบุคคล
15 ม.ค. 57 [ด่วนที่สุด] ขอให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 อีกครั้ง ภายในวันที่ 15 ม.ค. 57 ก่อนเวลา 15.00 น. โดย นโยบายและแผน
15 ม.ค. 57 สพป.มส.1 ขอแจ้งเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ปี 2557 โดย อำนวยการ
14 ม.ค. 57 ขอเชิญร่วมงาน "วันครู" อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 58 วันที่ 16 ม.ค.57 โดย อำนวยการ
14 ม.ค. 57 [แจ้งครั้งสุดท้าย Final Call]สรุปจำนวนโรงเรียนที่กรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 แล้ว โดย นโยบายและแผน
13 ม.ค. 57 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย บริหารงานบุคคล
13 ม.ค. 57 “งานเลี้ยงสังสรรค์ ร่วมใจสานสัมพันธ์ ชาว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑” โดย อำนวยการ
13 ม.ค. 57 “การแข่งขันกีฬา ร่วมใจสานสัมพันธ์ ชาวสพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑” โดย อำนวยการ
13 ม.ค. 57 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 โดย บริหารงานบุคคล
13 ม.ค. 57 “สุขสันต์ปีใหม่ ร่วมใจสานสัมพันธ์ ชาว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑” โดย อำนวยการ
13 ม.ค. 57 “สุขสันต์ปีใหม่ ร่วมใจสานสัมพันธ์ ชาว สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑” โดย อำนวยการ
13 ม.ค. 57 [ด่วนที่สุด] สรุปจำนวนโรงเรียนที่กรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 แล้ว โดย นโยบายและแผน
13 ม.ค. 57 การฝึกอบรมหลักสูตร"ผู้นำยุคใหม่"สำหรับข้าราชการพลเรือน โดย อำนวยการ
10 ม.ค. 57 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)) โดย บริหารงานบุคคล
9 ม.ค. 57 การเลื่อนข้้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) โดย บริหารงานบุคคล
8 ม.ค. 57 ส่งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย นโยบายและแผน
7 ม.ค. 57 อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
6 ม.ค. 57 การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยาน ในชีวิตประจำวัน โดย ส่งเสริมฯ
6 ม.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดกีฬาเชื่อมไมตรีครู 4 อำเภอ โดย อำนวยการ
6 ม.ค. 57 โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. โดย อำนวยการ
6 ม.ค. 57 บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โดย อำนวยการ
3 ม.ค. 57 [ด่วนที่สุด]แจ้งการกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 (ทุกโรงเรียนรวมถึงโรงเรียนที่กรอกข้อมูลแล้ว) โดย นโยบายและแผน
3 ม.ค. 57 ส่งมอบเข็มและเกียรติบัตร1แสนครูดีปี2556 โดย บริหารงานบุคคล
3 ม.ค. 57 กำหนดการทำบันทึกข้อตกลงและรับมอบอาคารโครงการของมูลนิธิสามสาระ 14-17 มกราคม 2557 โดย นโยบายและแผน
2 ม.ค. 57 แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้มารับแท็บเล็ตสำหรับครู ปี 55 และแจ้งให้โรงเรียนที่ส่งซ่อมแท็บเล็ตผ่านสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย นโยบายและแผน
2 ม.ค. 57 ส่งประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย นโยบายและแผน
2 ม.ค. 57 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
27 ธ.ค. 56 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โดย บริหารงานบุคคล
26 ธ.ค. 56 ด่วนที่สุด - การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 โดย นโยบายและแผน
25 ธ.ค. 56 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 ธ.ค. 56 กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนิสิตโครงการเพชรในตม โดย อำนวยการ
23 ธ.ค. 56 พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย อำนวยการ
23 ธ.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๖ โดย อำนวยการ
23 ธ.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โดย บริหารงานบุคคล
23 ธ.ค. 56 สพป.มส.1 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ โดย อำนวยการ
19 ธ.ค. 56 การรายงานผลการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุน ของนักเรียนทุนพระราชทาน โดย ส่งเสริมฯ
19 ธ.ค. 56 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
18 ธ.ค. 56 เชิญครูสอนดีและครูดีเด่นคุรุสภาที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมประชุม โดย บริหารงานบุคคล
18 ธ.ค. 56 การประชุมเวทีสมัชชาครูสอนดี โดย อำนวยการ
17 ธ.ค. 56 แจ้งกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครู 4 อำเภอ "ปางมะผ้าเกมส์" โดย อำนวยการ
17 ธ.ค. 56 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
17 ธ.ค. 56 การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ส่งเสริมฯ
16 ธ.ค. 56 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย นโยบายและแผน
13 ธ.ค. 56 โครงการอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
12 ธ.ค. 56 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โดย บริหารงานบุคคล
12 ธ.ค. 56 สก.สค.จ.มส. ปิดทำการ 23 - 26 ธ.ค. 2556 โดย อำนวยการ
12 ธ.ค. 56 แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เดือน พฤศจิกายน 2556 โดย อำนวยการ
12 ธ.ค. 56 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูฯ โดย บริหารงานบุคคล
9 ธ.ค. 56 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (สัญจร) วันที่ 26 ธ.ค.56 ที่ อ.ปางมะผ้า จ.มส. โดย อำนวยการ
6 ธ.ค. 56 สพป.แม่ฮ่งอสอน เขต 1 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดย อำนวยการ
6 ธ.ค. 56 สพป.มส.1 ร่วมประชุมเสวนาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดย อำนวยการ
6 ธ.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ โดย อำนวยการ
6 ธ.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดย อำนวยการ
3 ธ.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553-2555 และถวายคำสัตย์ปฏิญาณ โดย อำนวยการ
2 ธ.ค. 56 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
29 พ.ย. 56 ขอความร่วมมือสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 โดย อำนวยการ
29 พ.ย. 56 ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาห้วยโป่งจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานอายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 พ.ย. 56 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกวดกิจกรรมเรื่อง "วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต" โดย ส่งเสริมฯ
29 พ.ย. 56 เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ"พุทธธรรมกับสังคม" โดย อำนวยการ
28 พ.ย. 56 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
28 พ.ย. 56 ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การประกาศเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การทดลองแบบย่อส่วนเพื่อการเรียนการสอนในโรเงรียนและการทดสอบทางเคมี" โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 พ.ย. 56 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวอัตราครูขาดแคลน โดย บริหารงานบุคคล
28 พ.ย. 56 สพป.มส.1 จัดประชุมการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
28 พ.ย. 56 สพป.มส.1 จัดประชุมพิจารณางบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2557 โดย อำนวยการ
28 พ.ย. 56 สำนักงานลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน “ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๕๖ โดย อำนวยการ
28 พ.ย. 56 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เกณฑ์การประเกณฑ์หนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ย. 56 ชมรมปูผ้าให้น้องเขียน บริจาคสิ่งของและเครื่องนุ่งห่มให้นักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 56 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ คร้้งที่๔/๒๕๕๖ โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 56 บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ฯ บริจาคสิ่งของให้เด็กนักเรียนใน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 56 เชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬาครู 4 อำเภอ(เฉพาะอำเภอเมือง) โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 56 เปิดแอ๊พส่งโปสการ์ดบนมือถือ โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 56 โครงการรัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 14 "มนต์การเมือง" โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
25 พ.ย. 56 แจ้งการยืม ก.พ7 ข้าราชการครูฯ โดย บริหารงานบุคคล
22 พ.ย. 56 โครงการครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในงานวันครูแห่ง่ชาติ ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
22 พ.ย. 56 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
22 พ.ย. 56 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ย. 56 ประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ปี 2566 โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ย. 56 การจำหน่ายหนังสือระเบียบ กฏหมายการเงิน การคลัง โดย อำนวยการ
20 พ.ย. 56 การจำหน่ายหนังสือระเบียบ กฏหมายการเงิน การคลัง โดย อำนวยการ
18 พ.ย. 56 เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวุฒิสภา โดย อำนวยการ
15 พ.ย. 56 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวอัตราครูขาดแคลน โดย บริหารงานบุคคล
15 พ.ย. 56 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2556 (70%) โดย นโยบายและแผน
15 พ.ย. 56 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าทีธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 56 ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.มส.1 ตรวจสุขภาพประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
14 พ.ย. 56 ข้าราชการ สพป.มส.1 ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดย อำนวยการ
12 พ.ย. 56 สพฐ.แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ โดย อำนวยการ
12 พ.ย. 56 การจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดย บริหารงานบุคคล
8 พ.ย. 56 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 22 พ.ย.56 เวลา 08.30 น. โดย อำนวยการ
8 พ.ย. 56 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ย. 56 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ย. 56 การประกวดวาดภาพ เนื่องในวันครู ปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ย. 56 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพฯเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2556 โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ย. 56 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
6 พ.ย. 56 มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษาปี 2 โดย อำนวยการ
5 พ.ย. 56 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 56 โครงการครูศึกษาดูงานการเรียนการสอน โดย อำนวยการ
5 พ.ย. 56 โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ต่างประเทศ โดย อำนวยการ
4 พ.ย. 56 การจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่๔ (4th ASEAN Scout Jamboree) โดย ส่งเสริมฯ
1 พ.ย. 56 การคัดเลือกครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
1 พ.ย. 56 ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครูดีเด่นประเทศไทย รอบที่ 1 โดย บริหารงานบุคคล
1 พ.ย. 56 มติ ครม.กำหนดวันจันทร์ที่ 30 ธ.ค.56 เป็นวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 56 สำรวจข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โดย ส่งเสริมฯ
30 ต.ค. 56 การจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดย บริหารงานบุคคล
30 ต.ค. 56 เวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดย อำนวยการ
30 ต.ค. 56 ข้าราชการ สพป.มส.1 รับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดย อำนวยการ
29 ต.ค. 56 การประกวดวาดภาพ การประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020" โดย ส่งเสริมฯ
29 ต.ค. 56 แนวทางการประสานงานเพื่อจัดการดูงานในต่างประเทศ โดย บริหารงานบุคคล
29 ต.ค. 56 การรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุรภาพผู้เรียนตามจุดเน้นนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2553-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ต.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย โดย อำนวยการ
28 ต.ค. 56 การบันทึกข้อมูลปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 โดย นโยบายและแผน
28 ต.ค. 56 การเฝ้าระวังยาบ้ากลุ่มใหม่สัญลักษณ์ "apple" โดย ส่งเสริมฯ
28 ต.ค. 56 การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
25 ต.ค. 56 การกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ปี 2557 โดย อำนวยการ
24 ต.ค. 56 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดย ส่งเสริมฯ
24 ต.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย อำนวยการ
22 ต.ค. 56 การบันทึกข้อมูลปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 โดย นโยบายและแผน
22 ต.ค. 56 สพป.มส.1 จัดประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน สพป.ตาก เขต 2 โดย อำนวยการ
22 ต.ค. 56 การจัดงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ โดย อำนวยการ
22 ต.ค. 56 เชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานเฉลิมพระเกียรติ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 56 การประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 56 การประกวดวาดภาพ เรียงความ จังหวัดของฉันในปี 2020 โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 56 การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัล โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 56 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 56 ประกวดเขียนเรียงความป่าสักนวมินทราชินีที่บ้านของฉัน โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 56 การประกวดข้อเขียน คำขวัญและบทร้อยกรอง ที่ศิษย์มีต่อครู โดย อำนวยการ
17 ต.ค. 56 โครงการ "PTT inspiration 2 ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับชาติ โดย ส่งเสริมฯ
17 ต.ค. 56 รายงานผลการดำเนินงานโครงการแนวทางการจัดเมนูอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนโดยใช้ระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ โดย ส่งเสริมฯ
17 ต.ค. 56 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคเหนือ กิจกรรม OBEC AWARDS ประจำปี 2556 โดย บริหารงานบุคคล
17 ต.ค. 56 กำหนดการทอดกฐินสามัคคี "คณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
17 ต.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป้นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชียวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
17 ต.ค. 56 ข้อมูลนักเรียนปีงบประมาณ 2556 โดย นโยบายและแผน
17 ต.ค. 56 โครงการ TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
16 ต.ค. 56 การประกวดข้อเขียน,คำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู โดย บริหารงานบุคคล
15 ต.ค. 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่ เข้าตรวจเยี่ยม สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
15 ต.ค. 56 ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 หากไม่ดำเนินการอาจจะไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดย นโยบายและแผน
14 ต.ค. 56 งดออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย บริหารงานบุคคล
14 ต.ค. 56 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผุู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
14 ต.ค. 56 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผุู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
14 ต.ค. 56 แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. โดย อำนวยการ
14 ต.ค. 56 การประกวดตราสัญลักษณ์คนไทยดวงใจสีเขียว โดย อำนวยการ
14 ต.ค. 56 การประชุมการทดสอบสารทางเคมี โดย อำนวยการ
11 ต.ค. 56 ขอประกาศรายชื่อข้าราชการครูกลุ่มสูงที่มีสิทธิ์ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โดย บริหารงานบุคคล
10 ต.ค. 56 โครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ประจำปี 2556 โดย บริหารงานบุคคล
9 ต.ค. 56 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผุู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
7 ต.ค. 56 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
7 ต.ค. 56 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 ต.ค. 56 แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
7 ต.ค. 56 ขอเชิญร่วมโครงการแข่งขันสวดพระธรรมพร้อมคำแปลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ต.ค. 56 งดทำบัตรข้าราชการฯชั่วคราว โดย อำนวยการ
3 ต.ค. 56 การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผุู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
3 ต.ค. 56 ขอเชิญร่วมแข่งขันประกวดบทกลอนและประกวดภาพระบายสี ครั้งที่ 5 โดย ส่งเสริมฯ
2 ต.ค. 56 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2556 โดย อำนวยการ
2 ต.ค. 56 ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ต.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556 โดย อำนวยการ
2 ต.ค. 56 สพป.มส.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการครบวงจร โดย อำนวยการ
2 ต.ค. 56 แก้ไขราคาสิ่งก่อสร้าง โดย นโยบายและแผน
2 ต.ค. 56 เชิญร่วมงาน"กาละสักการ 10 ปี โรงเรียนนอกกะลา" โดย อำนวยการ
2 ต.ค. 56 อบรมการสอนภาษาไทย โดย อำนวยการ
2 ต.ค. 56 การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นสาขาต่างๆ โดย อำนวยการ
2 ต.ค. 56 โครงการคัดเลือกครูดีเด่นแห่งประเทศไทย โดย อำนวยการ
30 ก.ย. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี2556 โดย อำนวยการ
30 ก.ย. 56 ประชาสัมพันธ์ - ขอเชิญร่วมอบรมการสอนกระบวนการคิดการอ่านเพื่อการเรียนรู้และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ก.ย. 56 สพป.มส. เขต 1 เข้าร่วมพิธีสืบชะตาและงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต โดย อำนวยการ
26 ก.ย. 56 เตรียมจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดย นโยบายและแผน
26 ก.ย. 56 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด "ยูโร่เค้ก" ไทยแลนด์ บีช วอล วอลเลย์บอล ๒๐๑๓ โดย ส่งเสริมฯ
25 ก.ย. 56 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
25 ก.ย. 56 การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556 โดย บริหารงานบุคคล
23 ก.ย. 56 ศูนย์การศึกษาพิเศษ มส.ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษา โดย อำนวยการ
23 ก.ย. 56 การประกวดรางวัลสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติ โดย อำนวยการ
23 ก.ย. 56 ขอเชิญชวนใช้บริการเงินฝากกับธนาคาร ธ.ก.ส. โดย อำนวยการ
23 ก.ย. 56 การประกวดศิลปกรรม"ศูนย์ศิลปะหญ่านศิลป์ ครั้งที่ 1" โดย อำนวยการ
23 ก.ย. 56 สก.สค.จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งวันหยุดปฏิบัติราชการ โดย อำนวยการ
23 ก.ย. 56 ธ.ก.ส.ประกวดผลงานนวัตกรรม โดย อำนวยการ
23 ก.ย. 56 ด่วนที่สุด การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2557-2560) โดย นโยบายและแผน
20 ก.ย. 56 การจัดสรร งปม. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 (30%) เพิ่มเติม โดย นโยบายและแผน
20 ก.ย. 56 การอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
20 ก.ย. 56 การจัดสรร งปม. 2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 โดย นโยบายและแผน
19 ก.ย. 56 ประชาสัมพันธ์ - ประกาศสนับสนุนทุน /โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ/ โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 ก.ย. 56 แจ้งรายชื่อเพิ่มเติมการอบรมโครงการปฐมนิเทศศักยภาพครูบรรจุใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
18 ก.ย. 56 การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"ประจำปี 2556 โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ย. 56 การอบรมโครงการปฐมนิเทศศักยภาพครูบรรจุใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ย. 56 สพป.มส.1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ ศูนย์เครือข่ายภูผาลีลาวดี โดย อำนวยการ
17 ก.ย. 56 สพป.มส.1 จัดอบรมการขยายผลการใช้ระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) โดย อำนวยการ
17 ก.ย. 56 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ติดตามงานนโยบาย ศธ. ณ สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
17 ก.ย. 56 เชิญร่วมเป็นเกียรติงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
17 ก.ย. 56 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 27 กย.56 เวลา 13.00 น. โดย อำนวยการ
16 ก.ย. 56 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 โดย บริหารงานบุคคล
16 ก.ย. 56 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ โดย บริหารงานบุคคล
16 ก.ย. 56 ด่วนที่สุด กำหนดการทำบันทึกข้อตกลงและรับมอบอาคารโครงการของมูลนิธิสามสาระ โดย นโยบายและแผน
16 ก.ย. 56 สพป.มส.1 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
16 ก.ย. 56 เอกสารแนวทางและคู่มือการสอบคัดกรอง ฯ ชั้นป.3และป.6 โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 ก.ย. 56 ด่วนที่สุด - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบเพื่อคัดกรอง ฯ (อำเภอปาย) โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 ก.ย. 56 ด่วนที่สุด - คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรอง ฯ (อำเภอปางมะผ้า) โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 ก.ย. 56 ด่วนที่สุด - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบเพื่อคัดกรอง ฯ (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน) โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 ก.ย. 56 ด่วนที่สุด - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบเพื่อคัดกรอง ฯ (อำเภอขุนยวม) โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ก.ย. 56 ด่วนที่สุด - การดำเนินการคัดกรองด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประประศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมปีที่ 6 โดย นิเทศ ติดตามฯ
12 ก.ย. 56 การจัดสรรงบประมาณปี 2556 สำหรับค่าสาธารณูปโภค โดย นโยบายและแผน
6 ก.ย. 56 การโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ก.ย. 56 ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดย อำนวยการ
5 ก.ย. 56 ประกาศผลการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ก.ย. 56 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
4 ก.ย. 56 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดย นโยบายและแผน
4 ก.ย. 56 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียน 60 คนลงมา โดย อำนวยการ
4 ก.ย. 56 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดย นโยบายและแผน
4 ก.ย. 56 การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "ปีการศึกษา 2555 -2556 ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด" โดย ส่งเสริมฯ
3 ก.ย. 56 ใบสมัครการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้พื้นฐาน โดย ส่งเสริมฯ
3 ก.ย. 56 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2556 โดย ส่งเสริมฯ
3 ก.ย. 56 คู่มือสำหรับนักเรียนทุนพระราชทานและครูผู้ดูแล ปีการศึกษา 2556 โดย ส่งเสริมฯ
2 ก.ย. 56 การประกวด Super Boy Cover Dance Contest โดย อำนวยการ
2 ก.ย. 56 การเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค.-ชพส. เป้นกรณีพิเศษ โดย อำนวยการ
2 ก.ย. 56 สรุปผลการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้ ปี 2556 โดย อำนวยการ
2 ก.ย. 56 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"มาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานฯ" โดย อำนวยการ
2 ก.ย. 56 การรับเสร็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย ส่งเสริมฯ
30 ส.ค. 56 สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เร่งช่วยเหลือการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ หน่วยงานราชการ โดย อำนวยการ
30 ส.ค. 56 จัดสรรงบประมาณ 2556 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดย นโยบายและแผน
30 ส.ค. 56 บูรณาการ การใช้ Tablet เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน โดย อำนวยการ
30 ส.ค. 56 โครงการ "ทุนสรร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 13/1557 (มูลนิธิดำรงชัยธรรม) โดย ส่งเสริมฯ
30 ส.ค. 56 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปี 2556 (พร้อมใบสมัคร) โดย ส่งเสริมฯ
29 ส.ค. 56 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่เข้าระบบรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 ส.ค. 56 แก้ไขเพิ่มเติม การดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อนฯ โดย นโยบายและแผน
28 ส.ค. 56 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา โดย บริหารงานบุคคล
27 ส.ค. 56 แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน นักเรียนอายุเกินเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (นักเรียนติด G โดย นโยบายและแผน
26 ส.ค. 56 การจัดงานพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยและวันวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2556 โดย อำนวยการ
26 ส.ค. 56 การฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ “หลักสูตรนายหมู่ลูกเสือ” โดย อำนวยการ
26 ส.ค. 56 การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย อำนวยการ
26 ส.ค. 56 สำรวจข้อมูลเตรียมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเป็นเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
23 ส.ค. 56 สพป.มส.1 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายไตรมิตร โดย อำนวยการ
23 ส.ค. 56 แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ โดย อำนวยการ
23 ส.ค. 56 แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. โดย อำนวยการ
23 ส.ค. 56 ขอเชิญส่งนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะแลมารยาทไทย โดย ส่งเสริมฯ
21 ส.ค. 56 การนิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 56 การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ โดย ส่งเสริมฯ
20 ส.ค. 56 โครงการประกวดเรียงความ เรื่องป่าไม้ในใจของหนู โดย ส่งเสริมฯ
20 ส.ค. 56 ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 56 การประกวดภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อม โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 56 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) โดย บริหารงานบุคคล
20 ส.ค. 56 การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(แก้ไข) โดย บริหารงานบุคคล
17 ส.ค. 56 คัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ โดย อำนวยการ
17 ส.ค. 56 การอบรมพัฒนาให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
16 ส.ค. 56 การจัดงานพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยและวันวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2556 โดย อำนวยการ
16 ส.ค. 56 จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการประชุมสภากาแฟ โดย อำนวยการ
15 ส.ค. 56 หลักเกณฑ์และวฺิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ โดย บริหารงานบุคคล
15 ส.ค. 56 เชิญชวนจองโต๊ะร่วมงานมุฑิตาจิตผู้บริหารทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ โดย อำนวยการ
15 ส.ค. 56 เชิญชวนเข้าร่วมงาน EDUCA 2013 เพื่อพัฒนาชีวิตครู ครั้งที่ 6 โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 56 แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูฯก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ โดย บริหารงานบุคคล
14 ส.ค. 56 แจ้งประชาสัมพันธ์ เปิดอบรมพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
14 ส.ค. 56 สำรวจข้อมูลข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. - ไม่เป็นสมาชิก กบข. โดย บริหารงานบุคคล
13 ส.ค. 56 โครงการชวนน้องท่องพุทธวนจ ครั้งที่ 1 โดย อำนวยการ
13 ส.ค. 56 สพป.มส. เขต ๑ ให้สถานศึกษาเสริมสร้างภูมิคุมกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ในสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ โดย อำนวยการ
13 ส.ค. 56 สพป.มส.1 ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดย อำนวยการ
13 ส.ค. 56 สพป.มส.1 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี โดย อำนวยการ
13 ส.ค. 56 สพป.มส.1 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 56 การอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือ โดย อำนวยการ
8 ส.ค. 56 สพป.มส.1 จัดค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย โดย อำนวยการ
7 ส.ค. 56 รางวัลคุณภาพฟื้นฟู้ศิลธรรมโลก (V-Star Ouality Award) ประจำปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
7 ส.ค. 56 แจ้งประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาข้าราชการครูฯ (ม.ราชภัฎเชียงราย) โดย บริหารงานบุคคล
7 ส.ค. 56 แจ้งประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
7 ส.ค. 56 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
7 ส.ค. 56 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 โดย อำนวยการ
7 ส.ค. 56 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1และม.4 โดย อำนวยการ
6 ส.ค. 56 ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษา 12 สิงหามหาราชีนี โดย ส่งเสริมฯ
25 มิ.ย. 56 ประกาศ - การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 มิ.ย. 56 ด่วนมาก - ประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดแข่งขันโครงการ\"ธนชาติ ริเริ่ม ...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย\" โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 มิ.ย. 56 การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๖ โดย อำนวยการ
25 มิ.ย. 56 การสำรวจการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน ปีการศึกษา 2556 โดย ส่งเสริมฯ
25 มิ.ย. 56 สพป.มส.1 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด โดย อำนวยการ
25 มิ.ย. 56 ด่วนที่สุด - การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี 2556 ครั้งที่ 629 (โรงเรียนในฝัน) โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 มิ.ย. 56 การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนฯ (โรงเรียนในฝัน) โดย นิเทศ ติดตามฯ
24 มิ.ย. 56 การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 56 การอบรมลูกเสือชาวบ้านต้านยาเสพติด โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 56 กำหนดการมอบประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ ประจำสักงานลูกเสือแห่งชาติและสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นทคี่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน โดย ส่งเสริมฯ
24 มิ.ย. 56 โครงการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 56 โครงการ ร้อง เล่น เต้น ล้าง ปี 3 โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 56 การแข่งขันวอลเลย์บอล วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 56 สพป.มส. เขต ๑ นำร่องโครงการการจัดการด้านภัยธรรมชาติ โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 56 โครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ(แก้ไข) โดย บริหารงานบุคคล
24 มิ.ย. 56 ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกผลงาน Best Practice โรงเรียนในฝัน ในงาน Lab School Symposium 2003 ระดับภูมิภาค โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 มิ.ย. 56 การฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 มิ.ย. 56 พิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิเอโตะไซดัน ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
21 มิ.ย. 56 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 มิ.ย. 56 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ โดย บริหารงานบุคคล
21 มิ.ย. 56 ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจ/แบบสอบถาม โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 มิ.ย. 56 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2556 โดย บริหารงานบุคคล
18 มิ.ย. 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 -2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 มิ.ย. 56 พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 56 โรงเรียนเขตพื้นที่ฯ รับสมัครครูวิกฤติ โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 56 การแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 56 สพป.มส.1 จัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย โดย อำนวยการ
17 มิ.ย. 56 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนคณิตศาสตร์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 มิ.ย. 56 กลุ่มเครือข่ายภูผาลีลาวดีจัดประชุมสามัญ ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
17 มิ.ย. 56 สพป.มส.1 อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ โดย อำนวยการ
17 มิ.ย. 56 เชิญชวนนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ส่งโครงงานวิทยาศาตร์ True โดย อำนวยการ
17 มิ.ย. 56 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2556 โดย อำนวยการ
17 มิ.ย. 56 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2556 (Impromptu Speech 2013) โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 มิ.ย. 56 ด่วน - แจ้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารโรงเรียนและครูแกนนำ โครงการโรงเรียนในฝัน โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 มิ.ย. 56 สพฐ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกลยุทธ์ โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 56 ประกวดภาพวาดเด็ก โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 56 ประกวดวาดภาพระบายสี Ovaltine Gift for Mon ปีที่ 11 โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 56 หลักสูตรฝึกอบรมศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 56 ขอความร่วมมือแจกหนังสือให้โรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
12 มิ.ย. 56 การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักสูตร โดย นิเทศ ติดตามฯ
12 มิ.ย. 56 ด่วนที่สุด- การประชุมปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียนเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
12 มิ.ย. 56 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2556-2557 โดย นโยบายและแผน
11 มิ.ย. 56 ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดย อำนวยการ
10 มิ.ย. 56 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินข้าราชการครูฯเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
10 มิ.ย. 56 เครือข่ายเยาวชนชายแดน ต้านยาเสพติด โดย อำนวยการ
10 มิ.ย. 56 เผยแพร่ผลงานวิชาการ โดย อำนวยการ
10 มิ.ย. 56 สพป.มส 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ โดย อำนวยการ
10 มิ.ย. 56 การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ฯ (อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า) โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 มิ.ย. 56 กรอบแนวคิดการcoaching วันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดย บริหารงานบุคคล
7 มิ.ย. 56 ด่วนที่สุด เรื่องการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดย นโยบายและแผน
7 มิ.ย. 56 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 2 ปีการศึกษา 2556 โดย นโยบายและแผน
6 มิ.ย. 56 การกรอกข้อมูลการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 มิ.ย. 56 ประชาสัมพันธ์ - การอนุมัติให้\"การแข่งขันยุยบรรณรักษ์ส่งเสริมการอ่าน\" เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 มิ.ย. 56 การประชุมปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียนเพื่อติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 มิ.ย. 56 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย อำนวยการ
5 มิ.ย. 56 มอบทุนการศึกษามูลนิธิเอโตะไซดัน ปีการศึกษา 2556 (เฉพาะอำเภอเมือง) โดย ส่งเสริมฯ
3 มิ.ย. 56 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
3 มิ.ย. 56 กิจกรรมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2556 โดย ส่งเสริมฯ
3 มิ.ย. 56 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 8/2556 โดย ส่งเสริมฯ
3 มิ.ย. 56 สพป.มส. 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย อำนวยการ
3 มิ.ย. 56 ประกาศคุรุสภารางวัลประเภทต่างๆประจำปี 2556 โดย บริหารงานบุคคล
3 มิ.ย. 56 ประชุมสัมมนาเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด โดย อำนวยการ
3 มิ.ย. 56 สพป.มส. เขต ๑ พิจารณาจัดสรรวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย อำนวยการ
1 มิ.ย. 56 แจ้งกำหนดการ Coaching & Mentoring ครู และผู้บริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
31 พ.ค. 56 การประชุมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเครือข่ายสถานศึกษาห้วยโป่ง ปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
31 พ.ค. 56 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
31 พ.ค. 56 สพป.มส. เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
30 พ.ค. 56 รายชื่อครูที่เข้ารับการอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ป.6 โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 พ.ค. 56 โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
29 พ.ค. 56 การประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โรคมาลาเรีย โดย อำนวยการ
29 พ.ค. 56 การประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการสถานศึกษา โดย อำนวยการ
29 พ.ค. 56 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 โดย บริหารงานบุคคล
28 พ.ค. 56 โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวายจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ ตามมติคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
28 พ.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
28 พ.ค. 56 การแข่งขัน \"วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี\" ประจำปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
28 พ.ค. 56 การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออกปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
28 พ.ค. 56 การประชุมสัมมนาเพื่อรายงานและเตรียมการ การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีการศึกษา 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ค. 56 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
27 พ.ค. 56 การอบรมหลักสูตรสอบสวนวินัยร้ายแรงฯ โดย บริหารงานบุคคล
26 พ.ค. 56 มูลนิธิ Act Now Children ‘s Fund , Thailand มอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส โดย อำนวยการ
26 พ.ค. 56 อบรมค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ตามโครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
22 พ.ค. 56 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 พ.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย อำนวยการ
21 พ.ค. 56 การประเมินข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
21 พ.ค. 56 การประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 พ.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ \"ร่วมกำหนดพฤติกรรมของผู้เรียนที่ดีผ่านไปรษณีย์บัตร\" โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 พ.ค. 56 การกรอกข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2556/1 โดย นโยบายและแผน
21 พ.ค. 56 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย นโยบายและแผน
21 พ.ค. 56 การประชุม”กลไกการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)” โดย อำนวยการ
21 พ.ค. 56 มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยด้านการจราจรเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน โดย อำนวยการ
17 พ.ค. 56 การประชุมสัมมนาเพื่อรายงานและเตรียมการ การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีการศึกษา 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 พ.ค. 56 ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
17 พ.ค. 56 การสำรวจข้อมูลแรงงานเด็ก โดย ส่งเสริมฯ
16 พ.ค. 56 ขอแจ้งตารางกำหนดการเข้าร่วมงาน \\\\\\\"วัฒนาธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน\\\\\\\" ครั้งที่ ๑๓ โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ค. 56 การสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ค. 56 แจ้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารโรงเรียนและครูแกนนำ โครงการโรงเรียนในฝัน โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ค. 56 พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ สพป.มส. เขต ๑ โดย อำนวยการ
16 พ.ค. 56 งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน (ภาคเหนือ) โดย อำนวยการ
16 พ.ค. 56 การประชุมใหญ่สามัญและเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน โดย อำนวยการ
16 พ.ค. 56 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ โดย อำนวยการ
16 พ.ค. 56 ขอเชิญชวนโรงเรียนในโครงการปลูกปัญญาส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบประจำปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ค. 56 การส่งมอบโปรแกรมคัดกรองและป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม (white Net) โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 พ.ค. 56 เปลี่ยนแปลงกำหนดการ การประชุมปฏิบัติการวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 พ.ค. 56 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ (โรงเรียนขยายโอกาส) โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 พ.ค. 56 การสำรวจข้อมูลครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (โรงเรียนขยายโอกาส) โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 พ.ค. 56 การประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี ของสมเด็จพระสังฆราชฯ โดย อำนวยการ
14 พ.ค. 56 การรับมอบอาคารต่างๆตามโครงการของมูลนิธิสามสาระ โดย นโยบายและแผน
14 พ.ค. 56 สพป .มส. เขต ๑ อบรมข้าราชการครูตามโครงการ Browser in Serviceโดยใช้กระบวนการ สร้างระบบพี่เลี้ยง โดย อำนวยการ
14 พ.ค. 56 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษา โดย นโยบายและแผน
10 พ.ค. 56 การคัดเลือกรางวัล หนึ่งแสนครูดี และ เสื้อ \"หนึ่งแสนครูดี\" โดย บริหารงานบุคคล
10 พ.ค. 56 การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556รายการค่าพาหนะนักเรียนมาเรียนรวมภาคเรียนที่1/2556 โดย นโยบายและแผน
10 พ.ค. 56 แบบรายงานต้นทุน ปี งบประมาณ 2556 โดย นโยบายและแผน
10 พ.ค. 56 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(ต้นทุนผลผลิต) โดย นโยบายและแผน
10 พ.ค. 56 การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา โดย นโยบายและแผน
9 พ.ค. 56 โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 1 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 พ.ค. 56 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
9 พ.ค. 56 ขอแจ้งโรงเรียนที่นำนักเรียนมาร่วมงาน\\\"วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน\\\\\\\" ครั้งที่ 13 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 พ.ค. 56 แบบรายงานข้อมูลนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2556 โดย นโยบายและแผน
9 พ.ค. 56 รายงานข้อมูลนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดย นโยบายและแผน
9 พ.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะฯ โดย บริหารงานบุคคล
9 พ.ค. 56 อบรมครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย อำนวยการ
9 พ.ค. 56 ข้าราชการ สพป.มส.1 ร่วมงานราชพิธี “วันฉัตรมงคล” โดย อำนวยการ
8 พ.ค. 56 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ประจำปี 2556 (Impromptu Speech 2013) โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 พ.ค. 56 เชิญข้าราชการครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย อำนวยการ
8 พ.ค. 56 สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
8 พ.ค. 56 ประกาศขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 โดย ส่งเสริมฯ
8 พ.ค. 56 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2556 โดย ส่งเสริมฯ
8 พ.ค. 56 ลิขสิทธิ์หนังสือเรียนฉบับกระทรวงศึกษาธิการ โดย อำนวยการ
8 พ.ค. 56 ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคลที่ระลึก ครบรอบ ๑ ทศวรรษ สพฐ. โดย อำนวยการ
7 พ.ค. 56 แจ้งกำหนดการอบรม Browser in Service โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ค. 56 แจ้งตารางการอบรม Browser in Service โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ค. 56 หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการฯ ผู้มีผลงานดีเด่น เลื่อนวิทยฐานะ โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ค. 56 เชิญร่วมงาน\\\"วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน\\\" ครั้งที่ 13 โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 พ.ค. 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 พ.ค. 56 เชิญสั่งจองวัตถุมงคลที่ระลึกครบ1ทศวรรษ โดย อำนวยการ
3 พ.ค. 56 อบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
3 พ.ค. 56 การอบรมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
2 พ.ค. 56 แจ้งกำหนดอบรมครูตามแนว Brower in Service โดย บริหารงานบุคคล
2 พ.ค. 56 รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 พ.ค. 56 ประกาศ - รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ \"พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน\" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 พ.ค. 56 การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาและการระดมทรัพยากร ปีงบประมาณ 2556 โดย นโยบายและแผน
1 พ.ค. 56 การดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดในสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
30 เม.ย. 56 เชิญรับชม รับฟัง การสนทนาการแก้กฎหมายกองทุนข้าราชการ (กบข.) โดย อำนวยการ
30 เม.ย. 56 เชิญรับชม รับฟัง การสนทนาการแก้กฎหมายกองทุนข้าราชการ (กบข.) โดย อำนวยการ
30 เม.ย. 56 แจ้งเบาะแสพฤติการณ์บุคคล ซึ่งแอบอ้างชื่อ รมช.มหาดไทย ในการวิ่งเต้นงบประมาณ โดย อำนวยการ
29 เม.ย. 56 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน โดย ส่งเสริมฯ
29 เม.ย. 56 ใบสมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดย ส่งเสริมฯ
29 เม.ย. 56 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ \"ฟ้นสะอาด เหงือนแข็งแรง โดย ส่งเสริมฯ
26 เม.ย. 56 การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
26 เม.ย. 56 การจัดงาน \" วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาศให้เด็กแม่ฮ่องสอน\" ครั้งที่ 13 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 เม.ย. 56 แจ้งผลการคัดเลือกรางวัลครูเจ้าฟ้าฯ โดย บริหารงานบุคคล
25 เม.ย. 56 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
25 เม.ย. 56 รายชื่อผู้เข้าอบรม ตามโครงการพัฒนาครูตามแนว Browser in Service โดยโครงสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring โดย บริหารงานบุคคล
25 เม.ย. 56 การดูแลนักเรียนในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
25 เม.ย. 56 การคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนต้นแบบสภานักรเียน ประจำปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
25 เม.ย. 56 การลงโทษนักเรียน โดย ส่งเสริมฯ
24 เม.ย. 56 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสืบสานประเพณี พิธีรดน้ำดำหัว โดย อำนวยการ
23 เม.ย. 56 การประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การวางแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดย นโยบายและแผน
23 เม.ย. 56 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครูประสบอัคคีภัย โดย อำนวยการ
23 เม.ย. 56 สรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 เม.ย. 56 สอบราคาซื้อหนังสือเรียน โดย อำนวยการ
22 เม.ย. 56 +++ ชะลอการยืม ก.พ. 7 โดย บริหารงานบุคคล
22 เม.ย. 56 ขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคลที่ระลึก ครบรอบ ๑ ทศวรรษ สพฐ. โดย อำนวยการ
22 เม.ย. 56 แนวทางดำเนินงานเมื่อสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 เม.ย. 56 การตรวจสอบและรายงานสถานการณ์สภาพการใช้สารเสพติด /ยาเสพติดในสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
22 เม.ย. 56 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2556 (รอบระดับประเทศ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 เม.ย. 56 สพป.มส.เขต ๑ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
21 เม.ย. 56 สพป.มส. เขต ๑ ร่วมพิธีรดน้ำ ( กั่นตอ ) ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสงกรานต์ โดย อำนวยการ
19 เม.ย. 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการ \"การพัฒนาการสอนภาษาไทย : เทคนิคการสอนอ่าน เขียนและบูรณาการทักษะเพื่อการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ\" โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 เม.ย. 56 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
18 เม.ย. 56 ขอความร่วมมือคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ และวันเยาวชนแห่งชาติ โดย ส่งเสริมฯ
18 เม.ย. 56 การจัดส่งเอกสารแผนการสอน 200 วัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่ 1 โครงการแท็บเล็ตพีซี โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 เม.ย. 56 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี 2555 โดย ส่งเสริมฯ
17 เม.ย. 56 ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามตามกลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ส่งเสริมฯ
11 เม.ย. 56 การกู้เงิน\"โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐ ครั้งที่ 4\" โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 56 ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 56 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่ง คำสั่งการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง โดย บริหารงานบุคคล
10 เม.ย. 56 การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
10 เม.ย. 56 จ.แม่ฮ่องสอนเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 56 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการสื่อสารในงานอนามัยการเจริญพันธ์ โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 56 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ โดย อำนวยการ
9 เม.ย. 56 โครงการพัฒนาครูตามแนว Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring โดย บริหารงานบุคคล
9 เม.ย. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการฯ เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
9 เม.ย. 56 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
9 เม.ย. 56 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
9 เม.ย. 56 ประชาสัมพันธ์-พิธีรดน้ำดำหัว ผอ.สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
9 เม.ย. 56 ประชาสัมพันธ์-พิธีรดน้ำดำหัว ผอ.สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
9 เม.ย. 56 จำหน่ายเสื้อยึดคอโปโล เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 เม.ย. 56 สำรวจการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
5 เม.ย. 56 กิจกรรมวันวิชาการ “เปิดบ้านผลงานสร้างสรรค์ปัญญา ก้าวหน้าสู่อาเซียน” โดย อำนวยการ
5 เม.ย. 56 สพป.มส.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
5 เม.ย. 56 สพป.มส.1 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
4 เม.ย. 56 ประชาสัมพันธ - การอบรม เรื่อง “หลักการจับใจความหลักของเรื่องที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นหัวข้อ Cohesion in English” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 เม.ย. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) โดย อำนวยการ
3 เม.ย. 56 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างสังคมริไซเคิล มุ่งสู่โรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ โดย ส่งเสริมฯ
3 เม.ย. 56 การจัดซื้อและแจกจ่ายหนังสือเรียนของสถานศึกษา โดย นโยบายและแผน
2 เม.ย. 56 ประชาสัมพันธ์ - โครงการ ทรูปลูกปัญญา โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 เม.ย. 56 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2555 โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 เม.ย. 56 วันสร้างพลังความรักสู่คนหูหนวกไทยพัฒนา โดย อำนวยการ
1 เม.ย. 56 รายการโทรทัศน์\"นักคิดพิชิตจักรวาล\" โดย อำนวยการ
1 เม.ย. 56 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ม.นเรศวร โดย อำนวยการ
1 เม.ย. 56 การอบรมการพัฒนาทักษะการพูด การฟังภาษาอังกฤษ โดย อำนวยการ
1 เม.ย. 56 การส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษาที่จะรับการประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 มี.ค. 56 เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ โดย อำนวยการ
29 มี.ค. 56 โครงการรวมใจคนไทย สู้วิกฤตไฟฟ้า โดย อำนวยการ
28 มี.ค. 56 ประกาศ - รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ \\\\\\\"พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน\\\\\\\" โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 มี.ค. 56 พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรผู้ตรวจสอบภายใน โดย อำนวยการ
28 มี.ค. 56 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2555 โดย อำนวยการ
28 มี.ค. 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมครูเพศวิถีศึกษา โดย อำนวยการ
27 มี.ค. 56 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จัดงานวันดอกบัวบาน โดย อำนวยการ
27 มี.ค. 56 สพป.มส. เขต ๑ จัดประชุมแผนปฏิบัติการการจัดการด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดย อำนวยการ
27 มี.ค. 56 ประชาสัมพันธ์ - โครงการอบรมครู\"ศิลปะเพื่อการสอน\" โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 มี.ค. 56 ซักซ้อมความเข้าใจและตรวจสอบจำนวนแท็บแล็ตกับจำนวนนักเรียนที่ขอรับ (ขาด-เกิน) โดย นโยบายและแผน
25 มี.ค. 56 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย อำนวยการ
22 มี.ค. 56 การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นโยบายและแผน
22 มี.ค. 56 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2555 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 มี.ค. 56 ค่าสถิติพื้นฐาน (ขีดจำกัดล่าง) คะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2555 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 มี.ค. 56 เชิญรับชมรายการ \"คุณนายจ่ายตลาด\" โดย อำนวยการ
22 มี.ค. 56 ค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดย อำนวยการ
21 มี.ค. 56 แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย นโยบายและแผน
21 มี.ค. 56 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา) โดย บริหารงานบุคคล
20 มี.ค. 56 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรผู้ตรวจสอบภายใน โดย อำนวยการ
20 มี.ค. 56 การแข่งขันกรีฑา – กีฬาสีนักเรียน ปีการศึกษา 2555 โดย อำนวยการ
19 มี.ค. 56 ประชาสัมพันธ์ - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ \" นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 13\" โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มี.ค. 56 การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ โดย อำนวยการ
19 มี.ค. 56 ประกาศ - รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ \\\"พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน\\\" โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มี.ค. 56 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มี.ค. 56 การให้กู้เงินโครงการบ้าน ธอส.กบข.เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 9 โดย อำนวยการ
19 มี.ค. 56 การอบรมข้าราชการครูมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย อำนวยการ
19 มี.ค. 56 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดย อำนวยการ
18 มี.ค. 56 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 มี.ค. 56 การประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
15 มี.ค. 56 การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 มี.ค. 56 ประกาศผลการประกวดบรรยายธรรม โดย อำนวยการ
15 มี.ค. 56 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดย อำนวยการ
15 มี.ค. 56 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรม\"ทางก้าวหน้า\"และรายงานผลการสอบ โดย อำนวยการ
15 มี.ค. 56 การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดย อำนวยการ
15 มี.ค. 56 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 มี.ค. 56 ประชาสัมพันธ์ สก.สค.ปิดทำการ 2 วัน โดย อำนวยการ
14 มี.ค. 56 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม โดย บริหารงานบุคคล
14 มี.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2556 โดย อำนวยการ
14 มี.ค. 56 การคัดเลือกรางวัลคุรุสภา, การสรรหาครูภาษาไทย, ครูผู้สอนดีเด่น โดย บริหารงานบุคคล
14 มี.ค. 56 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
13 มี.ค. 56 การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากรผู้ตรวจสอบภายใน โดย อำนวยการ
13 มี.ค. 56 การติดตามโครงการช่วยเหลือสนับสนุนของมูลนิธิสามสาระ โดย นโยบายและแผน
13 มี.ค. 56 จัดสรรงบประมาณปี2556 งบลงทุน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและพื้นที่ยากลำบาก โดย นโยบายและแผน
13 มี.ค. 56 ขอแจ้งครูที่จะเข้าอบรมครูวิชาการโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียนอย่างมีคุณภาพ โดย นิเทศ ติดตามฯ
12 มี.ค. 56 [ด่วนที่สุด]การอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์(Solar Cell) สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า โดย นโยบายและแผน
12 มี.ค. 56 จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและพื้นที่ยากลำบาก โดย นโยบายและแผน
12 มี.ค. 56 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2555 โดย นโยบายและแผน
12 มี.ค. 56 การสำรวจข้อมูลสิ้นปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดย ส่งเสริมฯ
12 มี.ค. 56 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยของ สก.สค. โดย อำนวยการ
12 มี.ค. 56 โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนโครงการบวชครูแก้วหญิงและบวชเนกขัมมนารีหญิง โดย อำนวยการ
11 มี.ค. 56 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 มี.ค. 56 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา(เพิ่มเติม) โดย บริหารงานบุคคล
11 มี.ค. 56 ประชาสัมพันธ์การอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครูชาวต่างชาติ โดย อำนวยการ
11 มี.ค. 56 โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
8 มี.ค. 56 จัดสรรงปม.2556โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯงบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556(70%) โดย นโยบายและแผน
8 มี.ค. 56 การฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรด้านเด็กเยาวชน โดย ส่งเสริมฯ
7 มี.ค. 56 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
7 มี.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS. A.T.C.) โดย ส่งเสริมฯ
7 มี.ค. 56 ด่วนที่สุด - การรายงานผลและให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมทางอิเล็กทรอนิกส์(E-MES) ในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 มี.ค. 56 การประชุมการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน (GPP) โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 56 การประชุมคณะทำงานเพศวิถีศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 56 โครงการสหกรณ์ห่วงใยใส่ใจสมาชิก โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 56 ขอแจ้งที่ตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 56 การประกวดสื่อสร้างสรรค์\"Chaming ASEAN\" โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 56 โครงการเพื่อนครูอาสาสมัครเพื่อสันติภาพสหรัฐอเมริกา โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 56 เรียกคืนวัสดุอะลูมิเนี่ยมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 56 เชิญชวนใช้บริการสินเชื่อสวัสดิการธนาคารออมสิน โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 56 แบบรายงานผลการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน โดย ส่งเสริมฯ
6 มี.ค. 56 ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดลือกคุรุสดุดี 2556 โดย บริหารงานบุคคล
5 มี.ค. 56 การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ โดย บริหารงานบุคคล
5 มี.ค. 56 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับ โดย ส่งเสริมฯ
5 มี.ค. 56 โครงการทุนการศึกษารสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่5 ปี 2556 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สายมมกุฎราชกุมาร โดย ส่งเสริมฯ
5 มี.ค. 56 แจ้งการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 มี.ค. 56 การประชุมปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา (Teacher\\\'s Kit) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 มี.ค. 56 แจ้งประชาสัมพันธ์ส่งข้าราชการเข้าร่วมโครงการ\"สุขภาพดี..ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ\" โดย บริหารงานบุคคล
5 มี.ค. 56 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
5 มี.ค. 56 เชิญประชุมปฏิบัติการขับเครือนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 มี.ค. 56 การจัดสรรงบประมาณปี 2556 พัฒนาโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก โดย นโยบายและแผน
5 มี.ค. 56 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 มี.ค. 56 การจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 มี.ค. 56 การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดย ส่งเสริมฯ
4 มี.ค. 56 การอบรมครูวิชาการโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้สู่อาเซียนอย่างมีคุณภาพ โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ก.พ. 56 การอบรม 3 มิติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.พ. 56 จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและพื้นที่ยากลำบาก โดย นโยบายและแผน
21 ก.พ. 56 ประชาสัมพันธ์ - ขอเชิญร่วมอบรมการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาครูและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.พ. 56 การกรอกโปรแกรมการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 โดย ส่งเสริมฯ
20 ก.พ. 56 แนวทางการรบสมัครผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นท่ 4 โดย ส่งเสริมฯ
20 ก.พ. 56 การประเมินคุณภาพภายในและการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ก.พ. 56 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ก.พ. 56 ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2555 โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ก.พ. 56 การเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ก.พ. 56 ประกวดสื่อออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 56 สมาคม ชพธ.แม่ฮ่องสอน จะประชุมใหญ่ประจำปี 2555 โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 56 สมาคม ชพธ. แม่ฮ่องสอน จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 56 ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี ๒๕๕๖ โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 56 การประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๕๕ โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 56 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 56 ด่วนที่สุด - การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม/โครงการ การเผยแพร่พระพุทธศาสนา ฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ก.พ. 56 ด่วนที่สุด - การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ก.พ. 56 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมและรับแบบทดสอบ (อ.ปาย) โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ก.พ. 56 ศูนยการเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด โดย ส่งเสริมฯ
19 ก.พ. 56 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.มส. เขต ๑ โดย อำนวยการ
18 ก.พ. 56 แจ้งจัดสรรรายการอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) และรายการโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า ๔๖ นิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โดย นโยบายและแผน
18 ก.พ. 56 มหกรรมยกระดับศักยภาพเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย อำนวยการ
18 ก.พ. 56 การประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา โดย อำนวยการ
18 ก.พ. 56 ช่องทางการรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการเกษตร MOAC TV. โดย อำนวยการ
18 ก.พ. 56 มหาดไทย รวมใจปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ครั้งที่ 2 โดย อำนวยการ
18 ก.พ. 56 เชิญลูกจ้างร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีและสัมมนาเชิงวิชาการ โดย อำนวยการ
18 ก.พ. 56 ประกาศ - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา2555 ระดับสนามสอบ โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 ก.พ. 56 รับสมัครทุนรัฐบาล ปี 2556 โดย อำนวยการ
18 ก.พ. 56 ส่งบิลแลกของ ฉลอง 10 ปี โดย อำนวยการ
18 ก.พ. 56 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556) โดย บริหารงานบุคคล
18 ก.พ. 56 สพป.มส. เขต ๑ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมไมตรี ครู ๔ อำเภอ เมืองปายเกมส์ โดย อำนวยการ
18 ก.พ. 56 ด่วนที่สุด เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินการก่อสร้างที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิสามสาระในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าและอำเภอเมืองบางส่วน ( ประชุมวันที่ 19 กพ. 56 เวลา 09.00 น. ณ.รร.บ้านนาจลอง) โดย นโยบายและแผน
15 ก.พ. 56 สำรวจข้อมูลสำมะโนประชาวัยเรียน 3 - 18 ปี (สำหรับโรงเรียนที่โหลดจาก E-Missive ไม่ได้) โดย ส่งเสริมฯ
15 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูประถมศึกษา ใน ก.ค.ศ. อำเภอปางมะผ้า โดย อำนวยการ
15 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูประถมศึกษา ใน ก.ค.ศ. อำเภอปาย โดย อำนวยการ
15 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูประถมศึกษา ใน ก.ค.ศ. อำเภอขุนยวม โดย อำนวยการ
15 ก.พ. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูประถมศึกษา ใน ก.ค.ศ. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
13 ก.พ. 56 สพป.มส.1 ประชุมคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ โดย อำนวยการ
13 ก.พ. 56 การรายงานผลการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น ฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ก.พ. 56 ตารางกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ก.พ. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 56 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.พ. 56 แจ้งการลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 ก.พ. 56 การแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ช่วงชั้นที่ 3) โดย อำนวยการ
11 ก.พ. 56 การติดตามการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ โดย อำนวยการ
11 ก.พ. 56 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนศึกษาดูงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
11 ก.พ. 56 แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เดือน ธันวาคม 2555-มกราคม 2556 โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 56 วิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงาน \"งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 62\" จากรายการคุยข่าวสิบโมง โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 56 วิดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ \"การรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 \" โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 56 ประชาสัมพันธ์ - ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ \"ฝึกอ่าน เขียน เรียนร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค\" โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 ก.พ. 56 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โดย ส่งเสริมฯ
7 ก.พ. 56 คำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ(ศูนย์เครือข่าย) โดย นโยบายและแผน
7 ก.พ. 56 คณะกรรมาธิการการศึกษาฯ เดินทางศึกษาข้อเท็จจริงสถานศึกษาห่างไกล สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
7 ก.พ. 56 นายสุรพันธ์ สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.1 เยี่ยมสนามสอบ O-net โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 56 การส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล \"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวตกรรม\" ปี 2556 โดย บริหารงานบุคคล
6 ก.พ. 56 การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการของคุรุสภาประจำปี โดย บริหารงานบุคคล
5 ก.พ. 56 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
5 ก.พ. 56 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
5 ก.พ. 56 การเลื่อนและแต่งตั้งให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดย บริหารงานบุคคล
5 ก.พ. 56 มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการสังคมศาสตร์เพื่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ โดย อำนวยการ
5 ก.พ. 56 รับสมัครนักเรียนเข้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โดย อำนวยการ
5 ก.พ. 56 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต โดย อำนวยการ
5 ก.พ. 56 ประกวดสิ่งแวดล้อม โดย อำนวยการ
5 ก.พ. 56 ประกวดเขียนจดหมาย ทำไมน้ำจึงมีคุณค่า โดย อำนวยการ
5 ก.พ. 56 การประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 15 โดย อำนวยการ
5 ก.พ. 56 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอเพิ่มวุฒิและเปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
5 ก.พ. 56 สพป. มส. เขต ๑ ประชุมการประเมินลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน โดย อำนวยการ
4 ก.พ. 56 ด่วนที่สุด แจ้งเปลี่ยนแปลงการเปิดรับมอบอาคารสิ่งก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ของมูลนิธิสามสาระ โดย นโยบายและแผน
4 ก.พ. 56 การจัดสรรงบประมาณปีพ.ศ.2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพื่อให้นักเรียนระดับตำบลมีงานทำการมีงานทำ โดย นโยบายและแผน
4 ก.พ. 56 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โดย บริหารงานบุคคล
4 ก.พ. 56 จัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่สูงและพื้นที่ยากลำบาก โดย นโยบายและแผน
1 ก.พ. 56 ประชาสัมพั้นธ์ โครงการ \"มหกรรมสุขภาพดี หุ้นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วยฮูลาฮูป\" โดย ส่งเสริมฯ
1 ก.พ. 56 ด่วนที่สุด - การสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
31 ม.ค. 56 ด่วนที่สุด กำหนดการเปิดรับมอบอาคารพร้อมครุภัณฑ์ของมูลนิธิสามสาระในพื้นที่อำเภอปาย โดย นโยบายและแผน
31 ม.ค. 56 การพัฒนาสื่อ/แอพลิเคชั่นสำหรับแท็บเล็ต โดย นิเทศ ติดตามฯ
31 ม.ค. 56 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 14 ก.พ.56 โดย อำนวยการ
31 ม.ค. 56 สพป.มส. เขต ๑ ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย อำนวยการ
31 ม.ค. 56 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ให้รายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย - รายงานตัว 12 ก.พ. 56 (บัญชีสอบแข่งขัน) โดย บริหารงานบุคคล
31 ม.ค. 56 รายชื่อโรงเรียน สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รายงานตัว 12 ก.พ. 56) โดย บริหารงานบุคคล
30 ม.ค. 56 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภาค 5 หลักสูตร โดย ส่งเสริมฯ
30 ม.ค. 56 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภาค 5 หลักสูตร โดย ส่งเสริมฯ
30 ม.ค. 56 ประชาสัมพัธ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 โดย ส่งเสริมฯ
30 ม.ค. 56 การตอบแบบสำรวจทางอิเล็กทรอนิกส์การใช้งานแท็บเล็ต โดย นโยบายและแผน
29 ม.ค. 56 แจ้งโรงเรียนที่ใช้อีเมล์ @obecmail ของ สพฐ. ขณะนี้ระบบเปลี่ยนใหม่ ต้องทำการสมัครใหม่ โดย นโยบายและแผน
29 ม.ค. 56 ด่วนที่สุด / เชิญประชุมกรรมการประเมินการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ โดย บริหารงานบุคคล
29 ม.ค. 56 จัดสรรงบประมาณ 2555 โครงการส้วมสุขสันต์ โดย นโยบายและแผน
29 ม.ค. 56 เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวุฒิสภา โดย อำนวยการ
28 ม.ค. 56 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 ม.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
28 ม.ค. 56 ประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ปี 2556 โดย อำนวยการ
28 ม.ค. 56 ด่วนที่สุด แผ่นป้ายทะเบียนรถแตกลายงา โดย อำนวยการ
28 ม.ค. 56 พิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๖ โดย อำนวยการ
25 ม.ค. 56 แจ้งผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ม.ค. 56 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภาค 5 หลักสูตร โดย ส่งเสริมฯ
25 ม.ค. 56 สนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 โดย นิเทศ ติดตามฯ
24 ม.ค. 56 ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ออกมาตรการเข้ม ห้ามเผาทุกชนิด ช่วง 80 วันอันตราย โดย อำนวยการ
24 ม.ค. 56 ส่งตารางการปฏิบัติงาน ธ.อาคารสงเคราะห์ ที่ สพป.มส.1 ปี 2556 โดย อำนวยการ
23 ม.ค. 56 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555 (LAS) โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 ม.ค. 56 แก้ไข - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับสนามสอบ โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ม.ค. 56 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ปี 2556 โดย อำนวยการ
22 ม.ค. 56 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ม.ค. 56 เชิญเลือกชม เลือกซื้อสินค้าราชทัณฑ์ โดย อำนวยการ
22 ม.ค. 56 แจ้งประชาสัมพันธ์อบรมพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
22 ม.ค. 56 ด่วนที่สุด/ประชาสัมพันธ์กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ โดย บริหารงานบุคคล
22 ม.ค. 56 การประกวดบทความ หัวข้อ เปิดประตูส่วัฒนธรรมอาเซียน โดย อำนวยการ
22 ม.ค. 56 การประกวดภาพถ่าย\"ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ\" โดย อำนวยการ
22 ม.ค. 56 ขอเลื่อนวันจัดงานโครงการค่ายดาราศาสตร์ โดย อำนวยการ
22 ม.ค. 56 ไปรษณีย์ไทยรับสมัครสอบบุคคลเป็นพนักงาน โดย อำนวยการ
22 ม.ค. 56 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ม.ค. 56 แจ้งเตือนการแพร่ระบาดการใช้ยาทรามาดอล (Tramadol) ในทางที่ผิด และเฝ้าระวังยาบ้ารูปแบบใหม่ โดย ส่งเสริมฯ
21 ม.ค. 56 ประชาสัมพันธ์การแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่องการรับนักเรียนปีการศึกษา 2556 โดย ส่งเสริมฯ
21 ม.ค. 56 การประกวดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2555 โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 ม.ค. 56 รับสมัครนักเรียน\"ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ\" โดย อำนวยการ
18 ม.ค. 56 การป้องกันอันตรายที่เกิดจากของเล่นหรือวัตถุอันตราย โดย ส่งเสริมฯ
18 ม.ค. 56 การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาของนักเรียนในตำบลห้วยโป่ง ประจำปี 2555 โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ม.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูคณิตศาสตร์ โดย บริหารงานบุคคล
17 ม.ค. 56 โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ๋ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. สามัญรุ่นใหญ๋) โดย ส่งเสริมฯ
17 ม.ค. 56 ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
17 ม.ค. 56 สพป.มส. เขต 1 จัดงานวันครู ครั้งที่ 57 ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
17 ม.ค. 56 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโควต้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
17 ม.ค. 56 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ ประเภทโควตา โดย ส่งเสริมฯ
17 ม.ค. 56 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2556 โดย นโยบายและแผน
15 ม.ค. 56 รับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐยาล โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 56 การจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู๋มาตรฐาน(โรงเรียนดีประจำตำบล) โดย นโยบายและแผน
15 ม.ค. 56 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555 ( เรียน ผอ.กลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม) โดย บริหารงานบุคคล
15 ม.ค. 56 ด่วนที่สุด จัดสรรงบประมาณปี 2555 โครงการการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน โดย นโยบายและแผน
15 ม.ค. 56 สำรวจความขาดแคลนและความต้องการวัสดุการศึกษา รายการชุดฝึกทักษะนักเรียนก่อนประถมศึกษาและรายการโต๊-เก้าอี้นักเรียน โดย นโยบายและแผน
15 ม.ค. 56 จัดสรรงบประมาณส้วมสุขสันต์ โดย นโยบายและแผน
15 ม.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพและผ้าห่มพระราชทาน โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 56 ด่วนที่สุด/การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555 โดย บริหารงานบุคคล
14 ม.ค. 56 การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นระดับสถานศึกษา โดย อำนวยการ
14 ม.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับมอบอาคารจากมูลนิธิสามสาระ โดย อำนวยการ
14 ม.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ โดย อำนวยการ
14 ม.ค. 56 แจ้งผลการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2555\" รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ โดย ส่งเสริมฯ
12 ม.ค. 56 กองทุนเติมฝันเพื่อเด็กสามหมอกนำของขวัญวันเด็กแห่งชาติ มอบให้ สพป.มส. เขต ๑ โดย อำนวยการ
11 ม.ค. 56 ประกาศให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ มารายงานตัวและลงทะเบียนรับบัตรที่นั่ง ในวัน ครู โดย บริหารงานบุคคล
11 ม.ค. 56 สพป.มส. เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย อำนวยการ
11 ม.ค. 56 รับสมัครคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อกคศ.สพป.มส.1(ด้านกฎหมาย) โดย อำนวยการ
10 ม.ค. 56 สพป.สุรินทร์ เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.แม่อ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
10 ม.ค. 56 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น โดย อำนวยการ
10 ม.ค. 56 ประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง\"วันวิสาขบูชา\" โดย อำนวยการ
9 ม.ค. 56 [ด่วนที่สุด]การตรวจสอบข้อมูลการจัดสรรโทรทัศน์สีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย นโยบายและแผน
9 ม.ค. 56 ประกวดเรียงความพร้อมภาพถ่าย โดย อำนวยการ
9 ม.ค. 56 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน(โรงเรียนในฝัน) โดย นโยบายและแผน
8 ม.ค. 56 หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
8 ม.ค. 56 รับสมัครบุคคลเป็นนิสิตโครงการเพชรในตม (กอ.รมน.) ปี 2556 โดย อำนวยการ
8 ม.ค. 56 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
8 ม.ค. 56 [ด่วนที่สุด]แจ้งตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีระบบไฟฟ้า เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดย นโยบายและแผน
7 ม.ค. 56 รับสมัครครูหรือบุคลากรในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e-Learning) โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version ๓.๒ โดย นโยบายและแผน
7 ม.ค. 56 รับสมัครครูหรือบุคลากรในสังกัด สพฐ. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยใช้โปรแกรม OBECLMS Version ๓.๒ โดย นโยบายและแผน
7 ม.ค. 56 ประชาสัมพันธ์เอกสารสำคัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 โดย อำนวยการ
6 ม.ค. 56 แจ้งจัดสรรงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบดำเนินงาน โดย นโยบายและแผน
4 ม.ค. 56 นโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดย ส่งเสริมฯ
4 ม.ค. 56 การประชุมองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา อ.ขุนยวม โดย อำนวยการ
3 ม.ค. 56 เชิญเข้าร่วมอบรมการใช้สื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning (e-DLTV) โดย อำนวยการ
3 ม.ค. 56 ขอเชิญร่วมงานวันครู ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
3 ม.ค. 56 ขอเรียนเชิญข้าราชการบำนาญร่วมงานวันครู ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
3 ม.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) เพิ่มเติม 1 ราย โดย บริหารงานบุคคล
2 ม.ค. 56 สพป. มส. เขต ๑ จัดกิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่ ๒๕๕๖ โดย อำนวยการ
2 ม.ค. 56 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมงานวันกีฬาแห่งชาติ ปี 2555 โดย อำนวยการ
1 ม.ค. 56 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
28 ธ.ค. 55 สอบถามความสมัครใจ ผู้สอบแข่งขันได้ (ตำแหน่งครูผู้ช่วย) ไปขึ้นบัญชีเชียงใหม่เขต 5 - เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดย บริหารงานบุคคล
28 ธ.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) โดย บริหารงานบุคคล
27 ธ.ค. 55 ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างร่วมลงทะเบียนถวายสัตย์ปฏิญานฯ โดย อำนวยการ
27 ธ.ค. 55 ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามประเมินผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ โดย บริหารงานบุคคล
27 ธ.ค. 55 แนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และปฏิทินการรับนักเรียน โดย ส่งเสริมฯ
27 ธ.ค. 55 แนวปฏิบัติการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และปฏิทินการรับนักเรียน โดย ส่งเสริมฯ
26 ธ.ค. 55 หารือการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
25 ธ.ค. 55 ด่วนที่สุด การรับมอบอาคารและติดตามความก้าวหน้าตามโครงการของมูลนิธิสามสาระ ประจำปี 2556 อำเภอปาย โดย นโยบายและแผน
25 ธ.ค. 55 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ครูดีมีคุณภาพ โดย อำนวยการ
25 ธ.ค. 55 โครงการช้างเผือกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย อำนวยการ
24 ธ.ค. 55 “อีซี่บายให้น้องวางใจ ง่ายทุกฝัน” โดย อำนวยการ
24 ธ.ค. 55 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย (เพิ่มเติม) โดย บริหารงานบุคคล
24 ธ.ค. 55 มหาวิทยาลัยบูรพาฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร โดย อำนวยการ
21 ธ.ค. 55 งานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ\"รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข\" โดย อำนวยการ
21 ธ.ค. 55 ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2556 โดย บริหารงานบุคคล
20 ธ.ค. 55 โครงการค่ายดาราศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และการสอน โดย อำนวยการ
20 ธ.ค. 55 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารหอประชุม โดย อำนวยการ
19 ธ.ค. 55 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง โดย บริหารงานบุคคล
19 ธ.ค. 55 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
19 ธ.ค. 55 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
19 ธ.ค. 55 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ โดย บริหารงานบุคคล
18 ธ.ค. 55 สพป . มส. เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่องสอนเขต ๑ โดย อำนวยการ
18 ธ.ค. 55 องค์ประกอบการประเมินฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ โดย บริหารงานบุคคล
18 ธ.ค. 55 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โดย บริหารงานบุคคล
18 ธ.ค. 55 ชะลอกาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดย บริหารงานบุคคล
17 ธ.ค. 55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย โดย อำนวยการ
17 ธ.ค. 55 การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
17 ธ.ค. 55 การประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
17 ธ.ค. 55 การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู โดย บริหารงานบุคคล
13 ธ.ค. 55 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครเรียนปริญญาโท โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 55 การคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2556 โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 55 ด่วนที่สุด กำหนดการเยี่ยมโรงเรียนเพื่อรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิสามสาระ โดย นโยบายและแผน
11 ธ.ค. 55 สำนักงานคณะกรรมการ สก.สค. และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
7 ธ.ค. 55 การจัดสรร งปม.2556 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสรรศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (70%) โดย นโยบายและแผน
7 ธ.ค. 55 กรีฑา – กีฬาสีนักเรียน ปีการศึกษา 2555 โดย อำนวยการ
7 ธ.ค. 55 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
6 ธ.ค. 55 การดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน โดย อำนวยการ
6 ธ.ค. 55 การอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย อำนวยการ
6 ธ.ค. 55 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม โดย อำนวยการ
6 ธ.ค. 55 การจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ธ.ค. 55 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ โดย อำนวยการ
6 ธ.ค. 55 การคัดเลือกโครงการทุนการศึกษามููลนิธิตาเฉอร์สยามวาลาเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2555 โดย ส่งเสริมฯ
6 ธ.ค. 55 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2555 โดย ส่งเสริมฯ
6 ธ.ค. 55 การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์- สายสามัญ ประจำปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
4 ธ.ค. 55 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ โดย บริหารงานบุคคล
4 ธ.ค. 55 ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความ โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ธ.ค. 55 โครงการ \"ป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน\" โดย ส่งเสริมฯ
3 ธ.ค. 55 เรียกบรรจุ ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผุ้ช่วย (รายงานตัว 14 ธันวาคม 2555) โดย บริหารงานบุคคล
3 ธ.ค. 55 บุคลากร สพป.มส. เขต ๑ ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดย อำนวยการ
3 ธ.ค. 55 คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ) โดย บริหารงานบุคคล
3 ธ.ค. 55 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคลากรด้านวิทย์ - คณิต โดย บริหารงานบุคคล
30 พ.ย. 55 ประชาสัมพันธ์การอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดอาเซียน โดย อำนวยการ
30 พ.ย. 55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย บริหารงานบุคคล
30 พ.ย. 55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 19 โดย อำนวยการ
29 พ.ย. 55 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร แก่ครูในสังกัด สพป.มส. เขต ๑ โดย อำนวยการ
29 พ.ย. 55 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
29 พ.ย. 55 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
29 พ.ย. 55 การยืมทะเบียนประวัติข้าราชการและ ก.พ.7 โดย บริหารงานบุคคล
28 พ.ย. 55 โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ โดย อำนวยการ
28 พ.ย. 55 การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว โดย ส่งเสริมฯ
28 พ.ย. 55 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโรงเรียน อย.น้อย โดย ส่งเสริมฯ
28 พ.ย. 55 การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 9 โดย อำนวยการ
27 พ.ย. 55 การรายงานผลการเรียน ความพระพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนของนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย ส่งเสริมฯ
27 พ.ย. 55 การรายงานผลการเรียน ความพระพฤติและการใช้จ่ายเงินทุนของนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย ส่งเสริมฯ
27 พ.ย. 55 ให้โรงเรียนในสังกัดอำเภอปางมะผ้าทุกโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองเฉพาะตำบลห้วยผาและตำบลหมอกจำแป่ ให้ผู้บริหารกรอกข้อมูลโรงเรียนและความต้องการอาคารประกอบที่ขอรับความช่วยเเหลือสนับสนุนจากมูลนิธิสามสาระ (เพิ่มเติมครับ) โดย นโยบายและแผน
27 พ.ย. 55 แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย One Tablet per Child กรณีนักเรียนย้าย โดย นโยบายและแผน
27 พ.ย. 55 การประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดย อำนวยการ
27 พ.ย. 55 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) โดย บริหารงานบุคคล
27 พ.ย. 55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดงาน “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2555 โดย อำนวยการ
27 พ.ย. 55 กระทรวงศึกษาธิการจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 พ.ย. 55 สพป.มส. เขต 1 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2555 โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 55 การสอบธรรมสนามหลวงปีการศึกษา 2555 โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 พ.ย. 55 ฝึกอบรม\"หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการศึกาาสู่ประชาคมอาเซียน\" โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 55 การฝึกอบรม\"เทคนิคการทำงานสู่ความสำเร็จ\" โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 55 เชิญชมงาน\"เทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์\" โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 55 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
23 พ.ย. 55 ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนในสังกัดอำเภอปางมะผ้าทุกโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองเฉพาะตำบลห้วยผาและตำบลหมอกจำแป่ ให้ผู้บริหารกรอกข้อมูลโรงเรียนและความต้องการอาคารประกอบที่ขอรับความช่วยเเหลือสนับสนุนจากมูลนิธิสามสาระ ตามแบบฟอร์มแนบมาพร้อมนี้ โดย นโยบายและแผน
21 พ.ย. 55 สนามสอบ O-NET ชั้น ป.6 , ม.3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 พ.ย. 55 การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
21 พ.ย. 55 สพป.มส. เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
20 พ.ย. 55 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวม 12 อัตรา โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ย. 55 การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 พ.ย. 55 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ย. 55 แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค. -ช.พ.ส. โดย อำนวยการ
20 พ.ย. 55 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
19 พ.ย. 55 สพป.มส. เขต ๑ พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๖ โดย อำนวยการ
17 พ.ย. 55 แบบคำของบประมาณสิ่งก่อสร้างปี 2557 โดย นโยบายและแผน
17 พ.ย. 55 รวมแบบคำขอครุภัณฑ์ปี2557 โดย นโยบายและแผน
17 พ.ย. 55 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดย นโยบายและแผน
16 พ.ย. 55 สพป.มส. เขต ๑ ประชุมผู้บริหาร โดย อำนวยการ
16 พ.ย. 55 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
16 พ.ย. 55 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปขึ้นบัญชีลำปางเขต 3 (ขอให้แจ้งความประสงค์ ภายใน 23 พ.ย. 55 ) โดย บริหารงานบุคคล
16 พ.ย. 55 การอบรมการสอนอ่านและสอนวรรณคดีไทย โดย อำนวยการ
16 พ.ย. 55 โรงเรียนบ้านห้วยขาน เปิดอาคารเรียน “ประชาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ๘๕ พรรษา” โดย อำนวยการ
16 พ.ย. 55 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 โดย บริหารงานบุคคล
15 พ.ย. 55 ประชาสัมพันธ์ - ขอเชิญร่วมการอบรมการสอนอ่านตามหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551 โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 พ.ย. 55 ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแกงหอม 1 อัตรา โดย บริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 55 ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรรมนักเรียนระดับภาคทำหนังสือขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาไปยัง สพป.มส.1 ภายในวันที่ 16 พย. 55 โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 พ.ย. 55 กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ \"ครูชำนาญการพิเศษ\" โดย บริหารงานบุคคล
13 พ.ย. 55 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2557 งบลงทุน สำหรับโรงเรียนตามโครงการการจัดการศึกษาบนพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก โดย นโยบายและแผน
13 พ.ย. 55 ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานข้อมูนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ให้เสร็จภายในวันที่ 30 พย. 2555 โดย นโยบายและแผน
13 พ.ย. 55 กิจกรรมการแข่งขัน\"คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.\" โดย อำนวยการ
12 พ.ย. 55 แจ้งให้โรงเรียนรายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดย การเงิน
9 พ.ย. 55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบ Tablet ระยะที่ 2 โดย อำนวยการ
9 พ.ย. 55 กำหนดการตรวจติดตามโรงเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิสามสาระ ในพื้นที่อำเภอปาย โดย นโยบายและแผน
9 พ.ย. 55 สพฐ.ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการของการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑ โดย อำนวยการ
8 พ.ย. 55 การประกวดเขียนจดหมายประเภทเยาวชน โดย อำนวยการ
7 พ.ย. 55 ประกาศกำหนดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 \"สพฐ.เกมส์ 2555\" โดย ส่งเสริมฯ
6 พ.ย. 55 ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อท้ายนี้มารับแท็บเล็ต ตามโครงการ OTPC ระยะที่ 2 และระยะที่ 1(เพิ่มเติม) โดย นโยบายและแผน
5 พ.ย. 55 [ด่วนที่สุด]ขอให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรแท็บเล็ต ตามโครงการ OTPC ระยะที่ 2 และระยะที่ 1(เพิ่มเติม) เตรียมตัวเข้ามารับแท็บเล็ต ในวันที่ 9 พ.ย. 55 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดย นโยบายและแผน
5 พ.ย. 55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Facebook โครงการ อย.น้อย โดย ส่งเสริมฯ
5 พ.ย. 55 การดำเนินงานปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
5 พ.ย. 55 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดย ส่งเสริมฯ
5 พ.ย. 55 โครงการทรูปลูกปัญญา โดย อำนวยการ
5 พ.ย. 55 เรียกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (โครงการครูพันธุ์ใหม่) โดย บริหารงานบุคคล
2 พ.ย. 55 การเลือกตั้ง ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
2 พ.ย. 55 เจ้าหน้าที่บริษัท EASY BAY จำกัด (มหาชน) เยี่ยมโรงเรียน โดย อำนวยการ
1 พ.ย. 55 การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โดย อำนวยการ
1 พ.ย. 55 การจัดระเบียบการท่องเที่ยวหมู่บ้านรวมไทย โดย อำนวยการ
1 พ.ย. 55 มูลนิธิศุภนิมิตฯ ร่วมกับ E4E มอบอาคารเรียนให้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
1 พ.ย. 55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย โดย อำนวยการ
1 พ.ย. 55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ประชุมติดตาม ประเมินและรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ โดย อำนวยการ
1 พ.ย. 55 การคัดเลือกครูดีเด่น โดย บริหารงานบุคคล
1 พ.ย. 55 ข่าวประชาสัมพันธ์ - เรื่องการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
31 ต.ค. 55 การจัดงานชุมนุมลุูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 19 โดย ส่งเสริมฯ
30 ต.ค. 55 การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 เพื่อประเมินศักยภาพด้านการเรียนคณิตศาสตร์ ฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ต.ค. 55 การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2555 โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ต.ค. 55 ด่วนมาก - การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ต.ค. 55 แจ้งแก้ไขสัญญาจ้างพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
29 ต.ค. 55 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 16 พ.ย.55 โดย อำนวยการ
26 ต.ค. 55 ด่วนที่สุด/ประชาสัมพันธ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2555) โดย บริหารงานบุคคล
24 ต.ค. 55 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2556 ที่ได้รับผลกระทบจากการประสบอุทกถัย/วาตภัย โดย นโยบายและแผน
24 ต.ค. 55 ประชาสัมพันธ์การยืมทะเบียนประวัติข้าราชการในสังกัด (ก.พ.7) โดย บริหารงานบุคคล
23 ต.ค. 55 จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช โดย อำนวยการ
22 ต.ค. 55 ศูนย์ประสานงานสมาคมลูกจ้าง สพฐ. จ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมสัญจร โดย อำนวยการ
22 ต.ค. 55 สพป.มส. เขต ๑ ตรวจการก่อสร้างฯ โดย อำนวยการ
22 ต.ค. 55 การประชุมชี้แจงการพิจารณากำหนด สนง.พื้นที่พิเศษปี 2556 โดย อำนวยการ
19 ต.ค. 55 ด่วนที่สุด/รายชื่อสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ โดย บริหารงานบุคคล
19 ต.ค. 55 ผลงานดีเด่น (ผลงานหรือผลสำเร็จของงานทางด้านกฎหมาย) ของนายณัฐเมศร์ ธีรจิตตินันท์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
18 ต.ค. 55 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารหอประชุม โดย อำนวยการ
18 ต.ค. 55 แข่งขันกีฬา โดย อำนวยการ
18 ต.ค. 55 แจ้งกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2556-2559 โดย บริหารงานบุคคล
18 ต.ค. 55 การจัดสรรอัตราจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม (จัดสรรเพิ่มเติม 8 อัตรา) โดย บริหารงานบุคคล
17 ต.ค. 55 ประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางาน โดย อำนวยการ
17 ต.ค. 55 การประกวดข้อเขียนความประทับใจศิษย์มีต่อครู คำขวัญครู บทร้อยกรองฯ โดย บริหารงานบุคคล
16 ต.ค. 55 สนง.คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชิญสถานศึกษาร่วมจัดทำคำขอพื้นที่พิเศษปี 2556 โดย อำนวยการ
16 ต.ค. 55 ประกวดภาพถ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติครู โดย อำนวยการ
16 ต.ค. 55 การประกวดข้อเขียน คำขวัญ บทร้อยกรองเทิดเกียรติครู โดย อำนวยการ
16 ต.ค. 55 ความเคลื่อนไหวการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 16 สิงหาคม 2555 โดย บริหารงานบุคคล
16 ต.ค. 55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ศึกษาดูงาน “สิงห์บุรีโมเดล” โดย อำนวยการ
15 ต.ค. 55 ให้รายงานการใช้ใบเสร็จและขอเบิกใบเสร็จรับเงิน โดย การเงิน
15 ต.ค. 55 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 โดย การเงิน
12 ต.ค. 55 รายชื่อโรงเรียนที่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับสัญญาจ้าง และโรงเรียนที่ต้องแก้ไขเอกสาร โดย บริหารงานบุคคล
11 ต.ค. 55 รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (6 โรงเรียน) โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 ต.ค. 55 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
5 ต.ค. 55 แจ้งบัญชีจัดสรร Tablet ตามโครงการ One Tablet per Child ในระยะที่ 1 เพิ่มเติม และระยะที่ 2(สังกัด สพฐ. สช. และ ตชด.) โดย นโยบายและแผน
5 ต.ค. 55 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
5 ต.ค. 55 ด่วนที่สุด แจ้งรายละเอียดการเตรียมข้อมูลของ ผอ.และ รอง ผอ.ร.ร.ที่จะเข้ารับการพัฒนาเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
5 ต.ค. 55 ด่วนที่สุด แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการพัฒนาข้าราชครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
5 ต.ค. 55 ขอข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ ๓ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ต.ค. 55 มูลนิธิสามสารา มอบอาคาร บ้านพักกับโรงเรียนในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
4 ต.ค. 55 รายงานการใช้เงินอุดหนุนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดย การเงิน
4 ต.ค. 55 แจ้งจัดสรรงบประมาณการจ้างครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขาดแคลนครู (ครูยุคใหม่) โดย บริหารงานบุคคล
4 ต.ค. 55 แบบประมาณการส้วมสุขสันต์ โดย นโยบายและแผน
4 ต.ค. 55 จัดสรรงบประมาณปี 2555 โครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน โดย นโยบายและแผน
3 ต.ค. 55 เชิญร่วมงานแสดงความยินดี ผอ.บุญเทียม อังสวัสดิ์ 5 ต.ค.55 โดย อำนวยการ
3 ต.ค. 55 แจ้งจัดสรรอัตราจ้าง ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (ธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง) โดย บริหารงานบุคคล
3 ต.ค. 55 เชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 (ประธานเครือข่ายฯ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ต.ค. 55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ อบรมพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจำ โดย อำนวยการ
3 ต.ค. 55 งานนิทรรศการการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดาร \"สุดขอบฟ้า ขุนเขา เราไปถึง\" โดย นโยบายและแผน
3 ต.ค. 55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) โดย อำนวยการ
3 ต.ค. 55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ และ เขต ๒ จัดกีฬาเชื่อมความสามัคคี โดย อำนวยการ
3 ต.ค. 55 การจัดสรรงบประมาณปี 2555 เงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2555 (ครั้งที่ 2) โดย นโยบายและแผน
2 ต.ค. 55 แจ้งยกเลิกหนังสือ โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 55 การเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย บริหารงานบุคคล
1 ต.ค. 55 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดงานมุฑิตาจิตให้กับข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ โดย อำนวยการ
1 ต.ค. 55 ประชาสัมพันธ์/การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ATC.) โดย อำนวยการ
1 ต.ค. 55 ประชาสัมพันธ์/หนังสือกีฬาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดย อำนวยการ
1 ต.ค. 55 ประชาสัมพันธ์/เทศกาลบอลลูนนานาชาติ โดย อำนวยการ
27 ก.ย. 55 สพป.มส. เขต 1 ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก สพป.สุโขทัย. เขต 2 โดย อำนวยการ
26 ก.ย. 55 ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกล (ETV) โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ก.ย. 55 ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนโทรศัพท์บอกหมายเลขบัญชีใหม่ เนื่องจากหมายเลขบัญชีไม่ชัดเจน โดย นโยบายและแผน
25 ก.ย. 55 การอบรมครูด้วยทางไกล หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครูปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ฉบับปรับปรุง) โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.ย. 55 แจ้งกรอบการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2556 รายการค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว โดย บริหารงานบุคคล
25 ก.ย. 55 ให้โรงเรียนนำภารโรงมาดูวิธีการติดตั้งเครื่องกรองน้ำพร้อมนำรถยนต์มาขนเครื่องกรองน้ำ (ของมูลนิธิสามสาระ) โดย นโยบายและแผน
25 ก.ย. 55 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ไปขึ้นบัญชีหน่วยงานการศึกษาอื่น (สอบถามความสมัครใจผู้สอบแข่งขันได้ กรณีหน่วยงานอื่นขอใช้บัญชี) โดย บริหารงานบุคคล
25 ก.ย. 55 ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนส่งสำเนาบัญชีธนาคาร(ของมูลนิธิสามสาระให้กลุ่มแผนทางอีเมล์หรือแฟกซ์ภายในวันนี้) โดย นโยบายและแผน
24 ก.ย. 55 ผอ.สพป.มส. เขต ๑ เยี่ยมโรงเรียนใน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 55 แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งเงินกฐินพระราชทาน ให้ส่งเงินในวันที่มาประชุมผู้บริหาร โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 55 ประชาสัมพันธ์/การประกวดแข่งขัน โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 55 ประชาสัมพันธ์/โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนบ้านสบแพม โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 55 ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 55 ประชาสัมพันธ์/ไปรษณีย์รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 55 ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 55 ผอ.สพป.มส. เขต ๑ เยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 55 ผอ.สพป.มส. เขต ๑ เยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 55 ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ตรวจการก่อสร้างอาคารหอประชุม โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 55 สพป.มส. เขต ๑ จัดประชุมพัฒนาการอ่าน-เขียน ครูผู้สอน ชั้น ป๑ – ๓ โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 55 สพป.มส. เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติธรรม เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและวินัยผู้บริหารสถานศึกษา โดย อำนวยการ
23 ก.ย. 55 สพป.มส. เขต ๑ จัดโครงการอบรมลูกเสือ 3 D โดย อำนวยการ
21 ก.ย. 55 พิธีอ่านสาร ”วันสันติภาพสากล” จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
21 ก.ย. 55 การประชุมปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ย. 55 โครงการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการยกระดับการเรียนการสอน โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ก.ย. 55 พิธีบันทึกข้อตกลงพิทักษ์สิทธิและป้องกันความรุนแรงในครอบครัว โดย อำนวยการ
20 ก.ย. 55 ด่วนที่สุด/แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบ UTQ ออนไลน์ โดย บริหารงานบุคคล
20 ก.ย. 55 ด่วนที่สุด/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมและวินัยผุ้บริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
20 ก.ย. 55 การกำหนดองค์ประกอบของการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินประวัติและผลงาน โดย บริหารงานบุคคล
20 ก.ย. 55 ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2555 โดย การเงิน
19 ก.ย. 55 การประชุมปฏบัติการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ก.ย. 55 สพป.มส. เขต ๑ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี โดย อำนวยการ
18 ก.ย. 55 จัดงานวันเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการใน สพป.มส. เขต ๑ โดย อำนวยการ
18 ก.ย. 55 แจ้งศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณ 27 กย.55 โดย อำนวยการ
18 ก.ย. 55 สพป.มส. เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) โดย อำนวยการ
18 ก.ย. 55 โครงการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการยกระดับการเรียนการสอน โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 ก.ย. 55 [ด่วนที่สุด]ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรแท็บเล็ตในระยะที่ 1 ตรวจสอบจำนวนนักเรียน ชั้น ป.1 เพื่อ สพฐ.จะใช้เป็นข้อมูลจัดสรรแท็บเล็ตในระยะที่ 2 ภายในวันที่ 19 ก.ย. 55 ก่อนเวลา 10.00 น. โดย นโยบายและแผน
17 ก.ย. 55 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญ A.T.C. โดย อำนวยการ
17 ก.ย. 55 หนังสือกระทรวงการคลัง ว 73 ลว. 19 ก.ค. 55 (ประกอบคำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น) โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ย. 55 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้-ระบบบำเหน็จค้ำประกัน โดย อำนวยการ
17 ก.ย. 55 แสตมป์ไทยชุด 28 นายกไทย โดย อำนวยการ
17 ก.ย. 55 ไปรษณีย์ไทยรับสมัครพนักงาน โดย อำนวยการ
14 ก.ย. 55 การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 โดย บริหารงานบุคคล
14 ก.ย. 55 สพป.มส. เขต ๑ ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม. เขต ๓๔ โดย อำนวยการ
14 ก.ย. 55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม และวินัยผู้บริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
14 ก.ย. 55 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม และวินัยผู้บริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
13 ก.ย. 55 การอบรมตามโครงการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ก.ย. 55 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันที่ 27 กย.55 เวลา 13.00 น. โดย อำนวยการ