| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย


  

ค้นตามหมวด :   

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมดไม่พบข้อมูล จากส่วน เกริ่นนำ (headline)

17 ส.ค. 60 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย อำนวยการ
17 ส.ค. 60 การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ โดย อำนวยการ
17 ส.ค. 60 การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการ PLC โดย อำนวยการ
17 ส.ค. 60 การประชุมทางวิชาการ"ครูยุคใหม่..สร้างเด็กไทย 4.0" โดย อำนวยการ
16 ส.ค. 60 ประชุมคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน โดย อำนวยการ
15 ส.ค. 60 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา โดย อำนวยการ
15 ส.ค. 60 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร่วมพิธีเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
15 ส.ค. 60 แจ้งกำหนดวัน - เวลา การประเมินเพื่อให้ข้าราชการมีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
10 ส.ค. 60 ร่วมกิจกรรมงาน"มหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid's World) ครั้งที่ 5 โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 60 การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 60 ประกาศ สพป.มส1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ โดย บริหารงานบุคคล
9 ส.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องอสน เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน โดย บริหารงานบุคคล
9 ส.ค. 60 ขออนุเคราะห์คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชาพลังงานทดแทน โดย บริหารงานบุคคล
9 ส.ค. 60 คัดเลือกทุน หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 60 คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 60 โครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2017" โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 60 การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 60 เชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2560 โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู เรื่อง "Professional Development in ELT" โดย อำนวยการ
8 ส.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กต.ปน.สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
8 ส.ค. 60 การทดลองระบบทดสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ด้วยระบบ TEPE online โดย บริหารงานบุคคล
8 ส.ค. 60 ตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครู ฯ เพื่อเข้ารับรางวัลของ คุรุสภา ปี ๒๕๖๐ (ระดับจังหวัด) โดย อำนวยการ
8 ส.ค. 60 การประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 ปี 2560 โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 60 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 60 พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบับพระราชทาน โดย อำนวยการ
3 ส.ค. 60 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
3 ส.ค. 60 การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ โดย อำนวยการ
3 ส.ค. 60 การฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย อำนวยการ
3 ส.ค. 60 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดย อำนวยการ
1 ส.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนพักนอน โดย บริหารงานบุคคล
1 ส.ค. 60 แข่งขันทำสวดวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานฯ โดย อำนวยการ
1 ส.ค. 60 แข่งขัน"วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล"ประจำปี 2559 รอบชองชนะเลิศจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
1 ส.ค. 60 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 23 อัตรา โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 60 การพิจารณาวันหยุดราชการประจำปี โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 60 การใช้งานแอพพลิเคชั้นแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 60 อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ก.ค.-ส.ค.2560 โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 60 สนุกคิด สนุกเขียน...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทาน โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 60 การประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 4 โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 60 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 60 การสอนภาษาไทยและทักษะอาชีพให้นักเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 60 การประชุมถอดบทเรียนจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
27 ก.ค. 60 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายให้กับผู้บริหารสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑-๒ โดย อำนวยการ
27 ก.ค. 60 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ โดย บริหารงานบุคคล
26 ก.ค. 60 ประชุมเตรียมงานมหกรรมงานทักษะอาชีพโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
25 ก.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง(เพิ่มเติม) ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
22 ก.ค. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน โดย บริหารงานบุคคล
21 ก.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาทักษะภาษาไทย โดยใช้กระบวนการ PLC โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ( อังกฤษ ) ประจำปี 2560 โดย อำนวยการ
20 ก.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดย อำนวยการ
19 ก.ค. 60 ประชุมพิจารณางบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
19 ก.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้สื่อ DLTV ในระบบ Online และ Of line ลงสู่สถานศึกษา โดย อำนวยการ
19 ก.ค. 60 การอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2560 โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ก.ค. 60 ประชุมสภากาแฟ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 3/2560 โดย อำนวยการ
17 ก.ค. 60 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรนายหมู่ลูกเสือสามัญ กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง โดย อำนวยการ
17 ก.ค. 60 HAPPY ENGLISH กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง อ.เมือง โดย อำนวยการ
15 ก.ค. 60 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ PLC อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
13 ก.ค. 60 การพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภาประเภทต่าง ๆ โดย อำนวยการ
13 ก.ค. 60 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.ค. 60 จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2560 (30%) โดย นโยบายและแผน
12 ก.ค. 60 ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี 2560 โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 ก.ค. 60 กิจกรรมส่งภาพนิ่งพร้อมคำบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ โดย ผู้ดูแลระบบ
7 ก.ค. 60 ไมโลฟุตซอล2017 โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 60 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา2560 โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 60 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 60 การอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC โดย บริหารงานบุคคล
6 ก.ค. 60 การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 60 โครงการลมหายใจไร้มลทิน โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 60 กระทรวงพลังงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนฯ โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 60 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 60 การอบรมพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดย อำนวยการ
5 ก.ค. 60 การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
4 ก.ค. 60 การสำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ก.ค. 60 การเผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซี่ยนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดย อำนวยการ
4 ก.ค. 60 ร่วมแสดงความยินดีกับ รอง ศธจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
4 ก.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 60 การรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายที่ 3 การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ก.ค. 60 พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 60 การอบรมปฏิบัติการขยายผลการนำเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย(เวทคณิต)ไปใช้ในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
29 มิ.ย. 60 ประชุมรับฟังวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เพื่อเตรียมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ นโยบายและงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
27 มิ.ย. 60 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ หรือ นักวิทย์น้อยทรู ประจำปี 2560 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มิ.ย. 60 รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
26 มิ.ย. 60 ประชุมโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร โดย อำนวยการ
26 มิ.ย. 60 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
25 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพืินที่กาารศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรือง การขี้นบัญชีผู้ได้รันสบการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตหน้าที่ธุรการโรงเรียสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่าการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
24 มิ.ย. 60 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 60 การอบรมครูสอนทักษะชีวิตและการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 60 การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน อายุ 11 - 18 ปี โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 60 ไปรษณีย์รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 60 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปี 4 โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 60 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทสไทย ครั้งที่ 14 โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 60 การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 60 ประกาศรางวัลของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำปี2560 โดย บริหารงานบุคคล
19 มิ.ย. 60 ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่๑/ ๒๕๖๐ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
19 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป โดย บริหารงานบุคคล
19 มิ.ย. 60 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
15 มิ.ย. 60 การระดมความคิดเห็นการรับนักเรียนระดับ สพท. โดย อำนวยการ
15 มิ.ย. 60 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัิติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
14 มิ.ย. 60 การรับสมัครเข้าร่วมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" โรงเรียนขนาดเล็ก โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดย บริหารงานบุคคล
7 มิ.ย. 60 การประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ( รอบ ๖ เดือน ) โดย อำนวยการ
6 มิ.ย. 60 แสดงความยินดีกับศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนใหม่ โดย อำนวยการ
5 มิ.ย. 60 อบรมแกนนำเยาวชน GEN Z Strong ไม่สูบบุหรี่ทำดีถวายพ่อหลวง โดย อำนวยการ
2 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องรับสมีครคัดเลือกบุคคลเพื่อเจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
2 มิ.ย. 60 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพันักงานที่วไป สังกัดสำนักงาจเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
30 พ.ค. 60 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและระบบคัดกรองนักเรียน โดย อำนวยการ
24 พ.ค. 60 พิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดย อำนวยการ
22 พ.ค. 60 การประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2560 โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 พ.ค. 60 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
18 พ.ค. 60 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
17 พ.ค. 60 กำหนดการพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ โดย บริหารงานบุคคล
17 พ.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ จาก สพฐ โดย อำนวยการ
17 พ.ค. 60 การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย อำนวยการ
17 พ.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ เกมกีฬา จาก สพฐ โดย อำนวยการ
17 พ.ค. 60 ประชาสัมพันธ์การออกแบบสัญลักษณ์ จาก สพฐ โดย อำนวยการ
16 พ.ค. 60 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน( กศจ.แม่ฮ่องสอน ) ครั้งที่๑/๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
9 พ.ค. 60 การประชุมมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2560 โดย อำนวยการ
9 พ.ค. 60 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
8 พ.ค. 60 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 โดย อำนวยการ
4 พ.ค. 60 การประกวดคลิปวีดีโอ เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดย อำนวยการ
3 พ.ค. 60 ข้อบังคับว่าด้วยใบอนญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 โดย บริหารงานบุคคล
2 พ.ค. 60 การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
1 พ.ค. 60 กศจ.แม่ฮ่องสอน เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560 โดย อำนวยการ
1 พ.ค. 60 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย อำนวยการ
1 พ.ค. 60 กศจ.แม่ฮ่องสอน เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560 โดย อำนวยการ
28 เม.ย. 60 การจัดทำข้อเสนอการวิจัย โดย อำนวยการ
26 เม.ย. 60 การนำเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ โดย อำนวยการ
26 เม.ย. 60 การประชุมเรื่อง "การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย อำนวยการ
26 เม.ย. 60 การอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2560 โดย อำนวยการ
26 เม.ย. 60 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ จาก สนง.จังหวัด มส. โดย อำนวยการ
26 เม.ย. 60 พิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560 โดย อำนวยการ
24 เม.ย. 60 โรงเรียนคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดย อำนวยการ
24 เม.ย. 60 พิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
21 เม.ย. 60 พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดย อำนวยการ
20 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
19 เม.ย. 60 ประกาศ สนง.ศธจ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้ง สนง.ศธจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
19 เม.ย. 60 การอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย อำนวยการ
19 เม.ย. 60 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 23 โดย อำนวยการ
19 เม.ย. 60 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๐ (รอบสอง ระดับประเทศ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 เม.ย. 60 การบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พ.ศ. 2560 โดย อำนวยการ
11 เม.ย. 60 โครงการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน ( คทช ) จาก สนง.ที่ดินจังหวัด มส. โดย อำนวยการ
11 เม.ย. 60 โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ พ.ศ. 2560 โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 60 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กศจ.แม่ฮ่องสอน) ครั้งที่๕/๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 60 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)(จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก) โดย อำนวยการ
7 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
7 เม.ย. 60 โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
7 เม.ย. 60 การประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่๕/๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
7 เม.ย. 60 ผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการวัดอุณหภูมิทางสังคม (TPSO POLL) ปัญหา "สื่อสังคมกับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย" โดย อำนวยการ
5 เม.ย. 60 ประชุมเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) โดย อำนวยการ
3 เม.ย. 60 การปฐมนิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ได้รับทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย อำนวยการ
3 เม.ย. 60 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.)ที่ ๑/๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
31 มี.ค. 60 การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2560 ในระบบ DMC โดย นโยบายและแผน
27 มี.ค. 60 ประชุมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
24 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
24 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
24 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)เพื่อย้ายและแต่งตั้งและเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดย บริหารงานบุคคล
24 มี.ค. 60 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กศจ.แม่ฮ่องสอน) ครั้งที่ 4/2560 โดย อำนวยการ
23 มี.ค. 60 โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
22 มี.ค. 60 การประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2560 โดย อำนวยการ
22 มี.ค. 60 หลักสูตรผู้ให้บริการสอนเสริมและผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โดย อำนวยการ
21 มี.ค. 60 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดย อำนวยการ
20 มี.ค. 60 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2560 โดย นโยบายและแผน
20 มี.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning อนุบาลแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
20 มี.ค. 60 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูกรณีพิเศษ พ.ศ. 2560 โดย อำนวยการ
19 มี.ค. 60 ผลการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป้นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
18 มี.ค. 60 ขอให้โรงเรียนตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กรอกแบบรายงาน ด่วน!!! โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 มี.ค. 60 การพิจารณางบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 โดย อำนวยการ
16 มี.ค. 60 การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
15 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องผลการประเมินคะแนนผู้ขอย้ายตามองค์ประกอบของ สพฐ กำหนดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน ครั้งที่ 1 ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
15 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
15 มี.ค. 60 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน( กศจ.แม่ฮ่องสอน ) ครั้งที่๓/๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
14 มี.ค. 60 การประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่๓/๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
13 มี.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย อำนวยการ
9 มี.ค. 60 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
9 มี.ค. 60 บมจ. ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
9 มี.ค. 60 การประชุมทางไกล เรื่อง การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 กรณีพิเศษ โดย อำนวยการ
9 มี.ค. 60 การสำรวจข้อมูลโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย อำนวยการ
7 มี.ค. 60 แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ประชุมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย อำนวยการ
7 มี.ค. 60 การทดสอบความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) โดย อำนวยการ
7 มี.ค. 60 ต้อนรับทูตยูนิเซฟประเทศไทยและคณะ โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 60 กีฬาเชื่อมไมตรีครู 4 อำเภอ (ปายเกมส์) โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 60 การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560 โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 60 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี ๒๕๖๐ (รอบสอง ระดับประเทศ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 มี.ค. 60 การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 มี.ค. 60 กศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่๒/๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
3 มี.ค. 60 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
27 ก.พ. 60 ลูกเสือสามัญต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนสิงหนาทราชาลัย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
24 ก.พ. 60 การจัดเก็บข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจน โดย อำนวยการ
23 ก.พ. 60 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
23 ก.พ. 60 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย อำนวยการ
22 ก.พ. 60 ต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน โดย อำนวยการ
21 ก.พ. 60 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย อำนวยการ
21 ก.พ. 60 การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป. ๑ - ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ก.พ. 60 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี พ.ศ.2560 โดย บริหารงานบุคคล
16 ก.พ. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
14 ก.พ. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แก้ไขประกาศ กศจ.แม่ฮ่องสอน เรื่องรับสมัครการคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ เขต 2 โดย บริหารงานบุคคล
14 ก.พ. 60 ประชุมประธานกรรมการบริหารชมรมลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
14 ก.พ. 60 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ โดย อำนวยการ
14 ก.พ. 60 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practices) ในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 ก.พ. 60 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 ก.พ. 60 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 ก.พ. 60 ลูกเสือต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 60 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนรับสมัครนักเรียน โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 60 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน( กศจ.แม่ฮ่องสอน ) ครั้งที่๑/๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 60 งานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2560 โดย อำนวยการ
7 ก.พ. 60 การคัดเลือกผลงานวิชาการ Best Practice โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2560 โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 แจกบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากร โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำแสตมป์ส่วนตัวคอลเล็กชั่นแห่งปี โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 ไปรษณีย์ไทยเปิดโครงการประกวดการเขียนจดหมายประเภทเยาวชน ประจำปี 2560 โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกผลงานทางวิชาการ / สื่อ / นวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 1 โรงเรียน 1 Best Practices โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ก.พ. 60 การประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่๑/๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
3 ก.พ. 60 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-Net โดย อำนวยการ
3 ก.พ. 60 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการทดสอบทางการสึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับสนามสอบ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ก.พ. 60 โครงการโลกสวยด้วยตาใส โดย อำนวยการ
2 ก.พ. 60 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
1 ก.พ. 60 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
31 ม.ค. 60 การประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ม.ค. 60 ด่วนที่สุด สำรวจความพร้อมในการขยายจัดชั้นอนุบาล 3 ปี โดย นโยบายและแผน
30 ม.ค. 60 เลื่อนการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ม.ค. 60 ทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน กับ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย อำนวยการ
26 ม.ค. 60 เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ม.ค. 60 ประชุมเตรียมการจัดงานฤดูหนาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
26 ม.ค. 60 พิธีเปิดอาคารเรียน (พวงชมพู) โรงเรียนอนุบาลบาลแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
26 ม.ค. 60 พิธีทำบุญอาคารเรียน (พวงชมพู) โรงเรียนอนุบาลบาลแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
26 ม.ค. 60 คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) พบผู้อำนวยการโรงเรียน โดย อำนวยการ
26 ม.ค. 60 ค่ายเตรียมความพร้อม O- NET กลุ่มโรงเรียนห้วยโป่ง โดย อำนวยการ
24 ม.ค. 60 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 60 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ม.ค. 60 ต้อนรับคณะกรรมการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 9 โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 60 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผอ.สถานศึกษาตามตัวชี้วัด โดย บริหารงานบุคคล
19 ม.ค. 60 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกผลงานทางวิชาการ สื่อ นวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ๑ โรงเรียน ๑ Best Practice โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ม.ค. 60 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ม.ค. 60 การทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ ชั้น ป. ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ม.ค. 60 การจัดงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 โดย อำนวยการ
16 ม.ค. 60 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดย อำนวยการ
11 ม.ค. 60 เอกสารร่างแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นโยบายและแผน
11 ม.ค. 60 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครูประจำปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
11 ม.ค. 60 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูฯวิทยฐานะครูชำนาญการฯ โดย บริหารงานบุคคล
11 ม.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน NT/O-NET ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ม.ค. 60 ประชุมพิจารณาโรงเรียน ICU โดย อำนวยการ
6 ม.ค. 60 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ม.ค. 60 ประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
5 ม.ค. 60 ข้าราชการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เข้าอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
5 ม.ค. 60 พิธีถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย อำนวยการ
30 ธ.ค. 59 การสำรวจโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน(ICU) โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ธ.ค. 59 แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมการประชุมทางไกล Conference แนวทางการคัดเลือกโรงเรียน ICU โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 59 ท่านรองสุภาพ นำข้าราชการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล โดย อำนวยการ
28 ธ.ค. 59 รางวัล MOE AWARDS โดย อำนวยการ
25 ธ.ค. 59 โครงการรักบ้านเกิด ครั้งที่ 10 และศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่า โดย อำนวยการ
23 ธ.ค. 59 การคัดเลือกครูเพื่อเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 ธ.ค. 59 พิธีเปิดงานกีฬา กรีฑาสีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
23 ธ.ค. 59 ต้อนรับคณะจากม.ธรรมศาสตร์และสพฐ. ( ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ) โดย อำนวยการ
22 ธ.ค. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ปี ๒๕๖๐ ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
22 ธ.ค. 59 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย อำนวยการ
22 ธ.ค. 59 ศธจ.แม่ฮ่องสอน ประชุม กศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่๑๒/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
22 ธ.ค. 59 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
22 ธ.ค. 59 ประชาสัมพันธ์แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2560 โดย บริหารงานบุคคล
22 ธ.ค. 59 กศจ.แม่ฮ่องสอน รับรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย อำนวยการ
22 ธ.ค. 59 การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
22 ธ.ค. 59 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
19 ธ.ค. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
19 ธ.ค. 59 การประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2559 โดย อำนวยการ
19 ธ.ค. 59 โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โดย อำนวยการ
19 ธ.ค. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดย อำนวยการ
15 ธ.ค. 59 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๖ ณ จังหวัดลำปาง โดย อำนวยการ
15 ธ.ค. 59 ร่วมงานแถลงข่าว เตรียมจัดงานเทศกาล “ โลกใบเล็กของเด็กดอย “ ครั้งที่ ๗ โดย อำนวยการ
13 ธ.ค. 59 รายชื่อหนังสือเพื่อไว้ใช้ในห้องสมุด โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ธ.ค. 59 รายชื่อหนังสือเพื่อไว้ใช้ในห้องสมุด โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ธ.ค. 59 การขออนุญาตเดินทางไปราชการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดลำปาง โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ธ.ค. 59 การขออนุญาตเดินทางไปราชการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดลำปาง โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ธ.ค. 59 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2559 โดย อำนวยการ
8 ธ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
8 ธ.ค. 59 ศธจ.แม่ฮ่องสอน ประชุม กศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่๑๑/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
7 ธ.ค. 59 การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดย อำนวยการ
6 ธ.ค. 59 การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ธ.ค. 59 กศจ.แม่ฮ่องสอน //สอบคัดเลือก ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา โดย อำนวยการ
6 ธ.ค. 59 กศจ.แม่ฮ่องสอน คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ภาค ก โดย อำนวยการ
6 ธ.ค. 59 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย อำนวยการ
6 ธ.ค. 59 การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ธ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องผลการประเมิน ภาค ข การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
2 ธ.ค. 59 การประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่๒/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
2 ธ.ค. 59 ประชุมชี้แจงโครงการสร้างความเข้าใจเรื่องการกระจายสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามกฏกระทรวงแก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
2 ธ.ค. 59 พิธีบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดย อำนวยการ
2 ธ.ค. 59 พิธีบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดย อำนวยการ
2 ธ.ค. 59 นิทรรศการ “9 ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” โดย อำนวยการ
1 ธ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
1 ธ.ค. 59 การกรอกข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 ธ.ค. 59 การกรอกข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 ธ.ค. 59 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย อำนวยการ
1 ธ.ค. 59 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
1 ธ.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา โดย อำนวยการ
30 พ.ย. 59 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 พ.ย. 59 เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดย อำนวยการ
28 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผอ.สถานศึกษา สังกัด กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
28 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผอ.สถานศึกษา สังกัด กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 59 พิธีถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 59 การอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบล ในการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 59 การประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่๑/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 59 ขอเชิญส่งนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 พ.ย. 59 ประกาศำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
23 พ.ย. 59 การจัดกิจกรรมรื่นเริงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 พ.ย. 59 การจัดกิจกรรมรื่นเริงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 พ.ย. 59 พิธีมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลเสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม โดย อำนวยการ
22 พ.ย. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โดย บริหารงานบุคคล
22 พ.ย. 59 แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมจัดกิจกรม“รวมพลังแห่งความภักดี” โดย อำนวยการ
22 พ.ย. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "การวัดและประเมินทักษะศตวรรษที่ 21" โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 พ.ย. 59 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่าการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โดย บริหารงานบุคคล
18 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
18 พ.ย. 59 การแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
17 พ.ย. 59 ค่าย “สานศิลป์วิทย์บูรณาการ กว่าแหล่วานเมิงไต” โดย อำนวยการ
16 พ.ย. 59 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
16 พ.ย. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล โดย อำนวยการ
14 พ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2559 โดย บริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2559 โดย บริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 59 ร่วมวางพวงพวงหรีดคุณพ่อของลุกจ้างในสังกัด โดย อำนวยการ
14 พ.ย. 59 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559 โดย อำนวยการ
11 พ.ย. 59 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2559 โดย อำนวยการ
10 พ.ย. 59 ขอความร่วมมือในการดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 พ.ย. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โดย บริหารงานบุคคล
8 พ.ย. 59 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดย อำนวยการ
7 พ.ย. 59 นโยบายการท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็ว และท่องอาขยาน โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 59 ประกาศสำนักงานเขตพืิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
4 พ.ย. 59 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 59 คำสั่งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 พ.ย. 59 การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน ก.ค.ศ.แทนตำแหน่งที่ว่าง โดย อำนวยการ
2 พ.ย. 59 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน( กศจ.แม่ฮ่องสอน ) ครั้งที่๘/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
2 พ.ย. 59 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันฯ เพื่อเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู โดย อำนวยการ
1 พ.ย. 59 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 พ.ย. 59 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
1 พ.ย. 59 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
1 พ.ย. 59 การคัดเลือกรางวัลคุรุสภาและรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
31 ต.ค. 59 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย บริหารงานบุคคล
31 ต.ค. 59 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ โดย อำนวยการ
29 ต.ค. 59 การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย อำนวยการ
28 ต.ค. 59 แจ้งเลื่อนการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ต.ค. 59 ทำความดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย อำนวยการ
27 ต.ค. 59 การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย อำนวยการ
26 ต.ค. 59 กิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดย อำนวยการ
25 ต.ค. 59 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ต.ค. 59 วันปิยมหาราช ปี 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
22 ต.ค. 59 หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.แม่ฮ่องสอน (รายงานตัวบรรจุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) โดย บริหารงานบุคคล
21 ต.ค. 59 การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประชุมทางไกล โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ต.ค. 59 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2559 โดย อำนวยการ
20 ต.ค. 59 ยินดีต้อนรับ นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
20 ต.ค. 59 ขอแสดงความยินดี กับ ผอ.สมรักษ์ ถวาย โดย อำนวยการ
13 ต.ค. 59 การประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับการประเมินวิสัยทัศขอย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา (ภายในเขตพื้นที่ ) ครั้งที่๑/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
12 ต.ค. 59 การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ปีงบประมาณ 2560 โดย อำนวยการ
12 ต.ค. 59 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย อำนวยการ
11 ต.ค. 59 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อความเป็นธรรมในสังคม “โครงการพี่ช่วยน้อง” โดย อำนวยการ
10 ต.ค. 59 ประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่๒/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
10 ต.ค. 59 ประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่๒/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
7 ต.ค. 59 การประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ โดย อำนวยการ
7 ต.ค. 59 การมอบทุนการศึกษานักเรียน โดย อำนวยการ
7 ต.ค. 59 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดย อำนวยการ
6 ต.ค. 59 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ โดย บริหารงานบุคคล
6 ต.ค. 59 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
30 ก.ย. 59 การประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนสายเหนือสัมพันธ์ ๒/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
30 ก.ย. 59 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559 โดย อำนวยการ
30 ก.ย. 59 การประชุมสัมมนาวิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
29 ก.ย. 59 ประชุมแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. โดย อำนวยการ
28 ก.ย. 59 การประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก.ศ.จ.) ครั้งที่๖/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
28 ก.ย. 59 ประชุมชี้แจงการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
28 ก.ย. 59 แนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
27 ก.ย. 59 แนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
27 ก.ย. 59 การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ และ เขต ๒ โดย อำนวยการ
27 ก.ย. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และประเมินค่านิยมคนไทย ๑๒ ประการ โดย อำนวยการ
26 ก.ย. 59 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 ก.ย. 59 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
21 ก.ย. 59 เชิญคณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจำ โดย บริหารงานบุคคล
21 ก.ย. 59 จังหวัดแม่ฮ่องสอนทบทวนการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด 5 ปี (2560 – 2564) โดย อำนวยการ
21 ก.ย. 59 งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย อำนวยการ
21 ก.ย. 59 โปรแกรม Thai School Lunch โดย อำนวยการ
20 ก.ย. 59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ก.ย. 59 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือก เผยแพร่ สื่อนวัตกรรมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย อำนวยการ
15 ก.ย. 59 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านน้ำฮู โดย อำนวยการ
15 ก.ย. 59 เปิดอาคารเรียนโรงเรียนดีประจำตำบล โดย อำนวยการ
15 ก.ย. 59 การประชุมสัมมนา “การใช้กิจกรรมจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ โดย อำนวยการ
14 ก.ย. 59 การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ โดย อำนวยการ
14 ก.ย. 59 การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย อำนวยการ
12 ก.ย. 59 การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดย อำนวยการ
12 ก.ย. 59 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
9 ก.ย. 59 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวรยาม โดย อำนวยการ
9 ก.ย. 59 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ก.ย. 59 กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 ก.ย. 59 งานบวงสรวงท้าวมหาพรหม โดย อำนวยการ
7 ก.ย. 59 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดย อำนวยการ
31 ส.ค. 59 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศ฿กาษ เพื่อรับรางวัลพระราชวทาน โดย ส่งเสริมฯ
31 ส.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน โดย นิเทศ ติดตามฯ
31 ส.ค. 59 การประชุมชี้แจงระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนผ่าน ระบบ Teie Conference โดย อำนวยการ
31 ส.ค. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 บรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 โดย อำนวยการ
30 ส.ค. 59 การอบรมพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดย อำนวยการ
30 ส.ค. 59 จัดการอบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
30 ส.ค. 59 ต้อนรับคณะติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
30 ส.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนวิธีสอนอ่าน เขียนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ โดย อำนวยการ
30 ส.ค. 59 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
30 ส.ค. 59 ประกวด สวดแปดศิลห้า จาก สพฐ โดย ส่งเสริมฯ
30 ส.ค. 59 โครงการออกแบบบรรจุภันฑ์นมโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
29 ส.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่ตัวผู้เรียนด้วยสื่อ โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ส.ค. 59 การประชุมปฏิบัติการ จุดประกายการเรียนรู้ IPST LEARNING SPACE โดย อำนวยการ
27 ส.ค. 59 การใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area โดย อำนวยการ
26 ส.ค. 59 เอกสารหลักฐาน สำหรับการทำแฟ้มประวัติครูผู้ช่วย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
26 ส.ค. 59 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ฯ โดย อำนวยการ
26 ส.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่อ่องสอน เขต 1 เรื่องรับสมัครบคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวรยาม โดย บริหารงานบุคคล
24 ส.ค. 59 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ร่วมเปิดงานและบรรยายพิเศษนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย อำนวยการ
24 ส.ค. 59 [ด่วนที่สุด]การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯประจำปี2559 โดย บริหารงานบุคคล
24 ส.ค. 59 ชี้แจงเรื่องการแต่งกายในวันประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนวิธีการสอนอ่านเขียนที่ประสบความสำเร็จเพื่อพัฒนาการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 ส.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
22 ส.ค. 59 หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.แม่ฮ่องสอน (รายงานตัวบรรจุวันที่ 31 สิงหาคม 2559) โดย บริหารงานบุคคล
22 ส.ค. 59 ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็ก โดย อำนวยการ
22 ส.ค. 59 มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
22 ส.ค. 59 ประสัมพันะ์ประการรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560 โดย ส่งเสริมฯ
22 ส.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ส.ค. 59 เปิดโลกกาแฟแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 59 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5/2559 โดย อำนวยการ
19 ส.ค. 59 ตำแหน่งว่างในการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รายงานตัวเลือกโรงเรียนวันที่ 31 สิงหาคม 2559) โดย บริหารงานบุคคล
19 ส.ค. 59 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
15 ส.ค. 59 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย อำนวยการ
15 ส.ค. 59 การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่๑/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
15 ส.ค. 59 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ โดย อำนวยการ
11 ส.ค. 59 การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) โดย ผู้ดูแลระบบ
10 ส.ค. 59 การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้งและย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 59 ทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 59 วันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2559 โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 59 การบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ประชุมเตรียมการรับการตรวจติดตามการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
8 ส.ค. 59 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 59 การรายงานตัวของผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 59 เดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (Big Day) โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 59 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย อำนวยการ
2 ส.ค. 59 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1/2559 โดย อำนวยการ
1 ส.ค. 59 การคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 59 ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 59 ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ค่ายขยายผลกิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 59 การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 13 โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 59 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 59 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2559 โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 59 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย อำนวยการ
27 ก.ค. 59 การประชุมประจำเดือนของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
27 ก.ค. 59 การมอบทุนเพื่อการศึกษาของ “มูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน” โดย อำนวยการ
27 ก.ค. 59 เทสโก้ โลตัส มอบรองเท้าและกล่องใส่อาหารแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดย อำนวยการ
27 ก.ค. 59 สุดยอด..2 เด็กดอยคว้าทอง แข่งสิ่งประดิษฐ์โลก โดย อำนวยการ
27 ก.ค. 59 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ก.ค. 59 ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 22ประจำปี2559ระดับจังหวัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ก.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) และ (๒) โดย อำนวยการ
25 ก.ค. 59 ทุนพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จากสพฐ โดย ส่งเสริมฯ
21 ก.ค. 59 การประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนงานแนะแนวอาชีพและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
12 ก.ค. 59 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ โดย อำนวยการ
11 ก.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ โดย อำนวยการ
8 ก.ค. 59 การแข่งขัน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 59 การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูง จังหวัดชายแดนภาคเหนือ โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 59 การแสดงมุทิตาจิตให้กับมูลนิธิสามสาระและผู้ประสานงาน โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 59 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกวด Best Practice โรงเรียนดีประจำตำบล โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ก.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ โดย บริหารงานบุคคล
5 ก.ค. 59 การคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ โดย อำนวยการ
4 ก.ค. 59 การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ก.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนงานแนะแนวอาชีพและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ก.ค. 59 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ (๖ สัปดาห์ประชามติ) โดย อำนวยการ
2 ก.ค. 59 พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ กลุ่มภูผาลีลาวดี โดย อำนวยการ
2 ก.ค. 59 การเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
2 ก.ค. 59 พิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
29 มิ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีความประสงค์ขึ้นบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
28 มิ.ย. 59 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) โดย อำนวยการ
27 มิ.ย. 59 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดย อำนวยการ
27 มิ.ย. 59 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย" โดย อำนวยการ
27 มิ.ย. 59 การบริหารจัดการคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา โดย อำนวยการ
27 มิ.ย. 59 การพัฒนานวัตกรรม Dropout Maehongson Model โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 59 พิธีมอบทุนเอโตะไซดัน ปีการศึกษา 2559 โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พ.ศ. 2559 โดย อำนวยการ
23 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 และแจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 มิ.ย. 59 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย อำนวยการ
23 มิ.ย. 59 การประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 59 การอบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ จุดอำเภอปายและปางมะผ้า โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 59 ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดย อำนวยการ
21 มิ.ย. 59 กำหนดการดำเนินการกรณีอนุมัติรวมบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
20 มิ.ย. 59 การคัดเลือกเยาวชนรับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ โดย อำนวยการ
20 มิ.ย. 59 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
20 มิ.ย. 59 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ส่งเสริมฯ
20 มิ.ย. 59 การสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 มิ.ย. 59 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความประสงค์เข้ารับการประเมิน เพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
17 มิ.ย. 59 การแข่งขันทักษะภาษาไทย “โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี ๒๕๕๙” โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 59 การประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 59 แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ประชุมเพื่อเตรียมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดอบรมพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิ จุดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
15 มิ.ย. 59 การประชุมคณะกรรมการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ ครั้งที่ 1/2559 โดย อำนวยการ
15 มิ.ย. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี 2559 โดย ส่งเสริมฯ
15 มิ.ย. 59 ว5/2559 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย อำนวยการ
15 มิ.ย. 59 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2559 โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 59 การติดตามผลการดำเนินงาน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระยะที่ 2 โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 59 การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 59 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2 โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 59 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 โดย อำนวยการ
10 มิ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย บริหารงานบุคคล
10 มิ.ย. 59 โรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนประชารัฐ โดย อำนวยการ
10 มิ.ย. 59 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ โดย อำนวยการ
10 มิ.ย. 59 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
9 มิ.ย. 59 งานวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดย อำนวยการ
8 มิ.ย. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนประชารัฐ โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 มิ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
8 มิ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
7 มิ.ย. 59 ประกวดขับร้องเพลงบทพระราชนิพนธ์ จากวัฒธรรม มส. โดย ส่งเสริมฯ
7 มิ.ย. 59 การอบรมให้ความรู้ครูผู้ให้บริการสอนเสริมทักษะวิชาการสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 มิ.ย. 59 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 มิ.ย. 59 รณรงค์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย อำนวยการ
6 มิ.ย. 59 ประกาศคคณะการมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ สังกัด สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ เขต 2 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดย บริหารงานบุคคล
6 มิ.ย. 59 ประกาศคคณะการมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ สังกัด สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ เขต 2 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดย บริหารงานบุคคล
3 มิ.ย. 59 การพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา โดย อำนวยการ
3 มิ.ย. 59 เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 มิ.ย. 59 การประชุมและมอบนโยบายยกระดับการอ่านออกเขียนได้และO-NET ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
2 มิ.ย. 59 ต้อนรับ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ โดย อำนวยการ
27 พ.ค. 59 ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ 2/2559 โดย อำนวยการ
27 พ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง กำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 59 รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 59 การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูปี2559 โดย อำนวยการ
26 พ.ค. 59 ประชารัฐร่วมคิดแก้ไข : ให้เด็กไทยอ่านออก เขียนได้ โดย อำนวยการ
26 พ.ค. 59 มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
25 พ.ค. 59 เตรียมการต้อนรับท่านพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ โดย อำนวยการ
24 พ.ค. 59 การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินุปถัมภ์ โดย ส่งเสริมฯ
24 พ.ค. 59 การประกวดภาพวาด หัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" โดย อำนวยการ
24 พ.ค. 59 ครูอาวุโสขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ โดย อำนวยการ
24 พ.ค. 59 ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
24 พ.ค. 59 ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริ โดย อำนวยการ
23 พ.ค. 59 ประกาศคณะรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคลาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้น่ที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เชต 1 และเขต 2 โดย บริหารงานบุคคล
23 พ.ค. 59 การขับเคลื่อนนโยบาย ”ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย อำนวยการ
19 พ.ค. 59 โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย อำนวยการ
19 พ.ค. 59 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
18 พ.ค. 59 ผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาของเยาวชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
17 พ.ค. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องรายชื่อชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึุกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
16 พ.ค. 59 การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
16 พ.ค. 59 ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมทางไกล “รายการนายกรัฐมนตรีพบครู” โดย อำนวยการ
16 พ.ค. 59 การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดย อำนวยการ
11 พ.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าประกวด โครงการรักชาติ ถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 โดย ส่งเสริมฯ
10 พ.ค. 59 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิยุวพัฒน์ในปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม โดย ส่งเสริมฯ
4 พ.ค. 59 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าไปตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในโปรแกรมบริหารสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 พ.ค. 59 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 โดย ส่งเสริมฯ
2 พ.ค. 59 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ"คิด อ่าน เขียน เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม"ของ อ.ชาตรี สำราญ โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 พ.ค. 59 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดย ส่งเสริมฯ
22 เม.ย. 59 การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
22 เม.ย. 59 รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
20 เม.ย. 59 การรับมือกับภัยแล้ง โดย อำนวยการ
20 เม.ย. 59 การสั่งซื้อหนังสือเรียนของ สก.สค. โดย อำนวยการ
20 เม.ย. 59 งานพระราชทานเพลิงศพข้าราชการครูบำนาญ โดย อำนวยการ
20 เม.ย. 59 การประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองและตามแผนปฏิบัติราชการ โดย อำนวยการ
20 เม.ย. 59 ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพข้าราชการบำนาญ โดย อำนวยการ
20 เม.ย. 59 แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียน ปี2559 โดย นโยบายและแผน
18 เม.ย. 59 แจ้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตรวจสอบและกรอกข้อมูล. โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 เม.ย. 59 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ มอบนโยบาย คสช.ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด โดย อำนวยการ
11 เม.ย. 59 การประชุมรับมอบนโยบายการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๑๐/๒๕๕๙และ ๑๑/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
8 เม.ย. 59 ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร โดย อำนวยการ
8 เม.ย. 59 ยินดีต้อนรับ รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 คนใหม่ โดย อำนวยการ
8 เม.ย. 59 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 เม.ย. 59 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปี ๒๕๕๙ . โดย อำนวยการ
4 เม.ย. 59 การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดย อำนวยการ
4 เม.ย. 59 งานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุพาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดย อำนวยการ
1 เม.ย. 59 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปั 2559 โดย อำนวยการ
1 เม.ย. 59 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ ๓ / ๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
1 เม.ย. 59 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ สพฐ.เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียง กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล โดย บริหารงานบุคคล
31 มี.ค. 59 พิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดย อำนวยการ
30 มี.ค. 59 ห้ามเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย โดย อำนวยการ
25 มี.ค. 59 การอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
25 มี.ค. 59 วันพระมิ่งขวัญการประถมศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดย อำนวยการ
25 มี.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำยวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
25 มี.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำยวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
24 มี.ค. 59 งานวันดอกบัวบาน อนุบาลแม่ฮ่องสอน ๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
21 มี.ค. 59 เลื่อนโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้ โดย ส่งเสริมฯ
18 มี.ค. 59 สรุปยอดผู้สมัคร ผอ.สถานศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
18 มี.ค. 59 การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษด้านยาเสพติด โดย อำนวยการ
18 มี.ค. 59 เอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
16 มี.ค. 59 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณ๊มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งครูผู่้ช่าวย ครั้งที่ 1 ปี 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ โดย บริหารงานบุคคล
16 มี.ค. 59 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง โดย บริหารงานบุคคล
16 มี.ค. 59 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2559 โดย อำนวยการ
14 มี.ค. 59 ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับข้าราชการบำนาญที่เสียชีวิต โดย อำนวยการ
14 มี.ค. 59 งานวิชาการ “ Maehongson Lab School Symposium 2016 ครั้งที่ 1” โดย อำนวยการ
14 มี.ค. 59 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) โดย อำนวยการ
12 มี.ค. 59 การเตรียมการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 โดย อำนวยการ
11 มี.ค. 59 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สายมกุมภฎราชกุมาร รุ่นที่ 8 ปี 2559 โดย ส่งเสริมฯ
11 มี.ค. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ โดย อำนวยการ
11 มี.ค. 59 การจัดสนามสอบเตรียมการสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 โดย อำนวยการ
10 มี.ค. 59 พิธีมอบโล่รางวัล ป.ป.ส. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
10 มี.ค. 59 พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
9 มี.ค. 59 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
9 มี.ค. 59 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
8 มี.ค. 59 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 มี.ค. 59 การแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 มี.ค. 59 ขอเชิญร่วมงานวิชาการ “Maehongson Lab School Symposium 2016” โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 มี.ค. 59 การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ระดับจังหวัด (รอบที่ ๑) แข่งขันวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 มี.ค. 59 ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๔ , ๕ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ (ข้อสอบกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 มี.ค. 59 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (L.T.C.) โดย ส่งเสริมฯ
2 มี.ค. 59 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.3 (NT) ปีการศึกษา 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 มี.ค. 59 การสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 (ระดับประเทศ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 มี.ค. 59 คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.1,2,3,4,5 และ ม.1,2 ปีการศึกษา 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 มี.ค. 59 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้น ป.2,4,5 และ ม.1,2 (ข้อสอบกลาง) ปีการศึกษา 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 มี.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและเทคนิคการสอนที่ยอดเยี่ยม โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.พ. 59 ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ก.พ. 59 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ก.พ. 59 การประชุมกรรมการหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลางสอบ O-Net ปีการศึกษา 2558 โดย อำนวยการ
26 ก.พ. 59 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ โดย บริหารงานบุคคล
25 ก.พ. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (WORK SHOP) โดย อำนวยการ
25 ก.พ. 59 การสนทนากลุ่ม (FOCUS GROUP) โดย อำนวยการ
25 ก.พ. 59 การรับสมัครการรับนักเรียน โดย ส่งเสริมฯ
25 ก.พ. 59 เชิญชวนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ และประชุมวิชาการฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 ก.พ. 59 สรุปยอดผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 1/2559 โดย อำนวยการ
23 ก.พ. 59 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบ (O-Net) โดย อำนวยการ
23 ก.พ. 59 พิธีมอบจักรยานพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 59 สถิติการรับสมัครครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีพิเศษ 1/2559 โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 59 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 59 การสร้างเครือข่ายโรงเรียนเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการศึกษา โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 59 การแพร่ภาคออกอากาศสดรายการบ่ายนีั้มีคำตอบ ตอน "สพฐ.เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปีการศึกาษ 2559 โดย ส่งเสริมฯ
19 ก.พ. 59 ประกาศข่าวการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จาก สนง.ประมงจังหวัด มส. โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 59 สมาคม ช.พ.ธ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 59 การขอรับบริจาคข้าวในประเทศเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศล โดย ส่งเสริมฯ
17 ก.พ. 59 สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีพิเศษ ณ วันที่ 16 ก.พ. 2559 โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 59 โครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สูอนาคต ปีที่ ๔ โดย ส่งเสริมฯ
17 ก.พ. 59 ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน โดย อำนวยการ
16 ก.พ. 59 ส่งคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ก.พ. 59 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ก.พ. 59 การตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ โดย อำนวยการ
15 ก.พ. 59 การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2559 โดย อำนวยการ
15 ก.พ. 59 การรับสมัครบุคคลเข้้ารับการฝึกอาชีพ โดย อำนวยการ
15 ก.พ. 59 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559 โดย อำนวยการ
15 ก.พ. 59 การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ รับมอบรถจักรยานพระราชทาน โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 59 การจัดงานวันวิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เด็กแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบ้านใหม่ โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับสมัครครูผู้ช่วย โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับสมัครครูผู้ช่วย โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 59 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบแรก โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ก.พ. 59 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ โดย บริหารงานบุคคล
9 ก.พ. 59 อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษจากเพลง จากวิทยาลัยชุมชน มส. โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 59 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 59 "ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต" รุ่นที่ 18/2559 (มูลนิธิดำรงชัยธรรม) โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 59 การตอบปัญหาทางวิชาการทีชชิ่งทอยส์ ครั้งที่ 2 โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 59 การประกวดวาดภาพและกล่าวสุนทรพจน์ "วันมาฆบูชา" โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 59 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 59 งานฤดูหนาวและงานรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 59 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประชุมสัญจร โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 59 ติดตามการก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านแม่อูคอ โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 59 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีนักเรียนตำบลแม่อูคอ โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 59 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ โดย อำนวยการ
5 ก.พ. 59 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่๑/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
4 ก.พ. 59 การประชุมกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาย้ายหรือรับโอนเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) โดย อำนวยการ
4 ก.พ. 59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.เชียงราย เขต ๒ โดย อำนวยการ
4 ก.พ. 59 การอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ อำเภอปาย โดย อำนวยการ
4 ก.พ. 59 ประกาศโรงเรียนบ้านปางคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย บริหารงานบุคคล
4 ก.พ. 59 โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ก.พ. 59 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสเด็กแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ม.ค. 59 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 โดย อำนวยการ
28 ม.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙- ๒๕ โดย บริหารงานบุคคล
27 ม.ค. 59 การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปี ๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 59 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน โดย อำนวยการ
26 ม.ค. 59 การตรวจสุขภาพประจำปี 2559 โดย อำนวยการ
25 ม.ค. 59 การอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ อำเภอขุนยวม โดย อำนวยการ
25 ม.ค. 59 การแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐานต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 โดย อำนวยการ
25 ม.ค. 59 การประชุมพิจารณางบประมาณและจัดทำแผน ประจำปี 2559 โดย อำนวยการ
22 ม.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้่วคราวตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โีครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561) โดย บริหารงานบุคคล
22 ม.ค. 59 ตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) โดย บริหารงานบุคคล
20 ม.ค. 59 ประกาศโรงเรียนบ้านคาหาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนรายเดือน ต าแหน่ง ครูวิกฤต โดย บริหารงานบุคคล
19 ม.ค. 59 การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาระเบียบ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ว่าด้วยเรื่องกลุ่มโรงเรียน โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 59 การประชุมคณะกรรมการประสานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 59 การอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 255๙ อำเภอปางมะผ้า โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 59 พิธีมอบบ้านพักครู ของมูลนิธิสามสาระ โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 59 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 59 งานวันครู ครั้งที่ 60 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 โดย อำนวยการ
18 ม.ค. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ โดย อำนวยการ
18 ม.ค. 59 การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและเครือข่าย โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 ม.ค. 59 การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ม.ค. 59 ประชุมเตรียมการจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี 2559 โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 59 การประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ม.ค. 59 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนรักสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 59 การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
14 ม.ค. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบสิ่งของ ตามโครงการรวมน้ำใจสู่กาชาด โดย อำนวยการ
14 ม.ค. 59 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ โดย อำนวยการ
13 ม.ค. 59 (ด่วน) รายชื่อผู้รับรางวัลในวันครูประจำปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
13 ม.ค. 59 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน โดย อำนวยการ
12 ม.ค. 59 การอบรมครูกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ฟรี) โดย อำนวยการ
11 ม.ค. 59 การอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
11 ม.ค. 59 กำหนดองค์ประกอบย่อยเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
11 ม.ค. 59 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙- ๒๕๖๑) โดย บริหารงานบุคคล
8 ม.ค. 59 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ให้สัมภาษณ์นักข่าว Thai PBS TV. โดย อำนวยการ
8 ม.ค. 59 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
7 ม.ค. 59 ส่งมอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
7 ม.ค. 59 ขอเชิญร่วมงานวันครูประจำปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
5 ม.ค. 59 การประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๙ โดย อำนวยการ
5 ม.ค. 59 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครชุมชนต้นแบบ จาก สนง.วัฒนธรรม มส. โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 58 การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 58 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีสัมพันธ์ “ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ ๑๕” โดย อำนวยการ
28 ธ.ค. 58 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
28 ธ.ค. 58 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดย อำนวยการ
24 ธ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
21 ธ.ค. 58 การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
18 ธ.ค. 58 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดพิษณุโลก โดย อำนวยการ
17 ธ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 11/2558 โดย อำนวยการ
17 ธ.ค. 58 แจ้งเรื่องระเบียบการจ่ายเงิน โดย อำนวยการ
15 ธ.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
15 ธ.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่๓/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
15 ธ.ค. 58 ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” โดย อำนวยการ
14 ธ.ค. 58 ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู โดย บริหารงานบุคคล
9 ธ.ค. 58 ร่วมกิจกรรมซ้อม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad” โดย อำนวยการ
9 ธ.ค. 58 งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดย อำนวยการ
9 ธ.ค. 58 โครงการทักษะอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส โดย อำนวยการ
9 ธ.ค. 58 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
9 ธ.ค. 58 พิธีถวายพระพรชัยมงคล งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
8 ธ.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียน ในสังกัด โดย อำนวยการ
3 ธ.ค. 58 กาประชุมคณะทำงานบันทึกภาพประวัติศาสตร์ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” โดย อำนวยการ
2 ธ.ค. 58 (ด่วนที่สุด) ขอให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ดำเนินการกรอกข้อมูล อัตราจ้างทุกตำแหน่งในสังกัด ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2558 โดย บริหารงานบุคคล
1 ธ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2558 โดย อำนวยการ
1 ธ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ช่วยเหลือนักเรียนบ้านไฟไหม้ โดย อำนวยการ
30 พ.ย. 58 ประกาศ อ.กค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ้่องสอน เขต 1 เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา โดย บริหารงานบุคคล
30 พ.ย. 58 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
30 พ.ย. 58 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่๑๑/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
27 พ.ย. 58 การจัดงานแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
27 พ.ย. 58 การประชุมกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2/2558 โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 58 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
24 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี ๒๕๕๗ (ระดับจังหวัด) โดย อำนวยการ
23 พ.ย. 58 ร่วมบันทึกเสียง “ถวายพระพร”เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
20 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด โดย อำนวยการ
20 พ.ย. 58 การประกวดเขียนจดหมายในหัวข้อ "เขียนจดหมายถึงตัวคุณตอนอายุ 45 ปี" โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 พ.ย. 58 การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 พ.ย. 58 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
19 พ.ย. 58 การแข่งขันกีฬาเชื่อมไมตรีครู ๔ อำเภอ โดย อำนวยการ
18 พ.ย. 58 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
17 พ.ย. 58 การประชุมคณะทำงานการจัดทำรายละเอียดองค์ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
17 พ.ย. 58 การพิจารณางบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ โดย อำนวยการ
16 พ.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ "ปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยเก่งอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558" โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ย. 58 ขอความร่วมมือในการดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ย. 58 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 พ.ย. 58 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ “ สพฐ. โดย อำนวยการ
13 พ.ย. 58 ผลการคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
13 พ.ย. 58 รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น ครั้งที่ 2 ปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
9 พ.ย. 58 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
9 พ.ย. 58 บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 โดย บริหารงานบุคคล
8 พ.ย. 58 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนสถานที่แข่งขันในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประเภท "เครื่องร่อน" โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 พ.ย. 58 กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 58 แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน ประเภททีม โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกรรมการตัดสินกิจกรรม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 58 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การสึกษา ประจำปี 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 58 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการทบทวนหลังการปฏิบัติการ (AAR) กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย อำนวยการ
2 พ.ย. 58 ประกาศ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
30 ต.ค. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
29 ต.ค. 58 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย อำนวยการ
29 ต.ค. 58 ส่งเงินบริจาคพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 โดย อำนวยการ
27 ต.ค. 58 แจ้งผลการพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
26 ต.ค. 58 ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
22 ต.ค. 58 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาพิเศษแผนที่-เข็มทิศ รุ่นที่๑/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
16 ต.ค. 58 การประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
15 ต.ค. 58 การสร้างความรู้ เรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดย อำนวยการ
12 ต.ค. 58 รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 58 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูบรรจุใหม่ โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 58 การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
7 ต.ค. 58 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่๑๐/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
7 ต.ค. 58 การปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ โดย อำนวยการ
6 ต.ค. 58 แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ต.ค. 58 การจัดประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16 โดย อำนวยการ
2 ต.ค. 58 งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
2 ต.ค. 58 การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
2 ต.ค. 58 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ก.ย. 58 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 โดย อำนวยการ
30 ก.ย. 58 การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 58 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเลื่อนระดับ คศ.2 คศ.3 (เพิ่มเติม) เข้าบัญชีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 โดย การเงิน
25 ก.ย. 58 โครงการโอโมสานฝัน โดย ส่งเสริมฯ
22 ก.ย. 58 การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ SUPREME COMPLEX ROBOTICS ๒๐๑๕ โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ก.ย. 58 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการกวดวิชา ONLINE ฟรี เพื่อเพิ่มค่า O-NET A-NET GAT PAT และติวเข้มทุกระดับชั้น โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ก.ย. 58 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดย ส่งเสริมฯ
22 ก.ย. 58 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา โดย อำนวยการ
21 ก.ย. 58 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) โดย ส่งเสริมฯ
21 ก.ย. 58 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย อำนวยการ
15 ก.ย. 58 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย หลักสูตร Train the Trainer โดย อำนวยการ
14 ก.ย. 58 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2558 โดย อำนวยการ
14 ก.ย. 58 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น โดย อำนวยการ
14 ก.ย. 58 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่๒/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
10 ก.ย. 58 การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนวิถีพุทธ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ก.ย. 58 การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย อำนวยการ
4 ก.ย. 58 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
1 ก.ย. 58 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Home School โดย อำนวยการ
31 ส.ค. 58 กิจกรรมงาน "มหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid's World) ครั้งที่ 3 โดย อำนวยการ
31 ส.ค. 58 กิจกรรมงาน "มหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid's World) ครั้งที่ 3 โดย อำนวยการ
31 ส.ค. 58 การรับสมัครการแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ปี 2558 โดย อำนวยการ
31 ส.ค. 58 การปฐมนิเทศ โครงการนำร่องคูปองพัฒนาครู โดย อำนวยการ
28 ส.ค. 58 การประชุมคณะทำงานส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
27 ส.ค. 58 การประชุมปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โดย อำนวยการ
27 ส.ค. 58 การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในฝัน โดย อำนวยการ
26 ส.ค. 58 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 โดย อำนวยการ
26 ส.ค. 58 การจัดประชุมการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย โดย บริหารงานบุคคล
25 ส.ค. 58 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเลื่อนระดับ คศ.2 คศ.3 เข้าบัญชีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดย การเงิน
25 ส.ค. 58 ร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฯ โดย อำนวยการ
25 ส.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ส.ค. 58 การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดย อำนวยการ
24 ส.ค. 58 สพฐ.ทุ่มงบปี 59 กว่า 120 ล้านพัฒนาครู-คุณภาพการศึกษา 6 กลุ่มโรงเรียน โดย อำนวยการ
24 ส.ค. 58 (ร่าง) กำหนดการ สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศ โดย อำนวยการ
24 ส.ค. 58 (ร่าง) กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี 2559 โดย อำนวยการ
24 ส.ค. 58 การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพข้าราชการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
24 ส.ค. 58 การพัฒนาศักยภาพครูสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ด้านเพศวิถี โดย อำนวยการ
24 ส.ค. 58 การอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ( CEFR ) โดย อำนวยการ
24 ส.ค. 58 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ส.ค. 58 การประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 58 การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดในชุมชน โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 58 หวั่นมหาลัยสอนออนไลน์ไร้คุณภาพ โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 58 รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยหลักเกณฑ์ สาขาวิชาเอก และเขตพื้นที่การศึกษา 112 เขตเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. ครั้งที่ 2/2558 โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 58 ศธ.สั่งคุมเข้มกระบวนการสอบวินัยขรก. โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 58 ประกาศผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 58 โครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน โดย อำนวยการ
19 ส.ค. 58 การอบรมเครือข่ายสื่อสารสร้างเสริมสุขภาพ “เยาวชนนักสื่อสารสุขภาพ” โดย อำนวยการ
19 ส.ค. 58 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดย อำนวยการ
18 ส.ค. 58 การประพันธ์เพลงชิงเงินรางวัล โดย อำนวยการ
17 ส.ค. 58 การอบรมขยายผล (Training Roll-out) โดย อำนวยการ
17 ส.ค. 58 กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (Bike for Mom) “ปั่นเพื่อแม่” โดย อำนวยการ
17 ส.ค. 58 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ฯ โดย อำนวยการ
17 ส.ค. 58 เชิญฟังรายการวิทยุ จาก สนง.จังหวัด มส. โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 58 สกสค.ลดค่าบริหารกองทุนเหลือ3% โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 58 สปช.เผยปฏิรูป"การเรียนรู้สังคม"ควบ"การศึกษา" โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 58 เผยสารพัดปัญหานักเรียน สพฐ.เดินหน้าสะสาง โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 58 เล่ื่อน"การรับสมัครการประกวดท่าเต้นประกอบเพลง"(พลเมืองเป็นใหญ่) โดย อำนวยการ
13 ส.ค. 58 ให้มารับหนังสือสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย อำนวยการ
13 ส.ค. 58 **ด่วนที่สุด*** ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้อาเซียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ส.ค. 58 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
13 ส.ค. 58 พิธีเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
11 ส.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดย อำนวยการ
11 ส.ค. 58 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองของไทย 2558. โดย อำนวยการ
11 ส.ค. 58 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองของไทย 2558 โดย บริหารงานบุคคล
11 ส.ค. 58 การแสดงกายกรรมคณะมณฑลเสฉวน จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 58 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 58 ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง" โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 58 "ออมสิน" ชงขยายพักหนี้ครูออกอีก 2 เดือน ถึงสิ้น ก.ย. เหตุครูยื่นน้อย โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 58 [เปิดใจ] เหตุผลที่ควรแก้ไขหลักเกณฑ์ ห้าม ผู้บริหารระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ย้ายข้ามระดับการศึกษา โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 58 การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึดษาจั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย จำนวน 22 อัตรา โดย อำนวยการ
7 ส.ค. 58 ประชาสัมพันธ์ ชมภาพยนตร์ จาก สพฐ โดย อำนวยการ
7 ส.ค. 58 การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ โดย อำนวยการ
7 ส.ค. 58 กิจกรรมการประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2558 โดย อำนวยการ
7 ส.ค. 58 ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
6 ส.ค. 58 ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดย อำนวยการ
6 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้แทนครู โดย อำนวยการ
6 ส.ค. 58 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการจากผู้แทนองค์กรและสมาคม โดย อำนวยการ
6 ส.ค. 58 การอบรมวิธีการสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดย อำนวยการ
6 ส.ค. 58 ประชาสัมพันธ์งาน Thailand STEM Festival 2015 ภาคเหนือ โดย อำนวยการ
6 ส.ค. 58 คนใหญ่โตเกี่ยวข้องเพียบ ป.ป.ช.โคราชแจ้งข้อหากรณีสนามฟุตซอล โดย อำนวยการ
6 ส.ค. 58 ครูขอย้ายสถานศึกษา ก.ค.ศ.ปรับเกณฑ์ใหม่อุดช่องโหว่ โดย อำนวยการ
6 ส.ค. 58 สมศ.จี้รัฐเพิ่มครูเฉพาะทางช่วยโรงเรียนคนพิการ โดย อำนวยการ
6 ส.ค. 58 เปิดรายชื่อครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี 11 ประเทศ พร้อมวิดีโอนำเสนอของครูไทย 3 ท่าน โดย อำนวยการ
6 ส.ค. 58 ด่วน สทศ.จัดสอบวัดสมรรถนะครู โดย อำนวยการ
6 ส.ค. 58 ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ โดย อำนวยการ
6 ส.ค. 58 รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 โดย อำนวยการ
6 ส.ค. 58 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 4 โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 58 โหลดที่นี่! ว16/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู สังกัด สพฐ. โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 58 รื้อตั๋วผู้บริหาร ร.ร.ไม่ต้องจบบริหาร เหตุทำครูเรียนต่อจนเกร่อ ขาดครูเก่งเฉพาะทาง ดึงศึกษาไทยลงเหว โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 58 คนคือความท้าทาย โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 58 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ ผลงานครูเนตรนภา นิชานนท์ โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 58 ห่วงภาษาไทย โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 58 มาแล้ว! ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย สพฐ. 2/2558 อัตราว่าง 8,000 อัตรา โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 58 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี 2558 (ครั้งที่ 2) โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 58 นำร่องกรอบคุณวุฒิ 4 อาชีพ โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 58 เผยชื่อครูผู้มีผลงานดีเด่นปี 58 โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 58 ประกาศ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 58 สนามฟุตซอลพ่นพิษ ป.ป.ช.ลุยสอบ 12 โรงเรียนในเชียงราย โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 58 การติดตามการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย อำนวยการ
3 ส.ค. 58 แจ้งผลการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ส.ค. 58 เชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ โดย อำนวยการ
3 ส.ค. 58 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
30 ก.ค. 58 ขอเชิญร่วมอบมครูวิทยาศาสตร์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 58 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การนำอาชีวศึกษาเข้าสู่สถานศึกษา โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 58 งานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 58 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 58 กิจกรรมประกวดท่าเต้นประกอบเพลง "พลเมืองเป็นใหญ่" โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 58 สพฐ.เก็บข้อมูล"ป.1"อ่าน-เขียนไม่ได้สั่ง สพท.18 เขต-แจงตัวเลขเด็กอ่อนภาษาไทยเดือน ส.ค. โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 58 เกณฑ์ย้ายครูใหม่ ต้องอยู่โรงเรียนเดิม 4 ปี มีผลตั้งแต่ ม.ค. 59 โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 58 โครงการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 58 การเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2558 โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 58 ประชาสัมพันธ์ โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 58 เชิญเข้าร่วมงานอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา จาก สนง.พุทธศาสนา โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 58 กิจกรรม อาสาฬหบูชา จาก สพฐ โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 58 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 58 ค่ายกิจกรรมรักษ์บ้านเกิดโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 58 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 58 การอบรมการดำเนินการจัดทำระบบ e-GP โดย อำนวยการ
27 ก.ค. 58 ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ก.ค. 58 พิธีสวนสนามลูกเสือเครือข่ายโรงเรียนบ้านห้วยปูลิง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
27 ก.ค. 58 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย อำนวยการ
27 ก.ค. 58 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ฉบับใหม่มีผล ม.ค.ปีหน้า ยื่นเกณฑ์เดิมได้อีก 1 ครั้ง รอบสิงหาฯ นี้ โดย อำนวยการ
27 ก.ค. 58 ความลับของการเลี้ยงลูก พ่อแม่ยุคนี้ ช่วยสละเวลาสัก 2 นาที อ่านหน่อยเถอะ โดย อำนวยการ
27 ก.ค. 58 แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน โดย อำนวยการ
24 ก.ค. 58 ตลาดนัดอาชีพ “นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดย อำนวยการ
24 ก.ค. 58 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
24 ก.ค. 58 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่๗/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
24 ก.ค. 58 การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
24 ก.ค. 58 ++ด่วนที่สุด++ การสมัครเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ระดับภูมิภาค โดย นิเทศ ติดตามฯ
24 ก.ค. 58 ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อถวายตู้ยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
24 ก.ค. 58 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยร่วมกับผู้ปกครอง โดย อำนวยการ
23 ก.ค. 58 [คลิป] เล็กๆ เปลี่ยนโลก "การบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลง" โดย อำนวยการ
23 ก.ค. 58 หมามุ่ย สมุนไพรสรรพคุณบรรเจิด เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทีเด็ดอยู่ที่เมล็ด โดย อำนวยการ
23 ก.ค. 58 การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดย อำนวยการ
23 ก.ค. 58 ประกวดเรียงความและวาดภาพ โดย อำนวยการ
23 ก.ค. 58 การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 10 โดย อำนวยการ
23 ก.ค. 58 แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา โดย อำนวยการ
23 ก.ค. 58 แข่งขันคณิตศาสตร์ประถมศึกษา โดย อำนวยการ
23 ก.ค. 58 การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
23 ก.ค. 58 การส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว โดย อำนวยการ
23 ก.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ฯ โดย อำนวยการ
22 ก.ค. 58 การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
22 ก.ค. 58 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ฯ รุ่นที่ ๒ โดย อำนวยการ
22 ก.ค. 58 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สัมภาษณ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
22 ก.ค. 58 โครงการส่งเสริมการสอนวิชาชีพและงานแนะแนวในโรงเรียน โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 58 ชงคืนเงินประกันความเสี่ยงครูกู้เงินช.พ.ค. โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 58 ลามเข้ากศน. โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 58 ประกาศข่าวการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จาก สนง.อุตสาหกรรม มส. โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 58 การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว คัพ 2015" ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 58 ผลการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเพชรในตม โดย บริหารงานบุคคล
20 ก.ค. 58 ค่ายคุณธรรม “คนดีศรีแม่ฮ่องสอน” ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
20 ก.ค. 58 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ฯ โดย อำนวยการ
20 ก.ค. 58 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดย อำนวยการ
17 ก.ค. 58 สพฐ.แจกคูปองครู 35ล้านบาท โดย อำนวยการ
17 ก.ค. 58 แคะกระปุกเช็กด่วน! ใครมีเหรียญ 5 บาทผลิตปี 2540 ขายได้เหรียญละ 1,500 บาท โดย อำนวยการ
17 ก.ค. 58 กรมบัญชีกลาง แจงเกณฑ์รักษา รพ.เอกชนได้แค่ 4 กรณี โดย อำนวยการ
17 ก.ค. 58 โทษประหารชีวิต โดย อำนวยการ
17 ก.ค. 58 คุณภาพการศึกษาของจังหวัดท่าน เป็นเช่นไร? บน แผนที่การพัฒนาจังหวัดของประเทศไทยด้านการศึกษา โดย อำนวยการ
17 ก.ค. 58 เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 3 : "จะเปลี่ยนเด็ก ต้องเปลี่ยนครู" โดย อำนวยการ
17 ก.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการรับการตรวจติดตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 โดย อำนวยการ
17 ก.ค. 58 สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดย อำนวยการ
17 ก.ค. 58 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2558(แก้ไข) โดย บริหารงานบุคคล
16 ก.ค. 58 ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือ ผู้ค้ำฯ ยิ่งต้องอ่าน แก้ ป.พ.พ. (ฉบับใหม่ล่าสุด) โดย อำนวยการ
16 ก.ค. 58 ข้อคิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ โดย อำนวยการ
16 ก.ค. 58 ศธ.รื้อเกณฑ์ "ย้าย-สอบ" ครู-ผอ. สกัด "ทุจริต-คัดเลือกไม่ได้มาตรฐาน" เล็งแม่พิมพ์อยู่ร.ร.เดิม 4 ปีมีสิทธิโยก โดย อำนวยการ
16 ก.ค. 58 เคาะงบฯ 35 ล.แจกคูปองพัฒนาครูสพฐ.นำร่อง4กลุ่มสาระ-เลือกอบรมตามใจชอบ โดย อำนวยการ
16 ก.ค. 58 "อธิบดีปค."สั่งผวจ.ทั่วปท. คุมขรก.แต่งกายให้เหมาะ โดย อำนวยการ
15 ก.ค. 58 ครูครึ่งล้านอ่วมติดหนี้ออมสิน 5 แสนล. ศธ.ปรับวงเงินกู้กองทุนแก้หนี้แม่พิมพ์ โดย อำนวยการ
15 ก.ค. 58 ออมสินจัดคิวแก้ปัญหาหนี้สินครู โดย อำนวยการ
15 ก.ค. 58 เพิ่มเงินกู้ให้ครูชำระหนี้สถาบันการเงิน โดย อำนวยการ
15 ก.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้าน จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
14 ก.ค. 58 สอศ. แจ้งตำแหน่งว่าง 514 อัตรา 222 สถานศึกษา เตรียมเปิดสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2558 โดย อำนวยการ
14 ก.ค. 58 อุทาหรณ์! ครูใหญ่ลืมเด็ก 3 ขวบทรมานตายคารถ หลังถูกขังไว้นาน 9 ชม. โดย อำนวยการ
14 ก.ค. 58 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558 โดย บริหารงานบุคคล
14 ก.ค. 58 การพิจารณากำหนดสำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย อำนวยการ
13 ก.ค. 58 มีผลแล้ว! กฏหมาย ป.ป.ช. โทษหนัก จนท.รัฐ "รับสินบน-ทุจริต" ถึงขั้นประหารชีวิต โดย อำนวยการ
13 ก.ค. 58 สพฐ.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย อำนวยการ
13 ก.ค. 58 บอร์ด สกสค.ล้มเงินกู้ ช.พ.ค.แน่ ชี้ไม่จำเป็นเหตุแบงก์แข่งลดดอก โดย อำนวยการ
13 ก.ค. 58 มอบเกียรติบัตรการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย อำนวยการ
11 ก.ค. 58 การอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย อำนวยการ
10 ก.ค. 58 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดย บริหารงานบุคคล
10 ก.ค. 58 ด่วนกรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ ผู้ค้ำประกันของผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ที่ค้างชำระหนี้ 301 –1461 วัน โดย อำนวยการ
10 ก.ค. 58 เตือนออกประกาศ คุมครูกั๊กสอนควรมองรอบด้าน โดย อำนวยการ
10 ก.ค. 58 ผลสอบก.พ.ลงสนาม2แสนผ่านไม่ถึงหมื่นคน โดย อำนวยการ
10 ก.ค. 58 โครงการเร่งด่วน! มาตรการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลูกหนี้ของธนาคารออมสิน) โดย อำนวยการ
10 ก.ค. 58 การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ " คนไทยไม่โกง " โดย อำนวยการ
10 ก.ค. 58 การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน อายุไม่เกิน 8 - 11 ปี หัวข้อ "CAREERS IN SPACE" โดย อำนวยการ
10 ก.ค. 58 การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต.1 ครั้งที่ 6/2558 โดย อำนวยการ
10 ก.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ใน อ.ขุนยวม โดย อำนวยการ
10 ก.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ใน อ.ขุนยวม โดย อำนวยการ
10 ก.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ใน อ.ขุนยวม โดย อำนวยการ
9 ก.ค. 58 ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 ก.ค. 58 การรายงานระดับความสำเร็จของสถานศึกษาที่มีการดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 ก.ค. 58 การอบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษและพาทีสร้างสรรค์สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 ก.ค. 58 โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ก.ค. 58 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการประกวดวาดภาพ การ์ตูนทางวิทยาศาสตร์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี ๒๕๕๘ โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ก.ค. 58 สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความสะอาดอาคาร โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 58 สรุปผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 ประชาสัมพันธ์หนังสือ โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา ชิงทุนการศึกษาเข้าร่วมค่ายทัศนศึกษาวัฒนธรรมอาเซียนระยะสั้น ณ ประเทศสิงคโปร และ กัมพูชา โดย บริษัท ทัชชิ่งทอยส์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันภาษาและวัฒธรรมเอ็ดดุเคชั่นสตูดิโอ ( ES-ILC โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 การให้ความร่วมมือดำเนินงานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ " Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่ " โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 ประชาสัมพันธ์การสมัครประกวดท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๓ และขยายเวลารับสมัคร โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 "ครู" เรียกรับเงินจาก"ครู" ที่ขอประเมินวิทยฐานะ ถูกไล่ออกมาแล้ว! โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 ด่วนที่สุด! การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงและการเลื่อนขั้นฯ ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 69 ราย (30มิ.ย.58) โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 25 ราย โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 ครม.ไฟเขียวตั้ง "สุเทพ" นั่งรองเลขาฯกพฐ. "ทิพย์สุดา" นั่งรองเลขาฯสกศ. โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 เปลี่ยนสถานที่มอบรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1) โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
2 ก.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 58 พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านห้วยผา โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 58 สรุปผลการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด สมศ. โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 มิ.ย. 58 การอบรมการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
29 มิ.ย. 58 การพัฒนาครูปฐมวัย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
27 มิ.ย. 58 พิธีปิดการประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 โดย อำนวยการ
26 มิ.ย. 58 การดำเนินงานตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 มิ.ย. 58 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กฯ ร.ร.บ้านแม่อูคอหลวง อ.ขุนยวม โดย อำนวยการ
26 มิ.ย. 58 พิธีเปิดการฝึกอบรม “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” รุ่นที่ ๓ โดย อำนวยการ
26 มิ.ย. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
25 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ในโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพตามจินตนาการภายใต้หัวข้อ วรรณกรรมเจ้าฟ้าแห่งความประทับใจ โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 มิ.ย. 58 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 58 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 58 การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2558 โดย อำนวยการ
23 มิ.ย. 58 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
23 มิ.ย. 58 ผลการประชุมสภาการศึกษา 2/2558 โดย อำนวยการ
23 มิ.ย. 58 ผลตรวจ "ตำราหาย" อ้างบัญชีผิด 5 แสนเสนอ รมว.ศธ.สั่งสอบ โดย อำนวยการ
23 มิ.ย. 58 ร่างยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู โดย อำนวยการ
23 มิ.ย. 58 สพฐ.แจ้งแนวทางปฏิบัติครู สอน นร. สกัดเมอร์ส-ไข้หวัดใหญ่ โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 ฟ้องคุรุสภาบรรจุครูผู้ช่วยไร้ตั๋วสอนยื่นปปช.ไต่สวนขัดพ.ร.บ.ครู/มีเฮ!ครูเอกชนสอนเกิน4ปีรับใบวิชาชีพทันที โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 วิเคราะห์จุดอ่อน-แข็ง การถ่ายโอนการศึกษา : เพื่อหาความเป็นไปได้ โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 ครู 3.1แสนมีสิทธิยื่นประเมิน "ว7" ก.ค.ศ.ลุยทำคู่มือ-เปิดทดสอบความรู้ก.ย.นี้ "บิ๊กเข้"ลั่นยึดผลสัมฤทธิ์นร.มาก่อนแม่พิมพ์ โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 กยศ.พร้อมปล่อยกู้เด็ก 8 แสนราย โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 นักวิชาการหนุนคูปองพัฒนาครูสพฐ. แนะทำฐานข้อมูลทันสมัย-รัฐบาลตั้งกองทุนเฉพาะ โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 ดูฟรี! เฉลยข้อสอบฟิสิกส์เข้ามหาวิทยาลัยทาง online โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ชิงถ้วยพระราชทาน โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 สพฐ.ประชาสัมพันธ์ ด่วนกรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้ ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 ใบแจ้งความจำนงสั่งซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้รับ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 การประชุมปฏิบัติการวางแผนพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 ทุนมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเอโตะ ไซดัน ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 58 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลฯ โดย อำนวยการ
20 มิ.ย. 58 แจ้งผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มิ.ย. 58 การประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา "ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ" ครั้งที่ 11 โดย อำนวยการ
19 มิ.ย. 58 การประกวดวีดีทัศน์ (คลิป) เกี่ยวกับการสร้างค่านิยม 12 ประการ โดย อำนวยการ
19 มิ.ย. 58 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มิ.ย. 58 โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มิ.ย. 58 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงศึกษานิเทศกื สังกัด สพป.มส 1 โดย บริหารงานบุคคล
18 มิ.ย. 58 พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม ฯ โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 58 การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 58 ขอความร่วมมือรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลทางอินเทอร์เน็ตและประเมินผลระบบการอบรมทางไกลโครงการ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ผ่านระบบ DLIT REPORT โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 มิ.ย. 58 การประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโอลิมปิคหุ่นยนต์ ประจำปี 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 มิ.ย. 58 พิธีรับมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) โดย อำนวยการ
17 มิ.ย. 58 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 58 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 58 การสมัครคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2558 โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 58 เชิญร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 39 พ.ศ. 2558 โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 58 การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "วิถีไทย ยุคไอที" ปี 2558 ครั้งที่ 10 โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 58 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมกับสพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม ฯ โดย อำนวยการ
15 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 มิ.ย. 58 ว1/2558 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ. โดย อำนวยการ
15 มิ.ย. 58 "สพฐ." คาดโทษโรงเรียน ส่งหนังสือช้ากระทบเด็ก โดย อำนวยการ
15 มิ.ย. 58 อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ส่อแววหมดอำนาจย้ายครู โดย อำนวยการ
15 มิ.ย. 58 คลอดแนวปฏิบัติให้ร.ร.สอน "หน้าที่พลเมือง-กฎหมายใกล้ตัว" โดย อำนวยการ
15 มิ.ย. 58 ไทยขยับอันดับ 48 ความสามารถแข่งขันด้านการศึกษา โดย อำนวยการ
15 มิ.ย. 58 ก.ค.ศ. ปราม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หากทุจริต เรียกรับผลประโยชน์ หรือยอมให้ผู้อื่นนำตำแหน่งของตนไปหาผลประโยชน์ จะสั่งถอดถอนทันที โดย อำนวยการ
15 มิ.ย. 58 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 โดย อำนวยการ
15 มิ.ย. 58 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 โดย อำนวยการ
15 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) โดย บริหารงานบุคคล
13 มิ.ย. 58 อบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการสอนภาษาไทย : เทคนิคการสอนอ่าน เขียนและ บูรณาการทักษะเพื่อการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ” โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 มิ.ย. 58 สพฐ.กำชับโรงเรียนซื้อตำราไม่มีแบบฝึกหัดปน โดย อำนวยการ
10 มิ.ย. 58 การประชุมคณะทำงานการศึกษาโดยครอบครัว โดย อำนวยการ
10 มิ.ย. 58 การประชุมพิจารณาผลงานรางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสภา ครั้งที่ ๒/๒๒๕๘ โดย อำนวยการ
9 มิ.ย. 58 ด่วนที่สุด แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ส่งมาให้ด้วยนี้ที่แนบ และส่งคืน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทาง Smart Office ภายในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558) เพื่อดำเนินการรวบรวมส่ง สพฐ. โดย อำนวยการ
8 มิ.ย. 58 ด่วนที่สุด แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ส่งมาให้ด้วยนี้ที่แนบ และส่งคืน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทาง Smart Office ภายในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558) เพื่อดำเนินการรวบรวมส่ง สพฐ. โดย อำนวยการ
8 มิ.ย. 58 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดย บริหารงานบุคคล
5 มิ.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินช่วยเหลือเกษตรกร โดย อำนวยการ
3 มิ.ย. 58 ประธานการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย อำนวยการ
3 มิ.ย. 58 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดย บริหารงานบุคคล
2 มิ.ย. 58 ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่๕/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
2 มิ.ย. 58 อบจ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมแข่งขันสงครามขยับขา ๑๒+ ชิงรางวัลกว่าหกแสนบาท โดย อำนวยการ
30 พ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(Brain-based Learning )ของภาคเหนือ โดย อำนวยการ
29 พ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุ รอง ผอ.และผอ.สถานศึกษา จำนวน 24 อัตรา โดย อำนวยการ
28 พ.ค. 58 เปิดรับสมัครโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญา โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ค. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการ Asia Youth Leaders 2015 ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ค. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย รุ่นที่ 15 (ทุนสมทบ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ค. 58 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร Young Professional Programme 2015 โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 พ.ค. 58 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดย อำนวยการ
26 พ.ค. 58 เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 พ.ค. 58 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตัั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
25 พ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา โดย อำนวยการ
25 พ.ค. 58 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดย อำนวยการ
23 พ.ค. 58 โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออก เขียนได้ ใน ๑ ปี อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
22 พ.ค. 58 การประชุมระดมความคิดเห็นตามนโยบายลดขนาดจำนวนนักเรียนต่อห้อง โดย อำนวยการ
21 พ.ค. 58 การอบรมบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
21 พ.ค. 58 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ – เข็มทิศ โดย ส่งเสริมฯ
19 พ.ค. 58 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
19 พ.ค. 58 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่๔/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
19 พ.ค. 58 [ด่วนที่สุด]การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2558 (ป.บัณฑิต) โดย บริหารงานบุคคล
18 พ.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยพิบัติ โดย อำนวยการ
18 พ.ค. 58 โครงการประกวดทักษะภาาาจีนนานมี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
18 พ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา โดย อำนวยการ
18 พ.ค. 58 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
18 พ.ค. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแพมบก โดย อำนวยการ
18 พ.ค. 58 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
18 พ.ค. 58 พิธีมอบอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ “โครงการสานฝันน้องสร้างห้อง I.C.T เพื่อการเรียนรู้สู่ A.E.C” โดย อำนวยการ
15 พ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เลี้ยงรับ- ส่ง อ.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
15 พ.ค. 58 โรงเรียนในตำบลบ้านห้วยปูลิง รดน้ำขอพรท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย โดย อำนวยการ
15 พ.ค. 58 การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปี 2558 อ.เมืองฯ โดย อำนวยการ
15 พ.ค. 58 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษากล้วยน้ำไทมูลนิธิ โดย ส่งเสริมฯ
15 พ.ค. 58 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ส่งเสริมฯ
15 พ.ค. 58 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
15 พ.ค. 58 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
15 พ.ค. 58 แนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดย นโยบายและแผน
14 พ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ประชุมพิจารณางบประมาณ ปี ๒๕๕๘เพิ่มเติม โดย อำนวยการ
14 พ.ค. 58 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
14 พ.ค. 58 ซักซ้อมการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิการนักเรียนและการรายงานข้อมูลผ่านระบบไลน์ (Line) โดย ส่งเสริมฯ
14 พ.ค. 58 โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย ส่งเสริมฯ
14 พ.ค. 58 ขอเชิญร่วมสืบค้น เสาะหา 1 ครูต้นแบบ และ 1 เยาวชนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลูกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์" โดย ส่งเสริมฯ
14 พ.ค. 58 การจัดประชุมทางไกลเพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (โรงเรียนขนาดเล็ก) โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 พ.ค. 58 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 พ.ค. 58 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C),(S.A.T.C.) โดย ส่งเสริมฯ
14 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
13 พ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ มอบเกียรติบัตรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน โดย อำนวยการ
12 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
12 พ.ค. 58 มอบเกียรติบัตรอบรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดย อำนวยการ
12 พ.ค. 58 การประชุมทางไกลเพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
12 พ.ค. 58 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจงานและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดย บริหารงานบุคคล
11 พ.ค. 58 ส่งต่อผลการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 พ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ อบรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดย อำนวยการ
11 พ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณในสถานศึกษาและพัฒนาระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
11 พ.ค. 58 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 พ.ค. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand ICT Youtch Challenge 2015 โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 พ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน โดย อำนวยการ
9 พ.ค. 58 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
8 พ.ค. 58 การอบรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 พ.ค. 58 โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (SMART OFFICE) โดย อำนวยการ
8 พ.ค. 58 โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (SMART OFFICE) โดย อำนวยการ
8 พ.ค. 58 การจัดตั้งศูนย์รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดย อำนวยการ
7 พ.ค. 58 แจ้งธุรการโรงเรียนให้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน ตามตารางการอบรมแนบ โดย บริหารงานบุคคล
6 พ.ค. 58 ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดย นโยบายและแผน
6 พ.ค. 58 ประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติของคุรุสภา โดย อำนวยการ
6 พ.ค. 58 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรผู้ทำความดีเพื่อสังคมด้านการพัฒนาสังคมชนบท เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล มีชัย วีระไวทยะฯ ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
6 พ.ค. 58 โครงการบริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย อำนวยการ
6 พ.ค. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีเนื่องในวัน “ฉัตรมงคล” โดย อำนวยการ
1 พ.ค. 58 ทุนการศึกษา เด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 โดย ส่งเสริมฯ
1 พ.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการพัฒนาครูเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 เม.ย. 58 การประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดย นโยบายและแผน
30 เม.ย. 58 การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2558" โดย นโยบายและแผน
29 เม.ย. 58 โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 เม.ย. 58 ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีและด้านนาฎศิลป์ โดย ส่งเสริมฯ
28 เม.ย. 58 ประกาศการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผุ้สอน โดย บริหารงานบุคคล
28 เม.ย. 58 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลด้านคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดย บริหารงานบุคคล
28 เม.ย. 58 แนวทางการบริหารจัดการขยะ โดย ส่งเสริมฯ
28 เม.ย. 58 การประชุมวิชาการนานาชาติ :ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศของอาเซียน ด้านภาษา การแปล ล่าม ล่ามภาษามือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 เม.ย. 58 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสออน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
23 เม.ย. 58 พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดย อำนวยการ
23 เม.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษา (ภาคฤดูร้อน) ปีการศึกษา 2558 โดย อำนวยการ
23 เม.ย. 58 การประชุมกรรมการห้องสมุดเคลื่อนที่ (Mobile Library) โดย อำนวยการ
23 เม.ย. 58 นาย สมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ ไทย พีบีเอส โดย อำนวยการ
22 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การรับชาวอังกฤษก่อนเข้าทำงาน โดย ส่งเสริมฯ
22 เม.ย. 58 ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(NT) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 เม.ย. 58 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดย ส่งเสริมฯ
22 เม.ย. 58 การประชุมเชิปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (smart office) โดย นโยบายและแผน
22 เม.ย. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมพิธีรดน้ำขอพร (กั๋นตอ) เทศกาลสงกรานต์ โดย อำนวยการ
22 เม.ย. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ร่วมพิธีเคารพศพ พ่อ ของ ผอ.สุรพงษ์ หิมะนันท์ โดย อำนวยการ
22 เม.ย. 58 การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดย อำนวยการ
22 เม.ย. 58 การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนวิถีพุทธ โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 เม.ย. 58 แนวปฏิบัติการออกคำสั่งข้าราชการครูฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย บริหารงานบุคคล
21 เม.ย. 58 ประเพณีสงกรานต์..รดน้ำขอพร เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. โดย อำนวยการ
20 เม.ย. 58 แจ้งเตือนสถานการณ์การเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิด โดย ส่งเสริมฯ
20 เม.ย. 58 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผอ.สพป.มส.1 เป็นวันที่ 23 เม.ย.58 โดย อำนวยการ
17 เม.ย. 58 ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจกับข้าราชการบำนาญที่เสียชีวิต โดย อำนวยการ
17 เม.ย. 58 ร่วมงานฌาปนกิจศพนาย อุทิศ รัฐเขตวนาไพร โดย อำนวยการ
17 เม.ย. 58 ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
16 เม.ย. 58 การประกวดวรรณกรรมเยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ โดย อำนวยการ
16 เม.ย. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 วางพวงหรีดข้าราชการครูที่เสียชีวิต โดย อำนวยการ
16 เม.ย. 58 กำหนดการพิธีรดน้ำดำหัว ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
16 เม.ย. 58 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 58 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ E-Training โดย บริหารงานบุคคล
10 เม.ย. 58 การรักษาความปลอดภัยในวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์คำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
10 เม.ย. 58 เชิญชมผังวิทยุ รายการ"มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนเมษายน 2558 โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 58 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กับ มูลนิธิรักษ์เด็ก โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 58 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบสอง ระดับประเทศ โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 เม.ย. 58 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 เม.ย. 58 การสมัครเข้ารับการพัฒนาขับเคลื่อนการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
9 เม.ย. 58 การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 เม.ย. 58 ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย อำนวยการ
8 เม.ย. 58 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นโยบายและแผน
8 เม.ย. 58 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง โดย ส่งเสริมฯ
8 เม.ย. 58 การจัดทำและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
7 เม.ย. 58 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน”วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดย อำนวยการ
3 เม.ย. 58 การประชุมการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดย อำนวยการ
3 เม.ย. 58 ประชาสัมพะนธ์การระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป โดย อำนวยการ
3 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์สารคดีโทรทัศน์และวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดย อำนวยการ
3 เม.ย. 58 การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) โดย นโยบายและแผน
3 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์บุคคลที่สนใจเสนอหัวข้อวิจัยเรื่องโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ถ้าสนใจให้ส่ง สพฐ.ภายใน 7 เม.ย. 58 โดย ส่งเสริมฯ
3 เม.ย. 58 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 58 เชิญร่วมประกวดนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีที่ 2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 เม.ย. 58 โครงการสรรหาข้าราชการครูที่มีความรู้ความสามารถช่วยปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวล โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ "Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน" ปีที่ ๒ โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมผูกข้อมือส่างลอง (ลูกแก้ว) โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย อำนวยการ
31 มี.ค. 58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โดย อำนวยการ
31 มี.ค. 58 การประเมินผลการใช้งาน DLTV ผ่านระบบประเมิน DLTV EVAL โดย นิเทศ ติดตามฯ
31 มี.ค. 58 พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน”วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า” โดย อำนวยการ
31 มี.ค. 58 การดำเนินงานตามแนวทาง Roadmap จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
30 มี.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว โดย อำนวยการ
30 มี.ค. 58 ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนอาหารกลางวัน (ส่งให้ด่วนที่สุดนะครับจะส่ง สพฐ.แล้ว) โดย ส่งเสริมฯ
30 มี.ค. 58 ค่ายพัฒนาฝีมือของบุคลากรลูกจ้างในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
30 มี.ค. 58 พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โดย อำนวยการ
30 มี.ค. 58 ไปรษณีย์ไทยเชิญชวนคนไทยซื้อแสตมป์ชุดพิเศษ สภากาชาด 2558 โดย อำนวยการ
30 มี.ค. 58 ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการช่วงวันหยุดสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
30 มี.ค. 58 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมฯ ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
30 มี.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา โดย อำนวยการ
30 มี.ค. 58 สพฐ.ได้แจ้งกำหนดชื่อย่อศูนย์บริหารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โดย อำนวยการ
30 มี.ค. 58 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปรจำปี 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โดย อำนวยการ
27 มี.ค. 58 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มี.ค. 58 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มี.ค. 58 โครงการอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ โดย อำนวยการ
27 มี.ค. 58 ประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ/การก่อหนี้ผูกพัน/งบปกติ ปี 2558 โดย อำนวยการ
27 มี.ค. 58 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
27 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาบุคลากร “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” โดย อำนวยการ
26 มี.ค. 58 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ โดย บริหารงานบุคคล
26 มี.ค. 58 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสดุดี ปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
26 มี.ค. 58 ประชาสัมพันธ์คำสั่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า โดย ส่งเสริมฯ
26 มี.ค. 58 เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ โดย ส่งเสริมฯ
26 มี.ค. 58 การแจ้งสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน โดย อำนวยการ
26 มี.ค. 58 การประชุมสามัญศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ อ.ปางมะผ้า โดย อำนวยการ
25 มี.ค. 58 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ไมโล ฟุตซอล แชมเปี้ยนส์ 2015 โดย ส่งเสริมฯ
25 มี.ค. 58 การประกวดชุดการจัดากรเรียนรู้และกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ้น โดย ส่งเสริมฯ
25 มี.ค. 58 การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ในระบบ data management center โดย นโยบายและแผน
24 มี.ค. 58 [ด่วนที่สุด]การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 มี.ค. 58 พิธีเปิดโรงเรียนปางตองประชาสรรค์ (สาขาห้องเรียนเคลื่อนที่แม่อีล้อ) โดย อำนวยการ
20 มี.ค. 58 โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
20 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดย อำนวยการ
20 มี.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดย อำนวยการ
20 มี.ค. 58 พิธีรับมอบอาคารเรียนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โดย อำนวยการ
19 มี.ค. 58 แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ โดย อำนวยการ
19 มี.ค. 58 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่างบันทึกข้อตกลงระหว่าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ และมูลนิธิรักษ์เด็ก โดย อำนวยการ
18 มี.ค. 58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โดย ส่งเสริมฯ
17 มี.ค. 58 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
17 มี.ค. 58 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักเรียนทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 มี.ค. 58 การกำหนดแนวทางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการ โดย นโยบายและแผน
13 มี.ค. 58 ท่าน ผอ.สมรักษ์ ถวาย ทำบุญคล้ายวันเกิด โดย อำนวยการ
11 มี.ค. 58 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2558 โดย อำนวยการ
11 มี.ค. 58 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
11 มี.ค. 58 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี2558 โดย บริหารงานบุคคล
11 มี.ค. 58 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
11 มี.ค. 58 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2558 โดย บริหารงานบุคคล
11 มี.ค. 58 สำรวจโรงเรียนมัธยม(ขยายโอกาส) อบรมงานอาชีพ โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 มี.ค. 58 การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2558 โดย ส่งเสริมฯ
10 มี.ค. 58 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดย ส่งเสริมฯ
10 มี.ค. 58 การเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 มี.ค. 58 แจ้งเตือนการเกิดสาธารณภัย โดย ส่งเสริมฯ
9 มี.ค. 58 เชิญสมัคร และดำเนินการประเมินตนเอง โครงการ อย.น้อย ประจำปี ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
9 มี.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการฝึกอบรมทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา" ครั้งที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 มี.ค. 58 นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.มส. 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแห้ง โดย อำนวยการ
9 มี.ค. 58 การประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 ขอความร่วมมือสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี โดย ส่งเสริมฯ
6 มี.ค. 58 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น คณะครุศาสตร์ โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 13 โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา โดย นโยบายและแผน
6 มี.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนบ้านแม่กิ๊ อ.ขุนยวม โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชวีราคม (บุญรักษ์ สุปญโญ) โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต แห่งศตวรรษที่ 21 โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 58 โครงการอบรมการสอนภาษาไทย โดย อำนวยการ
5 มี.ค. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านในสอย โดย อำนวยการ
5 มี.ค. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อ.ปาย โดย อำนวยการ
5 มี.ค. 58 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษาและประชาธิปไตยในโรงเรียน อ.ปาย โดย อำนวยการ
3 มี.ค. 58 ขอเชิญร่วมอบรมวิธีสอนภาษาไทยชั้นอนุบาลและประถมศึกษา การสอนการอ่านกับกระบวนการคิด การสอนการเขียนและวรรณคดี โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 มี.ค. 58 การประชุมปฏิบัติการ รวบรวม จัดเก็บและนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดย อำนวยการ
3 มี.ค. 58 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
3 มี.ค. 58 โครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษา อ.ขุนยวม โดย อำนวยการ
2 มี.ค. 58 แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการตามโปรแกรม สารสนเทศ Set โดย บริหารงานบุคคล
2 มี.ค. 58 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของโรงเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นโยบายและแผน
2 มี.ค. 58 สำรวจความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ 2558 โดย นโยบายและแผน
2 มี.ค. 58 ผลการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 มี.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และผู้สังเกตการณ์ สพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ฯ โดย อำนวยการ
2 มี.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ฯ โดย อำนวยการ
28 ก.พ. 58 ผู้สังเกตการณ์จาก สพฐ.เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 คุรุสภาชี้แจงสร้างความเข้าใจหลักฐานในการประกอบวิชาชีพครู โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 สพฐ.เตรียมเปิดสอบผอ.สถานศึกษาอีกรอบ ก.ค.-ก.ย.นี้ โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 ว2/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน บุคลากรฯ38ค(2) ตน.ประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 คลี่ตารางชีวิต ครูไทยใน 1 ปี (จบ) โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 เคลียร์แล้วปัญหาโลกแตก "ไก่" เกิดก่อน "ไข่" โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 จวกสพฐ.สกัดขึ้นราคาหนังสือเรียนไม่ชัดเจน โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 อ่านจุใจ "รธน.กับข้าราชการ ตอน 1-4" โดย ซี12 โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์" โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 แท็บเล็ต เริ่มทำพิษ! แบตหมดอายุเร็ว ชาร์จไฟไม่เข้า ส่งซ่อมนานนับเดือน โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 สมศ.สะท้อนเสียงครูจำเป็นต้องประเมิน โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 บังคับใช้แล้ว! ระเบียบเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพขรก.และลูกจ้าง โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 การคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน 2558 โดย อำนวยการ
27 ก.พ. 58 โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
26 ก.พ. 58 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
26 ก.พ. 58 การประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
25 ก.พ. 58 การประชุมปฏิบัติการจัดเก็บและนำเสนอผลงานทางวิชาการ(เพิ่มเติม) โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.พ. 58 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.2,4,5 และ ม.1-2 (ข้อสอบกลาง) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.พ. 58 การประชุมอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ สพป.มส.1 ครั้งที่ 2/2558 โดย อำนวยการ
25 ก.พ. 58 นายสมรักษ์ ถวาย ผอ.สพป.มส. 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม โดย อำนวยการ
25 ก.พ. 58 นักเรียนสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ชนะเลิศ การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดย อำนวยการ
25 ก.พ. 58 มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้นักเรียนที่ถูกไฟไหม้บ้าน โดย อำนวยการ
25 ก.พ. 58 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.พ. 58 ใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดย ส่งเสริมฯ
23 ก.พ. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 การบริหารงานอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
20 ก.พ. 58 การเยี่ยมบ้านนักเรียน โดย ส่งเสริมฯ
20 ก.พ. 58 รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปี งบประมาณ ๒๕๕๘ โดย บริหารงานบุคคล
20 ก.พ. 58 การทำพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดย ส่งเสริมฯ
20 ก.พ. 58 การซื้อ-ขายบริการทางเพศกับนักเรียน...เป็นความผิดวินัยอย่างไร โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติตามมติครม. เรื่องมาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติฯ" โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 โปรดอ่าน! คุรุสภาชี้แจง กรณีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 ราชกิจจาฯแพร่ประกาศห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วันพระใหญ่ เข้าพรรษา ออกพรรษา โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 คลิปซาบซึ้งความผูกพัน "ครูควรดู-นร.ควรชม" โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 การประกวดผลงานวิจัยดีมีคุณภาพ ระดับประเทศ ประจำปี ๒ โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 ประชาสัมพันธ์การประกวดชุดการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 บริการเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต โดย อำนวยการ
20 ก.พ. 58 การประกวดแต่งเพลงทั้งคำร้องและทำนอง กีฬาชาวไทยภูเขา โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 58 แบบฟร์อมการรายงานผลการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุน ของนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 4-6 ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาคเรียนที่ 2/2557 โดย ส่งเสริมฯ
19 ก.พ. 58 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ “แม่ฮ่องสอนเกมส์” โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 58 นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง.ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมไข้ข้าราชการที่ป่วย โดย อำนวยการ
19 ก.พ. 58 ขอข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 ก.พ. 58 การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ก.พ. 58 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 7 ปี 2558 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย ส่งเสริมฯ
17 ก.พ. 58 รับฟังนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ขัยวงศ์ ) ผ่านระบบ VDO Conference โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 58 เฟ้น “ ครูขวัญศิษย์” รู้ผลก่อน2เม.ย. โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 58 บอร์ดสมศ.สั่งยกเครื่องระบบประเมิน โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 58 คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ครั้งที่ 9 โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 58 สั่ง สพฐ.ดูแลสวัสดิการเป็นพิเศษ หลังตรวจพบครูดอยลำบาก โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 58 สพฐ.ยอมให้ติดตั้ง "ตู้ถุงยางฯ" ในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 58 การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
16 ก.พ. 58 ประชุมคณะทำงานโรงเรียนเพศวิถีศึกษา โดย อำนวยการ
16 ก.พ. 58 ประชุมคณะอนุกรรมการเรียบเรียงเอกสารข้อมูลผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด โดย อำนวยการ
16 ก.พ. 58 ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ รอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา โดย อำนวยการ
16 ก.พ. 58 คณะกรรมการติดตามจาก สพฐ. เยี่ยมสนามสอบ รอง ผอ.สถานศึกษา/ผอ.สถานศึกษา โดย อำนวยการ
16 ก.พ. 58 การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดย อำนวยการ
13 ก.พ. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านปางแปก จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
13 ก.พ. 58 ประชาสัมพันธ์โรคคอตีบ โดย ส่งเสริมฯ
13 ก.พ. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ร่วมรับฟังการ เสวนาการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง โดย อำนวยการ
13 ก.พ. 58 เตรียมรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 58 ประชุมเพื่อเตรียมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านหมอแปง โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 58 ท่านผอ.สมรักษ์ ถวาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแม่ปิง โดย อำนวยการ
12 ก.พ. 58 ขอเรียนเชิญชมภาพยนตร์การ์ตูน 2 มิติ เรื่อง "อนันตา" (ศิลาพิชิตมาร) โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 ก.พ. 58 ประชุมหารือเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวบ้านหนองเขียว อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
11 ก.พ. 58 ประชุมเตรียมการรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย อำนวยการ
11 ก.พ. 58 เอกสารการชี้แนะ Coaching ยุทธวิธีสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู โดย นโยบายและแผน
11 ก.พ. 58 การประชุมสามัญศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาโป่งสา โดย อำนวยการ
11 ก.พ. 58 ให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้มาติดต่อขอรับวุฒิบัตร ๒ ท่อน โดย ส่งเสริมฯ
10 ก.พ. 58 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 58 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 58 โครงการเพื่อนครูอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่น 128 โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมชมนิทรรศการงานฤดูหนาว จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
10 ก.พ. 58 การเดินแฟชั่นการกุศล ในงานฤดูหนาว จ.แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 58 ประธานศาลฎีกา และคณะ มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 58 การอบรมเทคนิคการสอนให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 58 พิธีเปิดอาคารเรียน ( สปช.๑๐๑/๒๖) โรงเรียนบ้านปางคาม โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 58 งานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
8 ก.พ. 58 การแข่งขันกีฬาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กีฬาขยายโอกาสทางการศึกษา) โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 58 การประชุมแกนนำวิทยากรโครงการส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทางเพศศึกษา โดย อำนวยการ
5 ก.พ. 58 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
4 ก.พ. 58 สำรวจความต้องการของบุคลากร โดย ส่งเสริมฯ
3 ก.พ. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนร่วมการประชุมวิชาการฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ก.พ. 58 ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่ขาดแคลนอุปกณ์จำเป็น และนักเรียนยากไร้ โดย ส่งเสริมฯ
2 ก.พ. 58 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ 1/2557 โดย อำนวยการ
2 ก.พ. 58 การจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดย อำนวยการ
2 ก.พ. 58 การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน โดย อำนวยการ
2 ก.พ. 58 โครงการคัดเลือกผู้บังคัฐบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2558 โดย ส่งเสริมฯ
31 ม.ค. 58 การอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศของครูวิทยากรแกนนำระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ม.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โดย อำนวยการ
30 ม.ค. 58 ชมรมสื่อสร้างสรรค์จึงขอเรียนเชิญคณะครูที่ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ และคณะครูที่สนใจงานทางวิชาการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมชม “ชมผลงานทางวิชาการต้นแบบ” โดย นโยบายและแผน
29 ม.ค. 58 การดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ม.ค. 58 ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับศูนย์เครือข่ายทุกเครือข่าย โดย ส่งเสริมฯ
29 ม.ค. 58 การเสวนา ”การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย อำนวยการ
29 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด กำหนดการรับมอบเงินอุดหนุนสหกรณ์ในโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
28 ม.ค. 58 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูฯ โดย บริหารงานบุคคล
28 ม.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 ม.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เยี่ยมข้าราชการที่ป่วย โดย อำนวยการ
28 ม.ค. 58 การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 เชิญประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ม.ค. 58 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลงานครูแสงจันทร์ ไชโย โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 สพฐ.แจกคูปอง ให้ครูอบรมตามใจชอบ โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 บอร์ดสลากฯ มีมติห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีซื้อหวย-ห้ามขายในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 พฐ.ประกาศผลรางวัล Top Ten 10 สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 ด่วน...ประกาศมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
27 ม.ค. 58 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2558 โดย อำนวยการ
26 ม.ค. 58 ศุนย์ประสานงานการับนักเรียนและการเปิดรั่วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 โดย ส่งเสริมฯ
26 ม.ค. 58 ร่วมแถลงข่าวงานฤดูหนาวและรื่นเริง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
23 ม.ค. 58 การประชุมเตรียมพิธีเปิดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริง ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
23 ม.ค. 58 หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษา ปีการศึกาา ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
23 ม.ค. 58 แผนการใช้เงินตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับศูนย์เครือข่าย โดย นโยบายและแผน
22 ม.ค. 58 การรับนักเรียน (ประเภทโควตา)เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดย ส่งเสริมฯ
22 ม.ค. 58 กำหนดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเทภโควต้า โดย ส่งเสริมฯ
22 ม.ค. 58 งานชุมนุมลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ อ.ขุนยวม โดย อำนวยการ
22 ม.ค. 58 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
21 ม.ค. 58 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาแม่ฮ่่องสอน เขต ๑ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
21 ม.ค. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 (แก้ไขเพิ่มเติม) โดย บริหารงานบุคคล
21 ม.ค. 58 การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
21 ม.ค. 58 การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการคุรุสภาประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
20 ม.ค. 58 ขอเฃิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1/ 2558 โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 การฝึกอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 การอบรมหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ม.ค. 58 การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 งานชุมนุมลูกเสือสามัญต้านภัยยาเสพติด โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 กิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามัคคีเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2558 โดย อำนวยการ
20 ม.ค. 58 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา อำเภอปางมะผ้า ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
19 ม.ค. 58 สพป.มส.1 ขอแจ้ง กค.ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษปี 2558 โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 58 การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ครั้งที่๑/๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 58 การอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอาเซียน (พม่า) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 58 ตรวจพื้นที่และร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย อำนวยการ
19 ม.ค. 58 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
18 ม.ค. 58 การจัดงานวันครู ประจำปี 2558 อำเภอปาย โดย อำนวยการ
18 ม.ค. 58 ทำบุญตักบาตรวันครู ประจำปี ๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
16 ม.ค. 58 การจัดสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ม.ค. 58 16 มกราคม 2558 งานวันครู ครั้งที่ 59 โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 58 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา(ด้านการศึกษา) โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ม.ค. 58 การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ม.ค. 58 การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558 โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 58 การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำ 2558 โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 58 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 58 เชิญชวนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น "สุขกันเถอะเรา" โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 58 [ด่วนที่สุด]รายชื่อผู้ได้รับมอบรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม2558 โดย บริหารงานบุคคล
15 ม.ค. 58 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนตำบลห้วยปูลิง โดย อำนวยการ
15 ม.ค. 58 งานชุมนุมลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย อำนวยการ
14 ม.ค. 58 เชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงสาธิตการสอนวรรณคดีไทยโครงการรักษ์วรรณคดีไทยเฉลิมพระเกียรติ โดย ส่งเสริมฯ
13 ม.ค. 58 ประกาศนโยบาย ปี 2558 ปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ม.ค. 58 การประชุมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ม.ค. 58 เชิญประชุมเพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ม.ค. 58 การประชุมการจัดการความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดย อำนวยการ
13 ม.ค. 58 การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
12 ม.ค. 58 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุบคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
12 ม.ค. 58 เชิญร่วมงานวันครูประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
12 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด การรับมอบอาคารและติดตามโครงการของมูลนิธิสามสาระ ประจำปี ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
12 ม.ค. 58 การสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O-NET โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ม.ค. 58 ประกาศนโยบาย "ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ม.ค. 58 การประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ปี 2558 โดย อำนวยการ
9 ม.ค. 58 ผอ.สพป.มส.1 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ท่าน ผวจ.มส.และ รอง ผวจ.มส. โดย อำนวยการ
9 ม.ค. 58 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. สามัญ) โดย ส่งเสริมฯ
9 ม.ค. 58 การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อายุ ไม่เกิน 12 ปี โดย อำนวยการ
8 ม.ค. 58 เลื่อนการอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 ม.ค. 58 แจ้งสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 ม.ค. 58 โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ม.ค. 58 การประชุมพิจารณาจัดสรรเครื่องนุ่มห่มกันหนาว โดย อำนวยการ
5 ม.ค. 58 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ โดย อำนวยการ
5 ม.ค. 58 การประชุมคณะกรรมการบริหารงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
30 ธ.ค. 57 ด่วนที่สุดเชิญประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ผอ.รร.สังวาลย์วิทย์ 3 ประชุม 6มค.58ที่สพฐ.) โดย ส่งเสริมฯ
30 ธ.ค. 57 แสดงความยินดีและสวัสดีปีใหม่ กับ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
30 ธ.ค. 57 แสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และสวัสดีปีใหม่ โดย อำนวยการ
30 ธ.ค. 57 รายชื่อสถานศึกษาที่จะดำเนินการตรวจสอบ ประจำปีประมาณ 2558 โดย ส่งเสริมฯ
29 ธ.ค. 57 การจัดงานแข่งขันกีฬาเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 57 สพป.กรุงเทพมหานคร มอบเงินสด และเสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว แก่ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย นโยบายและแผน
29 ธ.ค. 57 จัดสรรงบประมาณค่าพาหนะและค่าที่พัก โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
29 ธ.ค. 57 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาารประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
29 ธ.ค. 57 การประกวดเพลงและวาดภาพระบายสี ค่านิยม 12 ประการ โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 57 กระเช้าปีใหม่เพื่อสุขภาพ โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 57 การประกวดคำขวัญ โรงพยาบาลในฝันของประชาชน โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 57 การประกวดเพลงประจำสถานพยาบาล โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 57 โครงการต่อต้านการทุจริต "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ" โดย อำนวยการ
29 ธ.ค. 57 โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น (YOUNG KPI) โดย อำนวยการ
26 ธ.ค. 57 แจ้งผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
26 ธ.ค. 57 ด่วนที่สุด เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน (ประชุม 29 ธค. 57) โดย ส่งเสริมฯ
25 ธ.ค. 57 ขอความร่วมมืออนุมัติบุคลากรในสังกัดเข้าการร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และประชุมวิชาการ เรื่อง 60 ปี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ กับการพัฒนาห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ธ.ค. 57 การแข่งขันกีฬาเชื่อมไมตรีครู 4 อำเภอ โดย อำนวยการ
24 ธ.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
24 ธ.ค. 57 พิธีมอบโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” และเข็มกลัดเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
23 ธ.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์สัญลักษณ์ กระต่ายขาเดียว ในการป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ โดย ส่งเสริมฯ
23 ธ.ค. 57 การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ในการคัดเลือกครูพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย อำนวยการ
22 ธ.ค. 57 พิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย อำนวยการ
22 ธ.ค. 57 ขอเชิญร่วมงานโลกใบเล็กของเด็กดอย ครั้งที่ 5 โดย อำนวยการ
19 ธ.ค. 57 การประชุมพิจารณาโครงการตามงบประมาณเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย อำนวยการ
19 ธ.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดแพร่ โดย อำนวยการ
18 ธ.ค. 57 การแถลงข่าวงานโลกใบเล็กเด็กแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 5 โดย อำนวยการ
18 ธ.ค. 57 การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดย อำนวยการ
18 ธ.ค. 57 แบบรายงานทุนพระบรมฯ โดย ส่งเสริมฯ
18 ธ.ค. 57 กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา 2557 "ธันวาคม แห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน" โดย ส่งเสริมฯ
18 ธ.ค. 57 การบันทึกข้อมูลแบบประเมินการดำเนินงานพื้นฐาน โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ธ.ค. 57 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
16 ธ.ค. 57 แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ธ.ค. 57 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
16 ธ.ค. 57 การประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558 โดย อำนวยการ
16 ธ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษ 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ธ.ค. 57 การชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญ โดย อำนวยการ
15 ธ.ค. 57 โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการในการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน้จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2594 พ.ศ. 2557 โดย บริหารงานบุคคล
15 ธ.ค. 57 ขอเชิญชวนบุคลากรครูในสังกัดเข้าอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ธ.ค. 57 ประกาศผลการประกวดร้องเพลงตามโครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ธ.ค. 57 ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดย อำนวยการ
15 ธ.ค. 57 การประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดย อำนวยการ
15 ธ.ค. 57 โครงการรินน้ำในช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว โดย อำนวยการ
13 ธ.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ร.ร.ห้องสอนศึกษา โดย อำนวยการ
12 ธ.ค. 57 โครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
12 ธ.ค. 57 โครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
12 ธ.ค. 57 โครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 57 ไปรษณีย์ไทยท้าเด็กไทยเขียนจดหมายเปลี่ยนอนาคตโลก ชิงเงินรางวัลนับแสนบาท โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 57 โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 57 คำขวัญวันครู พ.ศ.2558 โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 57 ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 ธ.ค. 57 การประชุมตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย อำนวยการ
9 ธ.ค. 57 ขอเชิญประชุมโรงเรียนในเครือข่ายโลกใบเล็กของเด็กดอย ปรึกษาหารือเตรียมจัดงานโลกใบเล็กของเด็กดอบ ครั้งที่ 5 โดย อำนวยการ
9 ธ.ค. 57 โครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อสวท.) โดย อำนวยการ
9 ธ.ค. 57 เชิญชวนสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย อำนวยการ
8 ธ.ค. 57 งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดย อำนวยการ
8 ธ.ค. 57 งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดย อำนวยการ
4 ธ.ค. 57 การคัดเลือกข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า" โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ธ.ค. 57 การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ธ.ค. 57 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการการผลิตแก๊สชีวภาพในโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
3 ธ.ค. 57 การสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่หลากหลายวัฒนธรรม โดย อำนวยการ
3 ธ.ค. 57 คำขวัญวันเด็ก ปี 2558 ของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน โดย อำนวยการ
2 ธ.ค. 57 ด่วนที่สุด โครงการการผลิตแก๊สชีวภาพในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม โดย ส่งเสริมฯ
2 ธ.ค. 57 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
2 ธ.ค. 57 สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
1 ธ.ค. 57 เชิญร่วมกิจกรรมคาราวานสุขภาวะ ห้องเรียนสร้าง SOOK ตอน ปฏิบัติรัดเข็มขัด ลดรอบเอว โดย ส่งเสริมฯ
28 พ.ย. 57 การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย อำนวยการ
28 พ.ย. 57 ขอความร่วมมือโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาประเมินผลการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 พ.ย. 57 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
27 พ.ย. 57 ประกาศ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง กระเป๋าผ้าการกุศล "ให้ใจ" โดย อำนวยการ
27 พ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซด์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ย. 57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ย. 57 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย ส่งเสริมฯ
27 พ.ย. 57 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 57 พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 57 การประชุมการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 57 การแต่งกายด้วยเสื้อสี่เหลือง โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 57 การคัดเลือกครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
25 พ.ย. 57 ต้อนรับ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 คนใหม่ โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 57 ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนคนใหม่ โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 57 สพป.กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 57 ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 57 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดย อำนวยการ
25 พ.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี2557 โดย บริหารงานบุคคล
24 พ.ย. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดย นิเทศ ติดตามฯ
24 พ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงาน โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 พ.ย. 57 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
21 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 24 พ.ย.57 เวลา 13.00 น. โดย อำนวยการ
21 พ.ย. 57 การประชาสัมพันธ์การประกวดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 พ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 พ.ย. 57 แจ้งชี้แจงโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี โดย บริหารงานบุคคล
20 พ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัธ์/สนับสนุนโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 พ.ย. 57 ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู โดย บริหารงานบุคคล
19 พ.ย. 57 การทดสอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 พ.ย. 57 การจัดสรรทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ปี 2558 โดย อำนวยการ
19 พ.ย. 57 วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โดย อำนวยการ
19 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมโรงเรียนในเครือข่ายโลกใบเล็กของเด็กดอย ปรึกษาหารือเตรียมจัดงานโลกใบเล็กของเด็กดอบ ครั้งที่ 5 โดย อำนวยการ
18 พ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์การส่งเด็กเข้าประกวดขับร้องเพลง โดย บริหารงานบุคคล
18 พ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการกบริการวิชาการฯ โดย บริหารงานบุคคล
17 พ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล โดย บริหารงานบุคคล
17 พ.ย. 57 พิธีส่งมอบอาคารเรียนและอุปกรณ์การศึกษา โดย อำนวยการ
17 พ.ย. 57 พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดย อำนวยการ
17 พ.ย. 57 เชิญชมการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" โดย อำนวยการ
14 พ.ย. 57 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย บริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 57 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 57 การรับมอบอาคารและติดตามโครงการของมูลนิธิสามสาระ ประจำปี 2557 โดย นโยบายและแผน
13 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ส่งเสริมฯ
12 พ.ย. 57 โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โดย อำนวยการ
11 พ.ย. 57 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนและคณะทำงานการขับเคลื่อนการสอนเพศวิถีศึกษา โดย อำนวยการ
7 พ.ย. 57 การสำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่อง โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 พ.ย. 57 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ย. 57 โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2015 โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 พ.ย. 57 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและครู ภาคเรียนที่ 2/2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด เชิญประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ(รร.ร่มเกล้าปางตอง) โดย ส่งเสริมฯ
7 พ.ย. 57 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ย. 57 การประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน" โดย อำนวยการ
7 พ.ย. 57 ขอความร่วมมือสนับสนุนซื้อกระเป๋าผ้าการกุศล "ให้ใจ" โดย อำนวยการ
6 พ.ย. 57 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาบ มาตรา 84 และ มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดย บริหารงานบุคคล
6 พ.ย. 57 โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์ฺและจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558 โดย บริหารงานบุคคล
6 พ.ย. 57 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สำเร้๗การศึกษาตามโครงการเพชรในตม เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
5 พ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม "การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗" โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย" โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 พ.ย. 57 การเสนอขออนุมัติ/อนุญาตไปต่างประเทศโดยผูกพันกับงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินรายได้สถานศึกาษา โดย บริหารงานบุคคล
5 พ.ย. 57 สพฐ. ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดช่วยสนับสนุนซื้อกระเป๋า โดย อำนวยการ
4 พ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร โดย ส่งเสริมฯ
3 พ.ย. 57 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 พ.ย. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง โดย อำนวยการ
3 พ.ย. 57 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
3 พ.ย. 57 โครงการประกวดรางวัลทางคุณค่า (OBEC AWARDS)ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
3 พ.ย. 57 การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียน โดย ส่งเสริมฯ
3 พ.ย. 57 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดย ส่งเสริมฯ
31 ต.ค. 57 สพป.มส. 2 ศึกษาดูงาน สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 ศธ.เล็งให้เด็กสอบโอเน็ตน้อยลง โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูดาราศาสตร์ขั้นต้น โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 เทคนิคดูแลเด็กให้สนุกกับการเรียน โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 เด็กหญิงยอดกตัญญู หนี ร.ร.เฝ้าแม่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 "สมพงษ์" ชี้กรอบปฏิรูปการศึกษาเดินถูกทาง แนะเพิ่มบางประเด็นให้สมบูรณ์ โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 แก้วิกฤตเด็กประถมอ่านเขียนไม่ได้ สพฐ.ตั้งทีมวาง3แนว-ฝึกร้องโอเกะ-ท่องอาขยาน โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 สรรหา อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ มีจัดโผ ล่วงหน้า โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 นักเรียนอ่าน-เขียนไม่ได้...ต้องซ้ำชั้น! โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 การประกวดเรียงความ เรื่อง วัคซีนในฝัน โดย อำนวยการ
31 ต.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม โดย อำนวยการ
30 ต.ค. 57 การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ โดย อำนวยการ
29 ต.ค. 57 การติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 ต.ค. 57 วันปิยมหาราช โดย อำนวยการ
22 ต.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 รายการที่มีเอกสารที่จะต้องส่ง ให้ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดย อำนวยการ
22 ต.ค. 57 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 57 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ต.ค. 57 การกวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด โดย ส่งเสริมฯ
21 ต.ค. 57 การดำเนินงานโครงการ ออกค่าย ได้ยิ้มไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ ๓(รร.บ้านซอแบะ) โดย ส่งเสริมฯ
21 ต.ค. 57 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
21 ต.ค. 57 การกำหนดให้วันศุกรที่ 2 ม.ค.58 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 57 ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ โดย บริหารงานบุคคล
20 ต.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ ต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดย อำนวยการ
20 ต.ค. 57 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
17 ต.ค. 57 ทบทวนข้อมูลรายชื่อครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสที่จะเข้ารับการประเมินด้านความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ต.ค. 57 ++[ด่วน!!]ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก กรอกแบบสอบถามออนไลน์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ต.ค. 57 รายชื่อครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพด้านความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ต.ค. 57 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาประเมินการใช้สื่อ ทรูปลูกปัญญา โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ต.ค. 57 การยืนยันจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด เชิญประชุมโครงการ เด็กไทยแก้วใส (โรงเรียนไทยรัฐ 99 บ้านใหม่ บ้านทุ่งกองมู) โดย ส่งเสริมฯ
10 ต.ค. 57 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%) โดย นโยบายและแผน
10 ต.ค. 57 การประชุมคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 ห้ามรร.ดึงเด็กทำกิจกรรมชูป้ายนอกห้องเรียน โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 คุรุสภาเร่งตอบโจทย์รัฐบาล โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 สพฐ.สั่งเบรคพาเด็กดูงานขายตรง ด้านรมว.ศธ.ให้ปรับลดกิจกรรม-ชี้กระทบเวลาเรียน โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 รมว.ศธ.มอบนโยบาย สพฐ. โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 ความก้าวหน้าการดำเนินงานของฝ่ายสังคมจิตวิทยา ด้านการศึกษา โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 ประกาศผล ครูมืออาชีพ 1,047 ราย โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 สพฐ.จัดสรรงบปี58 ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมครั้งที่1 โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 รมว.ศึกษาฯ สั่ง สพฐ. ลดจัดอบรมครูในโรงแรม-ลดกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนเด็ก โดย อำนวยการ
9 ต.ค. 57 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 สมาชิกค้างค่าสงเคราะห์รายศพ ชพค./ชพส. 3เดือนติดต่อกัน โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 ครม.ไฟเขียว กฎเหล็กห้ามข้าราชการการเมือง นั่งเก้าอี้หน่วยงานรัฐ โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 กรุงไทยออก 4 ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 เล็งกำหนดมาตรฐานครูอาเซียน โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 "กมล"ลั่นตั้งศูนย์ข้อมูลปฏิรูปศึกษาในสพฐ. โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 ข่าววงในชี้ชัด "ผอ.ร.ร." เป็นนักขายตรง สพฐ.สั่งหน่วยเฉพาะกิจลงเก็บข้อมูลให้เสร็จวันนี้ โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 สพฐ.จัดสรรงบประมาณ ปีพ.ศ.2558 เงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2557 (70%) โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 บุคคลคนเดียวสามารถดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสองฐานะได้หรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไร โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเปิดตัวและชี้แจงโครงการเด็กไทยแก้มใส โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย อำนวยการ
6 ต.ค. 57 ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ต.ค. 57 กิจกรรมงานวันครูโลก โดย อำนวยการ
6 ต.ค. 57 ส่งแบบสำรวจ โดย บริหารงานบุคคล
3 ต.ค. 57 สำรวจข้าราชการครูฯที่บรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 2556-2557 โดย บริหารงานบุคคล
3 ต.ค. 57 ขอเชิญ ครูนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วม โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 แนวคิดหลัก “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน ICT” โดย อำนวยการ
3 ต.ค. 57 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพ้ฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง( พ.ศ.2552-2561 )ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ
3 ต.ค. 57 ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง โดย อำนวยการ
3 ต.ค. 57 คู่มือหนังสือแนวทางการดำนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2557 โดย อำนวยการ
3 ต.ค. 57 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดย ส่งเสริมฯ
2 ต.ค. 57 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ โดย อำนวยการ
2 ต.ค. 57 การทำสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครูสาขาขาดแคลน) โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 ตัวอย่างคำสั่่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 ตัวอย่างสัญญาจ้างลูกชั่่วคราว โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 การจัดทำสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าตอบแทนจ้างบถคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2(พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ก.ย. 57 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 29-30ก.ย.57 โดย นโยบายและแผน
30 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด กำหนดการทำบันทึกข้อตกลงและเปิดรับมอบอาคารโครงการของมูลนิธิสามสาระ จำนวน 23 โรงเรียน วันที่ 6-7 ต.ค. 57 โดย นโยบายและแผน
29 ก.ย. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2557 โดย อำนวยการ
29 ก.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
26 ก.ย. 57 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 โดย อำนวยการ
26 ก.ย. 57 ภาพกิจกรรมการทำบุญอาคารหอประชุมใหม่ โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 การประชุมคณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 ก.ค.ศ.จัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ด้วย โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 เสนอแนวทางปั้นแม่พิมพ์คุณภาพ โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 "ครูยงยุทธ"พูดชัดๆ การศึกษาไทย แพ้เขมร แพ้ลาว ผมไม่เชื่อ (ไปฟังและดูคลิป) โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 มาตรการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 การแข่งขันน้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
25 ก.ย. 57 โครงการโรงหนังประชาชน โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 อาขยาน"นายกฯตู่"มาแล้ว เด็กไทยเตรียมท่องให้ขึ้นใจ ดีเดย์ออกเสียงเทอมหน้า! โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 การปฏิบัติหน้าที่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู...เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไม่ โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 ม.157 เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 กำหนดการเข้าเฝ้าฯ ของครูอาวุโส ประจำปี 2556 โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 ตร.รับลูกนายกฯ สั่งทุกท้องที่ปลดป้ายพีอาร์ผู้บังคับบัญชาภายใน30ก.ย. ขู่ไม่ทำตามคาดโทษ โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 สพฐ.สั่งร.ร.ท่องอาขยาน12ประการหน้าเสาธง โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเน­ินงานซ่อมแซมอาคารเรียน และมอบนโยบาย ณ โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีงบประมาณ ปี2558 โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 การแข่งขันว่ายร้ำ สพฐ.ครั้งที่ 14 โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 คู่มือหนังสือแนวทางการดำนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ ปี 2557 โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 ดาวน์โหลด เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 การประกวดเขียนเรียงความเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ขององค์การซีมีโอ โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 ขอเชิญ ครูนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วม โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 แนวคิดหลัก “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน ICT” โดย อำนวยการ
24 ก.ย. 57 การปฐมนิเทศศักยภาพครูบรรจุใหม่ โดย อำนวยการ
23 ก.ย. 57 ขอให้แต่ง "ชุดเฮฟวี่" ในงานแสดงมุทิตาจิต 26 ก.ย.57 โดย อำนวยการ
23 ก.ย. 57 สำรวจวุฒืทางลุกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ โดย ส่งเสริมฯ
23 ก.ย. 57 การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนประจำปีงบประมาณ 2557 โดย อำนวยการ
22 ก.ย. 57 อนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
22 ก.ย. 57 โครงการฝึกอบรมอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ขั้นสูง ( A.T.C.สามัญ) โดย ส่งเสริมฯ
19 ก.ย. 57 การอบรมขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์และแนะแนวสู่การเรียนสายอาชีวศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล โดย อำนวยการ
19 ก.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 เรื่อง การสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ก.ย. 57 ปรับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ โดย บริหารงานบุคคล
18 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย บริหารงานบุคคล
18 ก.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเมื่อไม่ได้รับการรับรองผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย อำนวยการ
18 ก.ย. 57 การอบรมโครงการปฐมนิเทศศักยภาพครูบรรจุใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ย. 57 แบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ย. 57 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ก.ย. 57 ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครู/พนักงานครู เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ย. 57 การประชุมโครงการยกระดับคุณภาพลูกจ้างประจำ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
16 ก.ย. 57 การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ก.ย. 57 การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
16 ก.ย. 57 ขอเชิญรับเกียติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
15 ก.ย. 57 ด่วน !!! [ชี้แจงเพิ่มเติม] โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ก.ย. 57 นโยบายด้านการศึกษา ของรัฐบาล โดย อำนวยการ
13 ก.ย. 57 เลขาฯกพฐ.แนะร้องเรียน-แจ้งข้อมูลผู้บริหารร.ร.ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดย อำนวยการ
13 ก.ย. 57 สพฐ.ฟื้นการพัฒนาขรก.ครูและบุคลากรฯ ด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-training(UTQ-Online) โดย อำนวยการ
13 ก.ย. 57 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย อำนวยการ
13 ก.ย. 57 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนศูนย์เครือข่ายสิงหนาทราชาลัย โดย อำนวยการ
12 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
12 ก.ย. 57 โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๒ โดย อำนวยการ
12 ก.ย. 57 การจัดประกวดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 โดย อำนวยการ
12 ก.ย. 57 การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.ย. 57 ประกาศการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"ปี2557 โดย บริหารงานบุคคล
11 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการจำหน่ายเสื้อยืดโปโลสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ก.ย. 57 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 ก.ย. 57 โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ รุ่น 3 โดย บริหารงานบุคคล
8 ก.ย. 57 การประกวดข้อเขียน คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู โดย บริหารงานบุคคล
5 ก.ย. 57 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
4 ก.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 2 โดย อำนวยการ
4 ก.ย. 57 การจ้างพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
3 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 26 ก.ย.57 โดย อำนวยการ
3 ก.ย. 57 การคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด โดย อำนวยการ
3 ก.ย. 57 การคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด โดย อำนวยการ
3 ก.ย. 57 การดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่อ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
3 ก.ย. 57 การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ก.ย. 57 เอกสารประกอบการอบรมแท็บเล็ต รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เรื่องการจุดประกายครูจากโครงงานสาระต่างๆ โดย รศ.ยุทธนา โดย นโยบายและแผน
2 ก.ย. 57 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.57) โดย บริหารงานบุคคล
2 ก.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย อำนวยการ
2 ก.ย. 57 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
2 ก.ย. 57 ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบาย สพฐ. ปี 2558 โดย อำนวยการ
1 ก.ย. 57 การประชุมและศึกษาดูงาน ของ 3 องค์คณะบุคคล โดย อำนวยการ
1 ก.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดย อำนวยการ
1 ก.ย. 57 อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย อำนวยการ
1 ก.ย. 57 แนวปฎิบัติการให้การบ้านนักเรียน โดย อำนวยการ
29 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ"การฝึกอบรมครูสังคมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์" โดย บริหารงานบุคคล
29 ส.ค. 57 แจ้งประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมพัฒนาวิทยฐานะ โดย บริหารงานบุคคล
29 ส.ค. 57 การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ โดย นโยบายและแผน
28 ส.ค. 57 [ด่วนที่สุด]แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม e-Officeวันที่ 29ส.ค.57 จาก ห้องประชุม 1 สพป.มส.1 ย้ายไป ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชน โดย นโยบายและแผน
28 ส.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู" ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
28 ส.ค. 57 ประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
27 ส.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
27 ส.ค. 57 การเฝ้าระวังอาหารเป็นพิษในโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
27 ส.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
27 ส.ค. 57 (ด่วน!!)รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ส.ค. 57 การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11 โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย โดย อำนวยการ
26 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ส.ค. 57 การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่น โดย บริหารงานบุคคล
22 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการมีและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่สำหรับพนักงานวิทยุคมนาคมของข้าราชการครู/บุคคลากรทางการศึกษาและเครือข่ายผู้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดย บริหารงานบุคคล
22 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 57 แจ้งกำหนดการเลือกตั้ง อกคศ. ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 โดย อำนวยการ
21 ส.ค. 57 แจ้งประชาสัมพันธ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมปฏิบัติการของครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 57 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบครูภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมอบรมการสอนให้อ่านออกเขียนได้ หลักภาษาสำหรับครูภาษาไทย โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
20 ส.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย นโยบายและแผน
20 ส.ค. 57 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำครั้งที 2 (1ตุลาคม2557) โดย บริหารงานบุคคล
20 ส.ค. 57 สพป.มส.1 ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการ ใน อกคศ. โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย นโยบายและแผน
20 ส.ค. 57 การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ส.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดย นโยบายและแผน
19 ส.ค. 57 โครงการบรรพชาสามเณรพื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดย ส่งเสริมฯ
15 ส.ค. 57 การพัฒนาครูฯ ด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย บริหารงานบุคคล
15 ส.ค. 57 แจ้ง ปชส.การรับสมัครเป็นอนุกรรมการใน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 57 การเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมปฏิบัติการของครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
14 ส.ค. 57 การพัฒนาครูปฐมวัยโดยการไปศึกษาดูงาน โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 ส.ค. 57 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 57 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องแปลงสัญญานทีวีดิจิตอล โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 57 เชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการนวัตกรรม ปี 2557 โดย อำนวยการ
13 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาครูฯ ด้านการวัดผลและบรรณารักษ์ โดย บริหารงานบุคคล
13 ส.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ พุทธศักราช 2557 โดย อำนวยการ
13 ส.ค. 57 การอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) โดย อำนวยการ
13 ส.ค. 57 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
12 ส.ค. 57 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรอุปกรณ์ ICT และประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2558 ขอให้กรอกให้เสร็จภายในวันที่ 13ส.ค.57 ก่อนเวลา08.00น. โดย นโยบายและแผน
8 ส.ค. 57 โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวฑูตความดี โดย อำนวยการ
8 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส โดย ส่งเสริมฯ
8 ส.ค. 57 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล โดย บริหารงานบุคคล
8 ส.ค. 57 [แก้ไข] รายการแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 ส.ค. 57 มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ โดย บริหารงานบุคคล
8 ส.ค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
8 ส.ค. 57 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 ส.ค. 57 ประชุมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ โดย บริหารงานบุคคล
7 ส.ค. 57 [แจ้งด่วนที่สุด] การบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรอุปกรณ์ ICT และประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ส.ค. 57 โดย นโยบายและแผน
6 ส.ค. 57 ขอเชิญเข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ส.ค. 57 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 57 การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 การประชุมสัมมนาทางวิชาการและงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
5 ส.ค. 57 การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน โดย ส่งเสริมฯ
5 ส.ค. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 2 (โรงเรียนสุจริต) โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 17 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 ประกาศระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2557 ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 ส.ค. 57 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลครูคณิตศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ส.ค. 57 ตารางการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
4 ส.ค. 57 การแข่งขัน"วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล"แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำแผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 การแข่งขัน"น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก"ตรั้งที่4 โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 ขยายเวลารับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 การอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 ไปรษณีย์ไทย รับสมัครพนักงาน โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 57 การบริการการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
4 ส.ค. 57 การแข่งขัน สพฐ.เอ.พี ฮอนด้าเรดแซมเปี้ยนปี 4 โดย ส่งเสริมฯ
1 ส.ค. 57 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล โดย บริหารงานบุคคล
1 ส.ค. 57 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ โดย บริหารงานบุคคล
1 ส.ค. 57 การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานที่เป็น Best practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม/เรียนรวม โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 ส.ค. 57 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู โดย อำนวยการ
1 ส.ค. 57 แจ้งกำหนดการลงพื้นที่ของคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชี้แจงเรื่องพื้นที่พิเศษ ปี 2558 โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 57 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นฐานประจำปีการศึกษา 2557 โดย ส่งเสริมฯ
31 ก.ค. 57 บันทึกความร่วมมือ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
31 ก.ค. 57 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดย ส่งเสริมฯ
31 ก.ค. 57 การจัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน โดย อำนวยการ
30 ก.ค. 57 แบบรายงานผลการจัดสรรวงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
30 ก.ค. 57 โครงการอบรมมารยาทไทย โดย บริหารงานบุคคล
30 ก.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมจัดงานวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
30 ก.ค. 57 การอบรมพัฒนาทักษาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ก.ค. 57 แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ก.ค. 57 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2558 โดย ส่งเสริมฯ
30 ก.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
30 ก.ค. 57 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนามเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 สำรวจข้อมูลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 57 แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 57 สทศ.ประกาศปฏิทินกำหนดการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 ส.ค.ศ.ท.เสนอคสช.ชะลอให้ตั๋วครูคนไม่จบครู โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 ครูเอกชนทวงสิทธิ์รักษาพยาบาล โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 "รังสิมา" ปูด โกงสอบตำแหน่ง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา ว่อน1-4 ล้าน วอน คสช. เร่งแก้ไข โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 "ชาญณรงค์" ยันสมศ.ยุบไม่ได้ โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 อย่าแค่ขึ้นป้าย โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 หัวใจของห้องเรียนอัจฉริยะ โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้สถานศึกษาในสังกัดจัดทำแผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ โดย อำนวยการ
29 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้ที่รับรางวัลคุรุสภา ปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
29 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้ที่รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.ค. 57 การพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.ค. 57 ประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษจำนวน ๒๒ รายการ โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 รับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 โครงการเด็กไทยแก้มใส โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 การคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดีและรางวัลคุรุสภา ปี 2557 โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน โดย อำนวยการ
28 ก.ค. 57 สพป.มส.1 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ กต.ปน. โดย อำนวยการ
25 ก.ค. 57 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ โดย บริหารงานบุคคล
25 ก.ค. 57 สือการเรียนการสอนในการป้องควบคุมโรคติดต่อ สำหรับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล โดย ส่งเสริมฯ
25 ก.ค. 57 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
25 ก.ค. 57 ด่วน ให้ยื่นคำขอกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปี 2558 (ส่งภายใน 31 ก.ค.57) โดย อำนวยการ
25 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ส่งภายในวันนี้นะครับ โดย ส่งเสริมฯ
24 ก.ค. 57 ประชาสัมพันธ์สำรวจข้อมูลศิษย์เก่า โดย บริหารงานบุคคล
24 ก.ค. 57 การพิจารณาใช้สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง โดย นิเทศ ติดตามฯ
24 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันอาเซียน หรือสัปดาห์อาเซียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 ก.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ส่งมอบ Tablet ปีงบประมาณ 2556 ให้กับโรงเรียนในสังกัด โดย อำนวยการ
23 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือบูชาพระพระพุทธชินสีห์ ตามโครงการของ สพฐ. โดย อำนวยการ
22 ก.ค. 57 การจัดทำและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
22 ก.ค. 57 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ก.ค. 57 การดำเนินการสรรหาและการเลือกตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง เขต 1 โดย อำนวยการ
22 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด โรงเรียนแห่งใดที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อ ส่งด่วนนะครับ โครงการอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง โดย ส่งเสริมฯ
21 ก.ค. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
21 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ค. 57 การยื่นคำขอกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปี 2558 (ส่งภายใน 31 ก.ค.57) โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 57 ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 25 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลโครงการวิจัย โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ค. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ค. 57 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
21 ก.ค. 57 ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับมอบ Tablet ประจำปีงบประมาณ 2556 โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 57 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ปี กศ. 2557 โดย อำนวยการ
18 ก.ค. 57 ประชาสัมพันธ์การกู้เงิน ช.พ.ค. จ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
17 ก.ค. 57 การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ค. 57 การคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ก.ค. 57 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2557 โดย ส่งเสริมฯ
16 ก.ค. 57 การรับมอบคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดย นโยบายและแผน
16 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกเป็นคณะกรรมการ กตปน.สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
15 ก.ค. 57 การสำรวจจำนวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ก.ค. 57 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.สามัญ) โดย ส่งเสริมฯ
15 ก.ค. 57 การประชุมเตรียมความพร้อมและนิเทศโรงเรียนดีประจำตำบล โดย อำนวยการ
10 ก.ค. 57 ทะเบียนคุมรหัสผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 ก.ค. 57 การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
9 ก.ค. 57 โครงการอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภมูิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (นักเรียนระดับชั้ัน ป.4-ป.6) โดย ส่งเสริมฯ
9 ก.ค. 57 คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ โดย ส่งเสริมฯ
9 ก.ค. 57 ประกวดวาดภาพ ยิ้มสวย ยิ้มใส และร้องเล่นเต้นล้าง โดย ส่งเสริมฯ
9 ก.ค. 57 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 โดย นโยบายและแผน
9 ก.ค. 57 จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (30%) โดย นโยบายและแผน
9 ก.ค. 57 ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ก.ค. 57 แนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง “วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดย ส่งเสริมฯ
8 ก.ค. 57 ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ส่งรายงานสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 ก.ค. 57 แจกสบู่ก้อนและสื่อให้ความรู้และสอนวิธีการล้างมือให้ถูกต้อง โดย ส่งเสริมฯ
8 ก.ค. 57 สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
8 ก.ค. 57 การดำเนินงานควบคุมโรคคอตีบในโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
7 ก.ค. 57 เล็งทบทวนโครงการเกณฑ์ครู-นร.เข้าวัดพระธรรมกาย เน้นเข้าวัดใกล้บ้านแทน โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 ชำแหละโรดแม็พปฏิรูปศึกษาศธ. "สมพงษ์"ชี้ต้องเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจ/หดบทบาทระบบแท่ง/ให้อิสระเขตพื้นที่ โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 ติงระบบการสอนไทยยังด้อยคุณภาพ ศธ.รับเปลี่ยนรมต.บ่อยนโยบายสะดุด-จูงใจเรียนวิชาชีพ โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 สพฐ.ผุดแบบประเมินตรวจคุณภาพปฐมวัย โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 แบบกรอกข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 สพฐ.จวก ร.ร.เอกชนสอนภาษาไทย ผิดหลักวิชาการ โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดจับมือกองทุนกู้ยิมเพื่อการศึกษา(กยศ)ให้ชำระเงินผ่านไปรษณีย์ โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปี 2557 โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 57 ข่าวการอบรมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 57 สำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ก.ค. 57 การแข่งขันตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย อำนวยการ
3 ก.ค. 57 การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนดีประจำตำบล โดย อำนวยการ
2 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทน กตปน.ของ สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
2 ก.ค. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดพิธีปฏิญาณตน และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ ๑๐๓ ปี โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 ชี้เด็กไทยไม่โง่ ถ้าผู้ปกครองรู้วิธีดูแล โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 สพฐ.ตั้งเป้า 5 ธันวานี้ขยายเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมครบทั้งประเทศ โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 สพฐ.มุ่งมั่นปูฐานเด็กปฐมวัย โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 โครงการแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียนนันยางโกลหนูไทยแลนด์ เลเจนด์คัพ 2557 โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 กิจกรรม"สพฐ-เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา" ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2557 โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 ว10/2557 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 "กมล" ประกาศ "4 นโยบาย" สนอง คสช. โดย อำนวยการ
1 ก.ค. 57 ทำเนียบรุ่นโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
30 มิ.ย. 57 กิจกรรมรณรงค์ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” โดย ส่งเสริมฯ
30 มิ.ย. 57 โครงการฝึกอบรมบุลลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.สามัญ) โดย ส่งเสริมฯ
30 มิ.ย. 57 เล็งปรับคัด "บิ๊กร.ร.-ศึกษานิเทศก์" มอบ อ.ก.ค.ศ. เขตจัดสอบแทน สพฐ.แก้ผู้สอบขึ้นบัญชีเมินบรรจุข้ามภาค โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง. โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 มิ.ย. 57 เยาวชนไทยติดเกมส์ออนไลน์ อันดับ 1 ของเอเชีย - แพทย์เตือนผลเสียจากการเสพติด โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 หมอเตือนเชื้อปนเปื้อน"ข้าวมันไก่"ถึงตาย ระบุ ทั้งเนื้อไก่และเลือดไก่บูดเน่าได้ง่าย โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 สอท.ยันประกาศผลแอดมิชชั่น 1 ก.ค.นี้ โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 ศธ.ยกร่างมาตรการป้องกันทุจริต สนองนโยบายคสช.-ออกกฎ10ข้อคุมเข้มคอร์รัปชั่น โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 ลาศึกษาต่อ และการได้รับเงินเดือน โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 ครูพละหื่น ลวงเด็ก ป.2 ทำอนาจารในห้องน้ำ อ้างอยากลอง โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 คสช.เปิดสายด่วน 1111 รับเรื่องร้องเรียน โดย อำนวยการ
30 มิ.ย. 57 ประกาศผลการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มิ.ย. 57 สอบถามการดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มิ.ย. 57 ติดตามการส่งรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 มิ.ย. 57 สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
25 มิ.ย. 57 โครงการประกวดสถาบันการศึกษาปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % โดย ส่งเสริมฯ
25 มิ.ย. 57 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.TC.) โดย ส่งเสริมฯ
24 มิ.ย. 57 กิจกรรมรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ปี 2557 โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์ โดย อำนวยการ
24 มิ.ย. 57 ด่วนที่สุด การเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ICT เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา โดย นโยบายและแผน
24 มิ.ย. 57 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดย อำนวยการ
23 มิ.ย. 57 การนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ครั้งที่ 1 โดย อำนวยการ
23 มิ.ย. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากญี่ปุ่น โดย อำนวยการ
23 มิ.ย. 57 ด่วนที่สุด การอบรมดีใจเสียงใส ใส่ใจสุขภาพ (ส่งรายชื่อด่วน ภายใน 26 มี.ย.2557) โดย ส่งเสริมฯ
23 มิ.ย. 57 การประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ โดย บริหารงานบุคคล
23 มิ.ย. 57 เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโรงเรียนนำร่อง รุ่น 1-3 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (อำเภอเมืองและอำเภอขุนยวม) โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 มิ.ย. 57 โครงการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โดย อำนวยการ
19 มิ.ย. 57 กิจกรรมการประกวดอ่านทำนองเสนาะ "โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม" โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มิ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์เวียนแจ้งเรื่องและอนุมัติข้าราชการ/บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 38 พุทธศักราช 2557 เรื่อง "เปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน" โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 มิ.ย. 57 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งตัวชี้วัดที่ 18 ขอความกรุณาส่งให้ด่วนนะครับ โดย ส่งเสริมฯ
18 มิ.ย. 57 การรายงานประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 มิ.ย. 57 โฟร์โมสต์ไทยแลนด์คัพ ศึกเยาวชนชิงแชมป์บาสเกตบอล 2014 โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 ประกวดภาพวาดออกกำลังกาย ปี 2557 โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 สพฐ.การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้โรงเรียน เครื่องละ 200บาท โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 การนำทรัพย์สินทางราชการไปจำนำ เป็นความผิดทางวินัยหรือไม่ โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 สพฐ.แจ้งนโยบายการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปรับอะไรบ้าง โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 อึ้ง! จบ ม.6 ใน 8 เดือนสอบผ่านไม่ถึง 10% ตกตั้งแต่ทฤษฎี โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 งัดของเก่ามาขาย โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 57 เลิกจัดซื้อโครงการแจกแท็บเล็ตทั้งหมด!! ปลัดศธ.เผยผลวิจัยไม่คุ้มค่า ใช้งบฯทำโครงการอื่น โดย อำนวยการ
17 มิ.ย. 57 พิธีรับมอบทะนการศึกษามูลนิธิเอโตะไซดัน ปีการศึกษา 2557 (โรงเรียนขยายโอกาสอำเภอเมืองทุกโรง) โดย ส่งเสริมฯ
16 มิ.ย. 57 ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
16 มิ.ย. 57 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต.1 จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 57 เตรียมประเมินภายนอกรอบสี่ 300สถานศึกษา โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 57 ลูกเสือปราบโกง โดย อำนวยการ
16 มิ.ย. 57 การอบรมเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 57 การประชุมเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ครูคณิตศาสตร์โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 มิ.ย. 57 การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
13 มิ.ย. 57 ด่วนที่สุด โรงเรียนขยายโอกาสแห่งใด ยังไม่ได้ส่งรายชือผู้เข้าประชุมครูแนวแนว 1 คน และผู้เข้าร่วมประชุมเฝ้าระวังยาเสพติด 1 คน ส่งด่วนนะครับ โดย ส่งเสริมฯ
13 มิ.ย. 57 เล็งเปิดเพลงปลุกใจในโรงเรียน โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 57 สทศ.รับสมัครสอบวัดความรู้ครูครั้งที่ 2 โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 57 วิชาหน้าที่พลเมือง โดย อำนวยการ
13 มิ.ย. 57 สพป.มส.1 รับมอบอาคารเรียน โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 [ด่วนที่สุด]ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกอบวิชาชีพเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรฯ โดย บริหารงานบุคคล
12 มิ.ย. 57 ขอเชิญร่วมประกวดวาดภาพฉลากขวดโอวัลตินในโครงการโอวัลติน ปีที่ 12 โดย ส่งเสริมฯ
12 มิ.ย. 57 โครงการประกวดวาดภาพเยาวชนขิงถ้วนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ส่งเสริมฯ
12 มิ.ย. 57 สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติผู้ที่มาติดต่อราชการ (ส่วนกลาง) โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 ประกาศรายชื่อสมาชิก ชพค./ชพส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์เกิน 3 งวดขึ้นไห โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 สมศ.ผุด "คิวซี 100" คุมเข้มคุณภาพผู้ประเมิน โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 ลองคิดกันใหม่จัดงบฯศธ. โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 สพฐ.มอบเขตพื้นที่ฯ ช่วยเหลือครอบครัวเด็กเสียชีวิต โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 6 ก.ค.ดีเดย์ สอบคัดเลือกผู้บริหารกศน. โดย อำนวยการ
12 มิ.ย. 57 สกอ.ชี้แจง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ไม่ได้โดนร้องเรียนคุณภาพ โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 มิ.ย. 57 เกณฑ์คุณลักษณะคุรุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 กำหนดการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ปี 2557 โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 โครงการพัฒนา "ครูดนตรี" ประจำการ โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 สพฐ.แจ้งแนวปฏิบัติผู้ที่มาติดต่อราชการ (ส่วนกลาง) โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู(ผู้สอน) ปี 2557 (ครั้งที่ 2) โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 การเปิดรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธรุ่นใหม่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 มิ.ย. 57 การกวดขันห้ามเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2014 โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 ไปรษณีย์ไทย ทายผลฟุตบอลโลก 2014 โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 สก.สค.จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งวันหยุดปฏิบัติราชการ โดย อำนวยการ
11 มิ.ย. 57 การประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 โดย อำนวยการ
10 มิ.ย. 57 โครงการอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
10 มิ.ย. 57 การจัดตั้งสำนักงานคุุรุสภาจังหวัด โดย บริหารงานบุคคล
9 มิ.ย. 57 ปรับแก้ไขร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 โดย นโยบายและแผน
9 มิ.ย. 57 การจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ สพป.มส.1 (ศปร.สพป.มส.1) โดย อำนวยการ
9 มิ.ย. 57 ด่วนที่สุด โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งตัวชี้วัดที่ 18 กรุณาส่งด่วนภายในวันที่ 20 มิ.ย.57 โดย ส่งเสริมฯ
6 มิ.ย. 57 โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
6 มิ.ย. 57 การคัดลอกไฟล์สื่อคอมพิวเตอร์พกพา (แท๊บเล็ต) ของนักเรียนชั้น ป.3 และชั้น ม.2 โดย นโยบายและแผน
6 มิ.ย. 57 การดำเนินการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการ กตปน.ของ สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
6 มิ.ย. 57 การเปิดอุปกรณ์ระบบเครือข่ายในโรงเรียน โดย นโยบายและแผน
5 มิ.ย. 57 การประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
5 มิ.ย. 57 เชิญเข้าร่วมกิจกรรม แข่งกีฬา สพฐ.เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามคคี ปี 10 โดย ส่งเสริมฯ
5 มิ.ย. 57 ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 โดย บริหารงานบุคคล
5 มิ.ย. 57 สถานศึกษาป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา 2556 โดย ส่งเสริมฯ
4 มิ.ย. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)และการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ ( DMC ) ประจำปีการศึกษา 2557 โดย อำนวยการ
4 มิ.ย. 57 การป้องกันการเล่นพนันในเด็กและเยาวชน โดย ส่งเสริมฯ
4 มิ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพในโครงการใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ ๑๐ โดย ส่งเสริมฯ
4 มิ.ย. 57 โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ โดย บริหารงานบุคคล
3 มิ.ย. 57 การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย ของข้าราชการ ครั้งที่ ๑๐” โดย อำนวยการ
2 มิ.ย. 57 น. นายสุรพันธ์ สืบฟัก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานรับมอบของบริจาค โดย อำนวยการ
30 พ.ค. 57 โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ เพื่อพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดย บริหารงานบุคคล
29 พ.ค. 57 ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกเพื่อขอรับการจัดสรรแท็บเล็ต ประจำปี 2557 วันสุดท้าย โดย นโยบายและแผน
29 พ.ค. 57 ประชาสัมพันธ์คำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
29 พ.ค. 57 โรงเรียนวิถีพุทธ ให้รายงานในรอบ 9 เดือนทั้งในเว็บ ARS และเว็บไซต์วิถีพุทธ (1 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2557) โดย อำนวยการ
29 พ.ค. 57 การจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
29 พ.ค. 57 ประกวดวาดภาพระบายสี Ovaltine Gift for Mon ปีที่ 12 โดย อำนวยการ
29 พ.ค. 57