| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
22 มิ.ย. 60 การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน อายุ 11 - 18 ปี โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 60 ไปรษณีย์รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 60 โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ปี 4 โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 60 การแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทสไทย ครั้งที่ 14 โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 60 การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 16 โดย อำนวยการ
17 พ.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ จาก สพฐ โดย อำนวยการ
17 พ.ค. 60 การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย อำนวยการ
17 พ.ค. 60 ประชาสัมพันธ์ เกมกีฬา จาก สพฐ โดย อำนวยการ
17 พ.ค. 60 ประชาสัมพันธ์การออกแบบสัญลักษณ์ จาก สพฐ โดย อำนวยการ
8 พ.ค. 60 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประถมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 โดย อำนวยการ
4 พ.ค. 60 การประกวดคลิปวีดีโอ เรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ โดย อำนวยการ
1 พ.ค. 60 การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย อำนวยการ
28 เม.ย. 60 การจัดทำข้อเสนอการวิจัย โดย อำนวยการ
26 เม.ย. 60 การนำเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ โดย อำนวยการ
26 เม.ย. 60 การประชุมเรื่อง "การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดย อำนวยการ
26 เม.ย. 60 การอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2560 โดย อำนวยการ
26 เม.ย. 60 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ จาก สนง.จังหวัด มส. โดย อำนวยการ
19 เม.ย. 60 ประกาศ สนง.ศธจ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับจัดตั้ง สนง.ศธจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
19 เม.ย. 60 การอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์พร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดย อำนวยการ
19 เม.ย. 60 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 23 โดย อำนวยการ
11 เม.ย. 60 โครงการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน ( คทช ) จาก สนง.ที่ดินจังหวัด มส. โดย อำนวยการ
7 เม.ย. 60 ผลการสำรวจความคิดเห็นโครงการวัดอุณหภูมิทางสังคม (TPSO POLL) ปัญหา "สื่อสังคมกับอนาคตเด็กและเยาวชนไทย" โดย อำนวยการ
9 มี.ค. 60 บมจ. ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
14 ก.พ. 60 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 60 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนรับสมัครนักเรียน โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2560 โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 แจกบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากร โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำแสตมป์ส่วนตัวคอลเล็กชั่นแห่งปี โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 ไปรษณีย์ไทยเปิดโครงการประกวดการเขียนจดหมายประเภทเยาวชน ประจำปี 2560 โดย อำนวยการ
13 ธ.ค. 59 รายชื่อหนังสือเพื่อไว้ใช้ในห้องสมุด โดย นิเทศ ติดตามฯ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/33 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50