| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
17 ส.ค. 60 งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย อำนวยการ
17 ส.ค. 60 การประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ โดย อำนวยการ
17 ส.ค. 60 การประชุมทางวิชาการ"ครูยุคใหม่..สร้างเด็กไทย 4.0" โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 60 ร่วมกิจกรรมงาน"มหัศจรรย์โลกของเด็ก (Kid's World) ครั้งที่ 5 โดย อำนวยการ
10 ส.ค. 60 การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 60 โครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2017" โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 60 การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 60 เชิญร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 2560 โดย อำนวยการ
9 ส.ค. 60 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู เรื่อง "Professional Development in ELT" โดย อำนวยการ
8 ส.ค. 60 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กต.ปน.สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
8 ส.ค. 60 การประกวดผลงานทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 24 ปี 2560 โดย อำนวยการ
4 ส.ค. 60 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 โดย อำนวยการ
3 ส.ค. 60 การฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย อำนวยการ
3 ส.ค. 60 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดย อำนวยการ
1 ส.ค. 60 แข่งขันทำสวดวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานฯ โดย อำนวยการ
1 ส.ค. 60 แข่งขัน"วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล"ประจำปี 2559 รอบชองชนะเลิศจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 60 การพิจารณาวันหยุดราชการประจำปี โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 60 การใช้งานแอพพลิเคชั้นแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 60 อบรมคอมพิวเตอร์ เดือน ก.ค.-ส.ค.2560 โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 60 สนุกคิด สนุกเขียน...รายวัน ชิงถ้วยพระราชทาน โดย อำนวยการ
31 ก.ค. 60 การประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 4 โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 60 ไมโลฟุตซอล2017 โดย อำนวยการ
7 ก.ค. 60 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา2560 โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 60 การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 60 โครงการลมหายใจไร้มลทิน โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 60 กระทรวงพลังงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนฯ โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 60 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560 โดย อำนวยการ
6 ก.ค. 60 การอบรมพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดย อำนวยการ
4 ก.ค. 60 การเผยแพร่หนังสือศัพท์ภาษาอาเซี่ยนน่ารู้ ฉบับราชบัณฑิตยสภา โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 60 การประกวดวาดภาพระดับเยาวชน อายุ 11 - 18 ปี โดย อำนวยการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/33 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50