| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
9 มี.ค. 60 บมจ. ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย อำนวยการ
14 ก.พ. 60 รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ โดย อำนวยการ
9 ก.พ. 60 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอนรับสมัครนักเรียน โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2560 โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 แจกบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากร โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำแสตมป์ส่วนตัวคอลเล็กชั่นแห่งปี โดย อำนวยการ
6 ก.พ. 60 ไปรษณีย์ไทยเปิดโครงการประกวดการเขียนจดหมายประเภทเยาวชน ประจำปี 2560 โดย อำนวยการ
13 ธ.ค. 59 รายชื่อหนังสือเพื่อไว้ใช้ในห้องสมุด โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ธ.ค. 59 รายชื่อหนังสือเพื่อไว้ใช้ในห้องสมุด โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ธ.ค. 59 การจัดประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 พ.ย. 59 ขอเชิญส่งนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 พ.ย. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การวัดผลประเมินผล และวิจัยสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 "การวัดและประเมินทักษะศตวรรษที่ 21" โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 พ.ย. 59 ขอความร่วมมือในการดำเนินการรับสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ต.ค. 59 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ก.ย. 59 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ส.ค. 59 ประสัมพันะ์ประการรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2560 โดย ส่งเสริมฯ
22 ส.ค. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ก.ค. 59 การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ครั้งที่ 13 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ก.ค. 59 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Thailand STEM Festival 2016 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 ก.ค. 59 ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 22ประจำปี2559ระดับจังหวัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.ค. 59 ทุนพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จากสพฐ โดย ส่งเสริมฯ
27 มิ.ย. 59 การประกวดคำขวัญ หัวข้อ "คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย" โดย อำนวยการ
22 มิ.ย. 59 ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 มิ.ย. 59 แบบสอบถามความพึงพอใจ โดย อำนวยการ
20 มิ.ย. 59 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ส่งเสริมฯ
20 มิ.ย. 59 การสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พุทธศักราช 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 มิ.ย. 59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี 2559 โดย ส่งเสริมฯ
15 มิ.ย. 59 ว5/2559 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย อำนวยการ
3 มิ.ย. 59 เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ส่งเสริม พูนเพิ่มการอ่าน กิจกรรมบูรณาการสืบสานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
24 พ.ค. 59 การประกวดภาพวาด หัวข้อ "ประเทศไทยในฝัน" โดย อำนวยการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50