| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
1 ธ.ค. 59 การกรอกข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 ธ.ค. 59 การกรอกข้อมูลโรงเรียนและนักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 พ.ย. 59 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ผอ.สถานศึกษา สังกัด กศจ.แม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
23 พ.ย. 59 ประกาศำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
23 พ.ย. 59 การจัดกิจกรรมรื่นเริงศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 พ.ย. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โดย บริหารงานบุคคล
18 พ.ย. 59 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่าการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง โดย บริหารงานบุคคล
18 พ.ย. 59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
16 พ.ย. 59 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2559 โดย บริหารงานบุคคล
9 พ.ย. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ย. 59 นโยบายการท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็ว และท่องอาขยาน โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 พ.ย. 59 ประกาศสำนักงานเขตพืิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
1 พ.ย. 59 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 พ.ย. 59 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
1 พ.ย. 59 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
1 พ.ย. 59 การคัดเลือกรางวัลคุรุสภาและรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
31 ต.ค. 59 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย บริหารงานบุคคล
21 ต.ค. 59 การจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประชุมทางไกล โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ต.ค. 59 แต่งตั้งลูกจ้างประจำ โดย บริหารงานบุคคล
6 ต.ค. 59 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
28 ก.ย. 59 แนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
27 ก.ย. 59 แนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
26 ก.ย. 59 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ย. 59 เชิญคณะกรรมการประเมินลูกจ้างประจำ โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.ย. 59 ปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ โดย บริหารงานบุคคล
9 ก.ย. 59 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดย นิเทศ ติดตามฯ
31 ส.ค. 59 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศ฿กาษ เพื่อรับรางวัลพระราชวทาน โดย ส่งเสริมฯ
31 ส.ค. 59 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการสร้างวินัยทางการเงิน โดย นิเทศ ติดตามฯ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/82 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50