| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< พฤศจิกายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
27 พ.ย. 57 ประกาศ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง กระเป๋าผ้าการกุศล "ให้ใจ" โดย อำนวยการ
27 พ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซด์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ย. 57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ย. 57 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย ส่งเสริมฯ
26 พ.ย. 57 การแต่งกายด้วยเสื้อสี่เหลือง โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 57 การคัดเลือกครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
25 พ.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี2557 โดย บริหารงานบุคคล
21 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 24 พ.ย.57 เวลา 13.00 น. โดย อำนวยการ
21 พ.ย. 57 แจ้งชี้แจงโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี โดย บริหารงานบุคคล
19 พ.ย. 57 ขอความร่วมมือในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครู โดย บริหารงานบุคคล
19 พ.ย. 57 การทดสอบ Pre O-Net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 พ.ย. 57 การจัดสรรทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ปี 2558 โดย อำนวยการ
19 พ.ย. 57 ขอเชิญประชุมโรงเรียนในเครือข่ายโลกใบเล็กของเด็กดอย ปรึกษาหารือเตรียมจัดงานโลกใบเล็กของเด็กดอบ ครั้งที่ 5 โดย อำนวยการ
18 พ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์การส่งเด็กเข้าประกวดขับร้องเพลง โดย บริหารงานบุคคล
18 พ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการกบริการวิชาการฯ โดย บริหารงานบุคคล
17 พ.ย. 57 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล โดย บริหารงานบุคคล
17 พ.ย. 57 เชิญชมการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558" โดย อำนวยการ
14 พ.ย. 57 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย บริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 57 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
14 พ.ย. 57 การรับมอบอาคารและติดตามโครงการของมูลนิธิสามสาระ ประจำปี 2557 โดย นโยบายและแผน
13 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ส่งเสริมฯ
7 พ.ย. 57 การสำรวจข้อมูลนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่องและเขียนไม่คล่อง โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 พ.ย. 57 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ย. 57 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและครู ภาคเรียนที่ 2/2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 พ.ย. 57 ด่วนที่สุด เชิญประชุมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ(รร.ร่มเกล้าปางตอง) โดย ส่งเสริมฯ
7 พ.ย. 57 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการผลิตครูมืออาชีพ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
7 พ.ย. 57 การประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน" โดย อำนวยการ
7 พ.ย. 57 ขอความร่วมมือสนับสนุนซื้อกระเป๋าผ้าการกุศล "ให้ใจ" โดย อำนวยการ
6 พ.ย. 57 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาบ มาตรา 84 และ มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดย บริหารงานบุคคล
6 พ.ย. 57 โครงการ"ตามรอยเกียรติยศครู ผู้มีอุดมการณ์ฺและจิตวิญญาณครู" ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2558 โดย บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/71 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50