| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
27 มี.ค. 58 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มี.ค. 58 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มี.ค. 58 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
26 มี.ค. 58 การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ โดย บริหารงานบุคคล
26 มี.ค. 58 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสดุดี ปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
26 มี.ค. 58 ประชาสัมพันธ์คำสั่งห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้า บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า โดย ส่งเสริมฯ
26 มี.ค. 58 เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ โดย ส่งเสริมฯ
26 มี.ค. 58 การแจ้งสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน โดย อำนวยการ
25 มี.ค. 58 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ไมโล ฟุตซอล แชมเปี้ยนส์ 2015 โดย ส่งเสริมฯ
25 มี.ค. 58 การประกวดชุดการจัดากรเรียนรู้และกิจกรรมเรื่องเพศศึกษาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ้น โดย ส่งเสริมฯ
25 มี.ค. 58 การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2557 ในระบบ data management center โดย นโยบายและแผน
24 มี.ค. 58 [ด่วนที่สุด]การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มี.ค. 58 แจ้งรายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อช่วยราชการ โดย อำนวยการ
18 มี.ค. 58 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โดย ส่งเสริมฯ
17 มี.ค. 58 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
17 มี.ค. 58 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้นักเรียนทดลองใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 มี.ค. 58 การกำหนดแนวทางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารของทางราชการ โดย นโยบายและแผน
11 มี.ค. 58 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
11 มี.ค. 58 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ปี2558 โดย บริหารงานบุคคล
11 มี.ค. 58 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
11 มี.ค. 58 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2558 โดย บริหารงานบุคคล
10 มี.ค. 58 การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2558 โดย ส่งเสริมฯ
10 มี.ค. 58 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดย ส่งเสริมฯ
10 มี.ค. 58 การเขียนรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 มี.ค. 58 แจ้งเตือนการเกิดสาธารณภัย โดย ส่งเสริมฯ
9 มี.ค. 58 เชิญสมัคร และดำเนินการประเมินตนเอง โครงการ อย.น้อย ประจำปี ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
6 มี.ค. 58 ขอความร่วมมือสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี โดย ส่งเสริมฯ
6 มี.ค. 58 การจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา โดย นโยบายและแผน
2 มี.ค. 58 แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการตามโปรแกรม สารสนเทศ Set โดย บริหารงานบุคคล
2 มี.ค. 58 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของโรงเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/75 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50