| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
9 ก.พ. 59 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2559 รอบแรก โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ก.พ. 59 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ โดย บริหารงานบุคคล
4 ก.พ. 59 ประกาศโรงเรียนบ้านปางคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดย บริหารงานบุคคล
4 ก.พ. 59 โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ก.พ. 59 ประชาสัมพันธ์การจัดงานวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสเด็กแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 ม.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙- ๒๕ โดย บริหารงานบุคคล
22 ม.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้่วคราวตำแหน่งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โีครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ 2 (ปีงบประมาณ 2559-2561) โดย บริหารงานบุคคล
22 ม.ค. 59 ตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) โดย บริหารงานบุคคล
20 ม.ค. 59 ประกาศโรงเรียนบ้านคาหาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูผู้สอนรายเดือน ต าแหน่ง ครูวิกฤต โดย บริหารงานบุคคล
18 ม.ค. 59 การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและเครือข่าย โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 ม.ค. 59 การตรวจสอบข้อมูลนักเรียนการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ม.ค. 59 การประเมินซ้ำเพื่อปรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ม.ค. 59 การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
13 ม.ค. 59 (ด่วน) รายชื่อผู้รับรางวัลในวันครูประจำปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
11 ม.ค. 59 กำหนดองค์ประกอบย่อยเพื่อประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย บริหารงานบุคคล
11 ม.ค. 59 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง รอบที่ ๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙- ๒๕๖๑) โดย บริหารงานบุคคล
7 ม.ค. 59 ส่งมอบเข็มและเกียรติบัตรรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
7 ม.ค. 59 ขอเชิญร่วมงานวันครูประจำปี 2559 โดย บริหารงานบุคคล
17 ธ.ค. 58 แจ้งเรื่องระเบียบการจ่ายเงิน โดย อำนวยการ
14 ธ.ค. 58 ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู โดย บริหารงานบุคคล
2 ธ.ค. 58 (ด่วนที่สุด) ขอให้โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ดำเนินการกรอกข้อมูล อัตราจ้างทุกตำแหน่งในสังกัด ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2558 โดย บริหารงานบุคคล
30 พ.ย. 58 ประกาศ อ.กค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ้่องสอน เขต 1 เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณ๊ที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา โดย บริหารงานบุคคล
30 พ.ย. 58 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
13 พ.ย. 58 ผลการคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
13 พ.ย. 58 รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น ครั้งที่ 2 ปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
9 พ.ย. 58 บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 โดย บริหารงานบุคคล
2 พ.ย. 58 ประกาศ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
30 ต.ค. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
29 ต.ค. 58 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย อำนวยการ
29 ต.ค. 58 ส่งเงินบริจาคพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 โดย อำนวยการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/79 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50