| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุรพันธ์ สืบฟัก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< กรกฏาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
22 ก.ค. 57 การจัดทำและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
22 ก.ค. 57 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ก.ค. 57 การดำเนินการสรรหาและการเลือกตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง เขต 1 โดย อำนวยการ
22 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด โรงเรียนแห่งใดที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อ ส่งด่วนนะครับ โครงการอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง โดย ส่งเสริมฯ
21 ก.ค. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
21 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือรณรงค์และส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ค. 57 การยื่นคำขอกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ปี 2558 (ส่งภายใน 31 ก.ค.57) โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 57 ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลโครงการวิจัย โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ค. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ก.ค. 57 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
21 ก.ค. 57 ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ก.ค. 57 การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ค. 57 การคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ก.ค. 57 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2557 โดย ส่งเสริมฯ
16 ก.ค. 57 การรับมอบคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดย นโยบายและแผน
16 ก.ค. 57 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกเป็นคณะกรรมการ กตปน.สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
15 ก.ค. 57 การสำรวจจำนวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ก.ค. 57 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.สามัญ) โดย ส่งเสริมฯ
10 ก.ค. 57 ทะเบียนคุมรหัสผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ก.ค. 57 โครงการอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภมูิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (นักเรียนระดับชั้ัน ป.4-ป.6) โดย ส่งเสริมฯ
9 ก.ค. 57 คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ โดย ส่งเสริมฯ
9 ก.ค. 57 ประกวดวาดภาพ ยิ้มสวย ยิ้มใส และร้องเล่นเต้นล้าง โดย ส่งเสริมฯ
9 ก.ค. 57 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 โดย นโยบายและแผน
9 ก.ค. 57 จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (30%) โดย นโยบายและแผน
9 ก.ค. 57 ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ก.ค. 57 แนวทางปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง “วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดย ส่งเสริมฯ
8 ก.ค. 57 ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ส่งรายงานสำรวจข้อมูลการสอนทางไกลผ่านอุปกรณ์ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 ก.ค. 57 แจกสบู่ก้อนและสื่อให้ความรู้และสอนวิธีการล้างมือให้ถูกต้อง โดย ส่งเสริมฯ
8 ก.ค. 57 สื่อการเรียนการสอนโครงการ ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส ประจำปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
8 ก.ค. 57 การดำเนินงานควบคุมโรคคอตีบในโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/65 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50