| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ALERT
ALERT
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
20 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
19 เม.ย. 60 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๐ (รอบสอง ระดับประเทศ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
7 เม.ย. 60 การประเมินข้าราชการครูฯเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
31 มี.ค. 60 การปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2560 ในระบบ DMC โดย นโยบายและแผน
24 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
24 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค(2)เพื่อย้ายและแต่งตั้งและเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดย บริหารงานบุคคล
20 มี.ค. 60 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีงบประมาณ 2560 โดย นโยบายและแผน
18 มี.ค. 60 ขอให้โรงเรียนตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กรอกแบบรายงาน ด่วน!!! โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องผลการประเมินคะแนนผู้ขอย้ายตามองค์ประกอบของ สพฐ กำหนดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สายงานการสอน ครั้งที่ 1 ปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
15 มี.ค. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
9 มี.ค. 60 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
9 มี.ค. 60 การสำรวจข้อมูลโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดย อำนวยการ
6 มี.ค. 60 การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําปี ๒๕๖๐ (รอบสอง ระดับประเทศ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 มี.ค. 60 การทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 มี.ค. 60 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย บริหารงานบุคคล
23 ก.พ. 60 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 โดย บริหารงานบุคคล
21 ก.พ. 60 การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป. ๑ - ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ก.พ. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตังเป็นข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
14 ก.พ. 60 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง แก้ไขประกาศ กศจ.แม่ฮ่องสอน เรื่องรับสมัครการคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2)สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ เขต 2 โดย บริหารงานบุคคล
14 ก.พ. 60 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best practices) ในการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 ก.พ. 60 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ และเทคโนโลยี โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 ก.พ. 60 การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ก.พ. 60 แจ้งโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกผลงานทางวิชาการ / สื่อ / นวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 1 โรงเรียน 1 Best Practices โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ก.พ. 60 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการทดสอบทางการสึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมํธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับสนามสอบ (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ก.พ. 60 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
31 ม.ค. 60 การประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ 2560 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ม.ค. 60 ด่วนที่สุด สำรวจความพร้อมในการขยายจัดชั้นอนุบาล 3 ปี โดย นโยบายและแผน
30 ม.ค. 60 เลื่อนการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/84 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50