| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุรพันธ์ สืบฟัก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
17 ก.ย. 57 แบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ย. 57 การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ก.ย. 57 ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครู/พนักงานครู เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดย บริหารงานบุคคล
16 ก.ย. 57 การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ก.ย. 57 การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดย อำนวยการ
16 ก.ย. 57 ขอเชิญรับเกียติบัตรสำหรับโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2556 อยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
15 ก.ย. 57 ด่วน !!! [ชี้แจงเพิ่มเติม] โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ก.ย. 57 นโยบายด้านการศึกษา ของรัฐบาล โดย อำนวยการ
13 ก.ย. 57 เลขาฯกพฐ.แนะร้องเรียน-แจ้งข้อมูลผู้บริหารร.ร.ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดย อำนวยการ
13 ก.ย. 57 สพฐ.ฟื้นการพัฒนาขรก.ครูและบุคลากรฯ ด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-training(UTQ-Online) โดย อำนวยการ
13 ก.ย. 57 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย อำนวยการ
12 ก.ย. 57 การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
12 ก.ย. 57 ประกาศการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"ปี2557 โดย บริหารงานบุคคล
11 ก.ย. 57 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 ก.ย. 57 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการจำหน่ายเสื้อยืดโปโลสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดแพร่ โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 ก.ย. 57 โครงการอุปสมบทจาริกบุญแดนพุทธภูมิ เฉลิมพระเกียรติ รุ่น 3 โดย บริหารงานบุคคล
8 ก.ย. 57 การประกวดข้อเขียน คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู โดย บริหารงานบุคคล
4 ก.ย. 57 การจ้างพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวที่ปฎิบัติงานในโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
3 ก.ย. 57 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 26 ก.ย.57 โดย อำนวยการ
3 ก.ย. 57 การคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด โดย อำนวยการ
2 ก.ย. 57 เอกสารประกอบการอบรมแท็บเล็ต รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เรื่องการจุดประกายครูจากโครงงานสาระต่างๆ โดย รศ.ยุทธนา โดย นโยบายและแผน
2 ก.ย. 57 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.57) โดย บริหารงานบุคคล
2 ก.ย. 57 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
2 ก.ย. 57 ขอเชิญชมรายการถ่ายทอดสด นโยบาย สพฐ. ปี 2558 โดย อำนวยการ
1 ก.ย. 57 แนวปฎิบัติการให้การบ้านนักเรียน โดย อำนวยการ
29 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ"การฝึกอบรมครูสังคมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์" โดย บริหารงานบุคคล
29 ส.ค. 57 แจ้งประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมพัฒนาวิทยฐานะ โดย บริหารงานบุคคล
29 ส.ค. 57 การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ โดย นโยบายและแผน
28 ส.ค. 57 [ด่วนที่สุด]แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม e-Officeวันที่ 29ส.ค.57 จาก ห้องประชุม 1 สพป.มส.1 ย้ายไป ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชน โดย นโยบายและแผน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/68 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50