| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายบุญชู จันทร์ดำ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
22 ต.ค. 57 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 64 รายการที่มีเอกสารที่จะต้องส่ง ให้ส่งภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 57 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติ โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 ต.ค. 57 การกวดขันไม่ให้นักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัด โดย ส่งเสริมฯ
21 ต.ค. 57 การดำเนินงานโครงการ ออกค่าย ได้ยิ้มไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ ๓(รร.บ้านซอแบะ) โดย ส่งเสริมฯ
21 ต.ค. 57 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
21 ต.ค. 57 การกำหนดให้วันศุกรที่ 2 ม.ค.58 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ โดย อำนวยการ
21 ต.ค. 57 ขอเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ โดย บริหารงานบุคคล
20 ต.ค. 57 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและเทศกาลลอยกระทง ปี ๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
17 ต.ค. 57 ทบทวนข้อมูลรายชื่อครูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสที่จะเข้ารับการประเมินด้านความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ต.ค. 57 ++[ด่วน!!]ขอให้โรงเรียนขนาดเล็ก กรอกแบบสอบถามออนไลน์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ต.ค. 57 รายชื่อครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพด้านความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ต.ค. 57 ขอความร่วมมือให้โรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาประเมินการใช้สื่อ ทรูปลูกปัญญา โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ต.ค. 57 การยืนยันจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเพื่อเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 ต.ค. 57 ด่วนที่สุด เชิญประชุมโครงการ เด็กไทยแก้วใส (โรงเรียนไทยรัฐ 99 บ้านใหม่ บ้านทุ่งกองมู) โดย ส่งเสริมฯ
10 ต.ค. 57 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%) โดย นโยบายและแผน
9 ต.ค. 57 ห้ามรร.ดึงเด็กทำกิจกรรมชูป้ายนอกห้องเรียน โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเปิดตัวและชี้แจงโครงการเด็กไทยแก้มใส โดย อำนวยการ
8 ต.ค. 57 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย อำนวยการ
6 ต.ค. 57 ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ต.ค. 57 ส่งแบบสำรวจ โดย บริหารงานบุคคล
3 ต.ค. 57 สำรวจข้าราชการครูฯที่บรรจุแต่งตั้งในปีงบประมาณ 2556-2557 โดย บริหารงานบุคคล
3 ต.ค. 57 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดย ส่งเสริมฯ
2 ต.ค. 57 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 การทำสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครูสาขาขาดแคลน) โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 ตัวอย่างคำสั่่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 ตัวอย่างสัญญาจ้างลูกชั่่วคราว โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 การจัดทำสัญญาจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการค่าตอบแทนจ้างบถคลากรปฏิบัติงานให้ราชการ โดย บริหารงานบุคคล
2 ต.ค. 57 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2(พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด กำหนดการทำบันทึกข้อตกลงและเปิดรับมอบอาคารโครงการของมูลนิธิสามสาระ จำนวน 23 โรงเรียน วันที่ 6-7 ต.ค. 57 โดย นโยบายและแผน
25 ก.ย. 57 มาตรการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดย อำนวยการ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50