| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< เมษายน 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
22 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การรับชาวอังกฤษก่อนเข้าทำงาน โดย ส่งเสริมฯ
22 เม.ย. 58 ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(NT) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 เม.ย. 58 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดย ส่งเสริมฯ
22 เม.ย. 58 การประชุมเชิปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (smart office) โดย นโยบายและแผน
22 เม.ย. 58 การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนวิถีพุทธ โดย นิเทศ ติดตามฯ
21 เม.ย. 58 แนวปฏิบัติการออกคำสั่งข้าราชการครูฯด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย บริหารงานบุคคล
20 เม.ย. 58 แจ้งเตือนสถานการณ์การเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนใช้ยาในทางที่ผิด โดย ส่งเสริมฯ
20 เม.ย. 58 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ผอ.สพป.มส.1 เป็นวันที่ 23 เม.ย.58 โดย อำนวยการ
17 เม.ย. 58 ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
16 เม.ย. 58 กำหนดการพิธีรดน้ำดำหัว ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 58 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ E-Training โดย บริหารงานบุคคล
10 เม.ย. 58 การรักษาความปลอดภัยในวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนเมษายน 2558 โดย อำนวยการ
10 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์คำขวัญและแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
10 เม.ย. 58 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบสอง ระดับประเทศ โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 เม.ย. 58 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 เม.ย. 58 การสมัครเข้ารับการพัฒนาขับเคลื่อนการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย ส่งเสริมฯ
9 เม.ย. 58 การประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานสากล โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 เม.ย. 58 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 โดย นโยบายและแผน
8 เม.ย. 58 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง โดย ส่งเสริมฯ
8 เม.ย. 58 การจัดทำและลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดย อำนวยการ
3 เม.ย. 58 การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) โดย นโยบายและแผน
3 เม.ย. 58 ประชาสัมพันธ์บุคคลที่สนใจเสนอหัวข้อวิจัยเรื่องโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ถ้าสนใจให้ส่ง สพฐ.ภายใน 7 เม.ย. 58 โดย ส่งเสริมฯ
2 เม.ย. 58 เชิญร่วมประกวดนวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีที่ 2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
31 มี.ค. 58 การประเมินผลการใช้งาน DLTV ผ่านระบบประเมิน DLTV EVAL โดย นิเทศ ติดตามฯ
31 มี.ค. 58 การดำเนินงานตามแนวทาง Roadmap จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
30 มี.ค. 58 ด่วนที่สุด ให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนอาหารกลางวัน (ส่งให้ด่วนที่สุดนะครับจะส่ง สพฐ.แล้ว) โดย ส่งเสริมฯ
27 มี.ค. 58 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มี.ค. 58 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 มี.ค. 58 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/76 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50