| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุรพันธ์ สืบฟัก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
1 ก.ย. 57 แนวปฎิบัติการให้การบ้านนักเรียน โดย อำนวยการ
29 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการ"การฝึกอบรมครูสังคมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์" โดย บริหารงานบุคคล
29 ส.ค. 57 แจ้งประชาสัมพันธ์เข้ารับการอบรมพัฒนาวิทยฐานะ โดย บริหารงานบุคคล
29 ส.ค. 57 การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ โดย นโยบายและแผน
28 ส.ค. 57 [ด่วนที่สุด]แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม e-Officeวันที่ 29ส.ค.57 จาก ห้องประชุม 1 สพป.มส.1 ย้ายไป ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชน โดย นโยบายและแผน
28 ส.ค. 57 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ติดเข็มทิศชีวิตการเงินแก่ครู" ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
28 ส.ค. 57 ประกาศหมายเลขประจำตัวและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
27 ส.ค. 57 การเฝ้าระวังอาหารเป็นพิษในโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
27 ส.ค. 57 (ด่วน!!)รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ส.ค. 57 ขอความอนุเคราะห์บริจาคทรัพย์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย โดย อำนวยการ
26 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ส.ค. 57 การนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาอื่น โดย บริหารงานบุคคล
22 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการมีและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่สำหรับพนักงานวิทยุคมนาคมของข้าราชการครู/บุคคลากรทางการศึกษาและเครือข่ายผู้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดย บริหารงานบุคคล
22 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 57 แจ้งกำหนดการเลือกตั้ง อกคศ. ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 โดย อำนวยการ
21 ส.ค. 57 แจ้งประชาสัมพันธ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมปฏิบัติการของครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 57 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบครูภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
20 ส.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย นโยบายและแผน
20 ส.ค. 57 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำครั้งที 2 (1ตุลาคม2557) โดย บริหารงานบุคคล
20 ส.ค. 57 สพป.มส.1 ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการ ใน อกคศ. โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย นโยบายและแผน
20 ส.ค. 57 การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ส.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดย นโยบายและแผน
19 ส.ค. 57 โครงการบรรพชาสามเณรพื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดย ส่งเสริมฯ
15 ส.ค. 57 การพัฒนาครูฯ ด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย บริหารงานบุคคล
15 ส.ค. 57 แจ้ง ปชส.การรับสมัครเป็นอนุกรรมการใน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 57 การเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมปฏิบัติการของครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
14 ส.ค. 57 การพัฒนาครูปฐมวัยโดยการไปศึกษาดูงาน โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาครูฯ ด้านการวัดผลและบรรณารักษ์ โดย บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/67 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50