| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
2 มี.ค. 58 แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการตามโปรแกรม สารสนเทศ Set โดย บริหารงานบุคคล
2 มี.ค. 58 การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของโรงเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นโยบายและแผน
2 มี.ค. 58 สำรวจความต้องการวัสดุการศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และชุดฝึกทักษะนักเรียน ปีงบประมาณ 2558 โดย นโยบายและแผน
25 ก.พ. 58 การประชุมปฏิบัติการจัดเก็บและนำเสนอผลงานทางวิชาการ(เพิ่มเติม) โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.พ. 58 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.2,4,5 และ ม.1-2 (ข้อสอบกลาง) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.พ. 58 การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง(พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 ก.พ. 58 ใบสมัครโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดย ส่งเสริมฯ
20 ก.พ. 58 การบริหารงานอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดย บริหารงานบุคคล
20 ก.พ. 58 การเยี่ยมบ้านนักเรียน โดย ส่งเสริมฯ
20 ก.พ. 58 รายงานผลการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปี งบประมาณ ๒๕๕๘ โดย บริหารงานบุคคล
20 ก.พ. 58 การทำพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โดย ส่งเสริมฯ
19 ก.พ. 58 แบบฟร์อมการรายงานผลการเรียน ความประพฤติและการใช้จ่ายเงินทุน ของนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 4-6 ในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภาคเรียนที่ 2/2557 โดย ส่งเสริมฯ
19 ก.พ. 58 ขอข้อมูลเพื่อดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
18 ก.พ. 58 การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผ่านระบบออนไลน์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 ก.พ. 58 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 7 ปี 2558 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดย ส่งเสริมฯ
17 ก.พ. 58 สั่ง สพฐ.ดูแลสวัสดิการเป็นพิเศษ หลังตรวจพบครูดอยลำบาก โดย อำนวยการ
17 ก.พ. 58 สพฐ.ยอมให้ติดตั้ง "ตู้ถุงยางฯ" ในสถานศึกษา โดย อำนวยการ
13 ก.พ. 58 ประชาสัมพันธ์โรคคอตีบ โดย ส่งเสริมฯ
11 ก.พ. 58 ให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้มาติดต่อขอรับวุฒิบัตร ๒ ท่อน โดย ส่งเสริมฯ
10 ก.พ. 58 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
4 ก.พ. 58 สำรวจความต้องการของบุคลากร โดย ส่งเสริมฯ
3 ก.พ. 58 ด่วนที่สุด สำรวจความต้องการของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่ขาดแคลนอุปกณ์จำเป็น และนักเรียนยากไร้ โดย ส่งเสริมฯ
2 ก.พ. 58 โครงการคัดเลือกผู้บังคัฐบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2558 โดย ส่งเสริมฯ
31 ม.ค. 58 การอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในต่างประเทศของครูวิทยากรแกนนำระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ม.ค. 58 การดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
29 ม.ค. 58 ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับศูนย์เครือข่ายทุกเครือข่าย โดย ส่งเสริมฯ
29 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด กำหนดการรับมอบเงินอุดหนุนสหกรณ์ในโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
28 ม.ค. 58 สำรวจรายชื่อข้าราชการครูฯ โดย บริหารงานบุคคล
27 ม.ค. 58 เชิญประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ม.ค. 58 ศุนย์ประสานงานการับนักเรียนและการเปิดรั่วโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 โดย ส่งเสริมฯ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/74 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50