| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< พฤษภาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
25 พ.ค. 58 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตัั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
21 พ.ค. 58 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ – เข็มทิศ โดย ส่งเสริมฯ
19 พ.ค. 58 [ด่วนที่สุด]การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2558 (ป.บัณฑิต) โดย บริหารงานบุคคล
15 พ.ค. 58 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษากล้วยน้ำไทมูลนิธิ โดย ส่งเสริมฯ
15 พ.ค. 58 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ส่งเสริมฯ
15 พ.ค. 58 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
15 พ.ค. 58 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
15 พ.ค. 58 แนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดย นโยบายและแผน
14 พ.ค. 58 ซักซ้อมการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิการนักเรียนและการรายงานข้อมูลผ่านระบบไลน์ (Line) โดย ส่งเสริมฯ
14 พ.ค. 58 โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย ส่งเสริมฯ
14 พ.ค. 58 ขอเชิญร่วมสืบค้น เสาะหา 1 ครูต้นแบบ และ 1 เยาวชนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลูกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์" โดย ส่งเสริมฯ
14 พ.ค. 58 การจัดประชุมทางไกลเพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (โรงเรียนขนาดเล็ก) โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 พ.ค. 58 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดย นิเทศ ติดตามฯ
14 พ.ค. 58 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรอง และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C),(S.A.T.C.) โดย ส่งเสริมฯ
14 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
12 พ.ค. 58 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ โดย บริหารงานบุคคล
12 พ.ค. 58 การประชุมทางไกลเพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
12 พ.ค. 58 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจงานและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดย บริหารงานบุคคล
11 พ.ค. 58 ส่งต่อผลการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 พ.ค. 58 ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 พ.ค. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการ Thailand ICT Youtch Challenge 2015 โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 พ.ค. 58 การอบรมปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 พ.ค. 58 การจัดตั้งศูนย์รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล โดย อำนวยการ
7 พ.ค. 58 แจ้งธุรการโรงเรียนให้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน ตามตารางการอบรมแนบ โดย บริหารงานบุคคล
6 พ.ค. 58 ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดย นโยบายและแผน
1 พ.ค. 58 ทุนการศึกษา เด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2558 โดย ส่งเสริมฯ
1 พ.ค. 58 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการพัฒนาครูเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 เม.ย. 58 การประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดย นโยบายและแผน
29 เม.ย. 58 โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 เม.ย. 58 ประกาศการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผุ้สอน โดย บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/77 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50