| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุรพันธ์ สืบฟัก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

คุยกับป้าหล้า คุยกับป้าหล้า
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
9 เม.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 เพิ่มเติม โดย บริหารงานบุคคล
9 เม.ย. 57 จัดสรรงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โดย นโยบายและแผน
4 เม.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 โดย บริหารงานบุคคล
3 เม.ย. 57 การรายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา โดย นโยบายและแผน
3 เม.ย. 57 การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะฯ โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 เลขาฯ กพฐ. จี้ ผอ.อยู่ ร.ร.70% โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่ 4 ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ(เพิ่มเติม) โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
2 เม.ย. 57 การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
2 เม.ย. 57 ครม.อนุมัติ 1,234 ล้านบาท ให้ ศธ.จ่ายสมทบเงินเดือนครูวุฒิฯป.ตรี เป็นเดือนละ 13,300 บาท โดย อำนวยการ
2 เม.ย. 57 พระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน 2557 โดย อำนวยการ
27 มี.ค. 57 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่๖ ปีที่๒๕๕๗ โดย ส่งเสริมฯ
27 มี.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูฯ โดย บริหารงานบุคคล
27 มี.ค. 57 ประชาสัมพันธ์กำหนดการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
26 มี.ค. 57 เตือนภับมิจฉาชีพหลอกลวงขโมยโทรศัพท์มือถือ โดย ส่งเสริมฯ
21 มี.ค. 57 การสั่งซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ จากองค์การค้าของ สกสค. โดย นโยบายและแผน
19 มี.ค. 57 โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2557 โดย ส่งเสริมฯ
19 มี.ค. 57 แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2557 โดย นโยบายและแผน
18 มี.ค. 57 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ปี พ.ศ. 2557 โดย บริหารงานบุคคล
18 มี.ค. 57 [ด่วนที่สุด]ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐานครั้งที่ 1 โดย บริหารงานบุคคล
18 มี.ค. 57 [ด่วนที่สุด]การพัฒนาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประจำปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
18 มี.ค. 57 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
14 มี.ค. 57 (ร่าง) รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2557 โดย นโยบายและแผน
13 มี.ค. 57 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม โดย ส่งเสริมฯ
12 มี.ค. 57 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2556 โดย นโยบายและแผน
12 มี.ค. 57 การคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2557 โดย บริหารงานบุคคล
10 มี.ค. 57 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 โดย บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/59 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50