| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< กรกฏาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
30 มิ.ย. 58 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด สมศ. โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 มิ.ย. 58 การดำเนินงานตามนโยบาย ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ฯ โดย นิเทศ ติดตามฯ
25 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 มิ.ย. 58 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
23 มิ.ย. 58 สพฐ.แจ้งแนวทางปฏิบัติครู สอน นร. สกัดเมอร์ส-ไข้หวัดใหญ่ โดย อำนวยการ
20 มิ.ย. 58 แจ้งผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มิ.ย. 58 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 มิ.ย. 58 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติในการลดภาระครูและนักเรียน โดย อำนวยการ
18 มิ.ย. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนงศึกษานิเทศกื สังกัด สพป.มส 1 โดย บริหารงานบุคคล
18 มิ.ย. 58 ขอความร่วมมือรับชมการถ่ายทอดสดการอบรมทางไกลทางอินเทอร์เน็ตและประเมินผลระบบการอบรมทางไกลโครงการ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ผ่านระบบ DLIT REPORT โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) โดย บริหารงานบุคคล
12 มิ.ย. 58 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการสอนภาษาไทย : เทคนิคการสอนอ่าน เขียนและ บูรณาการทักษะเพื่อการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ” โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 มิ.ย. 58 ด่วนที่สุด แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ส่งมาให้ด้วยนี้ที่แนบ และส่งคืน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทาง Smart Office ภายในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558) เพื่อดำเนินการรวบรวมส่ง สพฐ. โดย อำนวยการ
8 มิ.ย. 58 ด่วนที่สุด แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ส่งมาให้ด้วยนี้ที่แนบ และส่งคืน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ทาง Smart Office ภายในวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558) เพื่อดำเนินการรวบรวมส่ง สพฐ. โดย อำนวยการ
8 มิ.ย. 58 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดย บริหารงานบุคคล
3 มิ.ย. 58 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดย บริหารงานบุคคล
2 มิ.ย. 58 อบจ.แม่ฮ่องสอน เชิญชวนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมแข่งขันสงครามขยับขา ๑๒+ ชิงรางวัลกว่าหกแสนบาท โดย อำนวยการ
25 พ.ค. 58 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตัั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
21 พ.ค. 58 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรวิชาแผนที่ – เข็มทิศ โดย ส่งเสริมฯ
19 พ.ค. 58 [ด่วนที่สุด]การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2558 (ป.บัณฑิต) โดย บริหารงานบุคคล
15 พ.ค. 58 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษากล้วยน้ำไทมูลนิธิ โดย ส่งเสริมฯ
15 พ.ค. 58 โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 โดย ส่งเสริมฯ
15 พ.ค. 58 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
15 พ.ค. 58 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
15 พ.ค. 58 แนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดย นโยบายและแผน
14 พ.ค. 58 ซักซ้อมการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิการนักเรียนและการรายงานข้อมูลผ่านระบบไลน์ (Line) โดย ส่งเสริมฯ
14 พ.ค. 58 โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย ส่งเสริมฯ
14 พ.ค. 58 ขอเชิญร่วมสืบค้น เสาะหา 1 ครูต้นแบบ และ 1 เยาวชนตัวอย่าง เพื่อรับมอบ "ตาราอวอร์ด" รางวัลสำหรับคนปลูกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์" โดย ส่งเสริมฯ
14 พ.ค. 58 การจัดประชุมทางไกลเพื่อรับฟังนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (โรงเรียนขนาดเล็ก) โดย นิเทศ ติดตามฯ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/77 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50