| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
18 ธ.ค. 57 กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา 2557 "ธันวาคม แห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน" โดย ส่งเสริมฯ
18 ธ.ค. 57 การบันทึกข้อมูลแบบประเมินการดำเนินงานพื้นฐาน โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ธ.ค. 57 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
16 ธ.ค. 57 แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ธ.ค. 57 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ โดย บริหารงานบุคคล
16 ธ.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมครูภาษาอังกฤษ 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
16 ธ.ค. 57 การชี้แจงหลักเกณฑ์ในการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญ โดย อำนวยการ
15 ธ.ค. 57 โครงการสัมมนาประชาสัมพันธ์และชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการในการให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน้จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2594 พ.ศ. 2557 โดย บริหารงานบุคคล
15 ธ.ค. 57 ขอเชิญชวนบุคลากรครูในสังกัดเข้าอบรมปฏิบัติการเรียนรู้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ธ.ค. 57 ประกาศผลการประกวดร้องเพลงตามโครงการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
15 ธ.ค. 57 ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 57 โครงการรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 57 คำขวัญวันครู พ.ศ.2558 โดย อำนวยการ
11 ธ.ค. 57 ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
9 ธ.ค. 57 ขอเชิญประชุมโรงเรียนในเครือข่ายโลกใบเล็กของเด็กดอย ปรึกษาหารือเตรียมจัดงานโลกใบเล็กของเด็กดอบ ครั้งที่ 5 โดย อำนวยการ
9 ธ.ค. 57 โครงการสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดแม่ฮ่องสอน (อสวท.) โดย อำนวยการ
4 ธ.ค. 57 การคัดเลือกข้อความน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทาน "ครูตู้ครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า" โดย นิเทศ ติดตามฯ
3 ธ.ค. 57 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโครงการการผลิตแก๊สชีวภาพในโรงเรียน โดย ส่งเสริมฯ
3 ธ.ค. 57 คำขวัญวันเด็ก ปี 2558 ของนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน โดย อำนวยการ
2 ธ.ค. 57 ด่วนที่สุด โครงการการผลิตแก๊สชีวภาพในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม โดย ส่งเสริมฯ
2 ธ.ค. 57 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2557 โดย อำนวยการ
2 ธ.ค. 57 สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
1 ธ.ค. 57 เชิญร่วมกิจกรรมคาราวานสุขภาวะ ห้องเรียนสร้าง SOOK ตอน ปฏิบัติรัดเข็มขัด ลดรอบเอว โดย ส่งเสริมฯ
28 พ.ย. 57 ขอความร่วมมือโรงเรียนในโครงการทรูปลูกปัญญาประเมินผลการใช้สื่อทรูปลูกปัญญา โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ย. 57 ประกาศ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง กระเป๋าผ้าการกุศล "ให้ใจ" โดย อำนวยการ
27 พ.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไซด์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ย. 57 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
27 พ.ย. 57 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 โดย ส่งเสริมฯ
26 พ.ย. 57 การแต่งกายด้วยเสื้อสี่เหลือง โดย อำนวยการ
26 พ.ย. 57 การคัดเลือกครูดีเด่น "รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/72 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50