| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
6 ก.ค. 59 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกวด Best Practice โรงเรียนดีประจำตำบล โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ก.ค. 59 การแข่งขันการตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 2 โดย นิเทศ ติดตามฯ
4 ก.ค. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนงานแนะแนวอาชีพและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
23 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2559 และแจ้งจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
17 มิ.ย. 59 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย นิเทศ ติดตามฯ
10 มิ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย บริหารงานบุคคล
8 มิ.ย. 59 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบลและโรงเรียนประชารัฐ โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 มิ.ย. 59 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ 2 โดย บริหารงานบุคคล
7 มิ.ย. 59 ประกวดขับร้องเพลงบทพระราชนิพนธ์ จากวัฒธรรม มส. โดย ส่งเสริมฯ
7 มิ.ย. 59 การอบรมให้ความรู้ครูผู้ให้บริการสอนเสริมทักษะวิชาการสำหรับเด็กพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 มิ.ย. 59 การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 มิ.ย. 59 ประกาศคคณะการมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ สังกัด สำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ เขต 2 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 โดย บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 59 รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย บริหารงานบุคคล
27 พ.ค. 59 การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูปี2559 โดย อำนวยการ
26 พ.ค. 59 มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา โดย ส่งเสริมฯ
24 พ.ค. 59 การคัดเลือกเยาวชนคนใหม่รับทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินุปถัมภ์ โดย ส่งเสริมฯ
4 พ.ค. 59 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าไปตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในโปรแกรมบริหารสถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 พ.ค. 59 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ"คิด อ่าน เขียน เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม"ของ อ.ชาตรี สำราญ โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 พ.ค. 59 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดย ส่งเสริมฯ
20 เม.ย. 59 แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือเรียน ปี2559 โดย นโยบายและแผน
18 เม.ย. 59 แจ้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ตรวจสอบและกรอกข้อมูล. โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 เม.ย. 59 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559 (รอบสอง ระดับประเทศ) โดย นิเทศ ติดตามฯ
1 เม.ย. 59 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ สพฐ.เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียง กับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล โดย บริหารงานบุคคล
25 มี.ค. 59 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำยวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
21 มี.ค. 59 เลื่อนโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้ โดย ส่งเสริมฯ
18 มี.ค. 59 สรุปยอดผู้สมัคร ผอ.สถานศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
18 มี.ค. 59 เอกสารประกอบการรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีมีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
16 มี.ค. 59 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกตำแหน่ง โดย บริหารงานบุคคล
11 มี.ค. 59 โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สายมกุมภฎราชกุมาร รุ่นที่ 8 ปี 2559 โดย ส่งเสริมฯ
9 มี.ค. 59 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50