| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุรพันธ์ สืบฟัก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< สิงหาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
22 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการมีและการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่สำหรับพนักงานวิทยุคมนาคมของข้าราชการครู/บุคคลากรทางการศึกษาและเครือข่ายผู้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดย บริหารงานบุคคล
22 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 57 แจ้งกำหนดการเลือกตั้ง อกคศ. ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 โดย อำนวยการ
21 ส.ค. 57 แจ้งประชาสัมพันธ์เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมปฏิบัติการของครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
21 ส.ค. 57 การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบครูภาษาอังกฤษ โดย นิเทศ ติดตามฯ
20 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย บริหารงานบุคคล
20 ส.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย นโยบายและแผน
20 ส.ค. 57 การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำครั้งที 2 (1ตุลาคม2557) โดย บริหารงานบุคคล
20 ส.ค. 57 สพป.มส.1 ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการ ใน อกคศ. โดย อำนวยการ
20 ส.ค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน โดย นโยบายและแผน
20 ส.ค. 57 การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
19 ส.ค. 57 การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดย นโยบายและแผน
19 ส.ค. 57 โครงการบรรพชาสามเณรพื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย โดย ส่งเสริมฯ
15 ส.ค. 57 การพัฒนาครูฯ ด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย บริหารงานบุคคล
15 ส.ค. 57 แจ้ง ปชส.การรับสมัครเป็นอนุกรรมการใน อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มส.1 โดย อำนวยการ
14 ส.ค. 57 การเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมปฏิบัติการของครูผู้ช่วย โดย บริหารงานบุคคล
14 ส.ค. 57 การพัฒนาครูปฐมวัยโดยการไปศึกษาดูงาน โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ส.ค. 57 โครงการพัฒนาครูฯ ด้านการวัดผลและบรรณารักษ์ โดย บริหารงานบุคคล
12 ส.ค. 57 แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรอุปกรณ์ ICT และประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2558 ขอให้กรอกให้เสร็จภายในวันที่ 13ส.ค.57 ก่อนเวลา08.00น. โดย นโยบายและแผน
8 ส.ค. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กไทยแก้มใส โดย ส่งเสริมฯ
8 ส.ค. 57 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล โดย บริหารงานบุคคล
8 ส.ค. 57 [แก้ไข] รายการแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย นิเทศ ติดตามฯ
8 ส.ค. 57 มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ โดย บริหารงานบุคคล
8 ส.ค. 57 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ โดย อำนวยการ
8 ส.ค. 57 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดย นิเทศ ติดตามฯ
7 ส.ค. 57 ประชุมโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ โดย บริหารงานบุคคล
7 ส.ค. 57 [แจ้งด่วนที่สุด] การบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรอุปกรณ์ ICT และประกอบการชี้แจง งบประมาณ 2558 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ส.ค. 57 โดย นโยบายและแผน
6 ส.ค. 57 ขอเชิญเข้าชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อพวช. ประจำปี 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
6 ส.ค. 57 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อำนวยการ
5 ส.ค. 57 การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/67 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50