| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสมรักษ์ ถวาย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ค้นตามหมวด :   
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน      
13 พ.ย. 58 ผลการคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
13 พ.ย. 58 รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกในการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็น ครั้งที่ 2 ปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
9 พ.ย. 58 บัญชีสรุปจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 โดย บริหารงานบุคคล
2 พ.ย. 58 ประกาศ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
30 ต.ค. 58 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย บริหารงานบุคคล
29 ต.ค. 58 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน โดย อำนวยการ
29 ต.ค. 58 ส่งเงินบริจาคพระกฐินพระราชทาน ปี 2558 โดย อำนวยการ
27 ต.ค. 58 แจ้งผลการพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของคุรุสภา ประจำปี 2558 โดย บริหารงานบุคคล
6 ต.ค. 58 แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
2 ต.ค. 58 การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ก.ย. 58 โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดย ส่งเสริมฯ
21 ก.ย. 58 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C.) โดย ส่งเสริมฯ
10 ก.ย. 58 การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ของโรงเรียนวิถีพุทธ โดย นิเทศ ติดตามฯ
26 ส.ค. 58 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 โดย อำนวยการ
26 ส.ค. 58 การจัดประชุมการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย โดย บริหารงานบุคคล
25 ส.ค. 58 แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิกเลื่อนระดับ คศ.2 คศ.3 เข้าบัญชีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดย การเงิน
24 ส.ค. 58 การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพข้าราชการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
24 ส.ค. 58 รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลนักเรียนที่จะสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 โดย นิเทศ ติดตามฯ
13 ส.ค. 58 **ด่วนที่สุด*** ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้อาเซียน โดย นิเทศ ติดตามฯ
11 ส.ค. 58 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาการเมืองการปกครองของไทย 2558 โดย บริหารงานบุคคล
7 ส.ค. 58 ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารสถานศึกษา โดย บริหารงานบุคคล
5 ส.ค. 58 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี 2558 (ครั้งที่ 2) โดย อำนวยการ
3 ส.ค. 58 แจ้งผลการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2557 โดย นิเทศ ติดตามฯ
30 ก.ค. 58 ขอเชิญร่วมอบมครูวิทยาศาสตร์ โดย นิเทศ ติดตามฯ
28 ก.ค. 58 การเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2558 โดย อำนวยการ
24 ก.ค. 58 การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 โดย อำนวยการ
24 ก.ค. 58 ++ด่วนที่สุด++ การสมัครเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ระดับภูมิภาค โดย นิเทศ ติดตามฯ
22 ก.ค. 58 การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดย อำนวยการ
21 ก.ค. 58 ผลการคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเพชรในตม โดย บริหารงานบุคคล
17 ก.ค. 58 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2558(แก้ไข) โดย บริหารงานบุคคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/79 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50