| Home | SMART OFFICE | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุภาพ กาวิ
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

  
หน้าแรก
การรับนักเรียนปี 2554
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี


ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน
เรื่อง : โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษษอำเภอขุนยวม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย : เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม เมื่อ วันเสาร์ ที่ 12 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 มีผู้เข้าชม : 574

 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ๙ ห้องเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

#โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม

#เราทำดีแล้วรู้สึกดี จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทำ

 


ภาพกิจกรรมจากโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      คณะจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศุึกษาเข้าสำรวจและติดตามข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 7 ก.ย. 60
      โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารนุกรมไทยฯ ระดับจังหวัด 27 ส.ค. 60
      การติดตามของ unicef thailand@โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง 27 ส.ค. 60
      ถ่ายทำรายการ Backpack Journalist ช่อง ไทยพีบีเอส รายการสารคดีเชิงข่าวเล่าเรื่อง ถ่ายทำรายการเกี่ยวกับพลังงานโซลาร์เซลล์และระบบไฟฟ้า ณ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ห้องเรียนบ้านห้วยฮุง 27 ส.ค. 60
      โรงเรียนขุนยวม กิจกรรมวันแม่ 2560 17 ส.ค. 60


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50