| Home | E-Missive | E-Mail | E-Filing | OBEC e-Office | OBEC(สพฐ.) | ศึกษาธิการ | กคศ. | คุรุสภา |
  
นายสุรพันธ์ สืบฟัก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

<< กรกฏาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
>>ภารกิจทั้งหมดในเดือนนี้<<

  
หน้าแรก
ติดต่อ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
  

Username :
Password :


กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การจัดการความรู้ ศูนย์การจัดการความรู้

ป้าหล้านิเทศ ป้าหล้านิเทศ
นิเทศก์ออนไลน์ นิเทศออนไลน์
คลังข้อสอบ คลังข้อสอบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ถาม-ตอบปัญหาการสอนข่าว
คู่มือกระบวนการสอนข่าวและเหตุการณ์
คู่มือการใช้งานเว็บไซด์สพป.มส.1
แมงมุมเครือข่ายความคิดฯ
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย
จากเล...สู่ดอย

เว็บไซด์และข้อมูลโรงเรียนในสังกัด

จำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

แผนที่โรงเรียนในสังกัด


หลักสูตรแกนกลาง 2551
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สำนักบริหารงานการมัธยมฯ
ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ศธ.
OBEC LMS
PIL OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ MOE
ภาษาไทย ภาษาทอง
GURU Online
ครูบ้านนอก
ครูพันธุ์ใหม่
โทรทัศน์ครู
มูลนิธิไกลกังวล
eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี
OBEC WEB MEDIA
OBEC DLC ห้องสมุดดิจิตอล

 สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี  

ประเภท : ภาพกิจกรรมจากสพป.
เรื่อง : การประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โรคมาลาเรีย
โดย : อำนวยการ เมื่อ วันพุธ ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 มีผู้เข้าชม : 1432

 นางพุฒชาด จันทร์ดำ รอง ผอ.สพป.มส.1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โรคมาลาเรีย ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในโครงการฯ โดยการสนับสนุน จาก มูลนิธิคีนันแห่งเอเขีย โดยมีหัวหน้าสำนักงานควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ 10 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่จัดกิจกรรมในโรงเรียนตามโครงการฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้สื่อการเรียนการสอน การประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การกำหนดแผนการปฏิบัติงานและการนิเทศ รวมทั้งได้มอบสื่อ คู่มือครู คู่มือนักเรียน ให้แก่โรงเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป

+ + + + + + +

ไกรสร สิงหนาท นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ภาพ/รายงาน

http://www.mhs1.go.th/index.php?name=newsarea&file=newsareashowpic&category=2

http://facebook.com/maehongsonarea1

E-mail : maehongsonpec@hotmail.com

 

% % % % %

 


ภาพกิจกรรมจากสพป. 5 อันดับล่าสุด

      สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ส่งมอบ Tablet ปีงบประมาณ 2556 ให้กับโรงเรียนในสังกัด 23 ก.ค. 57
      สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับมอบ Tablet ประจำปีงบประมาณ 2556 21 ก.ค. 57
      การประชุมเตรียมความพร้อมและนิเทศโรงเรียนดีประจำตำบล 15 ก.ค. 57
      การพัฒนาครูแนะแนวเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในสถานศึกษา 10 ก.ค. 57
      การแข่งขันตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3 ก.ค. 57


  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 0-5361-1282 โทรสาร 0-5361-1445 อีเมล์ maehongsonpec@hotmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to AtomyMaxsite 1.50