คณะผู้บริหาร
ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
Tel : 092-5959954
Email : Saouthai99@gmail.com
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
Tel : 089-2659615
Email : programmer24@gmail.com
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
Tel : 083-56214956
Email : Saksitsupasorn@gmail.com
รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
Tel : 087-2199452
Email : Thepbodin19731973@gmail.com


กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ประชุมชี้แจงการจัดทำคู่มือสถานศึกษา ลูก มส.1 มีทักษะชีวิต คิดสร้างสรรค์ ผูกพันบ้านเกิด ++

++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมชี้แจงการจัดทำคู่มือสถานศึกษา ลูก มส.1 มีทักษะชีวิต คิดสร้างสรรค์ ผูกพันบ้านเกิด ++

++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ประกาศเจตจำนงจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ++

++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศเจตจำนงจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ++

+++++สำนักงานลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีทบทวน คำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี++

+++++สำนักงานลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีทบทวน คำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี++

+ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พบปะ&ให้โอวาท พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ++

+ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พบปะ&ให้โอวาท พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ++

++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ กศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่10/2565++

++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ กศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่10/2565++

+ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 22 /2565&ประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน

+ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับฟังพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 22 /2565&ประชุมบอร์ดบริหารสำนักงาน

1 2 3 64


ข่าวประกาศ / คำสั่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มภารกิจ